MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-01-45-I

PRED SUCEM MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudac Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 8. ožujak 2004.

TUŽILAC
protiv
Ante GOTOVINE


NALOG ZA OTPEČAĆIVANJE IZMIJENJENE OPTUŽNICE, ODLUKE O DOZVOLI ZA IZMJENU OPTUŽNICE I POTVRDI IZMIJENJENE OPTUŽNICE, TE NALOGA ZA NEOBJELODANJIVANJE I NALOGA ZA UHIĆENJE

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Graham Blewitt

Ja, Kevin Parker, sudac Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO Tužiteljevom zahtjevu za otpečaćivanje Optužnice, Odluke o dozvoli za izmjenu Optužnice i potvrdi izmijenjene Optužnice i naloga za neobjelodanjivanje (dalje u tekstu: Odluka i nalog), te Naloga o uhićenju prema pravilima 53 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

PREGLEDAVŠI i RAZMOTRIVŠI Tužiteljev zahtjev i razloge za otpečaćivanje Optužnice, Odluke i naloga, te Naloga;

I ZAKLJUČUJUĆI da, s obzirom na to da su dvojica optuženih protiv kojih je podignuta zasebna optužnica koja je relevantna za ovaj predmet, Tužilac protiv Ivana ČERMAKA i Mladena MARKAČA, predmet br. IT-03-73-I, u kojoj se Ante GOTOVINA navodi kao suučesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu, u zaštitnom pritvoru u Hrvatskoj i da javnost već raspolaže tom činjenicom, Ante Gotovina vjerojatno zna da ga Izmijenjena optužnica tereti da je s dvojicom optuženih sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Zaključujem takođe da se zna da je Ante Gotovina u bijegu kako mu se ne bi uručio postojeći nalog o uhićenju, te da se o tome piše. Stoga, držanje tih dokumenta pod pečatom ne služi nikakvoj opravdanoj svrsi, te će interesi pravde biti najbolje zadovoljeni ako se oni daju na uvid javnosti kako bi se olakšalo uhićenje ili predaja Ante GOTOVINE.

OVDJE SE NALAŽE:

a) U skladu s pravilima 53 i 54, Optužnica, Odluka i nalog, te Nalog dat će se javnosti na uvid.

b) Prema pravilu 53, popratni materijal će do daljnjeg ostati pod pečatom i nedostupan javnosti.

/potpisano/
sudija
Međunarodnog suda
Dana 8. ožujka 2004.
U Haagu,
Nizozemska