MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-95-4-I

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
ŽELJKA MEAKIĆA
MOMČILA GRUBANA zvanog "ČKALJA"
DUŠKA KNEŽEVIĆA zvanog "DUĆA"

 

IZMIJENJENA OPTUŽNICA

 

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu sa svojim ovlaštenjima iz člana 18 statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: Statut Međunarodnog suda), optužuje:

1. Od približno 25. maja do približno 30. avgusta 1992., srpske snage su okupile više od 3.000 bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata iz opštine Prijedor, Bosna i Hercegovina, u bivšoj Jugoslaviji i zatvorile ih u nehumanim uslovima, pod oružanom stražom, u "logoru" Omarska, smještenom u bivšem rudarskom kompleksu udaljenom otprilike 15 km od grada Prijedora. Srpske snage su, kako je u daljnjem tekstu opisano, ubijale, silovale, seksualno zlostavljale, premlaćivale i na druge načine maltretirale zatvorenike u Omarskoj.

Opšti podaci o logoru Omarska:

2.1. U maju 1992. godine, intenzivno granatiranje muslimanskih područja u opštini Prijedor natjeralo je muslimansko stanovništvo da napusti svoje domove. Većina ih se nakon toga predala ili je bila zarobljena od strane srpskih snaga. Okupivši Muslimane i, gdje ih je bilo, hrvatske stanovnike, srpske snage su ih prisilile da u kolonama pješice krenu prema nekom od zatočeničkih logora što su ih Srbi bili uspostavili u opštini. Srpske snage su iz tih kolona izvlačile brojne Muslimane i Hrvate te ih ubijale ili premlaćivale na licu mjesta.

2.2. Oko 25. maja 1992., otprilike tri sedmice nakon što su Srbi nasilno preuzeli kontrolu nad organima vlasti u opštini, i dva dana nakon početka vojnih napada širokih razmjera na mjesta naseljena muslimanskim stanovištvom, srpske snage su počele odvoditi zatvorenike u logor Omarska.

2.3. Tokom sljedećih nekoliko sedmica, srpske snage su nastavile okupljati Muslimane i Hrvate iz Kozarca, grada Prijedora i drugih mjesta u opštini, te ih internirati u logore. Mnogi muslimanski i hrvatski intelektualci iz Prijedora, ugledni stručnjaci i političari poslani su u Omarsku. Osim četrdesetak žena, svi zatvorenici u logoru bili su muškarci.

2.4. U krugu kompleksa rudnika Omarska koji je korišten kao logor, logorske vlasti su zatvorenike držale uglavnom u tri različite zgrade: u upravnoj zgradi, gdje su vršena ispitivanja i gdje je bila zatvorena većina žena; u garaži odnosno hangaru; u "bijeloj kući" - manjoj zgradi gdje su vršena posebno okrutna premlaćivanja; te na asfaltiranom dvorišnom prostoru između zgrada zvanom "pista". Postojala je još jedna manja zgrada, zvana "crvena kuća", u koju su zatvorenici ponekad odvođeni, no iz koje se uglavnom niko nije vratio živ.

2.5. Životni uslovi u Omarskoj bili su surovi. Zatvorenici su držani u prenatrpanom prostoru, s malo ili bez ikakvih mogućnosti održavanja lične higijene. Jednom na dan dobijali su obroke jedva dovoljne za preživljavanje, a imali su samo tri minute vremena da odu do kantine, pojedu i izađu. Ono malo vode što su dobijali bilo je obično zagađeno. Zatvorenici nisu imali odjeću za presvlačenje niti posteljinu. Nije im pružana nikakva medicinska njega.

2.6. Surova premlaćivanja bila su uobičajena. Logorski stražari i drugi koji su dolazili u logor i fizički zlostavljali zatvorenike, kao oruđe za premlaćivanje koristili su svakovrsne predmete, uključujući drvene palice, metalne šipke i alatke, debele industrijske kablove raznih duljina koji su na krajevima imali metalne kugle, kundake pušaka i noževe. Zatvorenici obaju spolova bili su premlaćivani, mučeni, silovani, seksualno zlostavljani i ponižavani. Pored redovnih premlaćivanja i zlostavljanja, bilo je višestrukih ubojstva i terora posebne vrste. Mnogi, od kojih se samo nekima zna ime, nisu preživjeli logor.

3. Ova optužnica tereti komandante, (izostavljen tekst) i druge osobe koje su odgovorne za uslove u logoru Omarska i maltretiranje zatvorenika ili su na drugi način pomagale optuženima.

Optuženi:

4. Željko MEAKIĆ, zvani Mejakić ili Meagić, upravljao je logorom od kraja juna 1992. i bio je nadređen svim ostalima u logoru. Prije nego je preuzeo komandu u logoru, bio je šef obezbjeđenja i imao je punu vlast nad svim stražarima i posjetiocima. Prije početka rata u Bosni i Hercegovini radio je u policiji u selu Omarska.

5. Miroslav KVOČKA i Dragoljub PRCAČ (protiv obojice je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) bili su zamjenici Željka MEAKIĆA i nadređeni svima u logoru osim MEAKIĆU. Tokom gotovo čitavog prvog mjeseca rada logora, komandant logora bio je KVOČKA (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T). Prije početka rata, i KVOČKA i PRCAČ (protiv obojice je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) bili su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijedoru.

6. Mladen RADIĆ, zvani Mlađo RADIĆ ili Krkan, i Milojica KOS, zvani Krle, (protiv obojice je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) te Momčilo GRUBAN zvani Čkalja bili su komandiri smjena, pri čemu je svaki od njih nadgledao jednu od tri smjene straže zadužene za logor. Dok su kao komandiri smjene bili na dužnosti, bili su nadređeni ostalom osoblju logora, a odgovorni jedino komandantu logora i njegovim zamjenicima.

7. Izostavljeno - imena optuženih povučena iz optužnice.

8. Pored gore navedenih optuženih, koji su redovito obavljali zaduženja u logoru Omarska, u logor su zalazili i drugi Srbi - gdje su bili u nadležnosti Željka MEAKIĆA, te Miroslava KVOČKE i Dragoljuba PRCAČA (protiv obojice je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1) - i tu ubijali, premlaćivali i na druge načine fizički zlostavljali zatvorenike. Sljedeći optuženici bili su među onima koji su zalazili u logor:

a. Duško KNEŽEVIĆ zvani Duća, rođen 17. juna 1967. u Orlovcima u opštini Prijedor.

b. Zoran ŽIGIĆ zvani Žiga (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T)

Opšti navodi optužnice:

9. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, na teritoriji Bosne i Hercegovine postojalo je stanje oružanog sukoba i djelimične okupacije.

10. Sva djela ili propusti koji se terete kao teške povrede sankcionisane članom 2 Statuta Međunarodnog suda dogodile su se za vrijeme tog oružanog sukoba i djelimične okupacije.

11. Svi zatvorenici u logoru Omarska, kao i bosanski Muslimani i Hrvati iz opštine Prijedor koji se pominju u ovoj optužnici, bili su u čitavo predmetno vrijeme osobe zaštićene Ženevskim konvencijama iz 1949.

12. Svi optuženi u ovoj optužnici bili su dužni da se pridržavaju zakona i običaja koji regulišu vođenje rata, uključujući Ženevske konvencije iz 1949.

13. Ako se u tekstu ne navodi drugačije, sva djela i propusti navedeni u ovoj optužnici dogodili su se u vremenu između 24. maja i 30. avgusta 1992.

14. U svim paragrafima optužnice u kojima se tereti za mučenje, navedena su djela počinjena od strane, ili na podsticaj, ili uz saglasnost ili prešutni pristanak zvanične osobe ili osobe koja je djelovala u zvaničnom svojstvu, a radi postizanja jednog ili više od sljedećih ciljeva: da bi se dobila informacija ili izvuklo priznanje od žrtve ili treće osobe; da bi se žrtva kaznila za neko djelo koje je počinila, ili za koje se sumnjalo da ga je počinila, žrtva ili treća osoba; da bi se zastrašila ili prinudila žrtva ili treća osoba; i/ili iz bilo kojeg drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste.

15. U svim paragrafima optužnice u kojima se tereti za zločine protiv čovječnosti, sankcionisane članom 5 Statuta Međunarodnog suda, navedena djela ili propusti bili su dio napada širokih razmjera ili rasprostranjenih ili sistematskih napada usmjerenih protiv civilnog stanovništva, naročito muslimanskog i hrvatskog stanovništva prijedorskog kraja.

16. Navodi sadržani u paragrafima 4 do 15 ponovno su navedeni i inkorporirani u svakoj tački optužnice koja slijedi.

17. Pojam "Srbin" odnosi se na bosanske građane srpskog porijekla ili na osobe za koje se ne zna da li su bosanski Srbi ili građani Srbije.

OPTUŽBE

OPTUŽENI: Željko MEAKIĆ

18.1. Željko MEAKIĆ, s namjerom da uništi, u cijelosti ili djelimično, bosansko-muslimanski i bosansko-hrvatski narod kao nacionalnu, etničku ili vjersku grupu, učestvovao je zajedno s drugim osobama u ubijanju bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata iz opštine Prijedor u logoru Omarska, čime je počinio GENOCID, sankcionisan članom 4(a) Statuta Međunarodnog suda.

18.2. Željko MEAKIĆ, s namjerom da uništi, u cijelosti ili djelimično, bosansko-muslimanski i bosansko-hrvatski narod kao nacionalnu, etničku ili vjersku grupu, učestvovao je zajedno s drugim osobama u nanošenju teške tjelesne ili duševne povrede bosanskim Muslimanima i bosanskim Hrvatima iz opštine Prijedor u logoru Omarska, čime je počinio GENOCID, krivično djelo sankcionisano članom 4(b) Statuta Međunarodnog suda.

18.3. Željko MEAKIĆ, s namjerom da uništi, u cijelosti ili djelimično, bosansko-muslimanski i bosansko-hrvatski narod kao nacionalnu, etničku ili vjersku grupu, učestvovao je zajedno s drugim osobama u smišljenom nametanju, bosanskim Muslimanima i bosanskim Hrvatima iz opštine Prijedor u logoru Omarska, životnih uslova sračunatih da dovedu do njihovog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja, čime je počinio GENOCID, krivično djelo sankcionisano članom 4(c) Statua suda.

19.1. S obzirom na opšte navode optužnice, Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN znali su ili je bilo razloga da znaju da se njima podređene osobe u logoru Omarska spremaju da počine ili su već počinile navedena djela, a oni nisu preduzeli potrebne i razumne korake kako bi spriječili ta djela ili kaznili počinioce nakon što su djela već počinjena.

19.2. Za vrijeme rada logora Omarska, logorski stražari i ostali podređeni Željku MEAKIĆU, Miroslavu KVOČKI, Dragoljubu PRCAČU, Mladenu RADIĆU, Milojici KOSU (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilu GRUBANU redovno su i otvoreno ubijali, silovali, mučili, premlaćivali i na druge načine podvrgavali zatvorenike uslovima stalnog poniženja, degradacije i straha od smrti.

OPTUŽENI: Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN kao nadređeni.

19.3. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni hotimičnim lišavanjem života zatvorenika u Omarskoj, uključujući i djela opisana u paragrafima koji slijede, što predstavlja TEŠKE POVREDE ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949. (dalje u tekstu: TEŠKE POVREDE) sankcionisane članovima 2(a) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

19.4. Alternativno, Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni ubistvima zatvorenika u Omarskoj, uključujući i djela opisana u paragrafima koji slijede, što predstavlja KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisana članovima 3 i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

19.5. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni ubistvima zatvorenika u Omarskoj, uključujući i djela opisana u paragrafima koji slijede, što predstavlja ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisane članovima 5(a) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

19.6. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni mučenjem zatvorenika u Omarskoj, što predstavlja TEŠKE POVREDE sankcionisane članovima 2(b) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

19.7. Alternativno, Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni mučenjem zatvorenika u Omarskoj, što predstavlja KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisana članovima 3 i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

19.8. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni mučenjem zatvorenika u Omarskoj, što predstavlja ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisane članom 5(f) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

19.9. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni silovanjem zatvorenika u Omarskoj, uključujući i djela opisana u paragrafima koji slijede, što predstavlja ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisane članovima 5(g) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

19.10. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni hotimičnim nanošenjem velikih patnji zatvorenicima u Omarskoj, uključujući i djela opisana u paragrafima koji slijede, što predstavlja TEŠKE POVREDE sankcionisane članovima 2(c) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

19.11. Alternativno, Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni povredama ličnog dostojanstva zatvorenika u Omarskoj, uključujući ponižavajuće i degradirajuće postupanje s njima, što predstavlja KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisana članovima 3 i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(c) Ženevskih konvencija.

19.12. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za djela što su ih počinili njihovi podređeni protivpravnim zatočenjem civila, uključujući i djela navedena u paragrafima koji slijede, što predstavlja TEŠKE POVREDE sankcionisane članovima 2(g) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda:

19.13. Željko MEAKIĆ, Miroslav KVOČKA, Dragoljub PRCAČ, Mladen RADIĆ, Milojica KOS (protiv ove četvorice podignuta je optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Momčilo GRUBAN krivično su odgovorni za vlastita djela ili propuste kao i za djela što su ih počinili njihovi podređeni protivpravnim zatočenjem zatvorenika u Omarskoj, uključujući i djela navedena u paragrafima koji slijede, što predstavlja ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisane članovima 5(e) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

OPTUŽENI: Željko MEAKIĆ

20.1. Oko 20. jula 1992., osvojen je posljednji preostali džep bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u području zapadno od grada Prijedora zvanom Brdo. Mnogi su ljudi odvedeni u logor Omarska. Kad su stigli, Željko MEAKIĆ i logorski stražari okrutno su ih premlatili palicama i drugim oružjem.

20.2. Željko MEAKIĆ je ovim zatvorenicima hotimično nanio velike patnje ili teške povrede tijela ili zdravlja, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(c) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, dnosno:

20.3. Alternativno, Željko MEAKIĆ je hotimično podvrgao te zatvorenike okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

20.4. Željko MEAKIĆ je počinio nehumana djela nad zatvorenicima s područja Brda, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda

21.1. Oko 25. juna 1992., za vrijeme ispitivanja na prvom spratu upravne zgrade, dva stražara su više puta tukla Sauda BEŠIĆA udarajući ga palicama i nogama. Željko MEAKIĆ je ušao u prostoriju, udario Sauda BEŠIĆA nogom u grudi, a dvojica stražara nastavila su ga tući dok nije izgubio svijest.

21.2. Željko MEAKIĆ je podvrgao Sauda BEŠIĆA nečovječnom postupanju, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(b) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

21.3. Alternativno, Željko MEAKIĆ je podvrgao Sauda BEŠIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisano članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

21.4. Željko MEAKIĆ je podvrgao Sauda BEŠIĆA nehumanim djelima, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

OPTUŽENI: Mladen RADIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T)

22.1. U junu i julu 1992., Mladen RADIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) u više je navrata prisilio "A" na spolni odnos. Prvi put se to dogodilo u noći 25. juna 1992. ili otprilike u to vrijeme. Mladen RADIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) odveo je "A" u jednu prostoriju u prizemlju upravne zgrade, gdje ju je silom odveo do stola i prisilio na spolni odnos. Dvije ili tri noći nakon toga, RADIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) ponovo je prozvao "A" iz prostorije gdje je spavala i ponovo je prisilio na spolni odnos. Još najmanje tri puta tokom mjeseca juna i jula 1992., Mladen RADIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) prozvao je "A" iz prostorije u upravnoj zgradi u kojoj je spavala i prisilio na spolni odnos. Optuženi se za svaki zločin tereti odvojeno, kako slijedi:

22.2 - 22.16: Optužbe izostavljene - optuženi se krivično goni u predmetu br. IT-98-30/1-T.

OPTUŽENI: Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ (izostavljena imena)

23.1. Negdje u mjesecu julu 1992., Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ i treća, nepoznata, osoba dvaput su u dva dana divljački premlatili Bećira MEDUNJANINA u "bijeloj kući". Optuženi su Bećira MEDUNJANINA tukli palicom, stolicom, pendrekom i nogama. Ujutro nakon drugog premlaćivanja, Bećir MEDUNJANIN je umro u prostoriji, a njegovo tijelo je odmah odnešeno iz logora.

23.2. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Duško KNEŽEVIĆ učestvovali su u hotimičnom lišavanju života Bećira MEDUNJANINA, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(a) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

23.3. Alternativno, Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Duško KNEŽEVIĆ učestvovali su u ubistvu Bećira MEDUNJANINA, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisano članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

23.4. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T) i Duško KNEŽEVIĆ učestvovali su u ubistvu Bećira MEDUNJANINA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(a) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

24.1. Na dan ili oko 10. juna 1992., Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) otišli su u logor Omarska. ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) nisu bili redovni stražari u logoru, ali im je bio dozvoljen pristup u logor kako bi ubijali, tukli ili na druge načine fizički zlostavljali zatvorenike. Toga su dana odveli četiri zatvorenika iz logora Omarska, Emira BEGANOVIĆA, Rezaka HUKANOVIĆA, Asefa KAPETANOVIĆA i Šefika TERZIĆA, u "bijelu kuću" i teško ih premlatili. Optuženi su koristili metalne palice i kablove, nož i šake, a žrtve su udarali i vojničkim čizmama.

Žrtva: Emir BEGANOVIĆ

24.2. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u hotimičnom nanošenju teških povreda tijela ili zdravlja Emiru BEGANOVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(c) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

24.3. Alternativno, Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Emira BEGANOVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisano članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih k onvencija.

24.4. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Emira BEGANOVIĆA nehumanim djelima, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Žrtva: Rezak HUKANOVIĆ

24.5. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u hotimičnom nanošenju teških povreda tijela ili zdravlja Rezaku HUKANOVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(c) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

24.6. Alternativno, Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Rezaka HUKANOVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisano članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

24.7. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Rezaka HUKANOVIĆA nehumanim djelima, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Žrtva: Asef KAPETANOVIĆ

24.8. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u hotimičnom nanošenju teških povreda tijela ili zdravlja Asefu KAPETANOVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(c) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

24.9. Alternativno, Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Asefa KAPETANOVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisano članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

24.10. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Asefa KAPETANOVIĆA nehumanim djelima, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Žrtva: Šefik TERZIĆ

24.11. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u hotimičnom nanošenju teških povreda tijela ili zdravlja Šefiku TERZIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(c) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

24.12. Alternativno, Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Šefika TERZIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisano članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

24.13. Zoran ŽIGIĆ (protiv kojeg je podignuta optužnica u predmetu br. IT-98-30/1-T), Duško KNEŽEVIĆ, (imena izostavljena) učestvovali su u podvrgavanju Šefika TERZIĆA nehumanim djelima, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

OPTUŽENI: (ime izostavljeno)

25.1. U razdoblju od početka juna do 3. avgusta 1992., stražar u logoru Omarska (ime izostavljeno), koji je bio član smjene Mladena RADIĆA, više je puta silom izvodio "F" iz prostorije gdje je spavala, odvodio je u jednu prostoriju na prvom spratu upravne zgrade logora Omarska i prisiljavao na spolni odnos.

25.2. - 25.4. Izostavljene optužbe - ime optuženog povučeno iz optužnice.

OPTUŽENI: (ime izostavljeno)

26.1. U razdoblju od početka juna do 03. avgusta 1992. (ime izostavljeno), stražar u logoru Omarska, silom je izveo "F" iz prostorije gdje je spavala, odveo je u jednu prostoriju na prvom spratu upravne zgrade logora Omarska i prisilio je na spolni odnos.

26.2. - 26.4. Izostavljene optužbe - ime optuženog povučeno iz optužnice.

OPTUŽENI: (imena izostavljena)

27.1. Oko 6. jula 1992., na "pisti", žrtva Rizah HADŽALIĆ je, odgovarajući na komentar jednog od stražara, upotrijebio uobičajeni, ljubazni izraz bosanskih Muslimana, "Bujrum". Optuženi (ime izostavljeno), zajedno sa saoptuženima (imena izostavljena) i stražarom poznatim samo kao "Nedo", prišli su Rizahu HADŽALIĆU i premlatili ga zato što je upotrijebio navedeni muslimanski izraz. Četvorica optuženih i "Nedo" tukli su Rizaha HADŽALIĆA dok nije pao na zemlju, u sjedeći položaj. Otprilike pola sata kasnije, Rizah HADŽALIĆ je umro od posljedica premlaćivanja.

27.2. - 27.4. Izostavljene optužbe - imena optuženih povučena iz optužnice.

OPTUŽENI: (ime izostavljeno)

28.1. Početkom mjeseca juna 1992., velika grupa zatvorenika bila je zatvorena u dijelu upravne zgrade logora Omarska u kojem je bila kantina. Jedne noći, Mehmedalija NAŠIĆ, stariji čovjek, ustao je i zavikao, protestujući, čini se, zbog zatvaranja zatvorenika. U to je vrijeme bio u očaju i vjerojatno psihički rastrojen uslijed uslova koje je bio prisiljen da podnosi. Optuženi, (ime izostavljeno), redovni stražar u Omarskoj, naredio mu je da sjedne. NAŠIĆ nije sjeo i, nakon nekoliko minuta, (ime izostavljeno) pucao je iz puške, te ubio žrtvu i ranio nekoliko zatvorenika koji su sjedili u blizini.

28.2. - 28.4. Izostavljene optužbe - ime optuženog povučeno iz optužnice.

OPTUŽENI: (ime izostavljeno)

29.1. Na dan ili oko 17. juna 1992., (ime izostavljeno), stražar u logoru Omarska, odveo je, zajedno sa četiri druga stražara čija imena nisu poznata, Šefika VELIĆA, zatvorenika u logoru, u jednu prostoriju u upravnoj zgradi gdje su ga svukli u donje rublje, udarali nogom u testise, opetovano tukli pendrekom i puškom, te nogom udarali u rebra, od čega je ovaj povremeno gubio svijest.

29.2. - 29.4. Izostavljene optužbe - ime optuženog povučeno iz optužnice.

OPTUŽENI: (ime izostavljeno)

30.1. "F" je kao zatvorenica dovedena u logor Omarska početkom mjeseca juna 1992. Negdje između početka juna i 3. avgusta1992., "F" je bila odvedena u zgradu Separacije na ulazu u logor Omarska, u jednu prostoriju gdje ju je (ime izostavljeno) prisilio na spolni odnos.

30.2. -30.4. Izostavljene optužbe - ime optuženog povučeno iz optužnice.

OPTUŽENI: Duško KNEŽEVIĆ

31.1. Negdje u drugoj polovici juna ili prvoj polovici jula 1992., u blizini zgrade zvane "bijela kuća", grupa Srba koji su došli izvana, među kojima je bio i Duško KNEŽEVIĆ, naredili su zatvorenicima, čija imena nisu poznata, da kao životinje piju vodu iz lokvi na zemlji, skakali im po leđima i tukli ih sve dok se višu nisu mogli micati. Dok su žrtve odvozili u tačkama, jedan je Srbin jednoj od žrtava ispraznio aparat za gašenje požara u usta.

31.2. Duško KNEŽEVIĆ je učestvovao u hotimičnom nanošenju teških patnji ili ozbiljnih povreda tijela ili zdravlja grupi zatvorenika u Omarskoj, čija imena nisu poznata, što predstavlja TEŠKU POVREDU sankcionisanu članovima 2(c) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda, odnosno:

31.3. Alternativno, Duško KNEŽEVIĆ je učestvovao u podvrgavanju ovih neidentifikovanih zatvorenika iz Omarske okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA sankcionisano članovima 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

31.4. Duško KNEŽEVIĆ je učestvovao u podvrgavanju ovih neidentifikovanih zatvorenika iz Omarske nehumanim djelima, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI sankcionisan članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Dana 18. jula 2001. /potpis na originalu/
U Hagu,Nizozemska Carla del Ponte
tužilac