PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM

 

U sastavu: 

sudac Antonio Cassese, predsjedavajući
sudac Richard May
sudac Florence Ndepele Mwachande Mumba

Tajnik: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Nalog od: 19. prosinca 1997.

 

TUŽITELJ
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆ, MIRJANA KUPREŠKIĆA, VLATKA KUPREŠKIĆA, VLADIMIRA ŠANTIĆA poznatog i kao "VLADO", STIPE ALILOVIĆA također poznatog i kao "BRKO", DRAGE JOSIPOVIĆA, MARINKA KATAVE, DRAGANA PAPIĆA

______________________________________

NALOG PO ZAHTJEVU TUŽITELJA
ZA POVLAČENJE
OPTUŽNICE PROTIV MARINKA KATAVE
______________________________________

Tužiteljstvo:
g. Mark Harmon

Obrana optuženika:
g. Ranko Radović, za Zorana i Mirjana Kupreškića
g. Petar Pavković i g. Anto Nobilo, za Marinka Katavu
g. Petar Pavković, za Vladimira Šantića
g. Luka Šušak, za Dragu Josipovića
g. Petar Pulišelić, za Dragana Papića


RASPRAVNO VIJEĆE
,

UZEVŠI U OBZIR da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (u daljnjem tekstu: "Međunarodni sud") 10. studenog 1995. podigao optužnicu protiv Marinka Katave, koju je istog dana potvrdila sutkinja McDonald;

UZEVŠI U OBZIR da je Marinko Katava u pritvoru Međunarodnog suda od trenutka svoje dobrovoljne predaje 6. listopada 1997. te da je 27. studenog 1997. zatražio privremeno puštanje na slobodu, pridruživši se Zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu koji je nekoliko njegovih suoptuženih uložilo 14. studenog 1997;

UZEVŠI U OBZIR da je 1. prosinca 1997. Tužiteljstvo uložilo Odgovor kojim se iz više razloga protivi zahtjevu Marinka Katave i drugih molitelja za privremeno puštanje na slobodu;

UZEVŠI U OBZIR da je Raspravno vijeće uvažilo argumente Tužiteljstva i 15. prosinca 1997. izdalo Odluku kojom se odbija zahtjev za privremeno puštanje na slobodu;

UZEVŠI TAKOĐER U OBZIR Zahtjev tužitelja od 18. prosinca 1997. (u daljnjem tekstu: "Zahtjev") temeljem pravila 51 Pravilnika o postupku i dokazima kojim se traži dopuštenje za povlačenje optužnice protiv Marinka Katave, temeljem toga da nema dostatnog opravdanja da se nastavi s krivičnim gonjenjem istoga po bilo kojoj točki optužnice;

UZEVŠI NADALJE U OBZIR pismo branitelja Marinka Katave od 19. prosinca 1997., u kojem izražava podršku Zahtjevu;

SASLUŠAVŠI usmene argumente strana iznesene na javnom ročištu koje je održano 19. prosinca 1997. s obzirom na hitnost i ozbiljnost situacije;

RASPRAVNO VIJEĆE,

(a) očekuje da će Tužiteljstvo ubuduće ekspeditivno postupati kad je riječ o pitanjima od temeljne važnosti, kao što je sloboda optuženika; i

(b) smatra da je u interesu pravde da se Marinku Katavi neodložno vrati pravo na slobodu.


IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

Temeljem pravila 51 Pravilnika o postupku i dokazima, Raspravno vijeće,

ODOBRAVA povlačenje optužnice protiv Marinka Katave,

NALAŽE da se Marinko Katava smjesta pusti iz Pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda, ovisno o praktičnim aranžmanima sa zemljom domaćinom; i

UPUĆUJE tajnika da poduzme sve potrebne mjere da se ovaj Nalog smjesta izvrši.


Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se engleska verzija smatra izvornikom.

______________
Antonio Cassese
Predsjedavajući sudac
/potpis na izvorniku/
 

Dana 19. prosinca 1997.
Den Haag, Nizozemska

[Pečat Međunarodnog suda]