MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

PREDMET BROJ: IT-95-8-PT

 

TUŽILAC SUDA
PROTIV
Duška SIKIRICE poznatog i kao "Sikira"
Damira DOŠENA poznatog i kao "Kajin"
Dragana FUŠTARA poznatog i kao "Fuštar"
Dragana KULUNDŽIJE poznatog i kao "Kole"
Nenada BANOVIĆA poznatog i kao "Bani"
Predraga BANOVIĆA poznatog i kao "Čupo"
Dušana KNEŽEVIĆA poznatog i kao"Duća"
Zorana ŽIGIĆA poznatog i kao"Žiga"


OPTUŽNICA

Richard J. Goldstone, tužitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlaštenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (nadalje Statut), optužuje:

1. Od približno 24. maja do približno 30. augusta 1992, srpske su snage nezakonito uhvatile više od 3.000 bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata iz općine Prijedor, Republika Bosna i Hercegovina, i zatvorile ih u logor Keraterm, koji se nalazio u bivšoj tvornici keramičkih pločica i u skladišnom kompleksu u blizini Prijedora, držeći ih u neljudskim uvjetima i pod nadzorom naoružanih stražara. Kao što je u daljnjem tekstu navedeno, zatočenici logora Keraterm bili su ubijani, seksualno zlostavljani, tučeni, izvrgnuti mučenju i drugim oblicima okrutnog i neljudskog postupanja.

2. Ukoliko se drugačije ne navede, sva djela i propusti navedeni u optužnici dogodili su se između 24. maja i 30. augusta 1992.

3. U razdoblju na koje se odnosi ova optužnica u Republici Bosni i Hercegovini trajalo je stanje oružanog sukoba i djelomične okupacije.

4. Sva djela i propusti, navedeni kao teška kršenja prema članu 2 Statuta, kao i kršenja ratnih zakona i običaja prema članu 3 Statuta, dogodili su se u vrijeme oružanog sukoba i djelomične okupacije.

5. Svi bosanski Muslimani i bosanski Hrvati zatočeni u logoru Keraterm, te bosanski Muslimani i Hrvati iz općine Prijedor spomenuti u optužnici, čitavo su vrijeme bili zaštićeni Ženevskim konvencijama iz 1949.

6. Svi optuženi po ovoj optužnici bili su dužni postupati u skladu sa zakonima i običajima vođenja oružanog sukoba, uključujući Ženevske konvencije iz 1949.

7. U svim paragrafima koji sadrže navode o mučenju, djela su počinjena na nagovor ili uz suglasnost ili znanje službene osobe ili vršioca dužnosti, i to s jednim ili više navedenih ciljeva: da se dobije informacija ili priznanje od žrtve ili treće osobe; da se kazni žrtvu za djelo koje je počinila ili se sumnja da ga je počinila žrtva ili treća osoba; da se zastraši ili izvrši pritisak na žrtvu ili treću osobu, i/ili iz nekog drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste.

8. U svakom paragrafu koji tereti za zločine protiv čovječnosti, zločini prema članu 5 Statuta, navodno počinjena djela ili propusti bili su dio učestalih, masovnih ili sustavnih napada uperenih protiv civilnog stanovništva.

9. Pojam "Srbin" odnosi se na osobe srpskog porijekla koje su građani Bosne i Hercegovine ili nekog drugog dijela bivše Jugoslavije.
 

Optuženi

10. Osobe optužene po ovoj optužnici bile su zapovjednici, čuvari, ispitivači i druge osobe odgovorne za stanje u logoru Keraterm i maltretiranje zatočenika.

10.1. Duško SIKIRICA poznat i kao "Sikira". Datum i mjesto rođenja: 23. mart 1964, Čirkin Polje, općina Prijedor, Bosna i Hercegovina. Sadašnja adresa: Čirkin Polje. Upravljao je logorom Keraterm i bio nadređen svim ostalima u logoru.

10.2. Zapovjednici smjena bile su tri niže navedene osobe, svaki od njih je nadzirao jednu od tri smjene stražara koji su radili u logoru. Kao zapovjednici smjena, a u vrijeme obavljanja dužnosti, bili su nadređeni svim osobama u logoru i podređeni jedino zapovjedniku logora.

(a) Damir DOŠEN poznat i kao "Kajin"

(b) Dragan FUŠTAR poznat i kao "Fuštar"

Datum i mjesto rođenja: 28. mart 1956, Prijedor, Bosna i Hercegovina
Sadašnja adresa
: Ulica 1. maja br. 41, Prijedor

(c) Dragan KULUNDŽIJA poznat i kao "Kole"

Datum i mjesto rođenja: 31. juli 1966, Gradina, Bosna i Hercegovina
Sadašnja adresa
: Prijedor.

10.3. Niže navedeni optuženici izvršavali su dužnost stražara ili ispitivača u logoru Keraterm:

(a) Nenad BANOVIĆ poznat i kao "Bani"

Datum i mjesto rođenja: 28. oktobra 1969, Prijedor, Bosna i Hercegovina
Sadašnja adresa
: Ulica Skendera Kulenovića 31, Prijedor;

(b) Predrag BANOVIĆ poznat i kao "Čupo"

Datum i mjesto rođenja: 28. oktobra 1969, Prijedor, Bosna i Hercegovina
Sadašnja adresa
: Ulica Skendera Kulenovića 31, Prijedor;

10.4. Pored gore navedenih optuženika koji su redovno izvršavali dužnosti u logoru Keraterm, bilo je i drugih osoba koje su često dolazile u logor i ubijale, tukle ili drugačije zlostavljale zatočenike. Za vrijeme njihovog boravka u logoru bili su u nadležnosti Duška SIKIRICE, Damira DOŠENA, Dragana FUŠTARA i Dragana KULUNDŽIJE. Među onima koji su dolazili u logor bili su slijedeći:

(b) Dušan KNEŽEVIĆ poznat i kao "Duća"

Datum i mjesto rođenja: 1955. ili približno
Sadašnja adresa
: Donji Orlovci, Bosna i Hercegovina

(e) Zoran ŽIGIĆ poznat i kao "Žiga"

Datum i mjesto rođenja: 20. septembra 1958, Kozarac, Bosna i Hercegovina
Sadašnja adresa
: Ulica Muharema Softića 16, Prijedor, ili Vojni zatvor, Banja Luka.

11. Paragrafi 1 do 10 su ponovno navedeni i sadržani u svakoj od niže navedenih optužbi.


OPTUŽBE:

I. GENOCID

OPTUŽENI: Duško SIKIRICA

12. Duško SIKIRICA, u namjeri da u cijelosti ili djelomično uništi bosanske Muslimane i bosanske Hrvate kao nacionalne, etničke ili vjerske grupe, suučesnik je u GENOCIDU, zločinu prema članu 4(3)(e) Statuta, zato što je sudjelovao u ili bio odgovoran za, slijedeća djela:

Navod optužnice (u daljem tekstu "Navod"):

12.1. ubojstvo članova grupa općine Prijedor u logoru Keraterm (čl. 4(2)(a));

Navod:

12.2. nanošenje teške fizičke i psihičke boli članovima grupa općine Prijedor u logoru Keraterm (čl. (2)(b)); i

Navod:

12.3. namjerno nametanje takvih životnih uvjeta članovima grupa općine Prijedor u logoru Keraterm koji izazivaju njihovo potpuno ili djelomično fizičko uništenje (čl. 4(2)(c)).


II.
KRIVIČNA ODGOVORNOST OSOBA U SVOJSTVU NADREĐENIH

OPTUŽENI: Duško SIKIRICA, Damir DOŠEN, Dragan FUŠTAR i Dragan KULUNDŽIJA osobe u svojstvu nadređenih

13.1. U vrijeme rada logora Keraterm većina zatočenika bila je zatvorena u zgradi tvornice Keraterm, u četiri prostorije koje se ranije koristilo kao skladišta, a poznate su kao "soba 1, soba 2, soba 3 i soba 4". Sobe su bile toliko napučene, da zatočenici vrlo često nisu mogli ležati. Uvjeta za održavanje osobne higijene gotovo da nije ni bilo. Zahodske prostorije su bile sasvim neprimjerene tako da je zahod često bio prekriven urinom i izmetom. Zatočenici su jednom dnevno dobivali iznimno male obroke i imali su malo vremena za jelo. Ono malo vode što bi dobili bilo je često zagađeno. Zatočenici nisu imali rezervnu odjeću i nisu imali posteljinu. Dobivali su djelomičnu ili nikakvu medicinsku pomoć.

13.2. Stražari u logoru i ostali koji bi dolazili u logor zlostavljali su zatočenike, a svi su bili podređeni Dušku SIKIRICI, Damiru DOŠENU, Draganu FUŠTARU i Draganu KULUNDŽIJI, redovito su izvrgavali zatočenike fizičkom nasilju, neprekidnom ponižavanju, degradaciji, neljudskim uvjetima i strahu od smrti. Stražari i druge osobe ubili su na stotine zatočenika. Prebijanja su bila uobičajena. Za tuču su korištene sve vrste oružja, drveni štapovi, metalne šipke, bejzbol palice, industrijski metalni kablovi različitih dužina s metalnim kuglama pričvršćenim na krajevima, kundaci i noževi. Ubojstva, prebijanja, seksualna zlostavljanja i ostala okrutna i ponižavajuća djela počinjena su u svakoj od smjena i vrlo često pred ostalim zatočenicima. Mnogi zatočenici čiji identitet jest ili nije poznat nisu preživjeli. Tijela zatočenika su prije uklanjanja iz logora bila odlagana pored smetlišta, u blizini sobe 4.

13.3. Za gore navedena djela, te svako djelo ili propust za koji se nadalje tereti u ovoj optužnici, osim onih optužbi kojima se posebno tereti jednoga ili više optuženih; Duško SIKIRICA, Damir DOŠEN, Dragan FUŠTAR i Dragan KULUNDŽIJA su znali, ili su imali razloga znati, da njima podređene osobe namjeravaju počiniti ta djela ili da su ih već počinile, a propustili su, nakon što su djela već bila počinjena, poduzeti potrebne i odgovarajuće mjere kako bi spriječili ta djela ili kaznili počinitelje.

13.4. Duško SIKIRICA, Damir DOŠEN, Dragan FUŠTAR i Dragan KULUNDŽIJA su krivično odgovorni za ubojstva zatočenika u logoru Keraterm, koja su počinile njima podređene osobe i drugi pod njihovom nadležnošću, te za ubojstva opisana u odjeljcima 14, 15, 17-20, 24 i 25, što predstavlja:

Navod:

13.4.1. TEŠKE POVREDE ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949. (nadalje TEŠKE POVREDE): namjerna ubojstva, prema članovima 2(a) i 7(3) Statuta;

Navod:

13.4.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: ubojstvo, prema članovima 3 i 7(3) Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

13.4.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članovima 5(a) i 7(3) Statuta.

13.5. Duško SIKIRICA je krivično odgovoran za mučenja zatočenika u Keratermu, koja su počinili njegovi podređeni i drugi pod njegovom nadležnošću, uključujući djela opisana u odjeljcima 21, 22 i 30, što predstavlja:

Navod:

13.5.1. TEŠKU POVREDU: mučenje, prema članovima 2(b) i 7(3) Statuta;

Navod:

13.5.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: mučenje, prema članovima 3 i 7(3) Statuta, te članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

13.5.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: mučenje, prema članovima 5(f) i 7(3) Statuta

Navod:

13.6. Duško SIKIRICA, Damir DOŠEN, Dragan FUŠTAR i Dragan KULUNDŽIJA krivično su odgovorni za namjerno nanošenje teške patnje svim zatočenicima u Keratermu, te za djela ili propuste navedene u odjeljcima 14, 16, 19, 20, 23, 26-29 i 31-33, koja su počinili njihovi podređeni i ostali pod njihovom nadležnošću, što predstavlja teške povrede prema članovima 2 (c) i 7 (3) Statuta.

Navod:

13.7. Duško SIKIRICA, Damir DOŠEN, Dragan FUŠTAR i Dragan KULUNDŽIJA su krivično odgovorni za povrede osobnog dostojanstva svih zatočenika u Keratermu, te osoba navedenih u odjeljcima 14-33, koje su počinili njihovi podređeni i ostali pod njihovom nadležnošću, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(3) Statuta i članu 3(1)(c) Ženevskih konvencija.

Navod:

13.8. Duško SIKIRICA, Damir DOŠEN, Dragan FUŠTAR i Dragan KULUNDŽIJA su krivično odgovorni za djela koja su počinili njihovi podređeni i drugi pod njihovom nadležnošću, koji su bosanske Muslimane bosanske Hrvate zatočene u Keratermu, te osobe navedene u odjeljcima 14-33, proganjali iz političkih, rasnih i/ili vjerskih razloga, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI prema članovima 5(h) i 7(3) Statuta.

Navod:

13.9. Duško SIKIRICA, Damir DOŠEN, Dragan FUŠTAR i Dragan KULUNDŽIJA su krivično odgovorni za djela i propuste podređenih i drugih pod njihovom nadležnošću zbog neljudskog postupanja sa zatočenicima u Keratermu i s osobama navedenim u odjeljcima 14-33, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(3) Statuta.


III. POJEDINAČNA KRIVIČNA ODGOVORNOST

OPTUŽENI: Duško SIKIRICA; Damir DOŠEN; Dragan FUŠTAR; Dragan KULUNDŽIJA; Nenad BANOVIĆ; Predrag BANOVIĆ; (imeizbrisano); Dušan KNEŽEVIĆ; (ime izbrisano); (ime izbrisano); (ime izbrisano); (ime izbrisano); Zoran ŽIGIĆ

14.1. Zatočenici s područja općine Prijedor poznatog kao "Brdo", gdje se nalaze sela Hambarine, Čarakovo, Rakovčani, Bišćani i Rizvanovići, odvedeni su u logor Keraterm oko 20. jula 1992. Zatočenici s područja Brda bili su ugurani u sobu 3. Osobe iz sobe 3 prethodno su bile preseljene u druge sobe.

14.2. Oko 24. jula 1992, zatočenicima sobe 3 nije bio dozvoljen izlazak iz sobe. Tokom dana i ranije navečer pred sobe su postavljene automatske puške. Iste večeri u logor su dovedeni vojnici koji su formirali polukrug oko sobe 3.

14.3. Kasnije iste večeri, stražari i vojnici, uključujući Zorana ŽIGIĆA, počeli su pucati prema sobi iz automatskih i velikokalibarskih pušaka. Pucnjava je s prekidima trajala nekoliko sati, izmjenjujući se od stalne paljbe u kratke rafale. Premda je pucnjava bila usmjerena prema sobi 3, neki su meci doprli i do barem jedne od ostalih soba. Dragan KULUNDŽIJA bio je zapovjednik smjene spomenute večeri. On je zapovjedio da se ne puca na ostale sobe. Međutim, on nije dao zapovijed da se ne puca na sobu 3.

14.4. Dragan KULUNDŽIJA, zapovjednik stražarske smjene, Zoran ŽIGIĆ, te stražari u logoru i drugi čiji identitet nije poznat, sudjelovali su u ubojstvu najmanje 140 muškaraca s područja Brda koji su bili zatvoreni u sobi 3, među kojima su bili i:

Salko CRLJENKOVIĆ, Senad CRLJENKOVIĆ, Muharem SIKIRIĆ, Fahrudin AVDIĆ, Halid ALIŠKOVIĆ, druga osoba s imenom Halid ALIŠKOVIĆ, Jusuf ALIŠKOVIĆ, Kasim FAZLIĆ, Adem FAZLIĆ, Besim FAZLIĆ, Džemal FAZLIĆ, Kemal FAZLIĆ, Hasan CRLJENKOVIĆ, Muharem BEGOVIĆ, Nazmija BEGOVIĆ, Mirhad ČAUŠEVIĆ, Nihad ČAUŠEVIĆ, Suad ŽERIĆ, "Ita" ŽERIĆ, Ćazim MUJADŽIĆ, Hasan MUJADŽIĆ, "Kiba", Mehmed AVDIĆ, Mehmedalija SIKIRIĆ, "Džole" MEDIĆ, Nazmija ALIŠKOVIĆ, Emsud ALIŠKOVIĆ, Sulejman DŽAMASTAGIĆ, Ferid DŽAMASTAGIĆ, Šefko DŽAMASTAGIĆ, Sulejman RAMČINOVIĆ, Karanfil ALIŠKOVIĆ, Mehmedalija KARDUMOVIĆ, Mustafa FAZLIĆ, Hasan DŽAMASTAGIĆ, poznat i kao Sivi, Damir DŽAMASTAGIĆ, Sejfo DŽAMASTAGIĆ, Samir KARDUMOVIĆ, Sakib KARDUMOVIĆ, Asmir KARDUMOVIĆ, Saud ČAUŠEVIĆ, Mirhad DURATOVIĆ poznat i kao Mita, Fahrudin AVDIĆ, Huzeir RAMULIĆ, Bego AVDIĆ, Smail SIKIRIĆ, Ferid SIKIRIĆ poznat i kao Eka, Fadil HAMULIĆ i Fikret MEDIĆ poznat i kao Jovo. Dragan KULUNDŽIJA, zbog neposrednog sudjelovanja i kao nadređena osoba odgovorna za postupke podređenih, i Zoran ŽIGIĆ počinili su:

Navod:

14.4.1. TEŠKU POVREDU: namjerno ubojstvo, prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta, a za Dragana KULUNDŽIJU također i prema članu 7(3) Statuta;

Navod:

14.4.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: ubojstvo, prema članovima 3 i 7(1) Statuta, za Dragana KULUNDŽIJU i prema članu 7(3) Statuta, te članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

14.4.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta, a za Dragana KULUNDŽIJU također prema članu 7(3) Statuta.

14.5. Dragan KULUNDŽIJA, Zoran ŽIGIĆ, stražari u logoru i drugi čiji identitet nije poznat, vatrenim oružjem su ranili otprilike 50 muškaraca s područja Brda koji su bili zatočeni u sobi 3. Među ranjenima su bili Safet CRLJENKOVIĆ, Derviš CRLJENKOVIĆ, Ramo CRLJENKOVIĆ i Alija HRAPIĆ. Dragan KULUNDŽIJA, kao nadređena osoba odgovorna za postupke podređenih, a Zoran ŽIGIĆ, stražari u logoru i drugi čiji identitet nije poznat neposrednim sudjelovanjem, počinili su:

Navod:

14.5.1. TEŠKU POVREDU: namjerno nanošenje teške patnje ili ozbiljne ozljede tijela i zdravlja, prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta, a za Dragana KULUNDŽIJU također i prema članu 7(3) Statuta;

Navod:

14.5.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članovima 3 i 7(1) Statuta, a za Dragana KULUNDŽIJU i prema članu 7 (3) Statuta, te članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

14.5.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta, a za Dragana KULUNDŽIJU i prema članu 7(3) Statuta.

15. Oko 25. jula 1992. ujutro, ili toga dana, dan poslije napada na sobu 3, Duško SIKIRICA je bio s Draganom FUŠTAROM kad je FUŠTAR preživjelim zatočenicima iz sobe 3 rekao da je šest zatočenika pobjeglo i da se organizatori njihovog bijega smatraju odgovornima. Tada je izdvojeno, izvedeno pred sobu i streljano po kratkom postupku 20 zatočenika. Kao nadređene osobe odgovorne za postupke podređenih i neposrednim sudjelovanjem u ubistvu 20 zatočenika, Duško SIKIRICA i Dragan FUŠTAR su stoga počinili:

Navod:

15.1. TEŠKU POVREDU: namjerno ubojstvo, prema članovima 2(a), 7(1) i 7(3) Statuta;

Navod:

15.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: ubojstvo, prema članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

15.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članovima 5(a), 7(1) i 7(3) Statuta.

16. Oko 25. juna 1992, grupa zatočenika, uključujući Redžepa GRABIĆA, često je prozivana iz sobe 2. Damir DOŠEN, Dušan KNEŽEVIĆ, Zoran ŽIGIĆ i drugi različitim su predmetima, uključujuću drvene palice i metalne šipke, tukli grupu zatočenika iz sobe 2 i Redžepa GRABIĆA. Od posljedica udaraca Redžep GRABIĆ je izgubio svijest. Damir DOŠEN, kao nadređena osoba odgovorna za postupke podređenih, a Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ neposrednim sudjelovanjem, stoga su počinili:

Navod:

16.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji, prema članovima 2(c), 7(1), a za Damira DOŠENA i prema članu 7(3) Statuta;

Navod:

16.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članovima 3, 7(1), za Damira DOŠENA i prema članu 7(3) Statuta, te članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

16.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članovima 5(i), 7(1), a za Damira DOŠENA i prema članu 7(3) Statuta.

17. Jedne večeri sredinom jula 1992, Besim HRGIĆ je prozvan is sobe 4, a tada su ga Predrag BANOVIĆ, Dušan KNEŽEVIĆ i (ime izbrisano) teško pretukli. HRGIĆ je podlegao zadobivenim ranama. Svojim su postupcima Predrag BANOVIĆ, Dušan KNEŽEVIĆ i (ime izbrisano) počinili:

Navod:

17.1. TEŠKU POVREDU: namjerno ubojstvo, prema članu 2(a) Statuta;

Navod:

17.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: ubojstvo, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

17.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članu 5(a) Statuta.

18. Jedne večeri polovinom jula 1992, grupa stražara i drugih izdvojila je iz soba veći broj zatočenika, poslije čega su ih naizmjence tukli. Nekoliko muškaraca je podleglo zadobivenim ranama. Među njima su bili: Jasmin IZEJIRI, "Špija" MEŠIĆ i Drago TOKMANOVIĆ. U grupi stražara i drugih koji su sudjelovali u premlaćivanju i ubojstvima bili su Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano) , Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ.

Navod:

18.1. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili TEŠKU POVREDU, odnosno namjerno ubojstvo Jasmina IZEJIRIA, prema članu 2(a) Statuta;

Navod:

18.2. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano) , Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili TEŠKU POVREDU, odnosno namjerno ubojstvo "Špije" MEŠIĆA, prema članu 2(a) Statuta;

Navod:

18.3. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili TEŠKU POVREDU, odnosno namjerno ubojstvo Drage TOKMANOVIĆA, prema članu 2(a) Statuta;

Navod:

18.4. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, odnosno ubojstvo Jasmina IZEJIRIA, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija;

Navod:

18.5. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, odnosno ubojstvo "Špije" MEŠIĆA, prema članu 3 Statuta i članu (3)(1)(a) Ženevskih konvencija;

Navod:

18.6. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, odnosno ubojstvo Drage TOKMANOVIĆA, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija;

Navod:

18.7. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, odnosno ubojstvo Jasmina IZEJIRIA, prema članu 5(a) Statuta;

Navod:

18.8. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, odnosno ubojstvo "Špije" MEŠIĆA, prema članu 5(a) Statuta;

Navod:

18.9. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su stogapočinili ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, odnosno ubojstvo Drage TOKMANOVIĆA, prema članu 5(a) Statuta; ili

Navod:

18.10. alternativno paragrafima 18.1. do 18.9. Predrag BANOVIĆ, Nenad BANOVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su time počinili ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, odnosno neljudske postupke, prema članu 5(i) Statuta;

19. Otprilike u drugoj polovini juna 1992, Predrag BANOVIĆ, (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano), Zoran ŽIGIĆ i drugi učestalo su prozivali grupu zatočenika iz sobe 2, a među njima i Emsuda BAHONJIĆA. Predrag BANOVIĆ, (ime izbrisano), KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), ŽIGIĆ i drugi su šakama i različitim predmetima premlaćivali Emsuda BAHONJIĆA i ostale zatočenike. Učestalo su ih tukli u razdoblju od približno desetak ili više dana. Za to su vrijeme KNEŽEVIĆ, ŽIGIĆ i ostali prisiljavali BAHONJIĆA na različite ponižavajuće i/ili bolne radnje kao što su ležanje na razbijenom staklu, opetovano skakanje iz kamiona i fellatio. BAHONJIĆ je podlegao zadobijenim ozljedama.

19.1. Sudjelujući u premlaćivanju koje je uzrokovalo smrt Emsuda BAHONJIĆA, Predrag BANOVIĆ, (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su počinili:

Navod:

19.1.1. TEŠKU POVREDU: namjerno ubojstvo, prema članu 2(a) Statuta;

Navod:

19.1.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: ubojstvo, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

19.1.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članu 5(a) Statuta; odnosno

Navod:

19.1.4. alternativno, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta.

19.2. Sudjelujući u prisiljavanju Emsuda BAHONJIĆA na ponižavajuće i/ili bolne radnje, Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su počinili:

Navod:

19.2.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teške patnje, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

19.2.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

19.2.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

20. Približno u drugoj polovini juna 1992, Predrag BANOVIĆ, (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano), Zoran ŽIGIĆ i drugi su učestalo izdvajali grupu zatočenika iz sobe 2, a među njima i osobu zvanu "Car" koja se prezivala JUSUFOVIĆ ili JUSUFAGIĆ. Predrag BANOVIĆ, (ime izbrisano), KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano), ŽIGIĆ i drugi su šakama i različitim predmetima premlaćivali "Cara" i ostale zatočenike. Učestalo su ih tukli u razdoblju od približno desetak ili više dana. Za to su vrijeme KNEŽEVIĆ, ŽIGIĆ i ostali prisiljavali "Cara" na različite ponižavajuće i/ili bolne radnje kao što su trčanje s teškom automatskom puškom i fellatio. "Car" je podlegao zadobivenim ozljedama.

20.1. Sudjelujući u premlaćivanju koje je uzrokovalo smrt "Cara", Predrag BANOVIĆ, (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano), (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su počinili:

Navod:

20.1.1 TEŠKU POVREDU: namjerno ubojstvo, prema članu 2(a) Statuta;

Navod:

20.1.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: ubojstvo, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

20.1.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članu 5(a) Statuta; odnosno

Navod:

20.1.4. alternativno, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

20.2. Sudjelujući u prisiljavanju "Cara" na ponižavajuće i/ili bolne radnje, Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su počinili:

Navod:

20.2.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teške patnje, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

20.2.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

20.2.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

21. Između 1. juna 1992. i 5. augusta. 1992, Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), Zoran ŽIGIĆ i drugi su u više navrata izvodili Jasmira RAMADANOVIĆA, poznatog i kao "Sengin". KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), ŽIGIĆ i drugi su okrivili Jasmira RAMADANOVIĆA da je muslimanski ekstremista. Zbog toga su Jasmira RAMADANOVIĆA premlaćivali. RAMADANOVIĆ je od udaraca zadobio veliku otvorenu ranu na glavi, njegovo je tijelo bilo prekriveno modricama tako da nije mogao jesti oko deset dana. Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su time počinili:

Navod:

21.1. TEŠKU POVREDU: mučenje, prema članu 2(b) Statuta;

Navod:

21.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: mučenje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

21.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: mučenje, prema članu 5(f) Statuta.

22. Oko prve polovine juna 1992, (ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su izveli i ispitivali Fajzu MUKANOVIĆA. Kako im MUKANOVIĆ nije dao informacije koje su od njega tražili (ime izbrisano), KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano) i ŽIGIĆ su ga nožem posjekli po vratu, dovevši pritom njegovu suprugu i dijete da to gledaju. (Ime izbrisano), Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su time počinili:

Navod:

22.1. TEŠKU POVREDU: mučenje, prema članu 2(b) Statuta;

Navod:

22.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: mučenje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

22.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: mučenje, prema članu 5(f) Statuta.

23. Oko 23. juna 1992, Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su izveli iz sobe 3 grupu zatočenika, uključujući i Faudina HRUSTIĆA. KNEŽEVIĆ, ŽIGIĆ i drugi su pretukli zatočenike i Faudina HRUSTIĆA služeći se predmetima poput štapova, željeznih šipki i drvenih bejzbol palica. Dušan KNEŽEVIĆ i Zoran ŽIGIĆ su time počinili:

Navod:

23.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

23.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

23.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

24. Jedne večeri tokom jula 1992, Predrag BANOVIĆ je prozvao jednog zatočenika. Kada ga nije našao, BANOVIĆ je prozvao "Caćka", čije ime i prezime glasi Fikret AVDIĆ. BANOVIĆ i drugi su tukli AVDIĆA nogama i bejzbol palicama. AVDIĆA su zatim vratili u sobu 2, gdje je rano slijedećeg jutra umro. Predrag BANOVIĆ je time počinio:

Navod:

24.1. TEŠKU POVREDU: namjerno ubojstvo, prema članu 2(a) Statuta;

Navod:

24.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: ubojstvo, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

24.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članu 5(a) Statuta; odnosno

Navod:

24.4. alternativno, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

25. U drugoj polovini juna 1992, izveden je u toku noći Jovo RADOČAJ, zatočenik srpskog porijekla oženjen za Muslimanku, za kojeg se vjerovalo da podržava Stranku demokratske akcije bosanskih Muslimana. Predrag BANOVIĆ i ostali su ga duže vrijeme premlaćivali. Nekoliko sati nakon što je bio pretučen Jovo RADOČAJ je podlegao zadobivenim ozljedama. Predrag BANOVIĆ je time sudjelovao u počinjenju:

Navod:

25.1. ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI: ubojstvo, prema članu 5(a) Statuta; odnosno

Navod:

25.2. alternativno, ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

26. Oko 30. jula 1992, dok je Mirzet HODŽIĆ pokušavao napuniti bocu vodom Predrag BANOVIĆ ga je zaustavio i od njega zatražio novac. Nakon što je Mirzet HODŽIĆ rekao kako nema novca, Predrag BANOVIĆ ga je pretukao bejzbol palicom i udario nožem po ruci. Predrag BANOVIĆ je time počinio:

Navod:

26.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

26.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

26.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

27. Otprilike u prvoj polovini augusta 1992, dok se Mirzet HODŽIĆ nalazio izvan sobe 2, Predrag BANOVIĆ ga je tukao čizmama i udarao njegovom glavom o zid tako da je Mirzet HODŽIĆ izgubio svijest. Predrag BANOVIĆ je time počinio:

Navod:

27.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji ili ozljeda, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

27.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

27.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

28. Otprilike u drugoj polovini juna 1992, Dušan KNEŽEVIĆ je iz sobe 2 izveo Ilijaza JAKUPOVIĆA i Zijada JAKUPOVIĆA. KNEŽEVIĆ i ostali su šakama, nogama i palicama pretukli Ilijaza JAKUPOVIĆA i Zijada JAKUPOVIĆA. Dušan KNEŽEVIĆ je time počinio:

Navod:

28.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji ili ozljeda, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

28.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

28.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

29. Između 1. juna 1992. i 5. augusta 1992, Dušan KNEŽEVIĆ i drugi su šakama i različitim predmetima pretukli Uzeira ČAUŠEVIĆA tako da je imao velike, otvorene rane na rukama i po tijelu. Rane su se inficirale i ČAUŠEVIĆ je tako obolio da se jedva micao. ČAUŠEVIĆ je kasnije odvezen kamionom punim leševa i ranjenika, poslije čega više nikad nije viđen. Dušan KNEŽEVIĆ je time počinio:

Navod:

29.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji ili ozljeda, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

29.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

29.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

30. Oko 4. juna 1992, trojica muškaraca su ispitivala Senahida ČIRKIĆA. Kako im ČIRKIĆ nije odgovorio ono što su ispitivači željeli, jedan od ispitivača je rekao Zoranu ŽIGIĆU da izvede ČIRKIĆA i tuče ga dok ne progovori. ŽIGIĆ je zatim izveo ČIRKIĆA i pretukao ga šakama, nogama i puškom. Zoran ŽIGIĆ je time počinio:

Navod:

30.1. TEŠKU POVREDU: mučenje, prema članu 2(b) Statuta;

Navod:

30.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: mučenje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

30.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: mučenje, prema članu 5(f) Statuta.

31. Između 14. juna i 5. augusta 1992, Zoran ŽIGIĆ je izveo Fikreta ALIĆA i nekoliko drugih zatočenika. ŽIGIĆ je pretukao Fikreta ALIĆA udarajući ga pištoljem i nogama po ustima, tako da mu je izbio četiri zuba. Zoran ŽIGIĆ je time počinio:

Navod:

31.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji ili ozljeda, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

31.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

31.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.

32. Oko 24. juna 1992, u logor Keraterm je dovedena grupa zatočenika među kojima je bio i Redžep GRABIĆ. Zoran ŽIGIĆ i drugi su cijeli dan i noć tukli novopridošle zatočenike, uključujući Redžepa GRABIĆA, kao i zatočenike izdvojene iz sobe 2. ŽIGIĆ i ostali su zatočenike tukli šakama, nogama i pendrecima. Zoran ŽIGIĆ je time počinio:

Navod:

32.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

32.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

32.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.


OPĆI NAVOD OPTUŽNICE

33. Za vrijeme rada logora Keraterm, Predrag BANOVIĆ, Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), Zoran ŽIGIĆ i drugi su stalno i otvoreno zlostavljali zatočenike. Postupci BANOVIĆA, KNEŽEVIĆA, (ime izbrisano) i ŽIGIĆA uključuju: premlaćivanje i zlostavljanje velikog broja ljudi, među kojima su bili Amir CRLJENKOVIĆ, osoba zvana "Senadin", osoba iz Čarakova, Jusuf ARIFAGIĆ, Adnan BAHONJIĆ, Suad BAJRIĆ i Fikret ALIĆ ; iznuđivanje novca i vrijednih stvari od zatočenika; i ostalo navedeno u paragrafima 14.3. do 14.5.3. i od 16. do 32.3. BANOVIĆ, KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano), ŽIGIĆ i drugi su stalno i otvoreno zlostavljali određene zatočenike, zbog čega su ostali zatočenici logora Keraterm, koji su to posmatrali, bili izloženi teškoj psihičkoj traumi, neprekidnom ponižavanju i strahu od ranjavanja i/ili smrti. Predrag BANOVIĆ, Dušan KNEŽEVIĆ, (ime izbrisano) i Zoran ŽIGIĆ su stoga počinili:

Navod:

33.1. TEŠKU POVREDU: nanošenje teških patnji, prema članu 2(c) Statuta;

Navod:

33.2. KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA: okrutno postupanje, prema članu 3 Statuta i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija; i

Navod:

33.3. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI: neljudski postupci, prema članu 5(i) Statuta.


__________________________
Richard J. Goldstone
Tužitelj