PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija: g. David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 5. juli 2002.

 

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE, Mlađe RADIĆA, Zorana ŽIGIĆA i Dragoljuba PRCAĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA DALJNJE PREKORAČENJE
DOZVOLJENOG BROJA STRANICA

 

Tužilaštvo:

g. Christopher Staker

Odbrana:

g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

Ja, David Hunt, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev optužbe za daljnje prekoračenje dozvoljenog broja stranica njenog konsolidovanog podneska respondenta" koji je optužba podnijela 3. jula 2002. (dalje u tekstu: zahtjev), a u kojem traži odobrenje da podnese konsolidovani podnesak respondenta dužine do 320 stranica;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku o roku za podnošenje odgovora optužbe" koju je Žalbeno vijeće izdalo 14. juna (dalje u tekstu: odluka), a kojom je optužbi odobreno da podnese konsolidovani podnesak respondenta dužine 250 stranica ili 75.000 riječi;

UZEVŠI U OBZIR "Odluku po zahtjevu žalioca za izmjenu dužine žalbenog podneska" koju je Žalbeno vijeće izdalo 22. marta, a kojom je žaliocu Zoranu Žigiću odobreno da podnese žalbeni podnesak dužine do 130 stranica;

UZEVŠI U OBZIR "Podnesak u skladu sa nalogom iz odluke po zahtjevu optužbe za izdavanje naloga Zoranu Žigiću za podnošenje osnova za žalbu, izdate 14. juna 2002." koji je žalilac Zoran Žigić podnio 3. jula, a u kojem je žalilac naveo 58 različitih osnova za žalbu;

UZEVŠI U OBZIR broj argumenata sadržanih u četiri podneska žalilaca i činjenicu da mnogi od tih argumenata zahtijevaju detaljno upućivanje na dokaze izvedene u ovom predmetu;

UZEVŠI U OBZIR da bi u ovim okolnostima Žalbenom vijeću bilo od pomoći ukoliko bi ta pitanja na primjeren način i u pismenoj formi obradila optužba;

UZEVŠI NADALJE U OBZIR da se time što bi se optužbi odobrilo da proširi svoj podnesak do obima od 320 stranica žaliocima ne bi nanijela nikakva šteta;

OVIM NALAŽEM:

  1. Optužbi se odobrava da podnese konsolidovani podnesak respondenta u dužini do 320 stranica.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 5. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
David Hunt,
predžalbeni sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]