MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR.

 

TUŽILAC SUDA
PROTIV
ZEJNILA DELALIĆA
ZDRAVKA MUCIĆA poznatog i kao "Pavo"
HAZIMA DELIĆA
ESADA LANDŽO poznatog i kao "Zenga"

 

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u skladu sa ovlaštenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda, optužuje:

ZEJNILA DELALIĆA, ZDRAVKA MUCIĆA, HAZIMA DELIĆA i ESADA LANDŽA

za TEŠKE POVREDE ŽENEVSKIH KONVENCIJA i KRŠENJA RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kako slijedi:


OSNOVNI PODACI

1. Opština Konjic nalazi se u srednjoj Bosni i Hercegovini. Prema popisu iz 1991, broj stanovnika u opštini Konjic, koja obuhvata grad Konjic i okolna sela uključujući i Čelebiće, iznosio je oko 45.000. Po nacionalnoj strukturi bilo je oko 55% Muslimana, 26% Hrvata i 15% Srba. Konjic je bio značajan jer se u njemu nalazila velika tvornica oružja i municije, kao i nekoliko vojnih objekata, i jer je predstavljao transportnu vezu između Mostara i Sarajeva.

2. U drugoj polovini maja 1992, snage bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata napale su i zauzele sela nastanjena pretežno bosanskim Srbima u opštini i okolo opštine Konjic. Napadači su istjerali bosanske Srbe iz njihovih domova i držali ih zatvorene u sabirnim centrima. Mnoge žene i djeca zatvoreni su u mjesnoj školi ili na drugim lokacijama. Većina muškaraca i neke žene odvedeni su u objekte bivše JNA u Čelebićima, u daljnjem tekstu "logor Čelebići". Tamo su zatvorenici ubijani, mučeni, seksualno zlostavljani, premlaćivani i sa njima se postupalo okrutno i nečovječno. Većina zatvorenika držana je u Čelebićima od otprilike maja 1992. do otprilike oktobra 1992, iako su neki zadržani i do decembra 1992. Prostorije u kojima su držani zatočenici u logoru sastojale su se od tunela, hangara i administrativne zgrade. Nakon zatočeništva provedenog u Čelebićima, većina zatvorenika preseljena je u druge logore gdje su držani i do 28 mjeseci.


OPTUŽENI

3. Zejnil DELALIĆ, rođen 25. marta 1948, koordinirao je aktivnosti snaga bosanskih Muslima i bosanskih Hrvata na području Konjica negdje od aprila 1992. do septembra 1992, i bio je zapovjednik Prve taktičke grupe bosanskih snaga negdje od juna 1992. do novembra 1992. Između ostalog, bio je nadležan za logor Čelebići i svo njegovo osoblje.

4. Zdravko MUCIĆ poznat i kao "Pavo", rođen 31. avgusta 1955, bio je komandant logora Čelebići negdje od maja 1992. do novembra1992.

5. Hazim DELIĆ, rođen 13. maja 1964, bio je zamjenik komandanta logora Čelebići negdje od maja 1992. do novembra 1992. Nakon odlaska Zdravka MUCIĆA negdje u novembru 1992, DELIĆ je postao i bio komandant logora Čelebići do njegovog zatvaranja negdje u decembru 1992.

6. Esad LANDŽO poznat i kao "Zenga", rođen 7. marta 1973, bio je stražar u logoru Čelebići negdje od maja 1992. do decembra 1992.


NADREĐENOST

7. Optuženi Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ bili su odgovorni za rad logora Čelebići i bili su u nadređenom položaju u odnosu na sve stražare u logoru i ostale pojedince koji su ulazili u logor i maltretirali zatvorenike. Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su znali ili su imali razloga da znaju da njihovi podređeni maltretiraju zatvorenike, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili da kazne počinioce. Zbog nepoduzimanja mjera koje se očekuju od osobe u nadređenom položaju, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su odgovorni za sva krivična djela iznesena u ovoj optužnici u skladu sa članom 7(3) Statuta Suda.

8. Hazim DELIĆ je takođe, ili alternativno, pojedinačno odgovoran za krivična djela navedena u ovoj optužnici zbog svog direktnog učešća u niže navedenim pojedinačnim djelima u skladu sa članom 7(1) Statuta Suda.


OPĆI NAVODI OPTUŽNICE

9. Za sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, u Bosni i Hercegovini, na teritoriji bivše Jugoslavije, trajalo je stanje međunarodnog oružanog sukoba i djelimične okupacije.

10. Sva djela ili propusti navedeni kao teške povrede Ženevskih konvencija od 1949. (u daljnjem tekstu "teške povrede"), a koja su kažnjiva prema članu 2 Statuta Suda, dogodila su se za vrijeme tog međunarodnog sukoba i djelimične okupacije.

11. Za sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, optuženi su bili dužni da se pridržavaju zakona i običaja rata, uključujući i opšti član 3 Ženevskih konvencija od 1949.

12. U svakom paragrafu u kojem se tereti za mučenje, službeno lice ili lice u tom svojstvu počinilo je ili navelo da se počini djelo ili je djelo počinjeno uz njegovu saglasnost, iz jednog od sljedećih razloga: da se dobije informacija ili priznanje od žrtve ili trećeg lica; da se kazni žrtva za djelo koje je počinila žrtva ili treća osoba ili za koje se sumnja da ga je počinila; da se zaplaši ili prisili žrtva ili treća osoba; i/ili iz bilo kojeg razloga kojem je osnova diskriminacija.

13. Sve žrtve koje se spominju u ovoj optužnici bile su za sve vrijeme bitno za ovu optužnicu zatočenici u logoru Čelebići i osobe zaštićene Ženevskim konvencijama od 1949.

14. Sva djela navedena u sljedećim paragrafima dogodila su se u logoru Čelebići u opštini Konjic.

15. Navodi optužnice izneseni u paragrafima 7-14 ponovo su navedeni i uključeni u svaku od niže navedenih relevantnih optužbi.


OPTUŽBE:

TAČKE 1-2
Ubistvo Šćepe GOTOVCA

16. Negdje krajem juna 1992, Hazim DELIĆ, Esad LANDŽO i drugi, izdvojili su Šćepu GOTOVCA starog između 60 i 70 godina. Hazim DELIĆ, Esad LANDŽO i drugi zatim su dugo tukli Šćepu GOTOVCA i zabili mu značku SDA na čelo. Šćepo GOTOVAC je od posljedica povreda ubrzo umro. Svojim djelima i propustima, Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO odgovorni su za:

Tačka 1: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(a) (namjerno ubistvo) Statuta Suda;

Tačka 2: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(ubistvo) Ženevskih konvencija; i

TAČKE 3-4
Ubistvo Željka MILOŠEVIĆA

17. Negdje sredinom jula 1992, tokom nekoliko dana, stražari su uzastopno surovo tukli Željka MILOŠEVIĆA. Negdje oko 20. jula 1992, HAZIM DELIĆ odabrao je Željka MILOŠEVIĆA i izveo ga napolje gdje su ga Hazim DELIĆ i ostali surovo tukli. Do sljedećeg jutra Željko MILOŠEVIĆ je preminuo uslijed povreda. Svojim djelima i propustima, Hazim DELIĆ je odgovoran za:

Tačka 3: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(a)(namjerno ubistvo) Statuta Suda;

Tačka 4: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(ubistvo) Ženevskih konvencija; i 

TAČKE 5-6
Ubistvo Sime JOVANOVIĆA

18. Negdje u julu 1992. ispred pritvorskog objekta, grupa u kojoj su bili Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO surovo i dugo je tukla Simu JOVANOVIĆA. Esad LANDŽO i jedan drugi stražar odveli su Simu JOVANOVIĆA natrag u pritvorski objekat. Nije mu odobrena ljekarska pomoć i on je skoro odmah umro uslijed povreda. Svojim djelima i propustima Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO odgovorni su za:

Tačka 5: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(a)(namjerno ubistvo) Statuta Suda;

Tačka 6: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(ubistvo) Ženevskih konvencija; i 

TAČKE 7-8
Ubistvo Boška SAMOUKOVIĆA

19. Negdje u julu 1992, Esad LANDŽO tukao je nekoliko zarobljenika iz Bradine drvenom daskom. Tom prilikom Esad LANDŽO više puta je udario Boška SAMOUKOVIĆA, starog oko 60 godina. Nakon što je od udaraca izgubio svijest, Boško SAMOUKOVIĆ je iznesen iz pritvorskog objekta i od povreda je ubrzo umro. Svojim djelima i propustima ESAD LANDŽO odgovoran je za:

Tačka 7: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(a)(namjerno ubistvo) Statuta Suda;

Tačka 8: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(ubistvo) Ženevskih konvencija; i 

TAČKE 9-10
Ubistvo izvjesnog MILJANIĆA

20. Negdje krajem jula 1992, Esad LANDŽO je ušao u pritvorsku zgradu i odabrao zatvorenika starog između 60 i 70 godina koji se prezivao MILJANIĆ. Esad LANDŽO je zatim bejzbol palicom na smrt pretukao zatvorenika. Svojim djelima i propustima Esad LANDŽO odgovoran je za:

Tačka 9: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(a)(namjerno ubistvo) Statuta Suda;

Tačka 10: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(ubistvo) Ženevskih konvencija; i 

TAČKE 11-12
Ubistvo Slavka ŠUŠIĆA

21. Negdje krajem jula, ili avgusta 1992. grupa u kojoj su bili Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO uzastopno je izdvajala Slavka ŠUŠIĆA za surova premlaćivanja. Hazim DELIĆ, Esad LANDŽO i ostali tukli su Slavka ŠUŠIĆA raznim predmetima, uključujući palicu i komad kabla. Mučili su ga takođe raznim predmetima, uključujući kliješta, zapaljene štapine i eksere. Nakon što je nekoliko dana bio podvrgnut takvim postupcima, Slavko ŠUŠIĆ je od povreda umro. Svojim djelima i propustima, Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO odgovorni su za:

Tačka 11: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(a)(namjerno ubistvo) Statuta Suda;

Tačka 12: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(ubistvo) Ženevskih konvencija; i

TAČKE 13 i 14
ODGOVORNOST NADREĐENIH ZA UBISTVA

22. Vezano za ubistva počinjena u logoru Čelebići, uključujući: ubistvo Milorada KULJANINA u junu 1992. kad su ga iz vatrenog oružja ubili stražari od kojih je jedan rekao da im treba žrtva za Bajram; ubistvo Željka ĆEĆEZA koji je pretučen na smrt u junu ili julu 1992; ubistvo Slobodana BABIĆA koji je pretučen na smrt u junu 1992; ubistvo Petka GLIGOREVIĆA koji je pretučen na smrt krajem maja 1992; ubistvo Gojka MILJANIĆA koji je pretučen na smrt krajem maja 1992; ubistvo Željka KLIMENTE koji je ubijen iz vatrenog oružja u drugoj polovini jula 1992; ubistvo Miroslava VUJIČIĆA koji je ubijen iz vatrenog oružja oko 27. maja 1992; ubistvo Pere MRKAJIĆA koji je pretučen na smrt u julu 1992, i uključujući sva ubistva opisana u paragrafima 16-21, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su znali ili imali razloga da znaju da će njihovi podređeni izvršiti takva djela ili da su ih izvršili, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili kazne krivce. Vezano za gore navedene tačke u kojima se Hazim DELIĆ tereti za lično učestvovanje, on se takođe tereti i kao nadređeno lice. Svojim djelima i propustima Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ odgovorni su za:

Tačka 13: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(a)(namjerno ubistvo) Statuta Suda;

Tačka 14: Kršenja ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(ubistva) Ženevskih konvencija; i 


TAČKE 15-17
Mučenje Momira KULJANINA

23. Negdje od oko 25. maja 1992. pa sve do kraja septembra 1992, Hazim DELIĆ, Esad LANDŽO i ostali, redovno su i surovo tukli Momira KULJANINA. Između ostalog, šutirali su ga do besvijesti, žigosali mu dlan krstom, udarali ga lopatama, davili i posipali nepoznatim korozivnim prahom po tijelu. Svojim djelima i propustima Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO odgovorni su za:

Tačka 15: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b)(mučenje) Statuta Suda;

Tačka 16: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(mučenje) Ženevskih konvencija; i alternativno

Tačka 17: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i
 

TAČKE 18-20
Mučenje i silovanje Grozdane ĆEĆEZ

24. Počevši negdje oko 27. maja 1992. pa sve do početka avgusta 1992, Hazim DELIĆ i ostali uzastopno su primoravali Grozdanu ĆEĆEZ na seksualne odnose. Jednom prilikom silovali su je pred drugim osobama, a drugom prilikom su je silovale tri različite osobe u toku jedne noći. Svojim djelima i propustima Hazim DELIĆ je odgovoran za:

Tačka 18: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b) (mučenje) Statuta Suda;

Tačka 19: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(mučenje) Ženevskih konvencija; i

Tačka 20: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3 (1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i


TAČKE 21-23
Mučenje i silovanje svjedoka A

25. Počevši oko 15. juna 1992. pa do početka avgusta 1992, Hazim DELIĆ prisiljavao je svjedokinju, koju ćemo ovdje zvati svjedokinja A, na vaginalni i analni seksualni odnos. Hazim DELIĆ ju je silovao prilikom prvog ispitivanja, a tokom sljedećih šest nedjelja silovana je svakih nekoliko dana. Svojim djelima i propustima Hazim DELIĆ odgovoran je za:

Tačka 21: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b)(mučenje) Statuta Suda;

Tačka 22: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(mučenje) Ženevskih konvencija; ili alternativno

Tačka 23: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i


TAČKE 24-26
Mučenje Spasoje MILJEVIĆA

26. Počevši negdje od oko 15. juna 1992. pa sve do avgusta 1992, Hazim DELIĆ, Esad LANDŽO i ostali, maltretirali su Spasoja MILJEVIĆA tako što su mu stavljali masku na lice da ne može disati, tako što su mu stavljali vreli nož na tijelo, tako što su mu urezivali ljiljan na dlanu, tako što su ga tjerali da jede travu i tako što su ga surovo tukli šakama, nogama, metalnim lancem i drvenom alatkom. Svojim djelima i propustima Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO odgovorni su za:

Tačka 24: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b) (mučenje) Statuta Suda;

Tačka 25: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(mučenje) Ženevskih konvencija; ili alternativno

Tačka 26: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i
 

TAČKE 27-29
Mučenje Mirka BABIĆA

27. Negdje sredinom jula 1992, Hazim DELIĆ, Esad LANDŽO i ostali u više navrata su maltretirali Mirka BABIĆA. Jednom prilikom Hazim DELIĆ, Esad LANDŽO i ostali stavili su Mirku BABIĆU masku na glavu a zatim ga tukli tupim predmetima dok nije izgubio svijest. Drugom prilikom Esad LANDŽO je Mirku BABIĆU zapalio nogu. Ovim djelima i propustima Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO odgovorni su za:

Tačka 27: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b)(mučenje) Statuta Suda;

Tačka 28: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(mučenje) Ženevskih konvencija; ili alternativno

Tačka 29: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i 


TAČKE 30-32
Mučenje Mirka ĐORĐIĆA

28. Negdje od početka juna 1992. pa sve do kraja avgusta 1992, Esad LANDŽO podvrgavao je Mirka ĐORĐIĆA brojnim maltretiranjima, između ostalog i to što ga je tukao bejzbol palicom, tjerao ga da radi sklekove dok ga tuče i stavljao mu ugrijanu metalnu pincetu na jezik i u uho. Svojim djelima i propustima Esad LANDŽO odgovoran je za:

Tačka 30: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b)(mučenje)) Statuta Suda;

Tačka 31: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(mučenje) Ženevskih konvencija; ili alternativno

Tačka 32: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija;

TAČKE 33-35
Odgovornost nadređenih za mučenje

29. Vezano za mučenja počinjena u logoru Čelebići, uključujući i zatvaranje Milovana KULJANINA nekoliko dana u šaht bez hrane ili vode, i uključujući mučenja opisana gore u paragrafima 23-28, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su znali ili imali razloga da znaju da će njihovi podređeni izvršiti takva djela ili da su ih izvršili, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili da kazne krivce nakon što su djela počinjena. Vezano za gore navedene tačke u kojima se DELIĆ tereti za lično učestvovanje, on se takođe tereti kao nadređeno lice. Svojim djelima i propustima Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ odgovorni su za:

Tačka 33: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b) (mučenje) Statuta Suda;

Tačka 34: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(mučenje) Ženevskih konvencija; ili alternativno

Tačka 35: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija;

 
TAČKE 36-37
Nanošenje teške patnje ili teških povreda Nedeljku DRAGANIĆU

30. Negdje od kraja juna 1992. pa sve do avgusta 1992, Esad LANDŽO i ostali učestalo su maltretirali Nedeljka DRAGANIĆA tako što su ga vezali za krovnu gredu i tukli, udarali ga bejzbol palicom, i tako što su mu hlače polili benzinom, zapalili i opekli noge. Svojim djelima i propustima Esad LANDŽO je odgovoran za:

Tačka 36: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(c)(namjerno nanošenje teške patnje ili teške povrede) Statuta Suda;

Tačka 37: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i


TAČKE 38-39
Odgovornost nadređenih za nanošenje teške patnje ili teške povrede

31. Vezano za dela nanošenja teške patnje počinjena u logoru Čelebići, uključujući premlaćivanja Mirka KULJANINA i Dragana KULJANINA, stavljanje zapaljenog štapina u predio genitalija Vukašina MRKAJIĆA i Duška BENDŽE i uključujući dela nanošenja teške patnje ili teške povrede opisane u paragrafu 30, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su znali ili imali razloga da znaju da će njihovi podređeni izvršiti takva djela ili da su ih izvršili, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili da kazne krivce za već počinjena djela. Vezano za gore navedene tačke kojima se DELIĆ tereti za lično učestvovanje, on se takođe tereti kao nadređeno lice. Svojim djelima i propustima Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ odgovorni su za:

Tačka 38: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(c)(namjerno nanošenje teške patnje ili povrede) Statuta Suda;

Tačka 39: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i


TAČKE 40-41
Nanošenje teške patnje ili teške povrede Miroslavu BOŽIĆU

32. Oko 1. decembra 1992, nakon što ga je ranije tog dana Hazim DELIĆ optužio da je pripadnik neprijateljske vojne jedinice, Miroslav BOŽIĆ je izdvojen i grupa stražara ga je tukla oko 30 minuta. Hazim DELIĆ, koji je u to vrijeme bio komandant logora Čelebići, posmatrao je premlaćivanje i u jednom trenutku, nakon što je prvo izjavio da se Miroslav BOŽIĆ može vratiti u ćeliju, naredio mu da stane uza zid gdje su ga stražari nastavili tući još deset minuta. Pored toga što je odgovoran za direktno učešće u ovom incidentu, Hazim DELIĆ je znao ili imao razloga da zna da će njegovi podređeni izvršiti takva djela ili da su ih izvršili, a nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili da kazni krivce nakon što su djela počinjena. On se takođe tereti kao nadređeno lice. Svojim djelima i propustima Hazim DELIĆ odgovoran je za:

Tačka 40: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(c) (namjerno nanošenje teške patnje ili teške povrede) Statuta Suda;

Tačka 41: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i 


TAČKE 42-43
Nečovječni postupci upotrebom električne naprave

33. Negdje od oko 30. maja 1992. pa sve do skoro do kraja septembra 1992, Hazim DELIĆ koristio je električnu napravu kojom je mnogim zatvorenicima nanosio bol, uključujući i Milenku KULJANINU i Novici ĐORĐIĆU. Svojim djelima i propustima Hazim DELIĆ je odgovoran za:

Tačka 42: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b)(nečovječno postupanje) Statuta Suda;

Tačka 43: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i
 

TAČKE 44-45
Odgovornost nadređenih za nečovječne postupke

34. Vezano za dela nanošenja teške patnje počinjena u logoru Čelebići, uključujući i prisiljavanje na međusobni fellatio i prisiljavanje oca i sina da jedan drugog uzastopno šamaraju i uključujući postupke opisane opisane u paragrafu 33, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su znali ili su imali razloga da znaju da će njihovi podređeni izvršiti takva djela ili da su ih izvršili, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili da kazne krivce nakon što su djela počinjena. Vezano za gore navedene tačke u kojima se DELIĆ tereti za lično učestvovanje, on se takođe tereti kao nadređeno lice. Svojim djelima i propustima Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ odgovorni su za:

Tačka 44: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(b)(nečovječno postupanje) Statuta Suda;

Tačka 45: Kršenje ratnih zakon i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i
 

TAČKE 46-47
Nečovječni uslovi

35. Između maja i oktobra 1992, zatvorenici u logoru Čelebići bili su podvrgnuti teroru zbog toga što su drugi zatvorenici ubijani i maltretirani i živjeli su u nečovječnim uvjetima bez dovoljno hrane i vode, bez ljekarske pomoći, i bez odgovarajućih uvjeta za spavanje i bez WC-a. Zbog takvih uvjeta zatvorenici su prolazili kroz teške psihičke traume i fizičku patnju. Zdravko MUCIĆ, Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO su direktno učestvovali u stvaranju takvih uslova. Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su takođe znali ili imali razloga da znaju da će njihovi podređeni izvršiti takva djela koja će dovesti do nečovječnih uslova, ili da su ih već počinili, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili da kazne krivce nakon što su djela počinjena. Svojim djelima i propustima, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ, Hazim DELIĆ i Esad LANDŽO su odgovorni za:

Tačka 46: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(c)(namjerno nanošenje teške patnje) Statuta Suda;

Tačka 47: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3(1)(a)(surovo postupanje) Ženevskih konvencija; i


TAČKA 48
Nezakonito zatočavanje civila

36. Između maja i oktobra 1992, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ učestvovali su u nezakonitom zatočavanju brojnih civila u logoru Čelebići. Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su takođe znali ili imali razloga da znaju da će njihovi podređeni izvršiti takva djela koja će dovesti do nezakonitog zatočavanja ili da su ih već počinili, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili da kazne krivce nakon što su djela počinjena. Svojim djelima i propustima, Zejnil DELALIĆ, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ odgovorni su za:

Tačka 48: Tešku povredu kažnjivu prema članu 2(g)(nezakonito zatočavanje civila) Statuta Suda; i


TAČKA 49
Pljačkanje privatne imovine

37. Između maja i septembra 1992, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ učestvovali su u pljačkanju novca, satova i ostalih dragocjenosti koje su pripadale osobama zatvorenim u logoru Čelebići. Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ su takođe znali ili imali razloga da znaju da će njihovi podređeni izvršiti takva djela koja će dovesti do pljačkanja privatne imovine ili da su ih već počinili, a nisu poduzeli potrebne i razumne mjere da spriječe takva djela ili da kazne krivce nakon što su djela počinjena. Svojim djelima i propustima, Zdravko MUCIĆ i Hazim DELIĆ odgovorni su za:

Tačka 49: Kršenje ratnih zakona i običaja kažnjivo prema članu 3(e)(pljačka) Statuta Suda.

 

/potpisano/
Richard J. Goldstone
Tužilac

19. mart 1996.