Predmet br. IT-02-60-PT
Tužilac protiv Momira Nikolića

ODLUKA

SEKRETAR SUDA,

NA OSNOVU Statuta Međunarodnog suda koji je Savjet bezbjednosti usvojio Rezolucijom 827 (1993.), a posebno člana 21 Statuta;

NA OSNOVU Pravilnika o postupku i dokazima koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama, a posebno pravila 44 i 45 Pravilnika;

NA OSNOVU Uputstva o dodjeli branioca po službenoj dužnosti (u daljnjem tekstu: Uputstvo) koje je Međunarodni sud usvojio 28. jula 1994., s naknadnim izmjenama, a posebno članova 6, 8, 10, 11 (A) (i) i 18;

UZIMAJUĆI U OBZIR zahtjev gospodina Momira Nikolića (u daljnjem tekstu: "optuženi") od 10. aprila 2002. da se za njegovog glavnog branioca imenuje gospodin Veselin Londrović, advokat iz Bijeljine, te zahtjev gospodina Londrovića da se za kobranioca optuženog imenuje gospodin Stefan Kirsch, advokat iz Frankfurta;

IMAJUĆI U VIDU odluke sekretara Suda od 17. aprila 2002. i 28. maja 2002. kojima se gospodin Londrović i gospodin Kirsch dodjeljuju za glavnog branioca i kobranioca na razdoblje od 120 te 77 dana, kako bi se optuženom obezbijedila njegova prava dok se ne ovjeri izjava o lošem imovnom stanju;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je prema svojoj izjavi o imovnom stanju od 3. aprila 2002. optuženi oženjen, da ima dvoje djece starih 20 i 11 godina, da je od novembra 2000. nezaposlen te da ne prima nikakvu pomoć za nezaposlene;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je prema dokumentima koji su dostavljeni Sekretarijatu ukupni dohodak optuženog i njegove supruge za godine 2000. i 2001. iznosio oko 11.300 konvertibilnih maraka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi izjavio da izdržava svoju suprugu, svoje dvoje djece i punicu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su nadležne vlasti Republike Srpske potvrdile da je optuženi vlasnik kuće od 130 kvadratnih metara koja se procjenjuje na oko 43.600 konvertibilnih maraka te da je vlasnik komada zemlje veličine 2100 kvadratnih metara u opštini Bratunac;

DONOSI ODLUKU, čime se ne umanjuje učinak člana 18. Uputstva, da se gospodin Londrović i gospodin Kirsch imenuju za glavnog branioca i kobranioca optuženog.

  /potpis na originalu/
za Hansa Holthuisa,
sekretara Međunarodnog suda
[pečat Međunarodnog suda]
   
Dana 1. augusta 2002.
U Hagu,
Nizozemska