MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-95-10/1-PT

 

TUŽILAC
PROTIV
RANKA ČEŠIĆA

 

TREĆA IZMIJENJENA OPTUŽNICA

 

  Carla Del Ponte, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na osnovu svojih ovlaštenja iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: Statut Međunarodnog suda) optužuje:

 1. Od približno 30. aprila 1992., srpske snage iz Bosne i iz drugih dijelova bivše Jugoslavije borile su se za kontrolu u Brčkom, gradu i opštini u Republici Bosni i Hercegovini u bivšoj Jugoslaviji. Srpske snage su silom protjerale hrvatske i muslimanske stanovnike iz njihovih domova i, uz pomoć lokalnih srpskih vlasti, držale ih u sabirnim centrima, među kojima su bili logor Luka i sportska dvorana "Partizan" u Brčkom, gdje su mnogi ubijeni, tučeni i na druge načine zlostavljani. Mnoge žene, djeca i starci bili su zatočeni u obližnjem selu Brezovo Polje. Većina vojno sposobnih muškaraca i nekoliko žena odvedeni su u logor Luka.

 2. Od približno 7. maja 1992. do početka jula 1992., srpske snage su u logor Luka zatočile stotine muškaraca Muslimana i Hrvata i nekoliko žena, u nehumanim uslovima i pod oružanom stražom. Od približno 7. maja 1992. do približno 21. maja 1992., u Luci su zatočenici sistematski ubijani.

 3. Od približno 21. maja 1992. do početka jula 1992., zatočenici su bili premlaćivani i, u manjoj mjeri nego prije, ubijani.

 4. Početkom jula 1992., preživjeli zatočenici iz Luke prebačeni su u drugi zatočenički logor, u Batković.

 5. Za vrijeme postojanja logora Luka, srpske vlasti su ubile stotine zatočenih Muslimana i Hrvata.

 6. Optuženi

 7. Ranko ČEŠIĆ, rođen 1964. u Drvaru, prije rata je živio u Brčkom. Tokom maja i juna 1992., djelovao je, po svemu sudeći, u službi brčanske policije.

 8. Opšti navodi

 9. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini postojalo je stanje oružanog sukoba.

 10. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, Ranko ČEŠIĆ je bio dužan da se pridržava zakona i običaja koji regulišu vođenje rata, uključujući i Ženevske konvencije iz 1949.

 11. Ranko ČEŠIĆ snosi individualnu odgovornost za zločine za koje se tereti u optužnici, u skladu sa članom 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Individualna krivična odgovornost koja se Ranku ČEŠIĆU pripisuje u tačkama od 1 do 8 ove optužnice jeste odgovornost za počinjenje zločina koji se navode u članovima 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda. Individualna krivična odgovornost koja se Ranku ČEŠIĆU pripisuje u tačkama 9 i 10, te 11 i 12, jeste odgovornost za počinjenje ili pomaganje i podržavanje izvršenja zločina koji se navode u članovima 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

 12. Sva djela i propusti koji se terete kao zločini protiv čovječnosti bili su dio rasprostranjenog, sistematskog ili napada velikih razmjera na muslimansko i hrvatsko civilno stanovništvo Brčkog.

 13. Paragrafi od 7 do 10 ponovo su navedeni i uvršteni u sadržaj svake od niže navedenih optužbi.

 14. OPTUŽBE

  TAČKE 1-2
  Ubistvo Sakiba Bećirevića i još četvorice muškaraca

 15. Oko 5. maja 1992., Ranko ČEŠIĆ je otišao u sportsku dvoranu "Partizan" u Brčkom gdje su bili zatočeni muslimanski civili i izveo iz dvorane zatočenog Muslimana Sakiba Bećirevića (zvanog Kibe), te još četiri muškarca od kojih su dvojica imali nadimke Pepa i Sale, a dvojica su bili sinovi izvjesnog Avde. Ranko ČEŠIĆ postrojio je ovu petoricu zatočenika i ubio ih rafalima iz vatrenog oružja. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio:

  Tačka 1: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

  Tačka 2: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, sankcionisan članom 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKE 3-4
  Ubistvo Sejde

 16. Oko 9. maja 1992., izvjesni Sejdo, ribar muslimanske nacionalnosti čije prezime nije poznato, dovezen je u logor Luka u prtljažniku automobila. Ranko ČEŠIĆ je smjestio Sejdu u manje skladište, pretukao ga, a zatim ga usmrtio hicem iz vatrenog oružja. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio:

  Tačka 3: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

 17. Tačka 4: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, sankcionisan članom 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKE 5-6
  Ubistvo Mirsada Glavovića

 18. Oko 11. maja 1992., Ranko ČEŠIĆ je prozvao policajca muslimanske nacionalnosti Mirsada Glavovića da izađe iz glavnog hangara u logoru Luka. Ranko ČEŠIĆ naredio je Mirsadu Glavoviću da se rukuje sa drugim zatočenicima i oprosti se od njih. Ranko ČEŠIĆ je zatim izveo Mirsada Glavovića iz hangara, pretukao ga i ubio. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio:

  Tačka 5: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

  Tačka 6: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, sankcionisan članom 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda.

 19. TAČKE 7-8
  Seksualno zlostavljanje

 20. Oko 11. maja 1992., Ranko ČEŠIĆ je u logoru Luka natjerao, uz prijetnju vatrenim oružjem, zatočene Muslimane A i B, koji su bili braća, da se međusobno tuku i da jedan nad drugim vrše seksualne radnje pred drugima, čime im je nanio tešku uvredu i poniženje. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio:

  Tačka 7: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(c) (uvredljivi i ponižavajući postupci) Ženevskih konvencija;

  Tačka 8: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, sankcionisan članom 5(g) (silovanje, što obuhvata i druge oblike seksualnog zlostavljanja) Statuta Međunarodnog suda.

 21. TAČKE 9-10
  Ubistvo Nihada Jašarevića

 22. Oko 12. ili 13. maja 1992., u glavnom hangaru u logoru Luka, Ranko ČEŠIĆ i Slobodan Popkostić pretukli su zatočenog Muslimana Nihada Jašarevića drvenom palicom na kojoj se nalazio olovni cilindar, i ubili ga. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio ili pomogao i podržao:

  Tačka 9: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

  Tačka 10: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, sankcionisan članom 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda.

 23. TAČKE 11-12
  Ubistvo dva neidentifikovana muškarca

 24. Približno između 1. i 6. juna 1992., Ranko ČEŠIĆ je četiri zatočenika, čiji identitet nije poznat, izveo iz upravne zgrade logora Luka na asfaltirani put ispred glavnog hangara, i uz pomoć dvojice stražara, Miše Čajevića i Pudića (čije ime nije poznato), iz vatrenog oružja ubio najmanje dvojicu od četvorice zatočenika. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio ili pomogao i podržao:

  Tačka 11: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

  Tačka 12: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, sankcionisan članom 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda.

  /potpis na originalu/
Carla Del Ponte
tužilac
   
 

[pečat Tužilaštva]

Dana 26. novembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska