MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU 

 

PREDMET BR:

 

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
DRAŽENA ERDEMOVIĆA

OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlaštenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog suda, optužuje:

DRAŽENA ERDEMOVIĆA

za zločin protiv čovečnosti ili, alternativno, za KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kako sledi:

1. Dana 16. aprila 1993, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, postupajući u skladu s Glavom VII Povelje UN, usvojio je Rezoluciju 819 kojom je zahtevao da sve sukobljene strane u Republici Bosni i Hercegovini tretiraju Srebrenicu i okolno područje kao zaštićenu zonu koja ne sme biti izložena nikakvom oružanom napadu ili drugom neprijateljskom činu. Rezolucija 819 ponovo je potvrđena Rezolucijom 824 od 6. maja 1993. i Rezolucijom 836 od 4. juna 1993.

2. Dana 6. jula 1995. ili približno tog datuma, vojska bosanskih Srba započela je napad na Srebrenicu - zonu pod zaštitom UN. Ovaj napad je trajao do 11. jula 1995. kada su prve jedinice vojske bosanskih Srba ušle u Srebrenicu.

3. Na hiljade bosanskih Muslimana - civila, koji su ostali u Srebrenici za vreme ovog napada, pobeglo je u bazu UN u Potočarima i potražilo zaklon unutar i oko baze.

4. Između 11. i 13. jula 1995. godine, vojne snage bosanskih Srba su po kratkom postupku pogubile nepoznat broj bosanskih Muslimana u Potočarima i u Srebrenici.

5. Između 12. i 13. jula 1995. godine, bosanski Muslimani - muškarci, žene i deca, koji su potražili zaštitu unutar i oko baze UN u Potočarima, ukrcani su autobuse i kamione pod kontrolom vojnih i policijskih snaga bosanskih Srba i odvezeni izvan srebreničke enklave. Pre ulaska u autobuse i kamione, bosanski Muslimani - muškarci su razdvojeni od žena i dece a zatim transportovani u razne sabirne centre oko Srebrenice.

6. Druga grupa od otprilike 15.000 bosanskih Muslimana - muškaraca, sa nešto žena i dece, krenula je 11. jula 1995. iz Srebrenice u dugoj koloni, kroz šumu, u zbeg prema Tuzli. Veliki broj bosanskih Muslimana - muškaraca koji su krenuli u ovoj koloni u zbeg je uhvaćen ili se predao vojsci ili policiji bosanskih Srba.

7. Hiljade bosanskih Muslimana - muškaraca koji su ili razdvojeni od žena i dece u Potočarima ili uhvaćeni ili se predali vojnim ili policijskim snagama bosanskih Srba odvedeno je na razna sabirna mesta izvan Srebrenice, između ostalog, u hangar u Bratuncu, na fudbalsko igralište u Novoj Kasabi, u skladište u Kravici, u osnovnu školu i gimnaziju "Veljko Lukić-Kurjak" Grbavcima, opština Zvornik, i na razna polja i livade uz put Bratunac-Milići.

8. Između 13. jula 1995. i približno 22. jula 1995. pripadnici vojske bosanskih Srba i policije bosanskih Srba su po kratkom postupku pogubili na hiljade bosanskih Muslimana - muškaraca na različitim lokacijama, između ostalog, u skladištu u Krvavici, na livadi i kod brane u blizini Lažete i na raznim drugim mestima.

9. Dana 16. jula 1995. ili približno tog datuma, DRAŽEN ERDEMOVIĆ i drugi pripadnici X diverzantskog odreda vojske bosanskih Srba dobili su naređenje da odu na poljoprivredno dobro u blizini Pilice. To poljoprivredno dobro se nalazi severo-zapadno od Zvornika, opština Zvornik.

10. Dana 16. jula 1995. ili približno tog datuma, DRAŽEN ERDEMOVIĆ i drugi iz njegove jedinice obavešteni su da će autobusi puni bosanskih Muslimana - muškaraca civila iz Srebrenice, koji su se predali vojnim ili policijskim snagama bosanskih Srba, tokom celog dana pristizati na ovo poljoprivredno dobro.

11. Dana 16. jula 1995. ili približno tog datuma, autobusi sa bosanskim Muslimanima - muškarcima su stigli na poljoprivredno dobro u Pilici. Svi autobusi su bili puni bosanskih Muslimana - muškaraca, približne starosne dobi između 17 i 60 godina. Nakon svakog dolaska autobusa na poljoprivredno dobro, bosanski Muslimani - muškarci odvođeni su u grupama od po deset u pratnji pripadnika X diverzantskog odreda na polje pored zgrada poljoprivrednog dobra gde bi ih poređali leđima okrenutim DRAŽENU ERDEMOVIĆU i drugima iz njegove jedinice.

12. Dana 16. jula 1995. ili približno tog datuma, DRAŽEN ERDEMOVIĆ je pucao, ubio i zajedno sa drugim pripadnicima njegove jedinice i vojnicima jedne druge brigade učestvovao u pucanju na i ubijanju nenaoružanih bosanskih Muslimana - muškarca na poljoprivrednom dobru u Pilici. Posledica ovih smaknuća po kratkom postupku jeste smrt stotine bosanskih Muslimana - muškaraca civila.


OPTUŽENI

13. DRAŽEN ERDEMOVIĆ rođen je 25. novembra 1971. u opštini Tuzla. Bio je vojnik X diverzantskog odreda vojske bosanskih Srba. Trenutno je pritvoren u pritvorskoj jedinici UN u Hagu.


OPŠTI POSTAVKE OPTUŽNICE

14. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini na teritoriji bivše Jugoslavije trajalo je stanje oružanog sukoba i delimične okupacije.

15. DRAŽEN ERDEMOVIĆ pojedinačno je odgovoran za krivično delo za koje se tereti u ovoj optužnici u skladu sa članom 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Pojedinačna krivična odgovornost obuhvata izvršavanje, planiranje, podsticanje, naređivanje ili na drugi način pomaganje i učestvovanje u planiranju, pripremi ili izvršavanju bilo kojeg od zločina navedenih u članovima 3 do 5 Statuta Suda.


OPTUŽBE

TAČKE 1-2
(ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI)
(KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA)

16. Svojim delima u vezi sa događajima opisanim u paragrafu 12, DRAŽEN ERDEMOVIĆ je počinio:

Tačka 1: ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda.

Alternativno

Tačka 2: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i prema članu 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.

/potpisano/
Richard J. Goldstone
Tužilac

Hag, Holandija
22. maj 1996.