MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

Predmet br. IT-95-10-PT 

 

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
GORANA JELISIĆA, poznatog i kao Adolf;
RANKA ČEŠIĆA

 

DRUGA IZMENJENA OPTUŽNICA

Louise Arbour, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlašćenjima iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ("Statut Suda"), optužuje:

1. Od približno 30. aprila 1992, srpske snage iz Bosne i iz drugih delova bivše Jugoslavije počele su se boriti za kontrolu u Brčkom, gradu i opštini u Republici Bosni i Hercegovini u bivšoj Jugoslaviji. Srpske snage su silom proterale hrvatske i muslimanske stanovnike iz njihovih domova i, uz pomoć lokalnih srpskih vlasti, držale ih u sabirnim centrima gde su mnogi ubijeni, tučeni i na druge načine zlostavljani. Mnoge žene, deca i starci bili su zatočeni u obližnjem selu Brezovo Polje. Većina vojno sposobnih muškaraca, i nekolicina žena, odvedeni su u logor Luka.

2. Od približno 7. maja 1992. do početka jula 1992, srpske snage su u logor Luka zatočile stotine muškaraca Muslimana i Hrvata, i nekolicinu žena, u neljudskim uslovima i pod oružanom stražom. Od približno 7. maja 1992. do približno 21. maja 1992, zatočenici su sistematski ubijani u logoru Luka. Gotovo svakodnevno u navedenom periodu, optuženi su, često uz pomoć logorskih stražara, ulazili u glavni hangar u Luci gde je bila zatvorena većina zatočenika, odabirali zatočenike za saslušanja, tukli ih, i često u njih pucali i ubijali ih.

3. Optuženi su, često uz pomoć logorskih stražara, obično iz blizine pucali zatočenicima u glavu ili leđa. Optuženi su, zajedno sa logorskim stražarima, često prisiljavali zatočenike u koje su nameravali da pucaju da polože glavu na metalnu rešetku kanalizacionog šahta koji se uliva u Savu, kako bi nakon pucnjave ostalo što manje za čišćenje. Optuženi i stražari su zatim naređivali ostalim zatočenicima da tela odnose na jednu od deponija gde su tela slagana na gomilu, te kasnije utovarivana na kamione i odvožena u masovne grobnice izvan Brčkog ili na drugi način uklanjana.

4. Od približno 21. maja 1992. do početka jula 1992, zatočenici su tučeni i, u manjoj meri nego ranije, ubijani.

5. Početkom jula 1992, preživeli zatočenici iz Luke prebačeni su u drugi zatočenički logor u Batković.

6. Za vreme postojanja logora Luka, srpske vlasti su ubile stotine muslimanskih i hrvatskih zatočenika.


Optuženi

7. Goran JELISIĆ, rođen 7. juna 1968. u Bijeljini, došao je oko 1. maja 1992. u Brčko iz Bijeljine gde je radio kao mehaničar za poljoprivredne mašine. Tokom većeg dela meseca maja 1992, Goran JELISIĆ je bio na dužnosti u logoru Luka i sebe je nazivao "srpskim Adolfom".

8. Ranko ČEŠIĆ, rođen 1964. u Drvaru, živeo je pre rata u Brčkom. Tokom maja i juna 1992, delovao je pod očiglednom vlašću brčanske milicije, a u logoru Luka bio je na jednoj od pozicija vlasti.


Opšti navodi

9. Tokom relevantnog perioda na koji se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini trajalo je stanje oružanog sukoba.

10. Tokom relevantnog perioda, Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ bili su dužni pridržavati se ratnih zakona i običaja, uključujući i Ženevske konvencije iz 1949.

11. Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ individualno su odgovorni za zločine za koje se terete u optužnici, u skladu sa članom 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Individualna krivična odgovornost uključuje izvršenje, planiranje, iniciranje, naređivanje ili pomaganje i na drugi način učestvovanje u planiranju, pripremanju ili izvršenju zločina koji se navode u članovima 2 do 5 Statuta Međunarodnog suda.

12. Sva dela i propusti koji se terete kao zločini protiv čovečnosti bili su deo rasprostranjenog, sistematskog ili masovnog napada na muslimansko i hrvatsko civilno stanovništvo Brčkog.

13. Paragrafi od 9 do 13 ponovo su navedeni i inkorporirani u svaku od dole navedenih optužbi.


OPTUŽBE

TAČKA 1
Genocid

14. U maju 1992, Goran JELISIĆ, sa namerom da uništi veći ili značajan deo bosanskog muslimanskog naroda kao nacionalne, etničke ili verske grupe, sistematski je ubijao muslimanske zatočenike unutar autobuskog preduzeća "Laser", stanice milicije Brčko i u logoru Luka. Predstavljao se kao "srpski Adolf", govorio da je došao u Brčko da ubija Muslimane i često davao na znanje muslimanskim zatočenicima i ostalima koliko je Muslimana ubio. Osim što je ubio brojne zatočenike, čiji identitet nije poznat, Goran JELISIĆ je lično ubio žrtve navedene u paragrafima 16-25, 30 i 33. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio ili pomogao i na drugi način učestvovao u sledećem:

Tačka 1: GENOCID, zločin prema članu 4(2)(a) Statuta Međunarodnog suda.


TAČKE 2-3
Ubistvo Sakiba Bećirevića i četvorice drugih muškarca

15. Oko 5. maja 1992, Ranko ČEŠIĆ je otišao u sportsku dvoranu "Partizan" u Brčkom gde su bili zatočeni muslimanski civili i izveo iz dvorane muslimanskog zatočenika Sakiba Bećirevića (zvanog Kibe), te četiri druga čoveka koji su se zvali Pepa, Sale i dvojicu sinova izvesnog Avde. Ranko ČEŠIĆ postrojio je ovu petoricu zatočenika i ubio ih rafalom iz vatrenog oružja. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio sledeće:

Tačka 2: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 3: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 4-5
Ubistvo nepoznatog muškarca

16. Oko 6. ili 7. maja 1992, Goran JELISIĆ je otišao sa nepoznatim zatočenikom niz ulicu u blizini milicijske stanice u Brčkom, te mu je tada pucao u glavu iz pištolja "Škorpion". Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 4: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 5: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 6-7
Ubistvo Hasana Jašarevića

 17. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ je pucao iz pištolja "Škorpion" i ubio Hasana Jašarevića, muslimanskog zatočenika koji je pobegao iz milicijske stanice Brčko. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 6: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 7: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 8-9
Ubistvo mladića iz Šinteraja

18. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ je izišao iz milicijske stanice Brčko sa jednim mladićem iz okoline Šinteraja, čiji identitet nije poznat. Goran JELISIĆ je od milicijske stanice odveo mladića do mesta gde je na mladića pucano i gde je ubijen. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 8: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 9: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 10-11
Ubistvo Ahmeta Hodžića ili Hadžića

19. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ je izveo muslimanskog zatočenika Ahmeta Hodžića (zvanog Papa), vođu brčanskog ogranka SDA (muslimanska politička stranka) iz milicijske stanice Brčko. Goran JELISIĆ je odveo Ahmeta Hodžića na isto mesto gde je ranije tog dana, Goran JELISIĆ ubio mladog zatočenika iz Šinteraja. Nakon što je stigao na to mesto, Goran JELISIĆ je pucao i ubio Ahmeta Hodžića. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 10: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 11: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

 

TAČKE 12-13
Ubistvo Suada

20. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ je izveo muslimanskog zatočenika po imenu Suad iz milicijske stanice Brčko. Goran JELISIĆ je odveo Suada do istog mesta gde je ranije tog dana Goran JELISIĆ ubio Ahmeta Hodžića i mladića iz Šinteraja. Kad su došli do tog mesta, Goran JELISIĆ je pucao na Suada i ubio ga. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 12: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 13: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, po članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 14-15
Ubistvo Seada Ćerimagića i Jasminka Čumurovića

21. Oko 8. maja 1992, Goran JELISIĆ izveo je muslimanske zatočenike Seada Ćerimagića (zvanog Čita) i Jasminka Čumurovića (zvanog Jašče i Jasmin) iz glavnog hangara u logoru Luka. Goran JELISIĆ je pucao i ubio Jasminka ČUMUROVIĆA. Tim je radnjama Goran JELISIĆ počinio sledeće:

Tačka 14: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 15: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 16-17
Ubistvo Huse i Smajila Zahirovića

22. Oko 8. maja 1992, u logoru Luka, Goran JELISIĆ je izveo dva brata Muslimana iz Zvornika, Husu i Smajila Zahirovića, ispred glavnog hangara gde je pucao i ubio jednog od njih. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 16: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 17: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 18-19
Ubistvo Naze Bukvić

23. Oko 9. maja 1992, u blizini glavnog hangara u logoru Luka, Goran JELISIĆ je tukao Nazu Bukvić pendrekom, a zatim pucao u nju i ubio je. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 18: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 19: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 20-21
Ubistvo Muharema Ahmetovića

24. Oko 9. maja 1992, Goran JELISIĆ je prozvao muslimanskog zatočenika Muharema Ahmetovića, oca Naze Bukvić, da izađe iz glavnog hangara u logoru Luka, a zatim pucao i ubio ga. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 20: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 21: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 22-23

Ubistvo Stipe Glavočevića

25. Oko 9. maja 1992, Goran JELISIĆ je pucao u hrvatskog zatočenika po imenu Stipo Glavočević (zvanog Stjepo) i ubio ga ispred ulaza u glavni hangar. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 22: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 23: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 24-25
Ubistvo Sejde

 26. Oko 9. maja 1992, izvesni Sejdo, muslimanski ribar, čije prezime nije poznato, dovežen je u logor Luka u prtljažniku automobila. Ranko ČEŠIĆ je smestio Sejdu u manje skladište, pretukao ga a zatim u njega pucao i ubio ga. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je počinio sledeće:

Tačka 24: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 25: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 26-27
Ubistvo Mirsada Glavovića

27. Oko 11. maja 1992, Ranko ČEŠIĆ je prozvao muslimanskog milicionera Mirsada Glavovića da izađe iz glavnog hangara u logoru Luka. Ranko ČEŠIĆ naredio je Mirsadu Glavoviću da se pozdravi i rukuje sa drugim zatočenicima. Ranko ČEŠIĆ je tada izveo Mirsada Glavovića iz zgrade hangara, pretukao ga i ubio. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je podstakao, naredio ili počinio sledeće:

Tačka 26: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 27: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 28-29
Seksualno zlostavljanje

28. Oko 11. maja 1992, u logoru Luka, Ranko ČEŠIĆ je naterao, uz pretnju vatrenim oružjem, muslimanske zatočenike A i B, dva brata koji su tamo bili zatočeni, da jedan drugog tuku i da jedan nad drugim vrše seksualne radnje u prisustvu ostalih, čime ih je teško ponizio i degradirao. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je podstakao, naredio ili počinio sledeće:

Tačka 28: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(c) (ponižavajući i degradirajući postupak) Ženevskih konvencija;

Tačka 29: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, po članu 5(g) (silovanje, što obuhvata i druge oblike seksualnog zlostavljanja) Statuta Suda.


TAČKE 30-31
Premlaćivanje Zejćira i Rešada Osmića

29. Između 10. i 12. maja 1992, Goran JELISIĆ je pendrekom tukao dva brata Muslimana, Zejćira i Rešada Osmića. Oba brata su zadobila povrede glave, a Rešad je usled premlaćivanja izgubio svest. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 30: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Tačka 31: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(i) (nečovečna dela) Statuta Suda.
  

TAČKE 32-33
Ubistvo Novalije

30. Oko 12. maja 1992, u glavnom hangaru u logoru Luka, Goran JELISIĆ je pendrekom pretukao Novaliju, Muslimana starije dobi. Novalija je od batina umro.

Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 32: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 33: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 34-35
Ubistvo Nihada Jašarevića 

31. Oko 12. ili 13. maja 1992, u glavnom hangaru u logoru Luka, Ranko ČEŠIĆ i još jedna osoba pretukli su muslimanskog zatočenika Nihada Jašarevića drvenom palicom u kojoj se nalazio olovni cilindar, čime su ga i ubili. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je podstakao, naredio, počinio ili pomogao i na drugi način učestvovao u sledećem:

Tačka 34: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 35: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda. 


TAČKE 36-37
Premlaćivanje Muhameda Bukvića

32. Oko 13. maja 1992, u logoru Luka, Goran JELISIĆ je muslimanskog zatočenika Muhameda Bukvića pendrekom tukao po celom telu. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 36: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Tačka 37: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(i) (nečovečna dela) Statuta Suda.


TAČKE 38-39
Ubistvo Adnana Kucalovića

33. Oko 18. maja 1992, u logoru Luka, Goran JELISIĆ je pucao u muslimanskog zatočenika Adnana Kucalovića i ubio ga. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 38: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 39: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKE 40-41
Premlaćivanje Amira Didića

34. Približno između 20. i 28. maja 1992, u logoru Luka, Goran JELISIĆ je pendrekom premlaćivao muslimanskog zatočenika Amira Didića od čega je Amir Didić gubio svest. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 40: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Tačka 41: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(i) (nečovečna dela) Statuta Suda.


TAČKE 42-43
Ubistvo dva neidentifikovana muškarca

35. Približno između 1. i 6. juna 1992, Ranko ČEŠIĆ je izveo četvoricu zatočenika čiji identitet nije poznat, iz upravne zgrade logora Luka na asfaltirani put ispred glavnog hangara, gde je, uz pomoć dvojice stražara, pucao i ubio najmanje dvojicu zatočenika. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je podstakao, naredio, počinio ili pomogao i na drugi način učestvovao u sledećem:

Tačka 42: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija;

Tačka 43: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.


TAČKA 44
Pljačka privatne imovine

36. U periodu od približno 7. maja do približno 28. maja 1992, Goran JELISIĆ je krao novac, koji je pripadao osobama zatočenim u logoru Luka, među kojima su bili i Hasib Begić, Zejćir Osmić, Enes Zukić i Armin Drapić. Tim radnjama Goran JELISIĆ je počinio sledeće:

Tačka 44: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, prema članu 3(e) (pljačka) Statuta Suda.

/potpis na originalu/
Graham Blewitt
Zamenik tužioca

 

Dana 19. oktobra 1998.
U Hagu
Holandija