MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 26. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PREDLOG OPTUŽBE DA SE OTPEČATI I OBJAVI SVEDOČENJE JOVANA DULOVIĆA DATO NA PRETRESU


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Amici curiae:
g. Steven Kay
g.Timothy McCormack
g. Branislav Tapušković
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

 


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PREDLOG OPTUŽBE DA SE OTPEČATI I OBJAVI SVEDOČENJE JOVANA DULOVIĆA DATO NA PRETRESU


Dostava i zahtev

1. Optužba uz dužno poštovanje dostavlja pismo [1] Jovana Dulovića kojim on daje pristanak da se otpečati i javno obelodani celo svedočenje koje je dao pred ovim Pretresnim većem u oktobru 2002. [2]

2. U svetlu ovog ovlašćenja, optužba uz dužno poštovanje traži da Pretresno veće izda odgovarajući nalog Sekretarijatu da se otpečate i objave sva svedočenja koja je u predmetu IT-02-54-T dao Jovan Dulović, uključujući svedočenja sa delimično zatvorenih i zatvorenih sednica.

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
   
Dana 26. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
   
Beograd, 20.2.2003.  
  Jovan Dulović
/redigovano/
Beograd
Srbija
   
g. Dermot Groome
Međunarodni krivični sud
za bivšu Jugoslaviju
 

Poštovani g. Groome,

Ovim potvrđujem svoju saglasnost da se puni transkript mog svedočenja datog u oktobru 2002. stavi na internet stranicu Međunarodnog suda. Budući da se transkript mog svedočenja prvog dana već nalazi na internet stranici, pristajem da se svedočenje dato na delimično zatvorenoj sednici na suđenju Miloševiću takođe objavi.

S poštovanjem,
Jovan Dulović
/potpisano/


[1] Iz bezbednosnih razloga pismo je delimično redigovano kako se ne bi otkrilo svedokovo boravište.

[2] Ovaj svedok svedočio je od 16. do 18. oktobra 2002.