PRED PRETPRETRESNIM SUDIJOM

Rješava: sudija Liu Daqun, predsjedavajući

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 13. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG O RASPOREDU KOJIM SE ZAKAZUJU
STATUSNA KONFERENCIJA I RASPRAVA
PO PRIJEDLOZIMA ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Tužilaštvo: Vlada Republike Hrvatske
g. Kenneth Scott Veleposlanstvo Republike Hrvatske
  Hag
Odbrana: Nizozemska
Za Jadranka Prlića: Ćamil Salahović, Želimir Par  
Za Brunu Stojića: Željko Olujić  
Za Slobodana Praljka: Božidar Kovačić, Nika Pinter Vlada Kraljevine Nizozemske
Za Milivoja Petkovića: Vesna Alaburić Ministarstvo pravosuđa
Za Valentina Ćorića: Tomislav Jonjić Ministarstvo vanjskih poslova
Za Berislava Pušića: Marinko Škobić  

Ja, sudija Liu Daqun, predsjedavajući sudija pri Međunarodnom sudu za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjednika Suda od 5. aprila 2004., kojim je predmet dodijeljen Pretresnom vijeću I,

IMAJUĆI U VIDU moj nalog od 5. aprila 2004., kojim je za pretpretresnog sudiju imenovan sudija Alphons Orie;

IMAJUĆI U VIDU da su optuženi Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petrović, Valentin Ćorić i Berislav Pušić prvi put stupili pred sud 6. aprila 2004. godine;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 65bis Pravilnika nalaže da pretpretresni sudija svakih 120 dana razmotri status predmeta i optuženima pruži priliku da pokrenu pitanja u vezi sa svojim mentalnim ili fizičkim stanjem;

IMAJUĆI U VIDU šest zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu, koje su podnijeli optuženi u ovom predmetu;[1]

IMAJUĆI U VIDU odgovore tužioca na svih šest zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu;[2]

IMAJUĆI U VIDU replike optuženih Prlića, Ćorića, Pušića i Praljka na tužiočeve odgovore;

IMAJUĆI U VIDU dva dopisa nizozemskog ministarstva vanjskih poslova Međunarodnom sudu, od 28. juna 2004. i 1. jula 2004., kojim Ministarstvo Sekretarijat suda obavještava da se Nizozemska ne protivi privremenom puštanju na slobodu optuženih Praljka, Pušića, Petkovića i Stojića;

IMAJUĆI U VIDU da sam u odsustvu sudije Oriea ja dužan izdati ovaj nalog o rasporedu;

NA OSNOVU pravila 54, 62, 65 i 65bis Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM ODREĐUJEM da se statusna konferencija održi u ponedjeljak, 19. jula 2004. u 14:30 sati u Sudnici III, u prisustvu optuženog i njihovih branilaca;

ODREĐUJEM da se ročište povodom prijedloga za privremeno puštanje na slobodu održi odmah u nastavku statusne konferencije zakazane za ponedjeljak, 19. jula 2004. u 14:30 sati u Sudnici III;

POZIVAM predstavnike vlade Republike Hrvatske da, bilo pismeno najkasnije do ponedjeljka, 19. jula 2004., bilo usmeno na samom ročištu zakazanom za taj dan, predoče jemstva da će optuženi, ako budu privremeno pušteni na slobodu, doći na suđenje;

POZIVAM Vladu Kraljevine Nizozemske da prije ponedjeljka, 19. jula 2004., naznači ima li prigovor na privremeno puštanje na slobodu optuženih Prlića i Ćorića.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku. Mjerodavnim se smatra engleski tekst.

Dana 13. jula 2004.  
U Hagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  sudija Liu Daqun,
  predsjedavajući sudija, Pretresno vijeće I

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Prlićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 4. juna 2004.; Ćorićeva "Molba za privremeno puštanje na slobodu", podnijeta 7. juna 2004.; Praljkov djelomično povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 11. juna 2004.; Pušićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 14. juna 2004.; Stojićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 17. juna 2004.; te Petkovićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 21. juna 2004. godine.

[2] "Povjerljivi odgovor optužbe na povjerljivi prijedlog odbrane za privremeno puštanje na slobodu Jadranka Prlića", podnijet 17. juna 2004.; "Odgovor optužbe na molbu optuženog Valentina Ćorića za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 21. juna 2004.; "Povjerljivi odgovor optužbe na djelomično povjerljivi prijedlog odbrane za privremeno puštanje na slobodu optuženog Slobodana Praljka", podnijet 24. juna 2004.; "Povjerljivi odgovor optužbe na prijedlog optuženog Berislava Pušića za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 28. juna 2004.; "Povjerljivi odgovor optužbe za prijedlog odbrane za privremeno puštanje na slobodu optuženog Brune Stojića", podnijet 30. juna 2004.; te "Povjerljivi odgovor optužbe na prijedlog optuženog Milivoja Petkovića za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 2. jula 2004. godine.