PRED DEŽURNIM SUDIJOM

Rješava: Inés Mónica Weinberg de Roca, dežurni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. augusta 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE ODGODI IZVRŠENJE NALOGA O PRIVREMENOM PUŠTANJU NA SLOBODU

Tužilaštvo:
g. Kenneth Scott

Odbrana optuženog Jadranka Prlića: Odbrana optuženog Slobodana Praljka:
g. Ćamil Salahović g. Božidar Kovačić
g. Želimar Par g. Nika Pinter
   
Odbrana optuženog Brune Stojića: Odbrana optuženog Milivoja Petkovića:
g. Željko Olujić g. Vesna Alaburić
   
Odbrana optuženog Berislava Pušića: Odbrana optuženog Valentina Ćorića:
g. Marinko Škobić g. Tomislav Jonjić
   

Ja, Inés Mónica Weinberg de Roca, dežurni sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Tužilaštva da se odgodi izvršenje naloga o privremenom puštanju na slobodu optuženih Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića na osnovu pravila 65 i 127", podnesenom 3. augusta 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev), u kojem se od dežurnog sudije traži odgoda izvršenja odluka Pretresnog vijeća I donesenih 2. augusta 2004., kojima se prihvataju prijedlozi za privremeno puštanje na slobodu koje su sva šestorica optuženih podnijeli na osnovu pravila 65 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Odluka, odnosno Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU da su odbrane sve šestorice optuženih dostavile odgovore na taj zahtjev 3., odnosno 4. augusta 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da u pravilu 28 (D) stoji da, kad je predmet već dodijeljen pretresnom vijeću, dežurni sudija može rješavati podnesak koji je dostavljen unutar redovnog radnog vremena Sekretarijata samo ako pretresno vijeće nije dostupno, a dežurni sudija se uvjerio u njegovu hitnost ili da je zbog drugih razloga primjereno tako postupiti u odsustvu pretresnog vijeća,

IMAJUĆI U VIDU da se u pravilu 65 (E) Pravilnika kaže da tužilac može zatražiti odgodu izvršenja odluke pretresnog vijeća o puštanju optuženog "u trenutku kad podnosi svoj odgovor na prvi zahtjev optuženog za privremeno puštanje na slobodu", te da bi se po zahtjevu moglo zaključiti da tužilac nije postupio u skladu s pravilom 65 (E) Pravilnika, odnosno da nije zatražio odgodu izvršenja odluka u trenutku kada je podnosio odgovore na prve zahtjeve šestorice optuženih za privremeno puštanje na slobodu,[1]

IMAJUĆI U VIDU tužiočevu tvrdnju da pravilo 65 (E) Pravilnika "ne zabranjuje podnošenje posebnog zahtjeva za odgodu nakon donošenja odluke po zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu," te, ukoliko se pravilo 65 (E) Pravilnika shvati kao odredba o "jedinom načinu na koji tužilac može zatražiti odgodu", tužilac na osnovu pravila 127(A)(ii) Pravilnika traži da se njegov zahtjev za odgodu "prizna kao valjano podnesen, kao da je tužilac taj zahtjev iznio kada se prvi put usprotivio privremenom puštanju na slobodu",[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u datim okolnostima, nije uputno da dežurni sudija, koji postupa samostalno, odlučuje po tom pitanju, te da je uputnije da to učini pretresno vijeće,

NA OSNOVU člana pravila 28 i 54 Pravilnika,

OVIM UPUĆUJEM ZAHTJEV na rješavanje Pretresnom vijeću I i NALAŽEM da šestorica optuženih ostanu u pritvoru Međunarodnog suda dok Pretresno vijeće I ne riješi taj zahtjev.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku. Mjerodavnim se smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Inés Mónica Weinberg de Roca
  dežurni sudija
Dana 4. augusta 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi zahtjev, par. 8.

[2] Zahtjev, par. 6-7.