MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC SUDA
PROTIV
GORANA JELISIĆA, poznatog i kao Adolf;
RANKA ČEŠIĆA

 

OPTUŽNICA

Richard J. Goldstone, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlaštenjima iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ("Statut Suda"), optužuje:

1. Oko 30. aprila 1992, srpske snage iz Bosne i drugdje iz bivše Jugoslavije počele su borbe za kontrolu nad Brčkom, gradom odnosno općinom u Republici Bosni i Hercegovini u bivšoj Jugoslaviji. Srpske snagu su silom protjerale hrvatske i muslimanske stanovnike iz njihovih domova i, uz pomoć lokalnih srpskih vlasti, držale ih u sabirnim centrima gdje su mnogi ubijeni, premlaćivani i na druge načine zlostavljani. Mnoge žene, djeca i starci bili su zatočeni u selu Brezovo Polje. Mnogi vojno sposobni muškarci, i nekolicina žena, odvedeni su u logor Luka.

2. Od približno 7. maja 1992. do početka jula 1992, srpske su snage u logor Luka zatvorile stotine Muslimana i Hrvata, muškaraca, i nekolicinu žena, u neljudskim uslovima i pod oružanom stražom. Od približno 7. maja 1992. do otprilike 21. maja 1992, zatočenici su sistematski ubijani u Luci. Gotovo svakodnevno u navedenom periodu, optuženi su uz pomoć stražara ulazili u glavni hangar u Luci gdje je bila zatvorena većina zatočenika, odabirali zatočenike za saslušanja, tukli ih te često u njih pucali i ubijali ih.

3. Optuženi su, često uz pomoć logorskih stražara, obično iz blizine pucali zatočenicima u glavu ili leđa. Optuženi su zajedno s logorskim stražarima često prisiljavali zatočenike koje su namjeravali ubiti da polože glavu na metalnu rešetku kanalizacionog šahta koji se uliva u Savu, kako bi nakon pucnjave trebali očistiti što manje tragova. Optuženi i stražari su zatim naređivali ostalim zatočenicima da tijela odnose na jedno od smetlišta gdje su tijela zatim slagana na gomilu, te kasnije utovarivana na kamione i odvožena u masovne grobnice izvan Brčkog, ili uklanjana drugi način.

4. Od otprilike 21. maja 1992. do početka jula 1992, zatočenici su premlaćivani i, u manjoj mjeri nego prije, ubijani.

5. Početkom jula 1992, preživjeli zatočenici iz Luke prebačeni su u drugi zatočenički logor u Batković.

6. Za vrijeme postojanja logora Luka, srpske su vlasti ubile stotine muslimanskih i hrvatskih zatočenika.


Optuženi

7. Goran JELISIĆ, rođen 7. juna 1968. u Bijeljini, došao je oko 1. maja 1992. u Brčko iz Bijeljine gdje je bio radio kao mehaničar za poljoprivredne strojeve. Tokom većeg dijela mjeseca maja 1992, Goran JELISIĆ vršio je dužnost komandanta logora Luka i sebe je nazivao "srpskim Adolfom".

8. Ranko ČEŠIĆ, rođen 1964. u Drvaru, živio je prije rata u Brčkom. Tokom maja i juna 1992, očito je djelovao pod vlašću brčanske policije, a u logoru Luka je bio na jednoj od pozicija vlasti.


Opći podaci

9. Ukoliko u daljnjem tekstu nije drugačije naznačeno, sva djela i propusti koji se navode u ovoj optužnici dogodili su se u periodu od otprilike 17. aprila i 20. novembra 1992. u općini Brčko, u Republici Bosni i Hercegovini, na teritoriju bivše Jugoslavije.

10. U periodu na koji se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini trajalo je stanje oružanog sukoba i djelomične okupacije.

11. U periodu na koji se odnosi ova optužnica, sve osobe koje su u ovoj optužnici opisane kao žrtve bile su zaštićene Ženevskim konvencijama iz 1949.

12. Za cijelo vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ bili su dužni pridržavati se zakona i običaja koji reguliraju vođenje rata, uključujući Ženevske konvencije iz 1949.

13. U skladu sa članom 7(1) Statuta Suda, Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ lično su odgovorni za zločine navedene protiv njih u ovoj optužnici. Lična krivična odgovornost uključuje izvršenje, planiranje, pokretanje, naređivanje ili pomaganje i sudjelovanje u planiranju, pripremanju ili izvršenju zločina koji se navode u članovima 2 do 5 Statuta Suda.

14. Sva djela i propusti koji po optužnici predstavljaju zločine protiv čovječnosti bili su dio raširenih, sistematskih i masovnih napada na muslimansko i hrvatsko civilno stanovništvo Brčkoga.

15. U svakoj od točaka ove optužnice u kojoj se optuženi terete za mučenje, djela su počinjena od strane, ili na poticaj, ili sa dozvolom ili uz znanje službene osobe ili osobe u službenom svojstvu iz jednog ili više sljedećih razloga: u cilju dobivanja informacije ili priznanja od žrtve ili treće osobe, kao kazna za čin koji je počinila, ili se sumnja da je počinila žrtva ili treća osoba, u cilju zastrašivanja ili prinuđivanja žrtve ili treće osobe, i/ili iz bilo kojeg drugog razloga koji se zasnivao na diskriminaciji bilo koje vrste.

16. Paragrafi od 9 do 15 ponovo su navedeni i sastavni su dio dolje iznesenih optužbi.


OPTUŽBE

TOČKA 1
Genocid

17. U maju 1992, Goran JELISIĆ, s namjerom da uništi veći ili znatni dio bosanskog muslimanskog naroda kao nacionalne, etničke ili vjerske grupe, sistematski je ubijao muslimanske zatočenike unutar autobusnog poduzeća "Laser", stanice policije Brčko i u logoru Luka. Predstavljao se kao "srpski Adolf", govorio da je došao u Brčko da ubija Muslimane i često davao na znanje muslimanskim zatočenicima i ostalima koliko je Muslimana ubio. Osim što je ubio nebrojene zatočenike, čiji identitet nije poznat, Goran JELISIĆ je naredio da se ubiju ili je lično ubio žrtve navedene u paragrafima 18, 20-30, 35 i 38. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 1: GENOCID, zločin prema članu 4(2)(a) Statuta Suda.


TOČKE 2-4

Ubojstvo Kemala Sulejmanovića

18. Dana 5. ili 6. maja 1992, Goran JELISIĆ je u pratnji više vojnika ušao u zgradu autobusnog poduzeća "Laser" u Brčkom i rekao zatočenicima da je on "srpski Adolf". Goran JELISIĆ izveo je iz zgrade muslimanskog zatočenika Kemala Sulejmanovića, poznatog i kao Kemo, pucao u njega i ubio ga. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 2: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 3: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 4: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda;


TOČKE 5-7

Ubojstvo Sakiba Bećirevića i četiri druga muškarca

19. Oko 5. maja 1992, Ranko ČEŠIĆ otišao je u sportsku dvoranu Partizan u Brčkom gdje su bili zatočeni muslimanski civili i iz dvorane izveo muslimanskog zatočenika Sakiba Bećirevića (poznatog i kao Kibe), te četiri druga čovjeka koji su se zvali "Pepa", "Sale" i dva sina izvjesnog Avde. Ranko ČEŠIĆ postrojio je ovih pet zatočenika i ubio ih rafalom iz vatrenog oružja. Tim je radnjama Ranko ČEŠIĆ počinio:

Točka 5: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 6: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 7: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.


TOČKE 8-10

Ubojstvo nepoznatog muškarca

20. Oko 6. ili 7. maja 1992, Goran JELISIĆ otišao je s nepoznatim zatočenikom niz ulicu u blizini policijske stanice u Brčkom, te mu je tada pucao u glavu iz pištolja "Škorpion". Tim je radnjama Goran JELISIĆ počinio:

Točka 8: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 9: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 10: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 11-13
Ubojstvo Hasana Jašarevića

21. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ je pištoljem "Škorpion" pucao i ubio Hasana Jašarevića, muslimanskog zatočenika koji je pobjegao iz policijske stanice Brčko. Tim je radnjama Goran JELISIĆ počinio:

Točka 11: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 12: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 13: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 14-16
Ubojstvo mladića iz Šinteraja

22. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ izišao je iz policijske stanice Brčko sa mladićem iz okolice Šinteraja, čiji identitet nije poznat. Goran JELISIĆ se sa mladićem udaljio od policijske stanice do mjesta gdje je na mladića pucano i gdje je ubijen. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 14: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 15: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 16: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.


TOČKE 17-19

Ubojstvo Ahmeta Hodžića ili Hadžića

23. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ izveo je muslimanskog zatočenika Ahmeta Hodžića (poznatog i kao Papa), vođu brčanskog ogranka SDA (muslimanska politička stranka) iz policijske stanice Brčko i pretukao ga palicom. Zajedno s dva stražara, Goran JELISIĆ odveo je Ahmeta Hodžića na isto mjesto gdje je prethodno istog dana Goran JELISIĆ ubio mladog zatočenika iz Šinteraja. Goran JELISIĆ rekao je Ahmetu Hodžiću da sada posljednji put gleda svoj grad i ubio ga. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 17: TEŠKA POVREDA, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 18: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 19: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.


TOČKE 20-22

Ubojstvo Suada

24. Oko 7. maja 1992, Goran JELISIĆ izveo je muslimanskog zatočenika po imenu Suad iz policijske stanice Brčko i tukao ga kundakom puške. Goran JELISIĆ je zajedno s nekim vojnicima odveo Suada do istog mjesta gdje je prethodno toga dana Goran JELISIĆ ubio Ahmeta Hodžića i mladića iz Šinteraja. Kad su došli do tog mjesta, na Suada je pucano i ubijen je. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 20: TEŠKA POVREDA, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 21: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 22: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.


TOČKE 23-25

Ubojstvo Amira Novalića

25. Oko 7. maja 1992, u policijskoj stanici Brčko, Goran JELISIĆ pucao je u muslimanskog zatočenika Amira Novalića (poznatog i kao Fric) i ubio ga. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 23: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 24: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 25: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 26-28
Ubojstvo Seada Ćerimagića i Jasminka Čumurovića

26. Oko 8. maja 1992, Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ izveli su muslimanske zatočenike Seada Ćerimagića (poznatog i kao Čita) i Jasminka Čumurovića (poznatog i kao Jašče ili Jasmin) iz glavnog hangara u logoru Luka, te u njih pucali i ubili ih. Tim su radnjama Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ potakli, naredili, počinili ili sudjelovali u sljedećem:

Točka 26: TEŠKA POVREDA, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 27: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 28: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 29-31
Ubojstvo Huse i Smajila Zahirovića

27. Oko 8. maja 1992, u logoru Luka, Goran JELISIĆ optužio je dva brata Muslimana iz Zvornika, Husu i Smajila Zahirovića, da su se borili na strani muslimanskih snaga otpora. Goran JELISIĆ ih je izveo ispred glavnog hangara gdje je na njih pucano te su ubijeni. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio, ili počinio:

Točka 29: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 30: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 31: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.


TOČKE 32-37

Mučenje i ubojstvo Naze Bukvić

28. Oko 9. maja 1992, u blizini glavnog hangara u logoru Luka, Goran JELISIĆ, Ranko ČEŠIĆ i drugi ispitivali su muslimansku zatočenicu Nazu Bukvić o mjestu boravka i aktivnostima njenog brata, tukli je pendrecima i lopatom te je zatim ubili. Tim su radnjama Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ potakli, naredili, počinili ili sudjelovali u sljedećem:

Točke 32 i 33: TEŠKE POVREDE, po članovima 2(b) (mučenje) i 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točke 34 i 35: KRŠENJA RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (mučenje) i (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točke 36 i 37: ZLOČINI PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(f) (mučenje) i 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.

TOČKE 38-40
Ubojstvo Muharema Ahmetovića

29. Oko 9. maja 1992, Goran JELISIĆ pozvao je muslimanskog zatočenika Muharema Ahmetovića, oca Naze Bukvić, da iziđe iz glavnog hangara u logoru Luka i ubio ga. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 38: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 39: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 40: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 41-43
Ubojstvo Stipe Glavočevića

30. Oko 9. maja 1992, Goran JELISIĆ doveo je u glavni hangar u Luci hrvatskog zatočenika po imenu Stipo Glavočević (poznatog i kao Stjepo), kojem je bar jedno uho bilo odrezano i koji je bio obliven krvlju, i natjerao ga da klekne usred hangara. Goran JELISIĆ pretukao je Stipu Glavočevića. Zatim je Goran JELISIĆ naložio jednom stražaru da puca u Stipu Glavočevića odmah do ulaza u glavni hangar. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 41: TEŠKA POVREDA, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 42: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 43: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 44-46
Ubojstvo Sejde

31. Oko 9. maja 1992, izvjesni Sejdo, muslimanski ribar, čije prezime nije poznato, dovezen je u logor Luka u prtljažniku automobila. Ranko ČEŠIĆ smjestio je Sejdu u manje skladište, pretukao ga a zatim u njega pucao i ubio ga. Tim je radnjama Ranko ČEŠIĆ počinio:

Točka 44: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 45: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 46: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 47-49
Ubojstvo Mirsada Glavovića

32. Oko 11. maja 1992, Ranko ČEŠIĆ pozvao je muslimanskog policajca Mirsada Glavovića da iziđe iz glavnog hangara u logoru Luka. Ranko ČEŠIĆ naredio je Mirsadu Glavoviću da se pozdravi i rukuje s drugim zatočenicima. Ranko ČEŠIĆ tada je izveo Mirsada Glavovića iz zgrade hangara, pretukao ga i ubio. Tim je radnjama Ranko ČEŠIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 47: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 48: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 49: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 50-52
Seksualno zlostavljanje

33. Oko 11. maja 1992, u logoru Luka, Ranko ČEŠIĆ natjerao je uz prijetnju vatrenim oružjem muslimanske zatočenike A i B, dva brata koji su ondje bili zatočeni, da jedan drugog tuku i da vrše seksualne radnje jedan nad drugim u prisustvu ostalih, čime ih je teško ponizio i degradirao. Tim radnjama Ranko ČEŠIĆ je potakao, naredio ili počinio:

Točka 50: TEŠKU POVREDU, po članu 2(b) (nečovječno postupanje) Statuta Suda;

Točka 51: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(c) (ponižavajuće i degradirajuće postupanje) Ženevskih konvencija;

Točka 52: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(g) (silovanje, što obuhvaća i druge oblike seksualnog zlostavljanja) Statuta Suda.
 

TOČKE 53-55
Premlaćivanje Zejćira i Rešada Osmića

34. Između 10. i 12. maja 1992, Goran JELISIĆ sudjelovao je u ispitivanju i premlaćivanju dva brata Muslimana, Zejćira i Rešada Osmića. Goran JELISIĆ pendrekom je tukao Zejćira i Rešada Osmića i isijekao je podlaktice Rešada Osmića vojničkim nožem. Oba su brata zadobila ozljede glave, a Rešad je uslijed premlaćivanja izgubio svijest. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 53: TEŠKU POVREDU, po članu 2(c) (namjerno nanošenje teške patnje) Statuta Suda;

Točka 54: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Točka 55: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Suda.
 

TOČKE 56-58
Ubojstvo Novalije

35. Oko 12. maja 1992, u glavnom hangaru u logoru Luka Goran JELISIĆ pretukao je Novaliju, Muslimana starije dobi, metalnom cijevi, lopatom i drvenim štapom. Novalija je od batina umro. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 56: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 57: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 58: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.


TOČKE 59-61

Ubojstvo Nihada Jašarevića

36. Oko 12. ili 13. maja 1992, u glavnom hangaru u logoru Luka, Ranko ČEŠIĆ i još jedna osoba pretukli su muslimanskog zatočenika Nihada Jašarevića drvenom palicom u kojoj se nalazio olovni cilindar, čime su ga i ubili. Tim je radnjama Ranko ČEŠIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 59: TEŠKA POVREDA, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 60: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 61: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 62-64
Premlaćivanje Muhameda Bukvića

37. Oko 13. maja 1992, u Luci, Goran JELISIĆ je muslimanskog zatočenika Muhameda Bukvića pendrekom mlatio po cijelom tijelu. Tim je radnjama Goran JELISIĆ počinio:

Točka 62: TEŠKU POVREDU, po članu 2(c) (namjerno nanošenje teške patnje) Statuta Suda;

Točka 63: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Točka 64: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Suda.
 

TOČKE 65-67
Ubojstvo Adnana Kucalovića

38. Oko 18. maja 1992, Goran JELISIĆ pozvao je muslimanskog zatočenika Adnana Kucalovića da iziđe iz glavnog hangara u Luci. Goran JELISIĆ optužio je Adnana Kucalovića da mu se brat bori na strani muslimanskih snaga otpora. Goran JELISIĆ je zatim sudjelovao u pucanju na Adnana Kucalovića i njegovom ubojstvu. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 65: TEŠKA POVREDA, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 66: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 67: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 68-70
Premlaćivanje Amira Didića

39. U periodu od oko 20. do 28. maja 1992, Goran JELISIĆ ispitivao je i redovno premlaćivao muslimanskog zatočenika Amira Didića pendrekom, komadom kabla i prskalicom vatrogasnog šmrka, od čega je Amir Didić izgubio svijest. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio ili počinio:

Točka 68: TEŠKU POVREDU, po članu 2(a) (namjerno nanošenje teške patnje) Statuta Suda;

Točka 69: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Točka 70: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Suda.
 

TOČKE 71-73
Ubojstvo dva neidenificirana muškarca

40. U periodu od oko 1. do 6. juna 1992, Ranko ČEŠIĆ izveo je četiri zatočenika čiji identitet nije poznat, iz upravne zgrade logora Luka na asfaltiranu cestu ispred glavnog hangara gdje je, uz pomoć dva stražara, pucao i ubio najmanje dva zatočenika. Tim je radnjama Ranko ČEŠIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 71: TEŠKA POVREDA, po članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Suda;

Točka 72: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;

Točka 73: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Suda.
 

TOČKE 74-76
Opći uslovi u logoru Luka

41. Od oko 7. maja do oko 28. maja 1992, Goran JELISIĆ je vršio dužnost komandanta logora Luka gdje je stvorio atmosferu straha time što je ubijao, zlostavljao i prijetio zatočenicima, čime im je zadavao izuzetno teške psihičke traume, degradirao ih i držao u strahu od tjelesnih povreda i smrti. Goran JELISIĆ je isto tako stvorio i održavao nečovječne uslove u logoru Luka time što je zatočenicima uskraćivao potrebnu hranu, vodu, liječničku pomoć, zahodske prostorije i odgovarajuće uslove za spavanje. Ranko ČEŠIĆ pomagao je Goranu JELISIĆU u stvaranju atmosfere terora i nečovječnih uslova u logoru Luka. Tim su radnjama Goran JELISIĆ i Ranko ČEŠIĆ potakli, naredili, počinili ili sudjelovali u sljedećem:

Točka 74: TEŠKA POVREDA, po članu 2(c) (namjerno nanošenje teške patnje) Statuta Suda;

Točka 75: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3 Statuta Suda i članu 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Točka 76: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, po članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Suda.
 

TOČKA 77
Pljačka privatne imovine

42. U periodu od oko 7. maja do 28. maja 1992. Goran JELISIĆ sudjelovao je u otimanju novca, satova i druge vrijedne imovine od osoba zatočenih u logoru Luka, među kojima su bili Hasib Begić, Zejćir Osmić, Enes Zukić i Armin Drapić. Tim je radnjama Goran JELISIĆ potakao, naredio, počinio ili sudjelovao u sljedećem:

Točka 77: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, po članu 3(e) (pljačka) Statuta Suda.

_________________
Richard J. Goldstone
Tužilac