MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


 

Predmet br. IT-01-50


 

TUŽILAC
MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


OPTUŽNICA

 

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljnjem tekstu: Statut Međunarodnog suda), optužuje:

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 za ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, TEŠKE POVREDE ŽENEVSKIH KONVENCIJA i KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kako sledi:


OPTUŽENI:


1. Slobodan MILOŠEVIĆ, sin Svetozara Miloševića, rođen je 20. avgusta 1941. godine u Požarevcu u današnjoj Srbiji. Godine 1964. diplomirao je pravo na Univerzitetu u Beogradu i započeo karijeru kao privredni rukovodilac i bankar. Do 1978. godine bio je zamenik direktora, a zatim generalni direktor preduzeća Tehnogas, velikog naftnog preduzeča u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (u daljnjem tekstu: SFRJ). Zatim je postao predsednik Beogradske banke (Beobanke), jedne od najvećih banaka u SFRJ, i na tom radnom mestu je ostao do 1983. godine.


2. Slobodan MILOŠEVIĆ je postao član Saveza komunista Jugoslavije 1959. godine. Godine 1984. postao je predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda. Za predsednika Predsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije izabran je 1986, i ponovo 1988. godine. Savez komunista Srbije i Socijalistički savez radnog naroda Srbije ujedinili su se 16. jula 1990. u novu stranku, koja je nazvana Socijalistička partija Srbije (u daljnjem tekstu: SPS). Dana 17. jula 1990. godine za njenog predsednika izabran je Slobodan MILOŠEVIĆ i na toj funkciji ostao je do danas, osim u periodu od 24. maja 1991. do 24. oktobra 1992. godine.


3. Slobodan MILOŠEVIĆ je izabran za predsednika Predsedništva tadašnje Socijalističke Republike Srbije 8. maja 1989. godine, i ponovo 5. decembra 1989. godine. Posle usvajanja novog Ustava 28. septembra 1990. godine, Socijalistička Republika Srbija postala je Republika Srbija, a Slobodan MILOŠEVIĆ je na višestranačkim izborima održanim u decembru 1990. godine izabran na novo-ustanovljenu funkciju predsednika Republike Srbije. Ponovo je izabran na ovu funkciju na izborima održanim 20. decembra 1992. godine.


4. Po isteku dva mandata na funkciji predsednika Republike Srbije, Slobodan MILOŠEVIĆ je 15. jula 1997. godine izabran za predsednika Savezne Republike Jugoslavije (u daljnjem tekstu: SRJ), a zvanično je stupio na dužnost 23. jula 1997. godine. Posle poraza na predsedničkim izborima u Saveznoj Republici Jugoslaviji, održanim u septembru 2000. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ je 6. oktobra 2000. godine prestao da obavlja ovu funkciju.

INDIVIDUALNA KRIVIČNA ODGOVORNOST
Član 7(1) Statuta Međunarodnog suda

5. Slobodan MILOŠEVIĆ snosi individualnu krivičnu odgovornost za zločine navedene u članovima 2, 3 i 5 Statuta Međunarodnog krivičnog suda i opisane u ovoj optužnici, koje je planirao, podsticao, naredio, počinio ili čije je planiranje, pripremu ili izvršenje na drugi način pomagao i podržavao. Kad koristi u ovoj optužnici reč "počiniti" tužilac nema nameru da sugeriše da je optuženi fizički počinio ijedan od zločina za koji se lično tereti. Reč "počiniti" se u ovoj optužnici odnosi na učestvovanje u zajedničkom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca.

6. Slobodan MILOŠEVIĆ je učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu kako je navedeno u paragrafima od 24 do 26. Svrha ovog zajedničkog zločinačkog poduhvata bila je prisilno uklanjanje hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva približno s jedne trećine teritorije Republike Hrvatske, teritorije za koju je on planirao da postane deo nove države pod srpskom dominacijom, činjenjem zločina kojima se krše odredbe članova 2, 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda. Ova područja obuhvatala su one oblasti koje su srpske vlasti pominjale i koje se ovde u daljnjem tekstu pominju pod nazivima "Srpska autonomna oblast (u daljnjem tekstu: SAO) Krajina" i "SAO Zapadna Slavonija, Baranja i zapadni Srem" (za koje su srpske vlasti od 19. decembra 1991. koristile zajednički naziv "Republika Srpska Krajina"(u daljnjem tekstu: RSK)) i "Dubrovačku republiku".

7. Ovaj zajednički zločinački poduhvat osmišljen je pre 1. avgusta 1991, a trajao je najmanje do juna 1992. Među pojedincima koji su uzeli učešća u ovom zajedničkom zločinačkom poduhvatu bili su Slobodan MILOŠEVIĆ, Borisav JOVIĆ, Branko KOSTIĆ, Veljko KADIJEVIĆ, Blagoje ADŽIĆ, Milan BABIĆ, Milan MARTIĆ, Goran HADŽIĆ, Jovica STANIŠIĆ, Franko SIMATOVIĆ zvani "Frenki", Tomislav SIMOVIĆ, Vojislav ŠEŠELJ, Momir BULATOVIĆ, Aleksandar VASILJEVIĆ, Radovan STOJIČIĆ zvani "Badža", Željko RAŽNATOVIĆ zvani "Arkan", i ostali znani i neznani učesnici.

8. Zločini nabrojani u tačkama od 1 do 32 ove optužnice bili su deo cilja zajedničkog zločinačkog poduhvata. Alternativno, zločini nabrojani u tačkama od 1 do 13 i od 17 do 32 bili su prirodne i predvidive posledice ostvarenja cilja zajedničkog zločinačkog poduhvata, a optuženi je bio svestan toga da su takvi zločini mogući ishod izvršenja zajedničkog zločinačkog poduhvata.

9. Da bi se uspešno realizovao cilj zajedničkog zločinačkog poduhvata, Slobodan MILOŠEVIĆ je radio u sprezi sa ili preko nekolicine pojedinaca koji su učestvovali u ovom zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Svaki učesnik ili saizvršilac zajedničkog zločinačkog poduhvata odigrao je svoju ulogu ili više uloga koje su značajno doprinosile ukupnom cilju poduhvata. Uloge tih učesnika ili saizvršilaca uključuju, ali se ne ograničavaju na, sledeće:

10. Borisav JOVIĆ, koji je bio nosilac različitih funkcija kao član,potpredsednik i predsednik Predsedništva SFRJ od 15. maja 1989. do aprila 1992. godine, predsednik SPS-a od maja 1991. do oktobra 1992. godine, te drugih ključnih funkcija u SPS-u do novembra 1995. godine, i Branko KOSTIĆ, potpredsednik i vršilac dužnosti predsednika Predsedništva SFRJ u relevantnom periodu, zajedno sa drugima, komandovali su, rukovodili ili na drugi način vršili efektivnu konrolu nad jedinicama Jugoslovenske narodne armije (u daljnjem tekstu: JNA), Teritorijalne odbrane (u daljnjem tekstu: TO) i dobrovoljačkim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa JNA i pod njenim nadzorom.

11. General Veljko KADIJEVIĆ, kao savezni sekretar za narodnu odbranu od 15. maja 1988. do 6. januara 1992. godine, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad jedinicama JNA i TO-a i dobrovoljačkim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa JNA i pod njenim nadzorom.

12. General Blagoje ADŽIĆ, u svojstvu načelnika štaba JNA od oktobra 1989. do 8. maja 1992. godine i vršioca dužnosti saveznog sekretara za narodnu odbranu od januara 1992. do 8. maja 1992. godine, zajedno sa drugima, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad jedinicama JNA i TO-a i dobrovoljačkim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa JNA i pod njenim nadzorom.

13. General Aleksandar VASILJEVIĆ, u svojstvu generala JNA i do 8. maja 1992. godine šefa Uprave za bezbednost JNA, a naročito Kontraobaveštajne službe (u daljnjem tekstu: KOS), učestvovao je u aktivnostima smišljenim da pobude mržnju, strah i nasilje, što je znatno pomoglo da se ostvare ukupni ciljevi zajedničkog zločinačkog poduhvata. Agenti KOS-a usmeravali su i pružali podršku lokalnim vođama hrvatskih Srba, lokalnoj srpskoj policiji i vojnim snagama, uključujući i pripadnike TO-a i dobrovoljce iz Srbije.

14. Jovica STANIŠIĆ, u svojstvu šefa Državne bezbednosti (u daljnjem tekstu: DB) Republike Srbije od marta 1991. do oktobra 1998. godine, komandovao je, rukovodio i na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad pripadnicima DB-a koji su učestvovali u činjenju zločina koji se navode u ovoj optužnici. Pored toga, obezbeđivao je oružje, finansijska sredstva, obuku i drugu značajnu pomoć i podršku srpskim dobrovoljačkim jedinicama i policijskim jedinicama koje su počinile zločine koji se navode u ovoj optužnici.

15. Franko SIMATOVIĆ, zvani "Frenki", kao načelnik odeljenja za specijalne operacije DB-a Republike Srbije, komandovao je, rukovodio i na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad agentima DB-a koji su počinili zločine koji se navode u ovoj optužnici. Pored toga, obezbeđivao je obuku, finansijska sredstva, oružje i drugu značajnu pomoć i podršku pripadnicima "Martićeve policije" i srpskim dobrovoljačkim jedinicama koje su počinile zločine koji se navode u ovoj optužnici.

16. Tomislav SIMOVIĆ, zahvaljujući svom položaju ministra odbrane Republike Srbije na kojem se nalazio od 31. jula 1991. pa najmanje do 19. decembra 1991. godine, formirao je, raspoređivao i pružao znatnu pomoć i podršku srpskim dobrovoljačkim jedinicama i drugim srpskim snagama koje su učestvovale u činjenju zločina koji se navode u ovoj optužnici.

17. Milan MARTIĆ, kao "sekretar Sekretarijata unutrašnjih poslova" SAO Krajine od 4. januara 1991. do 29. maja 1991. godine, kao "ministar odbrane" SAO Krajine od 29. maja 1991. do 27. juna 1991. godine, i kao "ministar unutrašnjih poslova" SAO Krajine (kasnije Republike Srpske Krajine) od 27. juna 1991. do januara 1994. godine, osnovao je, komandovao, rukovodio i na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad pripadnicima svojih policijskih snaga (koji se pominju kao "Martićeva policija" , "Martićevci", "policija SAO Krajine" ili "milicija SAO Krajine".)

18. Milan BABIĆ, kao "predsednik Izvršnog veća" SAO Krajine najmanje od 19. januara 1991. do 29. maja 1991. godine, "predsednik vlade" SAO Krajine od 29. maja 1991. do decembra 1991. godine i "predsednik Republike" Republike Srpske Krajine od 19. decembra 1991. do 26. februara 1992. godine, organizovao je i upravljao akcijama zajedničkog zločinačkog poduhvata u SAO Krajini.

19. Goran HADŽIĆ, u svojstvu "predsednika Srpskog nacionalnog veća" SAO Slavonije, Baranje i zapadnog Srema (u daljnjem tekstu: SBZS) od 17. marta 1991. pa najmanje do 25. septembra 1991. godine, "predsednika vlade" SAO SBZS-a najmanje od 25. septembra 1991. do 26. februara 1992. godine, a zatim "predsednika Republike" Republike Srpske Krajine do januara 1994. godine, osnovao je, komandovao, rukovodio i na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad jedinicama policije (zvanom i "milicija") i nad Srpskom nacionalnom bezbednošću (u daljnjem tekstu: SNB) SAO SBZS-a. Obezbeđivao je finansijska sredstva i drugu značajnu pomoć i podršku jedinicama TO-a SAO SBZS i Republike Srpske Krajine. Pored toga, lično je učestvovao u zločinima navedenim u paragrafima od 50 do 55 optužnice.

20. Radovan STOJIČIĆ zvani "Badža", nekadašnji komandant jedne specijalne policijske jedinice na Kosovu, otišao je po nalogu Slobodana MILOŠEVIĆA u Hrvatsku u leto 1991. godine i osnovao jedinice TO-a SBZS, čiji su pripadnici počinili zločine opisane u ovoj optužnici. Od početka jeseni 1991. pa do decembra 1991. godine lično je učestvovao u tim zločinima kao komandant TO-a SBZS.

21. Željko RAŽNATOVIĆ zvani "Arkan" je 1990. godine osnovao i postao komandant Srpske dobrovoljačke garde, dobrovoljačke jedinice većinom poznate pod imenom "Arkanovci" ili "Arkanovi tigrovi", koja je bila pod komandom TO-a SBZS-a. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica imali su značajnu vojnu bazu u Erdutu u SAO SBZS-u, odakle su pripadnici ove jedinice učestvovali u zločinima opisanim u ovoj optužnici. Ova vojna baza služila je i kao centar za obuku drugih jedinica TO-a. Sâm Željko RAŽNATOVIĆ bio je komandant baze u Erdutu i lično je učestvovao u zločinima navedenim u paragrafima od 50 do 51, od 53 do 54 i od 56 do 58 optužnice.

22. Vojislav ŠEŠELJ, kao predsednik Srpske radikalne stranke (u daljnjem tekstu: SRS), najmanje od februara 1991. godine pa tokom celog vremenskog perioda na koji se odnosi ova optužnica, snabdevao je ili na drugi način pružao značajnu pomoć i podršku srpskim dobrovoljcima, većinom poznatim pod imenom "četnici", "Šešeljevci" ili "Šešeljevi ljudi", koji su počinili zločine koji se navode u ovoj optužnici. Pored toga, otvoreno je zagovarao i podsticao stvaranje "Velike Srbije" nasiljem i drugim protivpravnim sredstvima i aktivno učestvovao u ratnoj propagandi i širenju međunacionalne mržnje.

23. Momir BULATOVIĆ, kao predsednik Republike Crne Gore od 1990. do 1998. godine, mobilisao je i pružao značajnu pomoć crnogorskim jedinicama, uključujući jedinice TO-a, te policijske i dobrovoljačke jedinice koje su kao deo snaga JNA poslate u Republiku Hrvatsku i koje su počinile zločine navedene u ovoj optužnici.

24. Od 1987. do kraja 2000. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ bio je dominantna politička ličnost u Srbiji. Stekao je kontrolu nad svim aspektima vlasti u Srbiji, uključujući policiju i druge službe državne bezbednosti. Pored toga, stekao je kontrolu nad političkim liderima Kosova, Vojvodine i Crne Gore.

25. U svojstvu predsednika Srbije i zahvaljujući svom rukovodećem položaju u SPS-u, Slobodan MILOŠEVIĆ je vršio efektivnu kontrolu ili je imao znatan uticaj na gorenavedene učesnike u zajedničkom zločinačkom poduhvatu te je, bilo sam bilo u sprezi s njima i drugim znanim i neznanim osobama, efektivno kontrolisao ili u znatnoj meri uticao na postupke saveznog Predsedništva SFRJ i kasnije SRJ, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (u daljnjem tekstu: MUP), JNA, pripadnika TO-a kojim su rukovodili Srbi na teritorijama koje su predmet ove optužnice, kao i grupa srpskih dobrovoljaca.

26. Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u sprezi s drugim učesnicima zajedničkog zločinačkog poduhvata, učestvovao je u zajedničkom zločinačkom poduhvatu na sledeći način:

a) davao je uputstva i pružao pomoć političkom rukovodstvu SAO SBZS, SAO Zapadna Slavonija, SAO Krajina i RSK prilikom preuzimanja vlasti na tim područjima i kasnije prilikom prisilnog uklanjanja hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva.

b) pružao je finansijsku, materijalnu i logističku podršku regularnim i neregularnim vojnim snagama neophodnim za preuzimanje vlasti na tim područjima i kasnije prisilno uklanjanje hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva.

c) dao je uputstva organima vlade Republike Srbije da formiraju oružane snage odvojene od saveznih oružanih snaga radi angažovanja u borbenim dejstvima van Republike Srbije, a posebno na navedenim područjima u Hrvatskoj, i kasnije u prisilnom uklanjanju hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva.

d) učestvovao je u formiranju, finansiranju, snabdevanju, pružanju podrške i rukovođenju specijalnim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Te specijalne snage su formirane i data im je podrška da bi pomogle u ostvarivanju cilja zajedničkog zločinačkog poduhvata počinjenjem zločina koji predstavljaju povredu članova 2, 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

e) učestvovao je u pružanju finansijske, logističke i političke podrške i rukovođenju srpskim neregularnim i paravojnim snagama. Takva podrška davana je kao potpora zajedničkom zločinačkom poduhvatu počinjenjem zločina koji predstavljaju povredu članova 2, 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

f) učestvovao je u planiranju i pripremama za preuzimanje vlasti u SAO SBZS, SAO Zapadnoj Slavoniji, SAO Krajini i Dubrovačkoj republici i kasnije prisilno uklanjanje hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva.

g) vršio je efektivnu kontrolu i imao znatan uticaj na JNA koja je učestvovala u planiranju, pripremi i izvršenju prisilnog uklanjanja hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva iz SAO SBZS, SAO Zapadne Slavonije, SAO Krajine i Dubrovačke republike.

h) pružao je finansijsku, logističku i političku podršku jedinicama TO-a i srpskim dobrovoljačkim jedinicama koje su delovale u SAO SBZS, SAO Zapadnoj Slavoniji, SAO Krajini i u Dubrovačkoj republici, a koje su pomagale u sprovođenju cilja zajedničkog zločinačkog poduhvata počinjenjem zločina koji predstavljaju povredu članova 2, 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

i) efektivno je nalagao da se donose zakoni i propisi vezani za angažovanje jedinica JNA, TO-a i srpskih dobrovoljačkih jedinica u Hrvatskoj.

j) rukovodio je, komandovao, kontrolisao ili na drugi način pružao značajnu pomoć ili podršku JNA, snagama TO-a kojima su rukovodili Srbi i dobrovoljačkim jedinicama razmeštenim u SAO SBZS, SAO Zapadnoj Slavoniji, SAO Krajini i u Dubrovačkoj republici, angažovanim na sprovođenju cilja zajedničkog zločinačkog poduhvata počinjenjem zločina koji predstavljaju povredu članova 2, 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

k) rukovodio je, komandovao, kontrolisao ili na drugi način pružao značajnu pomoć ili podršku policijskim snagama MUP-a Republike Srbije, uključujući DB, čiji su pripadnici pomagali da se sprovede cilj zajedničkog zločinačkog poduhvata u SAO SBZS, SAO Zapadnoj Slavoniji, SAO Krajini i u Dubrovačkoj republici.

l) finansirao je srpsku vojsku, policiju i neregularne snage u Hrvatskoj koji su počinili zločine koji se navode u optužnici.

m) kontrolisao je, doprinosio i na drugi način koristio državna sredstva javnog informisanja u Srbiji da bi manipulisao srpsko javno mnenje širenjem preuveličanih i neistinitih poruka o nacionalno motivisanim napadima Hrvata na srpski narod kako bi se među Srbima koji žive u Srbiji i Hrvatskoj stvorila atmosfera straha i mržnje. Propaganda koju su stvarala srpska sredstva javnog informisanja bila je važno oruđe koje je doprinelo tome da se u Hrvatskoj počine zločini.

27. Slobodan MILOŠEVIĆ je svesno i hotimično učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, deleći nameru ostalih učesnika u zajedničkom zločinačkom poduhvatu ili svestan predvidivih posledica njihovih radnji. Po tom osnovu snosi individualnu krivičnu odgovornost za zločine navedene u članu 7 (1) Statuta Međunarodnog suda, kao i odgovornost koja se navodi u istom ovom članu zato što je planirao, podsticao, naredio ili na neki drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje ovih zločina.

28. Optuženi i ostali učesnici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu delili su nameru i stanje svesti neophodne da se počini svaki od zločna kojima ih terete tačke od 1 do 32.

Član 7(3) Statuta Međunarodnog suda

29. Slobodan MILOŠEVIĆ, za vreme dok se nalazio na najvišim položajima vlasti, takođe snosi individualnu krivičnu odgovornost za dela i propuste svojih podređenih, u skladu sa članom 7(3) Statuta Međunarodnog suda. Nadređeni je odgovoran za krivična dela svojih podređenih ako je znao ili je bilo razloga da zna da se njegovi podređeni spremaju da počine takva dela ili da su ih već počinili, a nadređeni nije preduzeo neophodne i razumne mere da spreči takva dela ili kazni počinioce.

30. Najmanje od marta 1991. do 15. juna 1992. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ je imao kontrolu nad četvoročlanim "srpskim blokom" u Predsedništvu SFRJ (kasnije SRJ). Te četiri osobe bile su Borisav JOVIĆ, predstavnik Republike Srbije, Branko KOSTIĆ, predstavnik Republike Crne Gore, Jugoslav KOSTIĆ, predstavnik Autonomne Pokrajine Vojvodine i Sejdo BAJRAMOVIĆ, predstavnik Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. Slobodan MILOŠEVIĆ je koristio Borisava JOVIĆA i Branka KOSTIĆA kao svoje glavne zastupnike u Predsedništvu i preko njih rukovodio postupcima "srpskog bloka". Od 1. oktobra 1991. godine, u odsustvu predstavnika Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, četvoročlani "srpski blok" vršio je vlast Predsedništva, koja je uključivala i ovlašćenja kolektivnog "vrhovnog komandanta" JNA. Ovo "krnje Predsedništvo" bespogovorno je izvršavalo politiku Slobodana MILOŠEVIĆA. Savezno predsedništvo imalo je efektivnu kontrolu nad JNA u svojstvu "vrhovnog komandanta", te nad jedinicama TO-a i dobrovoljačkim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa i pod nadzorom JNA. Generali Veljko KADIJEVIĆ i Blagoje ADŽIĆ, koji su rukovodili i nadzirali snage JNA u Hrvatskoj, stalno su komunicirali s optuženim i konsultovali se sa njim.

31. Slobodan MILOŠEVIĆ je imao efektivnu kontrolu nad KOS-om, kontraobaveštajnom službom JNA. Zahvaljujući kontroli koju je imao nad rukovodiocima KOS-a, a posebno u slučaju generala Aleksandra VASILJEVIĆA, u Hrvatskoj su angažovani agenti KOS-a. Agenti KOS-a su u Hrvatskoj sprovodili politiku Slobodana MILOŠEVIĆA, usmeravajući postupke lokalnih političkih rukovodilaca hrvatskih Srba, usmeravajući i pružajući podršku lokalnoj srpskoj policiji i snagama bezbednosti, te dovodeći u Hrvatsku srpske dobrovoljačke grupe i pružajući podršku njihovim aktivnostima.

32. Slobodan MILOŠEVIĆ, shodno članu 7 (3) Statuta Međunarodnog suda, stoga snosi individualnu krivičnu odgovornost za učešće pripadnika jedinica JNA, TO-a i dobrovoljačkih jedinica, koje su delovale u koordinaciji sa JNA i pod njenim nadzorom, u zločinima opisanim u ovoj optužnici.

33. Od trenutka kada je Slobodan MILOŠEVIĆ došao na vlast u Srbiji, imao je kontrolu nad najvažnijim funkcionerima MUP-a Srbije, među kojima su bili Radmilo BOGDANOVIĆ i Zoran SOKOLOVIĆ, obojica ministri unutrašnjih poslova Srbije, samo u različito vreme, Radovan STOJIČIĆ, zamenik ministra unutrašnjih poslova, te Jovica STANIŠIĆ i Franko SIMATOVIĆ, visoki funkcioneri DB-a. Preko ovih funkcionera, Slobodan MILOŠEVIĆ je sprovodio efektivnu kontrolu nad agentima MUP-a i DB-a, koji su rukovodili i podržavali aktivnosti lokalnih političkih lidera Srba u Hrvatskoj, srpske policije i snaga bezbednosti, te dovodili u Hrvatsku srpske dobrovoljačke grupe i pružali podršku njihovim aktivnostima. Optuženi Slobodan MILOŠEVIĆ, shodno članu 7 (3) Statuta Međunarodnog suda, stoga snosi individualnu krivičnu odgovornost za učešće pripadnika MUP-a i DB-a Srbije u zločinima opisanim u ovoj optužnici.

OPTUŽBE:

TAČKA 1
(PROGONI)

34. Od 1. avgusta 1991. godine ili približno tog datuma do juna 1992. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u sprezi sa drugim znanim i neznanim učesnicima zajedničkog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na neki drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje progona hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva na područjima SAO SBZS, SAO Zapadna Slavonija, SAO Krajina i Dubrovačke republike.

35. U celom tom periodu, srpske snage, koje su sačinjavale jedinice JNA, lokalnog TO-a i jedinice TO-a iz Srbije i Crne Gore, lokalne policijske jedinice i policijske jedinice MUP-a Srbije i paravojne jedinice napale su i preuzele vlast u gradovima, selima i naseljima na gorenavedenim područjima. Nakon preuzimanja vlasti, srpske snage, u saradnji sa lokalnim srpskim vlastima, uspostavile su režim progona zamišljen tako da se hrvatsko i ostalo nesrpsko civilno stanovništvo istera sa tih područja.

36. Ovi progoni bili su zasnovani na političkim, rasnim ili verskim osnovama i obuhvatali su sledeće:

a. istrebljenje ili ubistvo više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila, uključujući žene i starije osobe, u Dalju, Erdutu, Klisi, Lovasu, Vukovaru, Voćinu, Bačinu, Saborskom i okolnim selima, Škabrnji, Nadinu, Bruškoj, te u Dubrovniku i njegovoj okolini, kao što je detaljno opisano u paragrafima od 38 do 59 i od 73 do 75.

b. dugotrajno i rutinsko zatvaranje i zatočenje više hiljada hrvatskih i drugih nesrpskih civila u zatočeničkim objektima u Hrvatskoj i izvan nje, uključujući zatvoreničke logore koji su se nalazili u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao što je detaljno opisano u paragrafu 64.

c. uspostavljanje i održavanje nehumanih životnih uslova za hrvatske i druge nesrpske civile zatočene u pomenutim zatočeničkim objektima.

d. višekratno mučenje, batinanje i ubijanje hrvatskih i drugih nesrpskih civila zatočenih u pomenutim zatočeničkim objektima.

e. dugotrajan i čest prisilni rad hrvatskih i drugih nesrpskih civila zatočenih u pomenutim zatočeničkim objektima ili u kućnom pritvoru u svojim domovima u Vukovaru, Dalju, Lovasu, Erdutu, Saborskom, Voćinu i Tovarniku. Prisilni rad je obuhvatao kopanje grobova, utovar municije za srpske snage, kopanje rovova i druge vidove manuelnog rada na linijama fronta.

f. višekratni seksualni delikti koje su srpski vojnici vršili nad hrvatskim i drugim nesrpskim civilima lišenim slobode i u pomenutim zatočeničkim objektima.

g. protivpravni napadi na Dubrovnik i nebranjena hrvatska sela širom gorenavedenih područja.

h. uvođenje restriktivnih i diskriminatornih mera protiv hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva, kao što je ograničavanje slobode kretanja, smenjivanje sa položaja vlasti u lokalnim vladinim institucijama i u policiji; otpuštanje sa posla; samovoljni pretresi njihovih kuća.

i. premlaćivanje i pljačkanje hrvatskih i drugih nesrpskih civila.

j. mučenje i premlaćivanje hrvatskih i drugih nesrpskih civila za vreme i nakon njihovog hapšenja.

k. deportacija ili prisilno premeštanje najmanje 170.000 hrvatskih i drugih nesrpskih civila sa gorenavedenih područja,uključujući i deportaciju najmanje 5.000 stanovnika Iloka i 20.000 stanovnika Vukovara u Srbiju, te prisilno premeštanje na druge lokacije u Hrvatskoj najmanje 2.500 stanovnika Erduta, kao što je detaljno opisano u paragrafima od 67 do 69.

l. hotimično uništavanje stambenih objekata i druge javne i privatne imovine, kulturnih ustanova, istorijskih spomenika i verskih objekata hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva u Dubrovniku i njegovoj okolini, Vukovaru, Erdutu, Lovasu, Šarengradu, Bapskoj, Tovarniku, Voćinu, Saborskom, Škabrnji, Nadinu i Bruškoj, kao što je opisano u paragrafima 71 i od 77 do 82.

37. Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ počinio je:

Tačka 1: Progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(h), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

TAČKE od 2 do 5
(ISTREBLJENJE, UBISTVO, HOTIMIČNO LIŠAVANJE ŽIVOTA)

38. Od 1. avgusta 1991. do juna 1992. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u sprezi sa drugim znanim i neznanim učesnicima zajedničkog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na neki drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje istrebljenja, ubistva i hotimičnog lišavanja života hrvatskih i drugih nesrpskih civila na područjima SAO Zapadne Slavonije, SAO Krajine i SAO SBZS-a, kako je navedeno u paragrafima od 39 do 59 ove optužnice.

SAO ZAPADNA SLAVONIJA

39. Počev od avgusta 1991. godine, srpske snage, među kojima i dobrovoljačke jedinice"Šešeljevaca" i "Belih orlova", imale su kontrolu nad Voćinom. Dana 13. decembra 1991. godine, dok su se srpske snage povlačile iz Voćina i njegove okoline, oni su išli od kuće do kuće i ubili veliki broj preostalih hrvatskih civila. Pre nego što su se povukli 13. decembra 1991. godine, pripadnici ove dve jedinice ubili su ukupno trideset dva civila. Preživeli su samo oni koji su se sakrili, a koje srpske snage nisu pronašle. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

SAO KRAJINA

40. Otprilike od 7. oktobra 1991. godine, srpske snage koje su se sastojale od JNA, pripadnika TO-a i pripadnika Milicije SAO Krajine (zvane i policija SAO Krajine i Martićeva policija), kontrolisale su područje Hrvatske Kostajnice. Većina hrvatskih civila pobegla je iz svojih kuća za vreme napada u septembru 1991. Oko 120 hrvatskih civila, uglavnom žena, starih i nemoćnih osoba, ostalo je u selima Dubica, Cerovljani i Bačin. Ujutro 20. oktobra 1991. godine, pripadnici srpskih snaga uhvatili su pedeset tri civila u Dubici i zatočili ih u seoskom vatrogasnom domu. U toku tog dana i noći, desetoro je pušteno na slobodu zato što su bili Srbi ili su imali veze sa Srbima. Dana 21. oktobra 1991. godine, srpske snage odvele su preostala četrdeset tri Hrvata na jedno mesto u blizini sela Baćin. Pored njih, srpske snage su iz Baćina i Cerovljana na to isto mesto dovele najmanje trinaest nesrpskih civila. Tu su ubili svih pedeset šest žrtava. Otprilike u isto vreme, pripadnici srpskih snaga su na jedno nepoznato mesto odveli još trideset civila iz sela Baćin i još dvadeset četiri civila iz sela Dubica i Cerovljani, i tamo ih ubili. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

41. Od početka avgusta 1991. do 12. novembra 1991. godine, sprske snage, uključujući JNA, TO i "Martićevu policiju", napale su hrvatska sela Saborsko, Poljanak i Lipovanić. Čim su srpske snage ušle u ova sela, ubile su sve preostale nesrpske stanovnike koje su tamo zatekli.

42. Dana 28. oktobra 1991. godine, jedinice TO-a ušle su u Lipovanić i ubile osam civila. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

43. Dana 7. novembra 1991. godine, jedinice JNA i TO-a, a posebno specijalna jedinica JNA iz Niša, ušle su u zaselak Vukovići u blizini Poljanka i pogubile devet civila. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

44. Dana 12. novembra 1991. godine, pripadnici JNA, "Martićeve policije" i TO-a ušli su u selo Saborsko, gde su ubili najmanje dvadeset hrvatskih civila. Posle toga, selo je sravnjeno sa zemljom. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

45. U novembru 1991. godine, srpske snage koje su se sastojale od JNA, TO-a i "Martićeve policije", napale su selo Škabrnja u blizini Zadra. Dana 18. novembra 1991. godine, srpske snage ušle su u Škabrnju. Idući od kuće do kuće, ubile su najmanje trideset osam nesrpskih civila u njihovim domovima i na ulicama. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

46. Osim toga, kada su srpske snage napale susedno selo Nadin, ubile su sedam nesrpskih civila. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

47. Između 18. novembra i februara 1992. godine, živote su izgubili svi preostali hrvatski civili u Škabrnji. Srpske snage ubile su dvadeset šest preostalih starih i nemoćnih hrvatskih civila. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

48. Dana 21. decembra 1991. godine, srpske snage, a posebno pripadnici "Martićeve policije", ušli su u selo Bruška i zaselak Marinović i ubili deset civila, među kojima devet Hrvata. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

VUKOVARSKA BOLNICA

49. Na dan ili približno 20. novembra 1991. godine, kao deo opšte kampanje progona, srpske vojne snage, pod komandom, kontrolom ili uticajem JNA, TO-a SBZS i drugih učesnika u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, odveli su oko dve stotine pedeset pet Hrvata i drugih ne-Srba iz Vukovarske bolnice nakon preuzimanja vlasti u tom gradu. Žrtve su prebačene u kasarnu JNA, a zatim na poljoprivredno dobro Ovčara, oko pet kilometara južno od Vukovara. Tu su pripadnici srpskih snaga satima tukli i mučili žrtve. Tokom večeri 20. novembra 1991. godine, vojnici su žrtve u grupama od 10-20 prevozili na jedno udaljeno stratište između poljoprivrednog dobra Ovčara i Grabova, gde su na njih pucali iz vatrenog oružja i ubili ih. Njihova tela pokopana su u masovnu grobnicu.

Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

SAO SBZS

50. U septembru i oktobru 1991. godine, srpske snage, pripadnici TO-a i Milicije SAO SBZS, hapsile su hrvatske civile i zatvarale ih u jedan zatočenički objekat u zgradi policije u Dalju. Dana 21. septembra 1991. godine, Goran HADŽIĆ i Željko RAŽNATOVIĆ otišli su u ovaj zatočenički objekat i naredili da se dva zatočenika puste na slobodu. Pripadnici TO-a SAO SBZS, predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM, ubili su iz vatrenog oružja jedanaest zatočenika i pokopali njihova tela u masovnu grobnicu u selu Ćelije. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

51. Dana 4. oktobra 1991. godine, pripadnici TO-a SAO SBZS, predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM, ušli su u zatočenički objekat u zgradi policije u Dalju i iz vatrenog oružja ubili dvadeset osam zatočenika, hrvatskih civila. Tela žrtava odneta su iz zgrade i bačena u obližnju reku Dunav. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

52. Dana 18. oktobra 1991. godine, pripadnici JNA, TO-a SAO SBZS, i dobrovoljačke jedinice "Dušan Silni" prisilili su pedeset hrvatskih civila, zatočenih radi prisilnog rada u zgradi zadruge u Lovasu, da odu do jednog minskog polja u okolini sela Lovas, koje se nalazi oko 20 kilometara jugozapadno od Vukovara. Na putu prema tom minskom polju, pripadnici ovih srpskih snaga ubili su iz vatrenog oružja jednog zatočenika. Kada su došli do minskog polja, zatočenici su prisiljeni da uđu u minsko polje i da nogama čiste tlo ispred sebe kako bi polje očistili od mina. Eksplodirala je najmanje jedna mina, a srpske snage su otvorile vatru na zatočenike. Poginuo je dvadeset jedan zatočenik, ili u minskoj eksploziji ili u puščanoj vatri. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

53. Dana 9. novembra 1991. godine, pripadnici TO-a SAO SBZS, predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM, i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su mađarske i hrvatske civile u Erdutu, Dalj Planini i Erdut Planini i odveli ih u centar za obuku TO-a u Erdutu, gde su narednog dana iz vatrenog oružja ubili njih dvanaestoricu. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice. Nekoliko dana posle 9. novembra 1991. godine, pripadnici SNB-a SBZS, u saradnji sa nekoliko pripadnika "Arkanovih tigrova", uhapsili su i pogubili troje civila, od kojih su dvoje bili članovi porodice prvobitno uhapšenih žrtava, Mađara, koji su se raspitivali za sudbinu svojih rođaka. Tela osam od prvobitnih dvanaest žrtava pokopana su u selu Ćelije, a jedna žrtva pokopana je u Daljskom Ataru. Tela još tri žrtve bačena su u jedan bunar u Borovu. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice. Dana 3. juna 1992. godine, pripadnici SNB-a, u saradnji sa pripadnicima "Arkanovih tigrova", uhapsili su Mariju Senaši (rođenu 1937. godine), člana porodice prvobitnih žrtava Mađara, koja se i dalje raspitivala za sudbinu svojih rođaka. Ova žena je kasnije ubijena, a njeno telo bačeno je u jedan napušten bunar u Dalj Planini.

54. Dana 11. novembra 1991. godine, pripadnici TO-a SAO SBZS, pod komandom Željka RAŽNATOVIĆA, uhapsili su sedam nesrpskih civila u selu Klisa. Dva zatočenika, koji su među rođacima imali Srbe, pušteni su na slobodu. Preostalih pet civila odvedeno je u centar za obuku TO-a u Erdutu. Pošto su ih ispitali, ubili su i pokopali žrtve u masovnu grobnicu u selu Ćelije. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

55. Između 18. i 20. novembra 1991. godine, po okončanju vojnih operacija u Vukovaru i njegovoj okolini, JNA je deportovala na hiljade Hrvata i drugih nesrpskih stanovnika na teritoriju Republike Srbije. Na zahtev Gorana HADŽIĆA da se zadrže oni ne-Srbi za koje se sumnja da su učestvovali u vojnim operacijama, JNA je 20. novembra 1991. godine ili približno tog datuma prebacila veliki broj stanovnika Vukovara u zatočeničke objekte u Dalju. Tu su pripadnici srpskog TO-a izdvojili one za koje se sumnjalo da su učestvovali u odbrani Vukovara. Izdvojene zatočenike su ispitivali, tukli i mučili. Pogubljeno je najmanje trideset četvoro. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

56. Dana 10. decembra 1991. godine, pripadnici TO-a SAO SBZS, predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM, i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su pet nesrpskih seljana iz Erduta. Žrtve su odvedene u centar za obuku TO-a u Erdutu i kasnije ubijene. Tela tri žrtve kasnije su bačena u jedan bunar u Daljskom Ataru. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

57. Od 22. decembra 1991. do 25. decembra 1991. godine, pripadnici TO-a SAO SBZS, predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM, i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su u Erdutu sedam civila, Mađara i Hrvata, i doveli ih u centar za obuku TO-a u Erdutu. Dana 26. decembra 1991. godine, ubijeni su iz vatrenog oružja. Tela šest žrtava pokopana su u Daljskom Ataru. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

58. Dana 21. februara 1992. godine, pripadnici TO-a SAO SBZS, predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM, i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su u Erdutu četiri nesrpska civila. Sve žrtve ispitivane su u centru za obuku TO-a u Erdutu, a zatim ubijene. Tela žrtava pokopana su u masovnoj grobnici u Daljskom Ataru. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

59. Dana 4. maja 1992. godine, pripadnici odeljenja za specijalne operacije DB-a uhapsili su u selu Grabovac pet nesrpskih civila. Ovi civili su odvedeni i ubijeni. Njihova tela kasnije su pokopana u Tikveš Parku. Imena žrtava navode se u Dodatku I koji se daje u prilogu ove optužnice.

60. Delima i propustima vezanim za incidente koji se navode u paragrafima od 39 do 49, Slobodan MILOŠEVIĆ počinio je:

Tačka 2: Istrebljenje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(b), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

61. Delima i propustima vezanim za sve incidente koji se navode u paragrafima od 39 do 59, Slobodan MILOŠEVIĆ počinio je:

Tačka 3: Ubistvo, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(a), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 4: Ubistvo, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, predviđeno zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3, te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

62. Delima i propustima vezanim za sve incidente koji se navode u paragrafima od 39 do 49 i od 52 do 59, Slobodan MILOŠEVIĆ počinio je:

Tačka 5: Hotimično lišavanje života, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu prema članovima 2(a), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

 

TAČKE od 6 do 13
(PROTIVPRAVNO ZATOČENJE, ZATVARANJE, MUČENJE i NEHUMANA DELA)

63. Od avgusta 1991. do marta 1992. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujuči sam ili u sprezi sa drugim znanim i neznanim učesnicima zajedničkog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje protivpravnog zatočenja ili zatvaranja pod nehumanim uslovima hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva sa područja SAO SBZS-a, SAO Zapadne Slavonije, SAO Krajine i Dubrovačke republike.

64. Srpske vojne snage, koje su se sastojale od JNA, TO-a i dobrovoljačkih jedinica i delovale u saradnji sa lokalnim policijskim osobljem i policijskim osobljem Srbije, te lokalnim srpskim vlastima, uhapsile su i zatočile više hiljada hrvatskih i drugih nesrpskih civila sa navedenih područja u sledećim kratkoročnim i dugoročnim zatočeničkim objektima:

a. vojno skladište JNA u Morinju, Crna Gora, oko tristo dvadeset zatočenika.
b. kasarna u Kumboru, Crna Gora, tranzitni zatočenički objekat kojim je upravljala JNA, u kome se nalazilo i mnoštvo zatočenika koji su tu držani dugoročno,
c. kasarna JNA u Bileći, Bosna i Hercegovina, oko stotinu zatočenika.
d. poljoprivredno dobro JNA STAJIĆEVO, Srbija, oko hiljadu sedamsto zatočenika.
e. kasarna JNA u Begejcima, Srbija, oko dvesto šezdeset zatočenika.
f. kasarna JNA u Zrenjaninu, Srbija, mnoštvo zatočenika.
g. vojni zatvor JNA u Sremskoj Mitrovici, Srbija, na stotine zatočenika.
h. zatvor JNA u Kninu, SAO Krajina, oko sto pedeset zatočenika.
i. stara bolnica u Kninu, SAO Krajina, kojom je upravljala "Martićeva milicija", oko sto dvadeset zatočenika.
j. zgrade policije i hangar JNA i TO u blizini železničke stanice u Dalju, SAO SBZS, na stotine zatočenika.
k. zgrada zadruge u Lovasu, SAO SBZS, kojom su upravljali pripadnici TO-a i dobrovoljačke jedinice "Dušan Silni", oko sedamdeset zatočenika.
l. centar za obuku TO-a u Erdutu, zvan i "Arkanova" vojna baza, SAO SBZS, kojim su upravljali pripadnici TO-a i "Arkanovih tigrova", oko pedeset dva zatočenika.
m. poljoprivredno dobro JNA Ovčara, u blizini Vukovara, SAO SBZS, oko tristo zatočenika.
n. skladište JNA "Veleprometa" u blizini Vukovara, SAO SBZS, oko stotinu zatočenika.
o. vojni zatvor JNA u Šidu, SAO SBZS, oko stotinu zatočenika.
p. policijska stanica u Opatovcu, SAO SBZS, kojom je upravljala JNA, mnoštvo zatočenika.
q. štala ili radionica u Borovom Selu, SAO SBZS, kojom su upravljali pripadnici milicije i TO-a, oko osamdeset zatočenika.

65. Životni uslovi u ovim zatočeničkim objektima bili su brutalni i karakterisalo ih je nehumano postupanje, pretrpanost, gladovanje, prisilni rad, neadekvatna zdravstvena zaštita i stalno fizičko i psihičko zlostavljanje, uključujući lažna pogubljenja, mučenje, premlaćivanje i seksualne delikte.

66. Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ počinio je:

Tačka 6: Zatvaranje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(e), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 7: Mučenje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(f), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 8: Nehumana dela, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(i), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 9: Protivpravno zatočenje, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu prema članovima 2(g), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 10: Mučenje, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu prema članovima 2(b), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 11: Hotimično nanošenje velikih patnji, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu prema članovima 2(c), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 12: Mučenje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3, te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 13: Okrutno postupanje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3, te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

TAČKE od 14 do 16
(DEPORTACIJA, PRISILNO PREMEŠTANJE)

67. Od 1. avgusta 1991. do maja 1992. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u sprezi sa drugim znanim i neznanim učesnicima zajedničkog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na neki drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje deportacija ili prisilnog premeštanja hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva sa područja SAO SBZS, SAO Zapadne Slavonije, SAO Krajine i Dubrovačke republike.

68. Da bi ostvarile ovaj cilj, srpske snage koje su se sastojale od JNA, TO-a i dobrovoljačkih jedinica, među kojima "Beli orlovi", "Šešeljevci", "Dušan Silni" i "Arkanovi tigrovi", u saradnji sa policijskim jedinicama, uključujući "Martićevu policiju", SNB i MUP Srbije, i drugi pod efektivnom kontrolom Slobodana MILOŠEVIĆA ili drugih učesnika u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, opkolili su hrvatske gradove i sela i zatražili od njihovih stanovnika da predaju svoje oružje, uključujući i lovačke puške koje su zakonito posedovali. Nakon toga su napali te gradove i sela, čak i onda kada su se stanovnici povinovali zahtevima. Namera ovih napada bila je da se stanovništvo natera u beg. Preuzevši kontrolu nad gradovima i selima, srpske snage su ponekad sakupljale preostalo hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo i prisilno ga premeštale na lokacije u Hrvatskoj pod kontrolom hrvatske vlade ili ga deportovale na lokacije van Hrvatske, naročito u Srbiju i Crnu Goru. U drugim prilikama, srpske snage u saradnji s lokalnim srpskim vlastima, nametale su nesrpskom stanovništvu restriktivne i diskriminatorne mere i vodile kampanju terora smišljenu da ih istera sa tog područja. Većinu preostalog nesrpskog stanovništva bi nakon toga deportovali ili prisilno premestili.

69. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo bilo je u tim područjima zastupljeno kako sledi:

SAO Krajina: 28% Hrvata (70.708), 5 % ostalih (13.101)
SAO Zapadna Slavonija: 29% Hrvata (6.864), 11% ostalih (2.577)
SAO SBZS: 47% Hrvata (90.454), 21% ostalih (40.217)

Praktično celokupno hrvatsko i nesrpsko stanovništvo sa tih područja prisilno je uklonjeno, deportovano ili ubijeno. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, struktura hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva u Dubrovačkoj republici bila je oko 82% Hrvata (58.836), 11% ostalih (7.818). Zajednički zločinački poduhvat nije ostvario svoj cilj da se čitavo hrvatsko i nesrpsko stanovništvo Dubrovačke republike prisilno ukloni, deportuje ili ubije.

70. Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ počinio je:

Tačka 14: Deportaciju, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(d), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 15: Nehumana dela (prisilno premeštanje), ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(i), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 16: Protivpravnu deportaciju ili premeštanje, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu prema članovima 2(g), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

 

TAČKE od 17 do 20
(BEZOBZIRNO RAZARANJE, PLJAČKA JAVNE ILI PRIVATNE IMOVINE)

71. Od 1. avgusta 1991. do maja 1992. Slobodan MILOŠEVIĆ je, delujući sam ili zajedno sa drugim znanim i neznanim učesnicima u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje bezobzirnog razaranja i pljačke javne i privatne imovine hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva na teritorijama SAO SBZS, SAO Zapadna Slavonija i SAO Krajina mada te akcije nisu bile opravdane vojnom nuždom. To namerno i bezobzirno razaranje i pljačka uključivali su pljačku i razaranje kuća za stanovanje i verskih i kulturnih objekata, a odigrali su se u sledećim gradovima i selima:

  • SAO SBZS, od avgusta do oktobra 1991: gradovi i sela Dalj, Ćelije, Vukovar, Erdut, Lovas, Šarengrad, Bapska i Tovarnik.
  • SAO zapadna Slavonija, od avgusta do decembra 1991: grad Voćin.
  • SAO Krajina, od avgusta do decembra 1991: gradovi i sela Saborsko, Škabrnja, Nadin i Bruška.

72. Tim delima i propustima Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

Tačka 17: Uništavanje i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom, sprovedeno protivpravno i bezobzirno, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(d) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 18: Bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(b) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 19: Uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim obrazovanju ili religiji, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(d) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 20: Pljačku javne ili privatne imovine, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(e) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

DUBROVNIK

TAČKE od 21 do 27
(UBISTVO, HOTIMIČNO ODUZIMANJE ŽIVOTA,
HOTIMIČNO NANOŠENJE VELIKIH PATNJI, OKRUTNO POSTUPANJE,
NAPADI NA CIVILE)

73. Od 1. oktobra 1991. do 7. decembra 1991. Slobodan MILOŠEVIĆ je, delujući sam ili zajedno sa drugim znanim i neznanim učesnicima u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje vojne kampanje usmerene na grad Dubrovnik i njegovu okolinu da bi se postiglo prisilno uklanjanje njegovog nesrpskog stanovništva.

74. U tom vremenskom periodu, srpske snage koje su se sastojale od kopnenih, vazdušnih i pomorskih jedinica JNA, kao i TO i dobrovoljačkih jedinica te jedinica specijalne policije iz Srbije i Crne Gore potčinjene JNA i pod efektivnom kontrolom Slobodana MILOŠEVIĆA i drugih učesnika u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, posebno Momira BULATOVIĆA, pokrenule su vojni napad velikih razmera na obalska područja Hrvatske između grada Neuma, u Bosni i Hercegovini, na severozapadu, i crnogorske granice na jugoistoku. Cilj srpskih snaga bio je da odvoje to područje od Hrvatske i pripoje ga Crnoj Gori. Iako su srpske snage zauzele teritoriju jugoistočno i severozapadno od Dubrovnika u roku od dve nedelje, sam grad bio je izložen napadu tokom celog vremenskog perioda navedenog u ovoj optužnici.

75. Tokom protivpravne kampanje granatiranja velikih razmera sa brda istočno i severno od Dubrovnika, odakle se pruža neometan pogled na grad i njegovu okolinu, i sa brodova JNA na pučini, poginula su četrdesettri hrvatska civila, a brojni drugi su ranjeni. Incidenti granatiranja i imena poginulih civila navedeni su u Dodatku II ove optužnice.

76. Tim delima i propustima Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

Tačka 21: Ubistvo, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(a) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

 

Tačka 22: Hotimično lišavanje života, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(a) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 23: Ubistvo, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 24: Nehumana dela, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(i) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 25: Hotimično nanošenje velikih patnji, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(c) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 26: Okrutno postupanje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 27: Napade na civile, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 51(2) Dopunskog protokola I i članom 13(2) Dopunskog protokola II Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

 

TAČKE od 28 do 32|
(BEZOBZIRNO RAZARANJE, PLJAČKA JAVNE ILI PRIVATNE IMOVINE)

77. Od 1. oktobra 1991. do 7. decembra 1991, tokom tog istog artiljerijskog napada, Slobodan MILOŠEVIĆ je, delujući sam ili zajedno sa drugim znanim i neznanim učesnicima zajedničkog zločinačkog poduhvata, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje bezobzirnog razaranja ili hotimičnog nanošenja štete i pljačke javne i privatne imovine hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva u području Dubrovačke republike. Ta kampanja uključivala je uništenje, nanošenje štete ili pljačku kuća za stanovanje, religijskih, istorijskih i kulturnih zgrada i drugih javnih ili privatnih zgrada, koje nije bilo opravdano vojnom nuždom.

78. Tokom te kampanje granatiranja, otprilike 1000 granata koje su ispalile srpske snage palo je na područje Starog grada. Predeo Starog grada Dubrovnika bio je u celosti lokalitet svetske kulturne baštine UNESCO-a. Više zgrada u Starom gradu i kule na gradskim zidinama bili su obeleženi znakovima koje nalaže Haška konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (1954). Na zidinama Starog grada, kao ni unutar njih, nije bilo nikakvih vojnih ciljeva.

79. Tokom granatiranja grada Dubrovnika od 8. do 13. novembra 1991. oštećene su zgrade u Starom gradu, kao i hoteli u kojima su bile smeštene izbeglice i drugi civilni objekti u drugim delovima grada.

80. Tokom granatiranja grada Dubrovnika 6. decembra 1991. najmanje šest zgrada u Starom gradu je u potpunosti uništeno, a oštećeno ih je na stotine. Hoteli u kojima su bile smeštene izbeglice, i drugi civilni objekti teško su oštećeni ili uništeni u drugim delovima Dubrovnika, posebno u području Lapada i Babinog Kuka.

81. U oktobru 1991. srpske snage uspostavile su kontrolu nad hrvatskim gradovima i selima u Konavlima, Župi Dubrovačkoj i Primorju blizu grada Dubrovnika. U danima nakon tog zauzimanja, od 2. do 24. oktobra 1991, trupe JNA sistematski su pljačkale javnu, privrednu i privatnu imovinu u gradovima i selima Brgat, Ćilipi, Dubravka, Gruda, Močići, Osojnik, Slano, Donja Ljuta, Popovići, Mihanići, Drivenik, Konavle, Plat, Čepikuće, Uskoplje, Gabrili, Pridvoje, Molunat, Donja Čibaća, Karasovići i Zvekovica. Veliki deo te imovine transportovan je u Crnu Goru u vojnim vozilima JNA. JNA je nakon toga uvela mere kojima je opljačkana imovina evidentirana i održavana.

82. Jedinice JNA takođe su sistematski uništavale javne, poslovne i verske zgrade, kao i privatne stambene objekte u gorenavedenim gradovima i selima. Do tog uništavanja je došlo nakon prestanka borbi, u vreme kad su ta područja bila pod sigurnom kontrolom JNA.

83. Tim delima i propustima Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

Tačka 28: Uništavanje i oduzimanje imovine širokih razmera koje nije opravdano vojnom nuždom, a izvedeno je protivpravno i bezobzirno, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(d) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 29: Bezobzirno razaranje sela, ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(b) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 30: Uništavanje ili hotimično nanošenje štete istorijskim spomenicima i ustanovama namenjenim obrazovanju ili religiji, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(d) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 31: Pljačku javne ili privatne imovine, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(e) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 32: Protivpravne napade na civilne objekte, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 52(1) Dopunskog protokola I Ženevskih konvencija iz 1949. i običajnim pravom, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

OPŠTI NAVODI:

84. Sva dela i propusti koji se terete u ovoj optužnici između 1. avgusta 1991. i juna 1992. dogodili su se na teritoriji bivše Jugoslavije.

85. Najmanje od 1. avgusta 1991. do najmanje juna 1992. u Hrvatskoj je postojalo stanje oružanog sukoba. Do 7. oktobra 1991. taj oružani sukob je po svojoj prirodi bio unutrašnji. Od 8. oktobra 1991. u Republici Hrvatskoj postojali su međunarodni oružani sukob i delimična okupacija.

86. Sva dela i propusti koji se terete kao teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. dogodili su se tokom međunarodnog oružanog sukoba i delimične okupacije Hrvatske.

87. Za sve vreme na koje se odnosi ova optužnica žrtve teških povreda Ženevskih konvencija iz 1949. bile su lica zaštićena odredbama odgovarajućih Ženevskih konvencija.

88. Sva dela i propusti koji se terete u vezi sa uništavanjem imovine kao teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. obuhvatali su "zaštićenu imovinu" prema relevantnim odredbama Ženevskih konvencija.

89. Za sve vreme na koje se odnosi ova optužnica Slobodan MILOŠEVIĆ morao se pridržavati zakona i običaja koji regulišu vođenje oružanih sukoba, uključujući Ženevske konvencije iz 1949. i njihove Dopunske protokole.

90. Sva dela i propusti koji se terete kao zločini protiv čovečnosti bili su deo rasprostranjenog i sistematskog napada uperenog protiv hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva u velikim delovima Hrvatske.

DODATNE ČINJENICE:

91. Republika Hrvatska, nekada jedna od šest republika SFRJ, nalazi se u jugoistočnoj Evropi i graniči sa Slovenijom i Madžarskom na severu i severoistoku i Saveznom Republikom Jugoslavijom i Bosnom i Hercegovinom na istoku i jugu.

92. Teritorije SAO SBZS, SAO Zapadna Slavonija, SAO Krajina i Dubrovačke republike prikazane su u Dodatku III koji se nalazi u prilogu.

93. Prema popisu stanovništva iz 1991. u Hrvatskoj je bilo 4.784.265 stanovnika, od čega 3.736.356 (78,1%) Hrvata, 581.663 (12,2%) Srba, 43.469 (0,9%) Muslimana, 22.355 (0,5%) Madžara, 106.041 (2,2%) Jugoslovena i 294.381 (6,1%) ostalih ili onih koji se nisu izjasnili.

94. U aprilu i maju 1990. u Republici Hrvatskoj održani su izbori na kojima je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) osvojila većinu glasova i osigurala većinu mjesta u hrvatskom Saboru. Novi Sabor je tada izabrao kandidata HDZ-a Franju TUĐMANA za predsednika Hrvatske.

95. Prije izbora održanih 1990. godine u Kninu je osnovana nacionalistička Srpska demokratska stranka (u daljnjem tekstu: SDS) koja je zagovarala autonomiju, a kasnije i otcepljenje većinski srpskih područja od Hrvatske.

96. Između 19. avgusta i 2. septembra 1990. hrvatski Srbi održali su referendum o pitanju srpske "suverenosti i autonomije" u Hrvatskoj. Glasanje je održano u većinski srpskim područjima Hrvatske i bilo je ograničeno samo na srpske glasače. Hrvatima koji su živeli u tim područjima bilo je onemogućeno da učestvuju na referendumu. Rezultat glasanja bio je velikom većinom u prilog srpskoj autonomiji. Dana 30. septembra 1990. "Srpsko nacionalno veće" kojim je predsedao Milan BABIĆ proglasilo je "autonomiju srpskog naroda na etničkim i istorijskim teritorijama na kojima on živi a koje su unutar sadašnjih granica Republike Hrvatske kao savezne jedinice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije".

97. Dana 21. decembra 1990. hrvatski Srbi u Kninu objavili su stvaranje "Srpske autonomne oblasti" i proglasili svoju nezavisnost od Hrvatske. Sukobi između Srba i hrvatskih policijskih snaga izbijali su tokom celog proleća 1991.

98. U martu 1991. sukob se pojačao kad su srpske policijske snage pokušale da konsoliduju vlast nad područjima sa značajim udelom srpskog stanovništva. Srpska policija kojoj je na čelu bio Milan MARTIĆ preuzela je kontrolu nad policijskom stanicom u Pakracu i došlo je do borbi kad je hrvatska vlada pokušala da ponovo uspostavi svoju vlast u tom području. Na Plitvicama su Srbi napali autobus koji je prevozio hrvatske policajce pa je i tamo došlo do borbe. JNA je razmestila svoje trupe u tom području i izdala ultimatum hrvatskoj policiji da se povuče sa Plitvica.

99. U martu 1991. kolektivno savezno Predsedništvo SFRJ došlo je u pat poziciju oko nekoliko pitanja, među kojima je bilo i pitanje uvođenja vanrednog stanja u Jugoslaviji. Članovi Predsedništva iz Republike Srbije, Republike Crne Gore, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija dali su ostavke na svoje položaje. U svom govoru od 16. marta 1991. koji je emitovala televizija, Slobodan MILOŠEVIĆ u svojstvu predsednika Republike Srbije izjavio je da je sa Jugoslavijom gotovo i da Srbiju više ne obavezuju odluke saveznog Predsedništva.

100. Dana 19. maja 1991. Hrvatska je održala referendum na kojem su glasači velikom većinom glasali za nezavisnost od SFRJ. Dana 25. juna 1991. Hrvatska i Republika Slovenija proglasile su nezavisnost od Jugoslavije. Dana 25. juna 1991. JNA je preduzela akciju da spreči otcepljenje Slovenije.

101. Evropska zajednica nastojala je posredovati u sukobu. Dana 8. jula 1991. postignut je sporazum da Hrvatska i Slovenija suspenduju stupanje na snagu svoje nezavisnosti za 90 dana, do 8. oktobra 1991. Evropska zajednica na kraju je priznala Hrvatsku kao nezavisnu državu 15. januara 1992. i Hrvatska je postala članica Ujedinjenih nacija 22. maja 1992.

102. Dana 18. jula 1992. savezno Predsedništvo je, uz podršku srpske i crnogorske vlade i generala Veljka KADIJEVIĆA, izglasalo povlačenje JNA iz Slovenije čime je pristalo na njeno otcepljenje i raspad SFRJ.

103. Pozivi Slobodana MILOŠEVIĆA na ujedinjenje svih Srba u jednoj državi poklopili su se sa pozivima za stvaranje "Velike Srbije". Srbi u području kninske Krajine, u istočnoj Slavoniji i u zapadnoj Slavoniji počeli su primati sve veću pomoć od vlade Republike Srbije. U avgustu 1991. srpske dobrovoljačke i policijske snage u tim područjima snabdevali su i vodili funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

104. U području Knina snage JNA počele su otvoreno pomagati srpskim policijskim snagama kojima je na čelu bio Milan MARTIĆ. Oni su zajedno učestvovali u napadu na hrvatsko selo Kijevo u avgustu 1991. Tokom avgusta i septembra 1991. velika područja Hrvatske dospela su pod srpsku kontrolu kao rezultat akcija srpskih vojnih, dobrovoljačkih i policijskih snaga sprovođenih uz podršku JNA.

105. U područjima severne Dalmacije, Like, Korduna, Banije, zapadne Slavonije i Baranje pod srpskom okupacijom hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo je sistematski proterivano, a ta su područja ušla u sastav raznih "srpskih autonomnih oblasti". JNA je ostala razmeštena u područjima gde su srpski pobunjenici preuzeli kontrolu, čime je utvrdila osvojeno.

106. U avgustu 1991. JNA je preduzela operacije protiv gradova u istočnoj Slavoniji, što je rezultiralo njihovom okupacijom od strane JNA i drugih srpskih snaga. Hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo tih područja je prisilno proterano. Krajem avgusta JNA je započela opsadu grada Vukovara. Do sredine oktobra 1991. srpske snage su zauzele sve druge većinski hrvatske gradove u istočnoj Slavoniji, osim Vukovara. Ne-Srbi su podvrgnuti brutalnom okupacijskom režimu koji se sastojao od progona, ubistva, mučenja i drugih oblika nasilja. Gotovo sve nesrpsko stanovništvo je na kraju ubijeno ili silom isterano iz okupiranih područja.

107. Opsada Vukovara nastavila se do 18. novembra 1991, kad je grad pao u ruke srpskih snaga. Tokom tromesečne opsade grad je u velikoj meri razoren granatiranjem od strana JNA, a poginulo je na stotine lica. Kad su JNA/srpske snage okupirale grad, srpski vojnici su ubili još na stotine Hrvata. Nesrpsko stanovništvo proterano je iz grada u samo nekoliko dana nakon što je on pao pod kontrolu Srba.

108. U Ženevi su 23. novembra 1991. Slobodan MILOŠEVIĆ, savezni sekretar za narodnu odbranu Veljko KADIJEVIĆ i Franjo TUĐMAN sklopili sporazum, koji su potpisali pod pokroviteljstvom specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Cyrusa VANCEA. Sporazumom se tražilo da hrvatske snage deblokiraju kasarne JNA, a da se snage JNA povuku iz Hrvatske. Obe strane obavezale su se da će jedinice "pod njihovom komandom, kontrolom ili političkim uticajem" odmah sprovesti prekid vatre u celoj Hrvatskoj, a obavezale su se i da će obezbediti da sve paravojne ili neregularne jedinice povezane sa njihovim snagama takođe poštuju prekid vatre.

109. Dana 3. januara 1992. Franjo TUĐMAN i Slobodan MILOŠEVIĆ potpisali su još jedan sporazum o prekidu vatre kojim su stvoreni uslovi za sprovođenje mirovnog plana Ujedinjenih nacija koji je predložio Cyrus VANCE. Prema Vanceovom planu u područjima koja su okupirale srpske snage stvorene su četiri zone pod zaštitom Ujedinjenih nacija (UNPA). Vanceovim planom tražilo se povlačenje JNA iz Hrvatske i povratak raseljenih lica u njihove domove u UNPA. Iako se JNA službeno povukla iz Hrvatske u maju 1992, veliki delovi njenog naoružanja i ljudstva ostali su u područjima pod srpskom kontrolom i predani su "policiji" Republike Srpske Krajine (RSK). Raseljenim licima nije bilo dozvoljeno da se vrate u svoje domove, a ono malo Hrvata i drugih ne-Srba koji su ostali u područjima pod srpskom okupacijom proterano je u mesecima koji su usledili. Teritorija RSK ostala je pod srpskom okupacijom sve do 1995. kad su hrvatske snage u dve operacije povratile velike delove te teritorije. Preostalo područje pod srpskom kontrolom u istočnoj Slavoniji mirnim putem je reintegrisano u Hrvatsku 1998. godine.

110. SFRJ je postojala kao suverena država do 27. aprila 1992. kad je usvojen Ustav Savezne Republike Jugoslavije kojim je zamenjen Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974. godine.

Dana 27. septembra 2001.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu/
Carla del Ponte
tužilac

[pečat Tužilaštva]DODATAK I

ŽRTVE U VOĆINU - PARAGRAF 39

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

Decembar 1991. VOĆIN ŠIMIĆ, Jaga
MATANČI, Marija
PERŠIĆ, Franca
MEDIĆ, Branko
MATANČI, Stjepan
JURMANOVIĆ, Stjepan
ŠTIMAC, Jakob
ŠTIMAC, Angelina
BULJEVAC, Ante
TOMOLA, Rozalija
PERŠIĆ, Alojzije
VOLF, Dragutin
IVANKOVIĆ, Marica
MATANČI, Franjo
MATANČI, Marija
MEDVED, Mirko
DORIĆ, Paulina
ŠIMIĆ, Julka
PAJTL, Josip
ŠIMIĆ, Ivan
ŠIMIĆ, Marija
AMENT, Veronika
ŠTIMAC, Stjepan
BAČIĆ, Mirjana
MAJDANČIĆ, Marija
MAJIĆ, Stipan
MAJIĆ, Ana
BON, Ivica
SALAĆ, Goran
SUPAN, Vlado
IVANKOVIĆ, Drago
1929/ženski
1939/ženski
1928/ženski
1959/muški
1932/muški
1933/muški
1911/muški
1915/ženski
1907/muški
1921/ženski
1922/muški
1922/muški
1930/muški
1926/muški
1927/ženski
1929/muški
1911/ženski
1932/ženski
1965/muški
1932/muški
1934/ženski
1914/ženski
1959/muški
1963/ženski
1919/ženski
1909/muški
1918/ženski
1954/muški
1972/muški
1959/muški
1960/muški

**** Plus 1 neidentifikovani preminuli

DODATAK I

ŽRTVE U BAĆINU - PARAGRAF 40

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA
ROĐENJA / POL

21. oktobar 1991. BAĆIN ALAVANČIĆ Katarina
ALAVANČIĆ Terezija
ANTOLOVIĆ Josip
ANTOLOVIĆ Marija
BATINOVIĆ Marija
BLINJA Josip
ČORIĆ Mara
ČOVIĆ Mijo
DIKULIĆ Ana
ĐUKIĆ Antun
ĐUKIĆ Marija
FERIĆ Ana
FERIĆ Juraj
FERIĆ Kata
JUKIĆ Filip
JUKIĆ Marija
JUKIĆ Veronika
KRAMARIĆ Terezija
KRIVAJIĆ Antun
KRNIĆ Mijo
KROPF Barbara
JROPF Pavao
LIKIĆ Andrija
LONČAR Ana
LONČAR Kata
LONCARIĆ Nikola
MILAŠINOVIĆ Marija
MUCAVAC Antun
PEZO Sofija
PIKTAJA Anka
STANKOVIĆ Veronika
SABLJAR Stjepan
ŠVRAČIĆ Antun
ŠVRAČIĆ Marija
TEPIĆ Ana
VLADIĆ Katarina
VOLAREVIĆ Soka
1910/ ženski
1922/ ženski
1910/ muški
1917/ ženski
1901/ ženski
1926/ muški
1939/ ženski
1915/ muški
1942/ ženski
1933/ muški
1923/ ženski
1926/ ženski
1923/ muški
1925/ ženski
1949/ muški
1924/ ženski
1919/ ženski
1922/ ženski
nepoznata/ muški
1929/ muški
1928/ ženski
1931/ muški
1908/ muški
1923/ ženski
1906/ ženski
1910/ muški
nepoznata/ ženski
1946/muški
1922/ ženski
1920/ ženski
1915/ ženski
1912/ muški
1920/ muški
1924/ ženski
1925/ ženski
1931/ ženski
1905/ ženski

 

 

 

DODATAK I

ŽRTVE U BAĆINU (nastavak) - PARAGRAF 40

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/ POL

oktobar 1991. nepoznato LONČAR Antun
BLINJA Katarina
BLINJA Nikola
BLINJA Ana
KULIŠIČ Ivica
ŠESTIĆ Marija
DIKULIĆ Ruža
DIKULIĆ Sofija
DIKULIĆ Maca
ĐUKIĆ Danica
ĐUKIĆ Kata
ĐUKIĆ Liza
JUKIĆ Iva
JURIĆ Janja
KRNIĆ Marija
KULIŠIĆ Ivan
LAZIĆ Mijo
LONČAREVIĆ Antun
LUJIĆ Janja
MATIJEVIĆ Dragica
DIKOLIĆ Stjepan
ĐURINOVIĆ Antun
TEPIĆ Dušan
PEZO Ivo
MUCAVAC Mara
DELIĆ Marija
ŠESTIĆ Jula
JURATOVIĆ Marija
MIŠIĆ Mijo
TRNINIĆ Ivan
TRNINIĆ Terezija
TRNINIĆ Ivo
TRNINIĆ Kata
VUKOVIĆ Pero
1908/ muški
1933/ ženski
1922/ muški
1929/ ženski
1972/ muški
1922/ ženski
1913/ ženski
1946/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
1926/ muški
nepoznata/muški
nepoznata/ muški
1954/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
1913/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
1925/ ženski
nepoznata/ muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U BAĆINU (nastavak) - PARAGRAF 40

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

oktobar 1991. nepoznato Milan ŠESTIĆ
Štefo KRNIĆ
Anka BATINOVIĆ
Reza KRIVAJIĆ
Sofija BARIĆ
Jozo KARANOVIĆ
Antun LIKIĆ
Jelka LIKIĆ
Anka LIKIĆ
Antun PAVIĆ
Antun BUNJEVAC
Toma BUNJEVAĆ
Luka ORDANIĆ
Matija PAVIĆ
Nikola FELBABIĆ
Nikola VRPOLJAC
Anka JOSIPOVIĆ
Ivo JOSIPOVIĆ
Ankica JOSIPOVIĆ
Josip KARAGIĆ
Antun ČORIĆ
Josip CORIĆ
Vera ČORIĆ
Grga GLAVINIĆ
Antun ORDANIĆ
Mato BARUNOVIĆ
Stefan LONČAR
Kata LONČAR
Barica ČORIĆ
Josip ČORIĆ
Ivo BARUNOVIĆ
Kata BUNJEVAC
Nikola BARUNOVIĆ
Nevenka PERKOVIĆ
Zoran PERKOVIĆ
Vlado PERKOVIĆ
Marija BARUNOVIĆ
1941/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
1936/ muški
40 godina/ muški
60 godina/ muški
60 godina/ muški
60 godina/ muški
50 godina/ muški
55 godina/ muški
60 godina/ ženski
50 godina/ muški
50 godina/ ženski
50 godina/ muški
50 godina/ muški
60 godina/ muški
60 godina/ ženski
60 godina/ muški
60 godina/ muški
60 godina/ muški
60 godina/ muški
60 godina/ ženski
60 godina/ ženski
30 godina/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski


****Plus 2 neidentifikovane osobe

DODATAK I

ŽRTVE U LIPOVANIĆU - PARAGRAF 42

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

28. oktobar 1991. LIPOVANIĆ BROZINČEVIĆ, Franjo
BROZINČEVIĆ, Mira
BROZINČEVIĆ, Mata
BROZINČEVIĆ, Roža
BROZINČEVIĆ, Mirko
BROZINČEVIĆ, Franje
CINDRIĆ, Marija
SINDRIĆ, Katja
1928/muški
1925/ženski
nepoznata/ženski
nepoznata/ženski
1971/ muški
nepoznata/muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski

 

 

 

DODATAK I

ŽRTVE U VUKOVIĆIMA - PARAGRAF 43

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

7. novembar 1991. VUKOVIĆ VUKOVIĆ, Vjekoslav
VUKOVIĆ, Lucija
VUKOVIĆ, Milka
VUKOVIĆ, Dana
VUKOVIĆ, Nikola
MATINOVIĆ, Jose
MATINOVIĆ, Nikola
VUKOVIĆ, Nikola
VUKOVIĆ, Ivan
nepoznata/muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/muški
1934/ muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U SABORSKOM - PARAGRAF 44

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

12. novembar 1991. SABORSKO BIĆANIĆ, Petar
BIĆANIĆ, Milan
MATOVINA, Milan
VUKOVIĆ, Jure
VUKOVIĆ, Jure
ŠPEHAR, Mate
BIČANIĆ, Ana
BIČANIĆ, Nikola
VUKOVIĆ, Ivan
VUKOVIĆ, Jela
DUMENIČIĆ, Nikola
MATOVINA, Mate
VUKOVIĆ, Petar
ŠTRK, Josip
DUMENČIČ, Ivica
MATOVINA, Marta
MATOVINA, Kate
MATOVINA, Mate
1935/ muški
1927/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
1930/ muški
1895/ muški
1932/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški

**** Plus 2 neidentifikovana preminula


DODATAK I

ŽRTVE U ŠKABRNJI PRVI SLUČAJ - PARAGRAF 45

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

18-19. novembar 1991. ŠKABRNJA PERICA, Josip
JURIĆ, Ana
ŠEGARIĆ, Šime
BRKIĆ, Marija
ČURKOVIĆ, Željko
HORVAT, Vladimir
VICKOVIĆ, Stanko
ROGIĆ, Kata
ROGIĆ, Nikola
ROGIĆ, Marko
ŠKARA, Nediljko
ŽILIĆ, Roko
PAVIČIĆ, Niko
VICKOVIĆ, Stana
RAŽOV, Ivan
JURIĆ, Petar
PERICA, Ljubo
PERICA, Gašpar
JURIĆ, Nediliko
ŠEGARIĆ, Krsto
ŽILIĆ, Tadija
ŽILIĆ, Pavica
ŽILIĆ, Mara
BRKIĆ, Joso
JURIĆ, Grgo
ŠEGARIĆ, Grgica
MILJANIĆ, Slavko
ŠEGARIĆ, Rade
ŠEGARIĆ, Vice
MILJANIĆ, Josip
BRKIĆ, Marko
PAVIČIĆ, Mile
ŠEGARIĆ, Ivica
RAŽOV, Ante
PAVIČIĆ, Petar
ŽUPAN, Marko
DRAŽINA, Marija
RAŽOV, Jela
1934/ muški
stara 77 godina /ženski
1955/ muški
1943/ ženski
1968/ muški
1953/ muški
1956/ muški
1932/ ženski
1939/ muški
1959/ muški
1955/ muški
1929/ muški
1922/ muški
1936/ ženski
1927/ muški
1936/ muški
1932/ muški
1955/ muški
1955/ muški
1927/ muški
1928/ muški
1928/ ženski
1914/ ženski
1924/ muški
1909/ muški
1911/ ženski
1956/ muški
1931/ muški
1933/ muški
1928/ muški
1943/ muški
1965/ muški
1961/ muški
1955/ muški
1942/ muški
1932/ muški
stara 71 godinu/ ženski
stara 86 godina/ ženski

 

DODATAK I

ŽRTVE U NADINU - PARAGRAF 46

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

19. novembar 1991. NADIN BRZOJA, Danka
ŠESTAN, Marija
ŠESTAN, Jakov
ČIRJAK, Ika
BRKIĆ, Stoja
ČIRJAK, Maša
ATELJ, Novica
1951/ ženski
1933/ ženski
1911/ muški
1922/ ženski
1928/ ženski
1921/ ženski
1965/ muški

DODATAK I

ŽRTVE U ŠKABRNJI DRUGI SLUČAJ - PARAGRAF 47

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

18. novembar 1991. do februara 1992. ŠKABRNJA BRKIĆ, Kata
BRKIĆ, Kata
STURA, Božo
BRKIĆ, Josipa
PERICA, Kata
ŠKARA, Pera
IVKOVIĆ, Ljubomir
BRKIĆ, Marija
BILAVER, Marija
STURA, Draginja
BRKIĆ, Mato
IVKOVIĆ, Tereza
RAŽOV, Grgica
BRKIĆ, Ana
BRKIĆ, Mijat
BILAVER, Grgo
ŠEGARIĆ, Luca
JURJEVIĆ, Šimica
GOSPIĆ, Dumica
KARDUM, Mirko
IVKOVIĆ, Nedjeljko
BILAVER, Peka
RAŽOV, Marko
BABIĆ, Ivan
ERLIĆ, Jure
RAŽOV, Šime
1935/ ženski
1939/ ženski
nepoznata/ muški
1920/ ženski
stara 60 godina/ ženski
nepoznata/
nepoznata/ muški
1906/ ženski
1921/ ženski
1917/ ženski
1918/ muški
stara 78 godina/ ženski
1899/ ženski
1925/ ženski
1915/ muški
1915/ muški
1920/ ženski
1912/ ženski
1914/ ženski
1919/ muški
1952/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
1941/ muški
1925/ muški
1938/ muški


 

DODATAK I

ŽRTVE U BRUŠKOJ - PARAGRAF 48

DATUM

MESTO

VICTIMS

GODINA ROĐENJA / POL

21. decembar 1991. BRUŠKA MARINOVIĆ, Petar
MARINOVIĆ, Krste
MARINOVIĆ, Draginja
MARINOVIĆ, Dušan
MARINOVIĆ, Roko
MARINOVIĆ, Manda
MARINOVIĆ, Stana
MARINOVIĆ, Dragan
MARINOVIĆ, Ika
DRAČA, Sveto (Srbin)
1923/ muški
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ muški
1927/ ženski
1926/ ženski
nepoznata/ muški
nepoznata/ ženski
nepoznata/ muški

DODATAK I

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) - PARAGRAF 49

 

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

20. novembar 1991. OVČARA ADŽAGA, Jozo
ANDRIJANIĆ, Vinko
ANIĆ-ANTIĆ, Jadranko
ARNOLD, Krešimir
ASAĐANIN, Ilija
BABIĆ, Dražen
BAINRAUCH, Ivan
BAJNRAUH, Tomislav
BAKETA, Goran
BALAŠ, Stjepan
BALOG, Dragutin
BALOG, Josip
BALOG, Zvonimir
BALVANAC, Đuro
BANOŽIĆ, Boris
BARANJAJI, Pero
BARBARIĆ, Branko
BARBIR, Lovro
BARIČEVIĆ, Željko
BARIŠIĆ, Franjo
BARTA, Anđelko
BATARELO, Josip
BATARELO, Željko
BAUMGERTNER, Tomislav
BEGČEVIĆ, Marko
BEGOV, Željko
BINGULA, Stjepan
BJELANOVIĆ, Ringo
BLAŠKOVIĆ, Miroslav
BLAŽEVIĆ, Zlatko
BODROŽIĆ, Ante
BOSAK, Marko
BOSANAC, Dragutin
BOSANAC, Tomislav
BOŠNJAKOV, Josip
1949/ muški
1953/ muški
1959/ muški
1958/ muški
1952/ muški
1966/ muški
1956/ muški
1938/ muški
1960/ muški
1956/ muški
1974/ muški
1928/ muški
1958/ muški
1952/ muški
1967/ muški
1968/ muški
1967/ muški
1935/ muški
1965/ muški
1946/ muški
1967/ muški
1947/ muški
1955/ muški
1972/ muški
1968/ muški
1958/ muški
1958/ muški
1970/ muški
1959/ muški
1964/ muški
1953/ muški
1967/ muški
1919/ muški
1941/ muški
1960/ muški

 

DODATAK I

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (Nastavak) - PARAGRAF 49

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

20. novembar 1991. OVČARA BOŽAK, Ivan
BRAČIĆ, Zvonimir
BRADARIĆ, Josip
BRAJDIĆ, Josip
BUOVAC, Ivan
BUŽIĆ, Zvonko
CRNJAC, Ivan
ČALETA, Zvonimir
ČOLAK, Ivica
ČUPIĆ, Mladen
DALIĆ, Tihomir
DOLIŠNI, Ivica
DOŠEN, Ivan
DOŠEN, Martin
DOŠEN, Tadija
DRAGUN, Josip
DUVNJAK, Stanko
ĐUĐAR, Saša
ĐUKIĆ, Vladimir
EBNER, Vinko-Đuro
FIRI, Ivan
FITUŠ, Karlo
FRIŠČIĆ, Dragutin
FURUNDŽIJA, Petar
GAJDA, Robert
GALIĆ, Milenko
GALIĆ, Vedran
GARVANOVIĆ, Borislav
GAŠPAR, Zorislav
GAVRIĆ, Dragan
GLAVAŠEVIĆ, Siniša
GOJANI, Jozo
GOLAC, Krunoslav
GRAF, Branislav
GRANIĆ, Dragan
1958/ muški
1970/ muški
1949/ muški
1950/ muški
1966/ muški
1955/ muški
1966/ muški
1953/ muški
1965/ muški
1967/ muški
1966/ muški
1960/ muški
1958/ muški
1952/ muški
1950/ muški
1962/ muški
1959/ muški
1968/ muški
1948/ muški
1961/ muški
1915/ muški
1964/ muški
1958/ muški
1949/ muški
1966/ muški
1965/ muški
1973/ muški
1954/ muški
1971/ muški
1956/ muški
1960/ muški
1966/ muški
1959/ muški
1955/ muški
1960/ muškiDODATAK I

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (Nastavak) - PARAGRAF 49

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

20. novembar 1991. OVČARA GREJZA, Milan
GRUBER, Zoran
GUDELJ, Drago
HEGEDUŠIĆ, Tomislav
HEGEDUŠIĆ, Mario
HERCEG, Željko
HERMAN, Ivan
HERMAN, Stjepan
HLEVNJAK, Nedeljko
HOLJEVAC, Nikica
HORVAT, Ivica
HORVAT, Viktor
HUSNJAK, Nedjeljko
ILEŠ, Zvonko
IMBRIŠIĆ, Ivica
IVAN, Zlatko
IVEZIĆ, Aleksander
JAJALO, Marko
JAKUBOVSKI, Martin
JALŠOVEC, Ljubomir
JAMBOR, Tomo
JANIĆ, Mihael
JANJIĆ, Borislav
JANTOL, Boris
JARABEK, Zlatko
JEZIDŽIĆ, Ivica
JOVAN, Zvonimir
JOVANOVIĆ, Branko
JOVANOVIĆ, Oliver
JULARIĆ, Goran
JURELA, Damir
JURELA, Željko
JURENDIĆ, Drago
JURIŠIĆ, Marko
JURIŠIĆ, Pavao
JURIŠIĆ, Željko
1959/ muški
1969/ muški
1940/ muški
1953/ muški
1972/ muški
1962/ muški
1969/ muški
1955/ muški
1964/ muški
1955/ muški
1958/ muški
1949/ muški
1969/ muški
1941/ muški
1957/ muški
1955/ muški
1950/ muški
1957/ muški
1971/ muški
1957/ muški
1966/ muški
1939/ muški
1956/ muški
1959/ muški
1956/ muški
1957/ muški
1967/ muški
1955/ muški
1972/ muški
1971/ muški
1969/ muški
1956/ muški
1966/ muški
1946/ muški
1966/ muški
1963/ muški

 

DODATAK I

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (Nastavak) - PARAGRAF 49

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

20. novembar 1991. OVČARA KAČIĆ, Igor
KAPUSTIĆ, Josip
KELAVA, Krešimir
KIRALJ, Damir
KIRALJ, Damir
KITIĆ, Goran
KNEŽIĆ, Đuro
KOLAK, Tomislav
KOLAK, Vladimir
KOLOGRANIĆ, Duško
KOMORSKI, Ivan
KOSTENAC, Bono
KOSTOVIĆ, Borislav
KOŠIR, Božidar
KOVAĆ, Ivan
KOVAĆ, Mladen
KOVAČEVIĆ, Zoran
KOVAČIĆ, Damir
KOŽUL, Josip
KRAJINOVIĆ, Ivan
KRAJINOVIĆ, Zlatko
KRASIĆ, Ivan
KREZO, Ivica
KRISTIČEVIĆ, Kazimir
KRIŽAN, Drago
KRUNEŠ, Branimir
LENĐEL, Tomislav
LENĐEL, Zlatko
LEROTIĆ, Zvonimir
LESIĆ, Tomislav
LET, Mihajlo
LILI, Dragutin
LJUBAS, Hrvoje
LONČAR, Tihomir
LOVRIĆ, Joko
LOVRIĆ, Jozo
LUCIĆ, Marko
LUKENDA, Branko
LUKIĆ, Mato
1975/muški
1965/muški
1953/muški
1964/muški
1959/muški
1966/muški
1937/muški
1962/muški
1966/muški
1950/muški
1952/muški
1942/muški
1962/muški
1957/muški
1953/muški
1958/muški
1962/muški
1970/muški
1968/muški
1966/muški
1969/muški
1964/muški
1963/muški
1959/muški
1957/muški
1966/muški
1957/muški
1949/muški
1960/muški
1950/muški
1956/muški
1951/muški
1971/muški
1955/muški
1968/muški
1953/muški
1954/muški
1961/muški
1963/muški

DODATAK I

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (Nastavak) - PARAGRAF 49

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

20. novembar 1991. OVČARA MAGDIĆ, Mile
MAGOČ, Predrag
MAJIĆ, Robert
MAJOR, Željko
MANDIĆ, Marko
MARIČIĆ, Zdenko
MARIJANOVIĆ, Martin
MAŽAR, Ivan
MEĐEŠI, Andrija
MEĐEŠI, Zoran
MERIĆ, Ohran
MIHOVIĆ, Tomislav
MIKLETIĆ, Josip
MIKULIĆ, Zdravko
MIKULIĆ, Zvonko
MILIĆ, Slavko
MILJAK, Zvonimir
MIŠIĆ, Ivan
MLINARIĆ, Mile
MOKOŠ, Andrija
MOLNAR, Aleksandar
MUTVAR, Antun
NAĐ, Darko
NAĐ, Franjo
NEJAŠMIĆ, Ivan
NICOLLIER, Jean Michael
OMEROVIĆ, Mersad
OREŠKI, Ivan
PAPP, Tomislav
PATARIĆ, Željko
PAVLIĆ, Slobodan
PAVLOVIĆ, Zlatko
PERAK, Mato
PERKO, Aleksandar
PERKOVIĆ, Damir
PERKOVIĆ, Josip
PETROVIĆ, Stjepan
1953/muški
1965/muški
1971/muški
1960/muški
1953/muški
1956/muški
1959/muški
1934/muški
1936/muški
1940/muški
1956/muški
1952/muški
1952/muški
1961/muški
1969/muški
1955/muški
1950/muški
1968/muški
1966/muški
1955/muški
1965/muški
1969/muški
1965/muški
1935/muški
1958/muški
1966/muški
1970/muški
1950/muški
1963/muški
1959/muški
1965/muški
1963/muški
1961/muški
1967/muški
1965/muški
1963/muški
1949/muški

 

DODATAK I

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (Nastavak) - PARAGRAF 49

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/ POL

20. novembar 1991. OVČARA PINTER, Nikola
PLAVŠIĆ, Ivan
POLHERT, Damir
POLOVINA, Branimir
POSAVEC, Stanko
POTHORSKI,Janja
PRAVDIĆ, Tomo
PRPIĆ, Tomislav
PUCAR, Dmitar
RAGUŽ, Ivan
RAŠIĆ, Milan
RATKOVIĆ, Krešimir
RIBIČIĆ, Marko
RIMAC, Salvador
ROHAČEK, Karlo
ROHAČEK, Željko
SAITI, Ćeman
SAMARDŽIĆ, Damjan
SAVANOVIĆ, Tihomir
SENČIĆ, Ivan
SOTINAC, Stipan
SPUDIĆ, Pavao
STANIĆ, Marko
STANIĆ, Željko
STEFANKO, Petar
STOJANOVIĆ, Ivan
STUBIČAR, Ljubomir
ŠAJTOVIĆ, Davor
ŠAJTOVIĆ, Martin
ŠARIK, Stjepan
ŠAŠKIN, Sead
ŠINDILJ, Vjekoslav
ŠRENK, Đuro
ŠTEFULJ, Dražen
TABAČEK, Antun
TADIĆ, Tadija
TARLE, Dujo
TEREK, Antun
TIŠLJARIĆ, Darko
TIVANOVAC, Ivica
1940/muški
1939/muški
1962/muški
1950/muški
1952/muški
1931/ženski
1934/muški
1959/muški
1949/muški
1955/muški
1954/muški
1968/muški
1951/muški
1960/muški
1942/muški
1971/muški
1960/muški
1946/muški
1964/muški
1964/muški
1939/muški
1965/muški
1958/muški
1968/muški
1942/muški
1949/muški
1954/muški
1961/muški
1914/muški
1955/muški
1960/muški
1971/muški
1943/muški
1963/muški
1958/muški
1959/muški
1950/muški
1940/muški
1971/muški
1963/muški

 

DODATAK I

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (Nastavak) - PARAGRAF 49

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

20. novembar 1991. OVČARA TOMAŠIĆ, Tihomir
TORDINAC, Željko
TOT, Tomislav
TRALJIĆ, Tihomir
TURK, Miroslav
TURK, Petar
TUSTONJIĆ, Dane
TUŠKAN, Dražen
UŠAK, Branko
VAGENHOFER, Mirko
VARENICA, Zvonko
VEBER, Siniša
VIDOŠ, Goran
VILENICA, Žarko
VIRGES, Antun
VLAHO, Mate
VLAHO, Miroslav
VOLODER, Zlatan
VON BASINGGER, Harllan
VUJEVIĆ, Zlatko
VUKOJEVIĆ, Slaven
VUKOVIĆ, Rudolf
VUKOVIĆ, Vladimir
VUKOVIĆ, Zdravko
VULIĆ, Ivan
VULIĆ, Vid
VULIĆ, Zvonko
ZERA, Mihajlo
ZELJKO, Josip
ŽERAVICA, Dominik
ŽIVKOVIĆ, Damir
ŽIVKOVIĆ, Goran
ŽUGEC, Borislav
1963/muški
1961/muški
1967/muški
1967/muški
1950/muški
1947/muški
1959/muški
1966/muški
1958/muški
1937/muški
1957/muški
1969/muški
1960/muški
1969/muški
1953/muški
1959/muški
1967/muški
1960/muški
1971/muški
1951/muški
1970/muški
1961/muški
1957/muški
1967/muški
1946/muški
1941/muški
1971/muški
1955/muški
1953/muški
1959/muški
1970/muški
1960/muški
1963/muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U BARANJI PRVI SLUČAJ - PARAGRAF 50

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

21. septembar 1991. BARANJA ANĐAL Zoran
BECK Pavle
BRAJIĆ Haso
FILIPČIĆ Željko
FORJAN Ivan
KUŠIĆ Darko
PREDOJEVIĆ Čedomir
ŠTIMEC Dražen
ZELEMBER Ivan
ZEMLJAK Pavao
ZEMLJAK Vladimir
1967 /muški
1957 /muški
1933 /muški
1966 /muški
1951 /muški
1968 /muški
1954 /muški
1970 /muški
1934 /muški
1934 /muški
1967 /muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U BARANJI DRUGI I TREĆI SLUČAJ - PARAGRAF 51

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

4. oktobar 1991. BARANJA BALOG Josip
BANKOVIĆ Martin
GRBEŠIĆ Mile
JUKIĆ Rudolf
KRKALO Ivica
MIKEC Josip
MLINAREVIĆ Zvonko
OROZ Vinko
RAŠIĆ Pero
RASTIJA Zlatko
ŠILEŠ Tibor
ŠINAŠ Janoš
STRMEČKI Stanislav
TOMIČIĆ Ivan
TOMIČIĆ Danijel
BAČA Erne
HAĐIĆ Elvis
LUKAČ Ileš
MAKSIMOVIĆ Andrija
MESARIĆ Franjo
MILIĆ Pero
RADALJEVIĆ Đjorđe
RAIĆ Karlo
ŠARAC Pavo
ŠIMUN Mihajlo
SOLDO Ranko
ŠOMOĐVORAC Marinko
TOLLAS Mihaly
1945/muški
nepoznata/muški
1962/muški
1964/muški
1958/muški
1954/muški
nepoznata/muški
1967/muški
1945/muški
1971/muški
1963/muški
1957/muški
1970/muški
1931/muški
1929/muški
1957/muški
1973/muški
1945/muški
nepoznata/muški
1953/muški
nepoznata/muški
1965/muški
1932/muški
1936/muški
1937/muški
1947/muški
1946/muški
1934/muški

 

 

DODATAK I

ŽRTVE NA MINSKOM POLJU LOVAS - PARAGRAF 52

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

15. oktobar 1991. MINSKO POLJE LOVAS BADANJAK Nikola
BADANJAK Petar
BALIĆ Luka
BOŽIĆ Zlatko
BOĐANAC Boško
CONJAR Ivan
HODAK Mato
KRALJEVIĆ Ivan
KUZMIĆ Slavko
MARKOVIĆ Marinko
PALIJAN Ivan
PANJIK Antun
PANJIK Zlatko
SABLJAK Ivan
SABLJAK Marko
SABLJAK Tomo
ŠALAJ Mijo
SOLAKOVIĆ Darko
ŠTRANGAREVIĆ Slavko
TURKALJ Josip
VIDIĆ Marko
1934/muški
1956/muški
1957/muški
1959/muški
1954/muški
1966/muški
1957/muški
1955/muški
1961/muški
1953/muški
1956/muški
1953/muški
1966/muški
1960/muški
1950/muški
1949/muški
1956/muški
1957/muški
1957/muški
1962/muški
1943/muški

 

 

DODATAK I

ŽRTVE U ERDUTU PRVI SLUČAJ - PARAGRAF 53

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

9. oktobar 1991. ERDUT ASTALOŠ Ivica
BENCE Josip
BEREŠ Pavao
KALOZI Antun
KALOZI Nikola
KALOZI Nikola
MIHAJLEV Ivan
PALOŠ Atika
PAP Franjo
PAP Mihajlo
SENAŠI Josip
SENAŠI Stjepan
1964/muški
1925/muški
1927/muški
1929/muški
1952/muški
1922/muški
1955/muški
1973/muški
1934/muški
1966/muški
1967/muški
1935/muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U ERDUTU DRUGI SLUČAJ - PARAGRAF 53

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

Nekoliko dana nakon 09.10.1991. ERDUT PAP Franjo
PAP Julijana
RAKIN Natalija
1960/muški
1941/ženski
1971/ženski

 

DODATAK I

ŽRTVE U ERDUTU SEDMI SLUČAJ - PARAGRAF 53

 

DATUM

MESTO

ŽRTVA

GODINA ROĐENJA / POL

3. juni 1992. ERDUT SENAŠI Marija 1937/ženski

 

 

DODATAK I

ŽRTVE U ERDUTU TREĆI SLUČAJ – KLISA - PARAGRAF 54

 

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

11. novembar 1991. ERDUT BARBARIĆ Jakov
CURIĆ Tomo
DEBIĆ Josip
KUČAN Ivan
VANIČEK Josip
1935/muški
1937/muški
1946/muški
1947/muški
1951/muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U VUKOVARU - PARAGRAF 55

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

20. novembar 1991. VUKOVAR JELEČANIN Dragan
BRAJDIĆ Josip
RAŠIĆ Nikola
PRŠA Jandre
ŠUSTO Dragutin
ŠKOC Zvonimir
DALIĆ Drago
ŠIMUNDŽA Davor
REDŽIĆ Ivan
ŠIMIĆ Zvonimir
KATIĆ Ivan
1939/muški
1950/muški
1950/muški
1938/muški
1938/muški
1957/muški
1961/muški
1962/muški
1966/muški
1951/muški
1940/muški

**** Plus 23 neidentifikovana preminula

 

DODATAK I

ŽRTVE U ERDUTU ČETVRTI SLUČAJ - PARAGRAF 56

 

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

10. decembar 1991. ERDUT BUTKOVIĆ Matej
GULJAŠEVIĆ Ivan
KOVAČEVIĆ Ivan
KOVAČEVIĆ Stjepan
RAIĆ Aleksandar
1940/muški
1949/muški
1931/muški
1928/muški
1914/muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U ERDUTU PETI SLUČAJ - PARAGRAF 57

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

26. decembar 1991. ERDUT MAJ Manda
MATIN Andrija
MATOŠEVIĆ Nikola
PITTL Franjo
ŠIMEK Andrija
TEŠANAC Stjepan
ZORETIĆ Josip
1933/ženski
1936/muški
1948/muški
1933/muški
1931/muški
1932/muški
1951/muški

 

DODATAK I

ŽRTVE U ERDUTU ŠESTI SLUČAJ - PARAGRAF 58

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

21. februar 1992. ERDUT ALBERT Đuro
ALBERT Helena
ALBERT Viktorija
TERZIĆ Ana
1933/muški
1934/ženski
1940/ženski
1915/ženski

 

 

DODATAK I

ŽRTVE U GRABOVCU - PARAGRAF 59

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA/POL

4. maj 1992 GRABOVAC GROFEC Ruža
JUMIĆ Ivan
LILEK Ivan
NAĐ Stevan
VLAHOVIĆ Anđa
1930/ženski
1947/muški
1938/muški
1939/muški
1944/ženski

 

DODATAK II

POGIBIJA CIVILA U GRANATIRANJU U DUBROVNIKU I OKOLINI

1. OKTOBAR – 6. DECEMBAR 1991.

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA / POL

1. oktobar Osojnik Mato VIOLIĆ 1945 / muški
2. oktobar Kupari Jele FERLAN 1949 / ženski
5. oktobar Dubrovnik Rada HASIĆ 1953 / ženski
6. oktobar Dubrovnik Milan MILIŠIĆ 1941 / muški
6. oktobar Komolac Andrija CRNČEVIĆ
Stijepo ČIKATO
1960 / muški
1949 / muški
7. oktobar Mokošica Jozo BRAJOVIĆ
Denis ČIMIĆ
Vladimirka DOPSAJ
Milenko KULAŠ
Miho LIBAN
Nikola LIBAN
Ivo MAŠKARIĆ
Alen VASILJEVIĆ
Joško VUKOVIĆ
1950 / muški
1973 / muški
1973 / ženski
1971 / muški
1972 / muški
1973 / muški
1955 / muški
1971 / muški
1971 / muški
22. oktobar Dubrovnik Grgo VULETIĆ 1954 / muški
4. novembar Dubrovnik Andro DJURAŠ 1941 / muški
9. novembar Dubrovnik (Babin Kuk) Luce SPREMIĆ 1911 / ženski
10. novembar Dubrovnik Đuro BOKUN
Ivo BOKUN
Nikica ČUPIĆ
Antun LANG
Ivo MARTINOVIĆ
Ivan RADIĆ
Tonči ROŽIĆ
Dubravko ŠEVELJ
Jovo VASILJEVIĆ
1980 / muški
1951 / muški
1947 / muški
1924 / muški
1915 / muški
1944 / muški
1948 / muški
1962 / muški
1937 / muški
20. novembar Mokošica Vito ŽITKOVIĆ 1921 / muški
24. novembar Dubrovnik Nikola KRIJES 1921 / muški
6. decembar Dubrovnik Koviljka KOSJERINA
Drago OBRADOVIĆ
1942 / ženski
1960 / muški
6. decembar Dubrovnik (Gruž) Đuro KOLAR 1918 / muški
6. decembar Dubrovnik (Libertas)
Bruno GLANC
Ante JABLAN
Frano MARTINOVIĆ
Niko MIHOČEVIĆ
Teo PASKOJEVIĆ
Stjepan SALMANIĆ
Andro SAVINOVIĆ
1970 / muški
1947 / muški
1965 / muški
1950 / muški
1969 / muški
1957 / muški
1947 / muški
6. decembar Dubrovnik (Stari Grad) Tonči SKOČKO
Pavo URBAN
1973 / muški
1968 / muški