MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR. IT-98-29-I

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
STANISLAVA GALIĆA

PRVI PRILOG OPTUŽNICI

TAČKA 1 - TERORISANJE i TAČKE 3 - 5 SNAJPERSKO DJELOVANJE:

25. juna 1993: Muhamed HAZNADAREVIĆ, star 52 godine, ranjen je iz vatrenog oružja u leđa i prsa dok je obrađivao povrtnjak u Slatinskom putu 5, Kobilja Glava, sjeverno od Sarajeva.
   
27. juna 1993: Almasa KONJHODŽIĆ, stara 56 godina, ubijena je iz vatrenog oružja u blizini Kranjčevićeve ulice dok je šetala sa porodicom.
   
11. jula 1993: Munira ZAMETICA, stara 48 godina, ubijena je iz vatrenog oružja dok je išla po vodu na rijeku Dobrinja u naselju Dobrinja.
   
17. jula 1993: Hajrija DIZDAREVIĆ, stara 66 godina, ubijena je iz vatrenog oružja u svom stanu u Kranjčevićevoj ulici 11/5 dok je klanjala.
   
5. avgusta 1993: Vildana KAPUR, stara 21 godinu, ranjena je iz vatrenog oružja u nogu dok je nosila vodu idući kući duž Stare ceste u naselju Hotonj.
   
5. avgusta 1993: Sevda KUSTURA, stara 48 godina, ubijena je iz vatrenog oružja dok je išla ulicom Sedrenik, u sjeveroistočnom dijelu Sarajeva.
   
6. avgusta 1993: Vahida SARAĆ, stara 52 godine, ranjena je u rame metkom koji je prošao kroz prozor dok je stajala u kuhinji kod svoje komšinice u ulici Franca Rozmana u Dobrinji.
   
8. avgusta 1993: Elvedina ČOLIĆ, stara 5 godina, ubijena je iz vatrenog oružja dok je sjedila na stolici ispred porodične kuće u Kobiljoj Glavi 63, u sjevernom dijelu grada. Njena prijateljica Emina DŽEBO, stara 9 godina, je ranjena.
   
30. avgusta 1993: Sada POHARA, stara 19 godina, ubijena je iz vatrenog oružja u svom stanu u ulici Žarka Zgonjanina 13 na Dobrinji, dok je išla po džemper u spavaću sobu.
   
3. septembra 1993: Nafa TARIĆ, stara 35 godina, i njena kćerka Elma TARIĆ, stara 8 godina, pogođene su jednim metkom iz vatrenog oružja dok su zajedno išle ulicom Ivana Krndelja u centru Sarajeva. Metak je ranio majku u lijevo bedro, a kćerku u ruku i trbuh.
   
3. septembra 1993: Alem BEŠOVIĆ, star 14 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u lijevu nogu dok se nalazio na praznoj parceli u ulici VI proleterske brigade.
   
6. septembra 1993: Junuz ČAMPARA, star 59 godina, ubijen je iz vatrenog oružja na ulazu u podrum zgrade u ulici Milutina Đuraškovića 20/5, odmah zapadno od centra Sarajeva, gdje je radio na ispumpavanju vode.
   
7. septembra 1993: Šaćir BOSNIĆ, star 56 godina, ubijen je iz vatrenog oružja dok je sakupljao drva blizu rezervoara na Širokači iznad Zelengorske ulice na Skenderiji.
   
8. septembra 1993: Saliha ČOMAGA, stara 39 godina, ubijena je iz vatrenog oružja dok je brala voće u svojoj bašti u Vogošći, Ugorsko 3/7.
   
26. septembra 1993: Edina TRTO, stara 25 godina, ubijena je iz vatrenog oružja dok je prolazila ispred broja 6 u ulici Ivana Krdelja u Sarajevu.
   
2. oktobra 1993: Slavka KRAJINOVIĆ, stara 73 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u leđa dok je zagrijavala mlijeko na balkonu svoga stana u ulici Nikole Demonje 9/I na Dobrinji.
   
4. oktobra 1993: Faruk KADRIĆ, star 16 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u vrat dok se kao suvozač vozio u očevom kamionu ulicom Ante Babića u zapadnom dijelu Sarajeva.
   
7. oktobra 1993: Edin RAMOVIĆ, star 29 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u lijevu nadlakticu dok je Starom cestom u naselju Hotonj išao u smjeru Poljina.
   
2. novembra 1993: Ramiz VELIĆ star 50 godina i još jedan muškarac star 56 godina ranjeni su rafalom iz mitraljeza dok su radili na rasčišćavanju smeća u blizini broja 7 u ulici Braće Ribara u naselju Hrasno u Sarajevu.
   
13. novembra 1993: Fatima OSMANOVIĆ, stara 44 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u desnu stranu lica dok je nosila vodu na Briješće brdu- ulici Čikma u zapadnom dijelu Sarajeva.
   
28. novembra 1993: Mirza ŠAKOVIĆ, star 12 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u stomak dok je pretrčavao ulicu Petra Drapšina na Dobrinji.
   
7. decembra 1993: Agneza KOMARČEVSKI, stara 60 godina, ranjena je u prsa metkom koji je prošao kroz prozor njenog stana u Lovčenskoj 59/1 u Novom Sarajevu.
   
6. januara 1994: Sanija DŽEVLAN, stara 32 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u kuk dok je išla biciklom preko mosta u ulici Nikole Demonje na Dobrinji.
   
10. januara 1994: Edin HUSOVIĆ, star 17 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u trbuh dok je stajao ispred picerije u ulici Džemala Bijedića.
   
11. januara 1994: Hatima MUKANOVIĆ, stara 38 godina, ubijena je iz vatrenog oružja u svom stanu na prvom spratu u ulici Obala 27. jula 89/I u naselju Hrasno u Sarajevu. U tom trenutku ona je sjedila sa mužem i komšijama i pila kafu uz svjetlost svijeće.
   
13. marta 1994: Ivan FRANJIĆ, star 63 godine, išao je sa još dvojicom iz aleje Branka Bujića u ulicu Ante Babića na Vojničkom polju u zapadnom dijelu Sarajeva. Franjić je ranjen iz vatrenog oružja u stomak dok je Augustin VUČIĆ koji se nalazio s njim, ubijen.
   
25. maja 1994: Sadeta PLIVAC, stara 53 godine i Hajra HAFIZOVIĆ, stara 62 godine, su ranjene iz vatrenog oružja u noge dok su se vozile prepunim autobusom u blizini autobuske stanice u ulici Nikole Demonje na Dobrinji.
   
13. juna 1994: Fatima SALČIN, stara 44 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u ruku dok je sa svekrom išla Olimpijskom ulicom u naselju Mojmilo u Sarajevu.
   
19. juna 1994: Jasmina KUČINAR, stara 31 godinu i njen sin Damir KUČINAR, star 4 godine, lakše su ranjeni u noge mecima koji su prošli kroz prepun tramvaj u kojem su se vozili. Tramvaj se kretao u pravcu zapada po ulici Zmaj od Bosne prema Alipašinom polju. Mensud JUSIĆ, star 36 godina, lakše je ranjen u nogu. U istom napadu Belma LIKIĆ, stara 23 godine, ranjena je u lijevi pazuh. U vrijeme incidenta tramvaj se nalazio ispred hotela Holiday Inn.
   
26. juna 1994: Sanela MURATOVIĆ, stara 16 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u desno rame dok je sa prijateljicom išla ulicom Đure Jakšića u zapadnom dijelu Sarajeva.
   
17. jula 1994: Rašid DŽANKO, star 67 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u leđa dok je sjedio i gledao televiziju u svom stanu u ulici Senada Mandića Dende broj 5 u Vojničkom polju u zapadnom dijelu Sarajeva.
   
22. jula 1994: Seid SOLAK, star 13 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u trbuh dok je sjedio na biciklu pored majke u ulici Miljenka Cvitkovića na Čengić vili u Sarajevu.

Dana 24. aprila ’98.

/potpisano na originalu/
Louise Arbour
Tužilac


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR.

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
STANISLAVA GALIĆA

DRUGI PRILOG OPTUŽNICI

TAČKA 1 - TERORISANJE i TAČKE 6 do 8 - GRANATIRANJE

1. juna 1993: Dvije minobacačke granate od 82 mm ispaljene su kratko jedna za drugom na masu od oko 200 civila koji su u stambenom naselju Dobrinja 3B gledali nogometnu utakmicu. Ubijeno je dvanaest, a ranjena 101 osoba. Pucano je sa položaja VRS istočno-jugoistočno od Dobrinje.
   
12. jula 1993: Minobacačka granata od 82 mm pogodila je grupu od oko 100 civila koji su čekali na vodu u blizini komunalne česme kod broja 155 u Aleji B. Bujića u stambenom naselju Dobrinja. Ubijeno je dvanaest, a ranjeno petnaest osoba. Pucano je iz Nedžarića koje je držala VRS.
   
6. decembra 1993: Dvije artiljerijske granate od 122 mm pogodile su pijacu Ciglane u ulici Đure Đakovića. Ubijeno je četiri, a ranjeno trinaest osoba. Pucano je sa Poljine, područja koje je držala VRS.
   
22. januara 1994: Tri minobacačke granate od 82 mm pale su na Alipašino polje, jedna na parkiralište, a dvije u blizini civilnih stambenih zgrada. Djeca su se sanjkala u blizini. Granate su usmrtile šest osoba, uključujući i dvoje djece, a ranile pet. Pucano je sa teritorije pod kontrolom VRS u blizini Zavoda za slijepe u Nedžarićima.
   
4. februara 1994: Veliku grupu civila koji su čekali na podjelu humanitarne pomoću u stambenom naselju Dobrinja pogodila je salva od tri minobacačke granate od 120 mm. Tom prilikom ubijeno je osam osoba, a ranjeno 23. Pucano je sa teritorije VRS-a, a linije sukoba bile su udaljene samo 300 metara.
   
5. februara 1994: Minobacačka granata od 120 mm pogodila je pijacu Markale koja se nalazi u civilnom dijelu Starog grada u Sarajevu. Tom prilikom ubijeno je 66 osoba, a ranjeno preko 140. Pucano je sa teritorije koji je držala VRS, iz pravca sjever-sjeveroistok kod Špicaste Stijene ili Mrkovića.

Dana 24. aprila 1998.

/potpisano na originalu/
Louise Arbour
Tužilac


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR.

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
DRAGOMIRA MILOŠEVIĆA

TREĆI PRILOG OPTUŽNICI

TAČKA 2 - TERORISANJE i TAČKE 9 - 11 SNAJPERSKO DJELOVANJE:

8. oktobra 1994: Alma ĆUTUNA, stara 43 godine, ranjena je u gornji dio desne noge dok se vozila tramvajem ulicom Zmaj od Bosne u Sarajevu.
   
24. oktobra 1994: Adnan KASAPOVIĆ, star 16 godina, ubijen je u prsa iz vatrenog oružja dok je išao uličicom koja izlazi na ulicu Đorđa Andrijevića Kune.
   
8. novembra 1994: Fata GUTA, stara 59 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u ruku dok je išla sa kanisterima po vodu na izvor Mošćanica u Gazin Hanu, istočno od Sarajeva.
   
9. novembra 1994: Sanja SMJEČANIN, stara 28 godina, ranjena je iz vatrenog oružja dok se ulicom Zmaj od Bosne vozila u autu s mužem i zaovom.
   
18. novembra 1994: Na Dženanu SOKOLOVIĆ, staru 31 godinu, i njenog sina Nermina DIVOVIĆA, starog 7 godina, pucano je iz vatrenog oružja dok su hodali ulicom Zmaj od Bosne. Gospođu SOKOLOVIĆ je metak ranio u trbuh, prošao kroz nju i usmrtio njenog sina pogodivši ga u glavu. Oni su bili na putu kući iz Hrasnog gdje su otišli dan ranije da sakupe drva.
   
21. novembra 1994: Hajrudin HAMIDIĆ, star 52 godine, ranjen je iz vatrenog oružja u ruku i lice kada je pucano na tramvaj koji je on vozio u smjeru zapada ulicom Zmaj od bosne.
   
22. novembra 1994: Sanela DEDOVIĆ, stara 12 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u lijevi gležanj dok je išla u školu. Do incidenta je došlo na raskršću ulica Sedrenik i Redžepa GORUŠANOVIĆA u sjeveroistočnom rubu Sarajeva.
   
23. novembra 1994: Hafiza KARAČIĆ, stara 31 godinu, i Sabina ŠABANIĆ, stara 26 godina, su ranjene u desno rame kada je pucano na tramvaj u kojem su se one nalazile i koji se kretao ulicom Zmaj od Bosne između Tehničke škole i kasarne Maršal Tito.
   
8. decembra 1994: Lejla BAJRAMOVIĆ, stara 24 godine, sjedila je u stanu prijatelja u ulici Franca Lehara, blizu centra Sarajeva, kada joj je pucano iz vatrenog oružja u glavu. Metak je ušao kroz prozor stana.
   
10. decembra 1994: Derviša SELMANOVIĆ, stara 49 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u desno koljeno dok je sakupljala drva za ogrev u dvorištu iza kuće u ulici Sedrenik, u sjeveroistočnom dijelu Sarajeva.
   
11. decembra 1994: Malkan PLEHO, star 62 godine, ranjen je iz vatrenog oružja u desnu potkoljenicu dok se penjao stepenicama u svoju kuću u Sedreniku u sjeveroistočom dijelu Sarajeva.
   
13. decembra 1994: Halid DEMIROVIĆ, star 62 godine, ranjen je u desnu petu dok je sakupljao drva za ogrev na Pašinom brdu na sjeveroistočnom rubu Sarajeva.
   
27. februara 1995: Senad KESMER, star 31 godinu, Alma ČEHAGIĆ, stara 19 godina, Alija HOLJAN, star 55 godina i drugi, ranjeni su iz vatrenog oružja dok su se vozili tramvajem prema zapadu ulicom Zmaj od Bosne. Tramvaj se u to vrijeme nalazio u blizini Titove kasarne.
   
3. marta 1995: Azem AGOVIĆ, star 46 godina, i Alen GIČEVIĆ, star 33 godine, ranjeni su iz vatrenog oružja dok su se tramvajem vozili ulicom Zmaj od Bosne prema istoku. Tramvaj se u to vrijeme nalazio u blizini Holiday Inna.
   
6. marta 1995: Tarik ŽUNIĆ, star 14 godina, ranjen je u ruku iz vatrenog oružja dok je išao iz škole kući ulicom Sedrenik u sjeveroistočnom dijelu Sarajeva. Kada je pogođen, upravo je bio izašao iza zaštitne ograde, oko 100 metara od kuće.
   
6. marta 1995: Vahid BALTA, star 52 godine, išao je sa suprugom ulicom Sedrenik, u sjeveroistočnom dijelu Sarajeva kada je iz vatrenog oružja pogođen u lijevi gležanj.
   
18. marta 1995: Elvir BRKIĆ, star 20 godina, prelazio je raskršće ulica Nikole Demonje i Bulevar AVNOJ-a u naselju Dobrinja kada je pogođen u lijevu stranu i ubijen.
   
3. maja 1995: Šemsa COVRK, stara 27 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u trbuh dok je išla ulicom Josipa Kraša u Novom gradu. U to vrijeme držala je za ruku svog malog sina.
   
13. maja 1995: Mile VASILJEVIĆ, star 56 godina, ubijen je iz vatrenog oružja u Dinarskoj ulici na Hrasnom Brdu.
   
25. maja 1995: Durgut ČOBIĆ, star 80 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u rame dok je otvarao balkon u svom stanu u ulici Kunovska 4/I na Dobrinji.

Dana 24. aprila ’98.

/potpisano na originalu/
Louise Arbour
Tužilac


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR.

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
DRAGOMIRA MILOŠEVIĆA

ČETVRTI PRILOG OPTUŽNICI

TAČKA 2 - TERORISANJE i TAČKE 12 do 14 GRANATIRANJE

30. oktobra 1994: Minobacačka granata od 120 mm pala je među civile okupljene na autobuskoj stanici u Igmanskoj cesti. Ubijena je jedna osoba, a ranjeno petnaest. Pucano je sa Vojkovića, teritorije VRS.
   
8. novembra 1994: Tri minobacačke granate pogodile su civilno naselje u Livanjskoj ulici. Ubijene su dvije osobe, a ranjeno šest. Pucano je iz smjera Poljine, sa teritorije VRS.
   
17. novembra 1994: Jedna minobacačka granata od 120 mm pogodila je broj 18 u Partizanskoj ulici u Hrasnom. Ubijeno je dvoje djece od osam i dvije godine, a povrijeđene su tri odrasle osobe.
   
12. decembra 1994: Minobacačka granata od 82 mm pala je u blizini civilnog naselja, te ubila jednog starijeg čovjeka, a ranila njegovu suprugu, takođe stariju osobu. Pucano je sa teritorije VRS.
   
22. decembra 1994: Dvije granate od 76 mm ispaljene jedna za drugom udarile su na buvlju pijacu u starom trgovačkom dijelu Baščaršije, u Starom gradu. Ubijene su dvije osobe, a ranjeno sedam. Pucano je sa Trebevića, sa položaja VRS.
   
7. aprila 1995: Modificirana avionska bomba koja je udarila u stambeno područje Hrasnica u podnožju Igmana, uništila je jedan stan, teško oštetila jedanaest drugih stanova, te uzrokovala žrtve među civilima, jedan mrtvi i tri ranjena. Pucano je sa Ilidže, teritorije VRS.
   
12. aprila 1995: Minobacačka granata od 60 mm pogodila je betonirani prostor oko sarajevske željezničke stanice. Ranjeno je sedam osoba. Pucano je sa Zlatišta, teritorije VRS.
   
24. maja 1995: Raketni projektil je pao i eksplodirao na asfaltu ulice Safeta Zajke, ubivši dvije, a ranivši pet osoba. Projektil je došao sa jugoistoka, iz smjera Lukavice.
   
24. maja 1995: Modificirana avionska bomba pala je na Majdansku ulicu bb. Ubijena su dva civila, a ranjeno šest. Utvrđeno je da je pucano sa jugoistoka, sa teritorije VRS u Pavlovcu.
   
26. maja 1995: Modificirana avionska bomba pogodila je zgradu u blizini stambenog bloka u ulici Safeta Hodžića i uništila gornja tri sprata stambene zgrade. Nakon ove eksplozije uslijedilo je nekoliko artiljeriskih granata koje su pale na isto područje. Niz zgrada je teško oštećen. Dvije osobe su teško ranjene, a petnaest je lakše ranjeno. Utvrđeno je da je pucano sa teritorije VRS u pravcu zapad-jugozapad.
   
16. juna 1995: Oko 10,00 sati sa sjeverozapada je ispaljena modificirana avionska bomba. Bomba je pala na Univerzitetski medicinski centar i onkološku kliniku u Dositejevoj ulici 4a, eksplodirala i napravila veliku štetu. Tri osobe su lakše ranjene i nakon ukazane ljekarske pomoći puštene kući.
   
16. juna 1995: Oko 15,20 sati, modificirana avionska bomba, najvjerovatnije ispaljena sa Lukavice, eksplodirala je kod broja 10 na Trgu međunarodnog prijateljstva i lakše ranila sedam osoba, te znatno oštetila susjedne zgrade.
   
16. juna 1995: Oko 17,10 sati, modificirana avionska bomba ispaljena je sa sjeverozapada. Eksplodirala je blizu kotlovnice u Čobanijskoj ulici 7. Ranjene su tri osobe.
   
18. juna 1995: Minobacačka granata od 120 mm pogodila je red od oko 50-70 civila koji su čekali na vodu u ulici Marka Oreškovića na Dobrinji. Ubijeno je sedam, a ranjeno dvanaest osoba. Pucano je iz Nedžarića, sa teritorije VRS.
   
28. juna 1995: Oko 9,20 sati, modificirana avionska bomba pogodila je zgradu televizije u Sarajevu. Ubijena je jedna osoba, a 28 je ranjeno. Pucano je sa Ilidže, teritorije VRS.
   
28. juna 1995: Oko 10,20 sati, modificirana avionska bomba iz smjera zapada, pala je na krov apoteke u ulici Safeta Hadžića broj 44. Nije bilo žrtava.
   
29. juna 1995: Na Bulevar Meše Selimovića ispaljen je raketni projektil vjerovatno iz smjera Rajlovca. Nije bilo žrtava.
   
1. jula 1995: Oko 13,30 sati projektil visoke razorne moći pao je odmah ispred kuće broj 5 u ulici Radenka Abazovića. Ispaljen je iz zapadnog dijela grada (Ilidža - Rajlovac). Nije bilo žrtava.
   
1. jula 1995: Oko 21,30 sati, raketni projektil sa glavom velike razorne moći eksplodirao je u ulici Bunički potok. Ranjeno je trinaest osoba. Projektil je došao iz smjera Ilidže.
   
19. jula 1995: Minobacačka granata od 120 mm udarila je blizu zgrada u Vrbanjuši 95 (stambeno naselje). Ubijen je jedan dječak. Pucano je sa teritorije VRS na jugu.
   
23. jula 1995: Raketni projektil sa glavom velike razorne moći, koji je došao iz smjera Ilidža/Blažuj, pao je na kuću u Bjelašničkoj ulici 54 u Sokolovićima. Ubijene su dvije osobe, a lakše je ranjeno jedanaest.
   
22. avgusta 1995: Modificirana eksplozivna naprava eksplodirala je na stubištu između drugog i trećeg sprata zgrade BITAS na broju 64 u ulici Zmaja od Bosne. Jedna osoba je poginula, a jedna je lakše ranjena. Pucano je sa teritorije VRS na jugozapadu.
   
28. avgusta 1995: Minobacačka granata od 120 mm pala je u ulici Mula-Mustafe Bašeskije ispred ulaza na gradsku pijacu. Ubijene su 43 osobe, a ranjeno 75. Pucano je sa Trebevića, teritorije VRS.

Dana 24. aprila ’98.

/potpisano na originalu/
Louise Arbour