PRED PRETPRETRESNIM SUDIJOM

Rješava: sudija Alphons Orie, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG O RASPOREDU ZA RASPRAVU
PO PRIJEDLOZIMA ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Tužilaštvo: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
g. Kenneth Scott Ambasada Federacije Bosne i Hercegovine
  Haag
  Nizozemska
Odbrana:  
Za Jadranka Prlića: Ćamil Salahović, Želimir Par  
Za Brunu Stojića: Željko Olujić  
Za Slobodana Praljka: Božidar Kovačić, Nika Pinter  
Za Milivoja Petkovića: Vesna Alaburić  
Za Valentina Ćorića: Tomislav Jonjić  
Za Berislava Pušića: Marinko Škobić  

Ja, Alphons Orie, pretpretresni sudija Pretresnog vijeća I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) pri Međunarodnom sudu za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjednika Međunarodnog suda od 5. aprila 2004., kojim je predmet Tužilac protiv Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića (IT-04-74-1) dodijeljen Pretresnom vijeću I;

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjedavajućeg sudije od 5. aprila 2004., kojim sam imenovan za pretpretresnog sudiju;

IMAJUĆI U VIDU da su optuženi Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petrović, Valentin Ćorić i Berislav Pušić (dalje u tekstu: optuženi) prvi put stupili pred sud 6. aprila 2004. godine;

IMAJUĆI U VIDU šest zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu, koje su podnijeli optuženi u ovom predmetu;[1]

IMAJUĆI U VIDU odgovore tužioca na svih šest zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu;[2]

IMAJUĆI U VIDU replike optuženih Prlića, Ćorića, Pušića i Praljka na tužiočeve odgovore;

S OBZIROM na to da su Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković i Valentin Ćorić, iako su zatražili da privremeno budu pušteni na slobodu u Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavili dopise od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji sadrže jamstva da će se Vlada Federacije pridržavati svih mjera koje Vijeće naloži, uključujući i obaveze da obezbijedi prisustvo optuženih na suđenju;

S OBZIROM na to da Berislav Pušić u svom zahtjevu traži da bude privremeno pušten na slobodu u Federaciju Bosne i Hercegovine, prilažući u prilog svom zahtjevu dopis Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji sadrži jamstva da će se Vlada Federacije pridržavati svih mjera koje Vijeće naloži, uključujući i obaveze da obezbijedi prisustvo Berislava Pušića na suđenju;

IMAJUĆI U VIDU da su Valentin Ćorić i Berislav Pušić 14. jula 2004. podnijeli prijedloge u kojima traže da se predstavniku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine omogući da bude saslušan u vezi s donošenjem odluke o molbi za privremeno puštanje na slobodu (dalje u tekstu: Prijedlozi);

NA OSNOVU pravila 54, 62, 65 i 65bis Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM odobravam Prijedloge ponijete 14. jula 2004.;

OBAVJEŠTAVAM Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da je statusna konferencija zakazana za ponedjeljak, 19. jula 2004. u 14:30 sati u Sudnici III, uz prisustvo optuženih i njihovih branilaca;

OBAVJEŠTAVAM Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da će se ročište s raspravom o prijedlozima za privremeno puštanje na slobodu optuženih održati odmah u nastavku statusne konferencije zakazane za ponedjeljak, 19. jula 2004. u 14:30 sati u Sudnici III;

POZIVAM Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da, bilo pismeno najkasnije do ponedjeljka, 19. jula 2004., bilo usmeno na samom ročištu zakazanom za taj dan, potvrdi pismena jemstva koja su optuženi podnijeli, uključujući i obaveze da optuženi, ako budu privremeno pušteni na slobodu, dođu na suđenje;

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku. Mjerodavnim se smatra engleski tekst.

Dana 15. jula 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie,
  pretpretresni sudija, Pretresno vijeće I

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Prlićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 4. juna 2004.; Ćorićeva "Molba za privremeno puštanje na slobodu", podnijeta 7. juna 2004.; Praljkov djelomično povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 11. juna 2004.; Pušićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 14. juna 2004.; Stojićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 17. juna 2004.; te Petkovićev povjerljivi "Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 21. juna 2004. godine.

[2] "Povjerljivi odgovor optužbe na povjerljivi prijedlog odbrane za privremeno puštanje na slobodu Jadranka Prlića", podnijet 17. juna 2004.; "Odgovor optužbe na molbu optuženog Valentina Ćorića za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 21. juna 2004.; "Povjerljivi odgovor optužbe na djelomično povjerljivi prijedlog odbrane za privremeno puštanje na slobodu optuženog Slobodana Praljka", podnijet 24. juna 2004.; "Povjerljivi odgovor optužbe na prijedlog optuženog Berislava Pušića za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 28. juna 2004.; "Povjerljivi odgovor optužbe za prijedlog odbrane za privremeno puštanje na slobodu optuženog Brune Stojića", podnijet 30. juna 2004.; te "Povjerljivi odgovor optužbe na prijedlog optuženog Milivoja Petkovića za privremeno puštanje na slobodu", podnijet 2. jula 2004. godine.