SADRŽAJ
 1. Uvod

  1. Opšta pitanja

  2. Optužbe

  3. Oblici krivične odgovornosti

 2. Optuženi Slobodan Milošević

 3. Kontekst

  1. Istorijska pozadina i politička zbivanja 1980-ih i 1990-ih godina

  2. Oružani sukob 1997-1999.

  3. De jure ovlašćenja predsednika SRJ nad vojnim i policijskim snagama

 4. Vojne snage koje su delovale na Kosovu 1999.

  1. Snage VJ

  2. Snage MUP-a Srbije

  3. Koordinacija VJ-MUP

  4. Ostale snage SRJ i Srbije

  5. Snage OVK

 5. Kampanja progona i kampanja etničkog čišćenja na Kosovu

  1. Uvod

  2. Deportacije i mesta prisilnog premeštanja

   1. Opština Orahovac/Rahovec

   2. Prizren

   3. Srbica/Skenderaj

   4. Suva Reka/Suharekë

   5. Peć/Pejë

   6. Kosovska Mitrovica/Mitrovicë

   7. Priština/Prishtinë

   8. Đakovica/Gjakovë

   9. Opština Gnjilane/Gjilan

   10. Uroševac/Ferizaj

   11. Kačanik

   12. Dečani/Deįan

   13. Vučitrn/Vushtrri

  3. Mesta ubistva

   1. Račak

   2. Bela Crkva/Bellacërkë (opština Orahovac/Rahovec)

   3. Mala Kruša/Krushë e Vogel i Velika Kruša/Krushë e Madhe

   4. Porodično gazdinstvo Berisha u mestu Suva Reka/Suharekë

   5. Kuća u ulici Ymer Grezda 134a u gradu Đakovica/Gjakovë

   6. Padalište/Padalishtë (opština Istok/Istog)

   7. Izbica/Izbicë (opština Srbica/Skenderaj)

   8. Đakovica/Gjakovë

   9. Doline Carragojs, Erenik i Trava (opština Đakovica/Gjakovë)

   10. Sela severoistočno od grada Vučitrna/Vusshtri, uključujući Skrovnu/Skromë, Slakovce/Sllakofc, Ceceli/Cecelija i Gornju Sudimlju/Studime e Epërme

   11. Zatvor Dubrava/Dubravë (opština Istok/Istog)

   12. Opština Kačanik/Kaįanik

  4. Seksualno zlostavljanje

  5. Uništavanje kulturnih spomenika i verskih objekata

 6. Merodavno materijalno pravo

  1. Tačka 4: član 3 Statuta

   1. Zajednički elementi kršenja člana 3 Ženevskih konvencija iz 1949.

   2. Elementi specifični za ubistvo kao kršenje zajedničkog člana 3(1)(a)Ženevskih konvencija iz 1949.

  2. Tačke 1, 2, 3 i 5: član 5 Statuta.

   1. Elementi zajednički članu 5

   2. Elementi specifični za dela optužena po članu 5

 7. Modaliteti krivične odgovornosti po članu 7 Statuta

  1. Član 7(1)

   1. "Počinio"

   2. "Podsticao"

   3. "Podsticao"

   4. "Naredio"

   5. "Pomagao i podržavao"

   6. Zajednički zločinački plan ili cilj ili udruženi zločinački poduhvat

  2. Član 7(3)

 8. Primena člana 7 na činjenično stanje ovog predmeta

 9. Zaključak