MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

Dodatak B


Spisak dokaznih predmeta koji su u vezi s pismenom izjavom B-1448, čiji primerci nisu ubačeni u prethodno overeni paket 92 bis, iako se spominju po evidencionim brojevima.

Referentni broj Tužilaštva

Opis

Datum

Evidencioni broj na BHS-u

Evidencioni broj na engleskom

B745

Evidencija o održavanju vozila JNA i putni nalog na ime Branislava FILIPOVIĆA zvanog Šumar koji je izdala Vojna pošta 9840 u Brčkom.

Nepoznat

0109-4719-0109-4720

0300-5879-0300-5881

B715

Potvrda koju je potpisao Branislav FILIPOVIĆ zvani Šumar za privremeno korišćenje predmeta koje je izdala Vojna pošta 5505 u Beogradu. Datum: 13. 05. 1992.

13.05.1992.

0109-4710-0109-4710

0300-5873-0300-5874

B742

Dozvola za slobodno kretanje izdata Branislavu FILIPOVIĆU zvanom Šumar.

Nepoznat

0109-4711-0109-4712

0300-5875-0300-5875

B743

Rukom napisana beleška da se Branislavu FILIPOVIĆU vrati naoružanje koju je potpisao “vojvoda” Mirko BLAGOJEVIĆ.

Nepoznat

0109-4713-0109-4714

0300-5876-0300-5876

B744

Ovlašćenje izdato Branislavu FILIPOVIĆU zvanom Šumar i Milošu BLAGOJEVIĆU da dovezu municiju iz Beograda u garnizon Brčko. Na ovlašćenju je pečat Vojne pošte 9849, i potpisao ga je zamenik komandanta garnizona Brčko Pedrag /kao u originalu/ MANOJLOVIĆ.

Nepoznat

0109-4715-0109-4716

0300-5877-0300-5877

B714

Dozvola za slobodno kretanje na teritoriji Semberije i Majevice, koje je Branislavu FILIPOVIĆU zvanom Šumar izdalo Ratno predsedništvo Brčkog (i na kome je njihov pečat).

07. 05. 1992.

0109-4717-0109-4718

0300-5878-0300-5878