PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

Sudija: g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

ZORANA KUPREŠKIĆA

MIRJANA KUPREŠKIĆA

VLATKA KUPREŠKIĆA

DRAGE JOSIPOVIĆA

DRAGANA PAPIĆA

i

VLADIMIRA ŠANTIĆA

 


NALOG PREDSJEDNIKA PO ZAHTJEVU ODBRANE DA SE ODOBRI PRISTUP POVJERLJIVIM MATERIJALIMA U PREDMETU TUŽILAC PROTIV ZORANA KUPREŠKIĆA I DRUGIH

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa u predmetu Tužilac protiv Zorana Kupreškića i drugih
gđa Carla Del Ponte i g. Ekkehard Wtihopf u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure

Odbrana:

g. R. Radović, g. T. Pasarić za Z. Kupreškića
gđa J. Sloković-Glumac, gđa D. Vranjican za za M. Kupreškića
g. A. Abell, g. J. Livingston za V. Kupreškića
g. W. Clegg Q.C., gđa G. Herljević za D. Josipovića
g. P. Pulišelić, gđa Nika Pinter za D. Papića
g. P. Pavković za V. Šantića
gđa Edina Rešidović, g. Stephane Bourgon za Envera Hadžihasanovića
gđa Vasvija Vidović, g. John Jones za Mehmeda Alagića
g. Fahrudin Ibrišimović, g. Rodney Dixon za Amira Kuburu

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU zajednički zahtjev (u daljem tekstu: zahtjev) advokata odbrane u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da im se omogući pristup svim povjerljivim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Zorana Kupreškića i drugih od 5. septembra 2001.,

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika po združenom zahtjevu advokata odbrane u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da im se dozvoli pristup svim povjerljivim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Zorana Kupreškića i drugih od 25. septembra 2001. (u daljem tekstu: nalog),

IMAJUĆI U VIDU Odluku po žalbi na odluku kojom se uskraćuje pristup povjerljivim dokaznim predmetima prihvaćenim u drugom predmetu, koju je donijelo Žalbeno vijeće 23. aprila 2002. (u daljem tekstu: odluka),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 75 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik),

BUDUĆI DA su se 5. septembra 2001. advokati odbrane u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure obratili predsjedniku Međunarodnog suda pozivajući se na pravilo 75 D) Pravilnika sa molbom da im se omogući pristup svim povjerljivim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima privaćenim u predmetu Tužilac protiv Zorana Kupreškića i drugih,

BUDUĆI DA je u svom nalogu predsjednik odbio zahtjev navodeći da “podnosioci zahtjeva nisu na zadovoljvajući način pokazali zbog čega je neograničen pristup svim dokumentima u kojima je naveden identitet svjedoka potreban za pripremu predmeta",

BUDUĆI DA je u svojoj odluci Žalbeno vijeće ocijenilo da “jedna strana (…) može (…) zatražiti pristup povjerljivim materijalima u drugom predmetu ako je u mogućnosti što jasnije opisati opštu prirodu traženih dokumenata, bez obzira na to što ih ne može opisati detaljno, te ako može pokazati da će joj takav pristup vjerovatno bitno pomoći u pripremanju teze”,

BUDUĆI DA je Žalbeno vijeće zaključilo da će “u pogledu geografskog, vremenskog i materijalnog preklapanja ovog predmeta i predmeta Kupreškić, traženi materijal vjerovatno biti od ključne važnosti za tezu odbrane ili će, u najmanju ruku, predstavljati takvu pomoć odbrani Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure”,

BUDUĆI DA je Žalbeno vijeće, iako se smatra ovlaštenim da naloži zaštitne mjere, vratilo predmet predsjedniku “da odobri traženi pristup i odredi eventualne primjerene zaštitne mjere”,

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA,

ODOBRAVAM advokatima odbrane u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure pristup svim povjerljivim dokumentima, transkriptima sa suđenja i dokaznim materijalima iz predmeta Tužilac protiv Zorana Kupreškića i drugih pod uslovom da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se obezbijedio isti stepen zaštite koji su svjedoci prethodno uživali, da se njihova imena, svjedočenje i činjenica da su svjedočili u drugom predmetu ne otkriju javnosti, niti objelodane bilo kome drugom osim članovima tima odbrane kao i da im se dodijele novi pseudonimi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je mjerodavan francuski tekst.

/potpis/
Claude Jorda,
predsjednik Međunarodnog suda

Dana 28. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]