PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija: g. David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. augusta 2002.

 

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE, Mlađe RADIĆA, Zorana ŽIGIĆA i Dragoljuba PRCAĆA

 


ODLUKA KOJOM SE ODOBRAVA PRODUŽENJE ROKA I PREKORAČENJE DOZVOLJENOG BROJA STRANICA

 

Tužilaštvo:

g. Christopher Staker

Odbrana:

g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

Ja, David Hunt, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev optužbe za produženje roka i prekoračenje dozvoljenog broja stranica za odgovor na Žigićev zahtjev po pravilu 115" koji je optužba podnijela 29. augusta 2002. (dalje u tekstu: zahtjev), a u kojem traži produženje roka do 9. septembra za podnošenje svog odgovora na "Zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza - odbrana optuženog Zorana Žigića", koji je Zoran Žigić (u daljnjem tekstu: žalilac) podnio 23. augusta (u daljnjem tekstu: Žigićev zahtjev), te dozvolu da podnese odgovor dužine do 30 stranica;

UZEVŠI U OBZIR da se u Žigićevom zahtjevu traži izvođenje 14 dokaznih predmeta kao dodatnih dokaza u žalbenom postupku i da se u odgovoru optužbe na Žigićev zahtjev traži da optužba ispita svaki od tih 14 dokaznih predmeta, te da izloži detaljnu analizu svakog od tih predmeta;

UZEVŠI U OBZIR da pravilo 127(B) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) dopušta Žalbenom vijeću da odobri zahtjev za produženje roka ako su mu izneseni valjani razlozi i da je optužba iznijela valjane razloge;

UZEVŠI U OBZIR da se žaliocu ne bi nanijela šteta odobrenjem zahtjeva, te da, stoga, u ovim okolnostima nije nužno dati priliku žaliocu da odgovori na zahtjev;

OVIM NALAŽEM:

  1. Optužbi se odobrava da produženje roka do 9. septembra 2002. podnese odgovor na Žigićev zahtjev;

  2. Optužbi se odobrava da podnese odgovor dužine do 30 stranica.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 30. augusta 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
David Hunt,
predžalbeni sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]