MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

 

TUŽILAC SUDA
PROTIV
Ivice RAJIĆA
poznatog i kao
Viktor ANDRIĆ

 

OPTUŽNICA 


Richard J. Goldstone
, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlašćenjem iz člana 18 Statuta, optužuje:

1. Tokom oktobra 1993, oružane snage samoproglašene Hrvatske zajednice Herceg-Bosna ('HZ-HB'), poznate kao Hrvatsko vijeće obrane ('HVO'), bile su u oružanom sukobu s oružanim snagama vlade Republike Bosne i Hercegovine.

2. U oktobru 1993, grad Vareš u centralnoj Bosni bio je pod nadzorom HVO-a. Stupni Do, selo oko četiri kilometra jugoistočno od Vareša, imalo je otprilike dvjesto pedeset stanovnika koji su bili gotovo isključivo muslimanskog porijekla. Stanovnici tog sela smatrali su se dijelom Republike Bosne i Hercegovine.

3. Dana 22. oktobra 1993. ili oko toga datuma, Ivica RAJIĆ, koji je bio zapovjednik Druge operativne grupe HVO-a čija je baza bila u Kiseljaku, stigao je u Vareš sa vojnicima HVO-a pod svojim zapovjedništvom. Prema vojnoj zapovjednoj strukturi HVO-a, jedinice HVO-a u Varešu bile su pod regionalnim zapovjedništvom Druge operativne grupe. Dana 22. oktobra 1993. ili oko toga datuma, snage HVO-a u Varešu ili njegovoj okolici, uključujući Bobovačku brigadu, potpale su pod izravno osobno zapovjedništvo Ivice RAJIĆA.

4. Dana 23. oktobra 1993, u ili oko 0800 sati, jedinice HVO-a, pod zapovjedništvom Ivice RAJIĆA, napale su selo Stupni Do. Do kraja napada HVO-a, ubijeno je najmanje šesnaest pripadnika civilnog stanovništva. Selo je gotovo posve uništeno, a stanovnici koji nisu ubijeni bili su prisiljeni pobjeći.


Optuženi

5. Ivica RAJIĆ, poznat i kao Viktor ANDRIĆ, sin Ivana, rođen je 5. maja 1958. u selu Johovac, opština Kiseljak, u Bosni i Hercegovini. Završio je vojnu akademiju u bivšoj Jugoslaviji te je bio kapetan (prve klase) u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji.

6. U avgustu 1992, Ivica RAJIĆ postao je zapovjednik Druge operativne grupe HVO-a za područje koje je pokrivalo opštine Kiseljak, Kreševo i Vareš. Na tom je položaju bio i u oktobru 1993.

7. Tužilac je obaviješten da se Ivica RAJIĆ trenutno nalazi u pritvoru od strane vlasti HZ H-B zbog drugih zločina koji nisu predmet ove optužnice.


Opšte postavke optužnice

8. Tokom oktobra 1993, u Republici Bosni i Hercegovini trajalo je stanje oružanog sukoba.

9. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, žrtve i imovina koji se spominju u ovoj optužnici bili su pod zaštitom odgovarajućih odredbi Ženevskih konvencija.

10. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, žrtve i imovina koji se spominju u ovoj optužnici bili su zaštićeni prema ratnim zakonima i običajima.

11. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, Ivica RAJIĆ je bio dužan pridržavati se zakona i običaja koji određuju vođenje rata i svih odgovarajućih odredbi Ženevskih konvencija.


Navodi optužbe

12. Dana 23. oktobra 1993. ili oko toga datuma, Ivica RAJIĆ je kao zapovjednik Druge operativne grupe snaga HVO-a, u čijem su sastavu bile i snage HVO-a u Varešu, naredio protuzakonit napad na civilno stanovništvo i stanovnike sela Stupni Do kao pojedince, prouzročivši smrt i ranjavanje rečenog civilnog stanovništva i stanovnika kao pojedinaca, kao i gotovo potpuno uništenje toga sela. Ivica RAJIĆ je time počinio:

Tačka I: Tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. prema članu 2(a) (namjerno ubistvo) i članu 7(1) Statuta;

Tačka II: Tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. prema članu 2(d) (uništavanje imovine) i članu 7(1) Statuta; i

Tačka III: Kršenja ratnih zakona i običaja prema članu 3 (namjerni napad na civilno stanovništvo i bezobzirno uništavanje sela) i članu 7(1) Statuta.


ILI ALTERNATIVNO

13. Dana 23. oktobra 1993. ili oko toga datuma, Ivica RAJIĆ je kao zapovjednik Druge operativne grupe snaga HVO-a, u čijem su sastavu bile i snage HVO-a u Varešu, znao ili imao razloga znati da se neka podređena osoba ili podređene osobe u HVO-u spremaju protuzakonito napasti, i da su napale, civilno stanovništvo i stanovnike Stupnog Dola kao pojedince, prouzročivši smrt i ranjavanje tog civilnog stanovništva i stanovnika kao pojedinaca, kao i gotovo potpuno uništenje sela. Ivica RAJIĆ je propustio poduzeti potrebne i odgovarajuće mjere kako bi spriječio takav napad te je propustio kazniti počinitelje tog protuzakonitog napada. Ivica RAJIĆ je time počinio:

Tačka IV: Tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. prema članu 2(a) (namjerno ubistvo) i članu 7(3) Statuta;

Tačka V: Tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. prema članu 2(d) (uništavanje imovine) i članu 7(3) Statuta; i

Tačka VI: Kršenja ratnih zakona i običaja prema članu 3 (namjerni napad na civilno stanovništvo i bezobzirno uništavanje sela) i članu 7(3) Statuta.


23. avgusta 1995.
Hag, Holandija 

Richard J. Goldstone
Tužilac