MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T-R77.2.

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
DUŠKA JOVANOVIĆA

OPTUŽNICA

 

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na osnovu svog ovlašćenja iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Statut Međunarodnog suda), i pravila 77(D)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Pravilnik Međunarodnog suda), optužuje

DUŠKA JOVANOVIĆA
za NEPOŠTOVANJE MEĐUNARODNOG SUDA kako slijedi:

OPTUŽENI

Duško JOVANOVIĆ je rođen 10. februara 1964. u Podgorici, u Republici Crnoj Gori, i direktor je nezavisne medijske kuće koja izdaje crnogorske novine DAN. U junu 2001. godine, ili približno u to vrijeme, Duško JOVANOVIĆ je imenovan za glavnog urednika publikacije DAN i na tom položaju je bio tokom čitavog vremena na koje se odnosi ova optužnica.

OPTUŽBE
NEPOŠTOVANJE MEĐUNARODNOG SUDA

  1. U petak, 30. avgusta 2002. godine, crnogorske novine DAN objavile su članak pod naslovom "Dan otkrio identitet zaštićenog svjedoka Haškog tribunala ...- svjedok K32". U tom članku, koji se najavljuje i na naslovnoj strani novina, svjedok se pominje po imenu i kaže se da "ništa ne može ostati sakriveno, pa čak ni identitet zaštićenih svjedoka Haškog suda".

  2. Dana 5. i 6. septembra 2002. godine, Tužilaštvo je stupilo u kontakt sa Duškom Jovanovićem i zamolilo ga da objasni svoje postupke vezane za otkrivanje pojedinosti o zaštićenom svjedoku. Duško JOVANOVIĆ je izjavio da je tu reportažu objavio kako bi se njegove novine bolje prodale.

  3. Dana 28. septembra 2002. godine, Tužilaštvo je ponovo kontaktiralo Duška JOVANOVIĆA, te je, upozorivši na krivičnopravne posljedice, sa njim obavilo razgovor. Duško JOVANOVIĆ je potvrdio da u svojstvu glavnog urednika novina DAN ima konačnu odgovornost za bilo koji članak koji se u njima objavi. U toku razgovora, Duško JOVANOVIĆ je potvrdio da razumije da Međunarodni sud zaštitne mjere koristi da bi određenim svjedocima pružio bezbjednost, te da se u tom smislu pseudonimi koriste radi zaštite identiteta svjedoka. Duško JOVANOVIĆ je potvrdio da je bio svjestan činjenice da je svjedok K32 zaštićeni svjedok.

  4. Uprkos tome što je znao da je svjedok K32 zaštićeni svjedok, Duško JOVANOVIĆ je svjesno prekršio zaštitne mjere koje je za njega odredio Međunarodni sud, između ostalog i zato da bi se novine bolje prodavale.

Ovim radnjama i propustima, Duško JOVANOVIĆ je počinio djelo nepoštovanja Međunarodnog suda, u skladu sa pravilom 77(A)(ii) Pravilnika o postupcima i dokazima Međunarodnog suda.

  /potpisano/
Carla Del Ponte
tužilac
  [pečat Tužilaštva]
Dana 8. oktobra 2002. godine
U Hagu,
Holandija