MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 14. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU ZA PODNOŠENJE REPLIKE
U VEZI SA NEREŠENIM ZAHTEVIMA ZA POMOĆ


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g.Timothy MacCormack
g. Branislav Tapušković
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU ZA PODNOŠENJE REPLIKE
U VEZI SA NEREŠENIM ZAHTEVIMA ZA POMOĆ


Zahtev za dozvolu za podnošenje replike

1. Na osnovu pravila 126bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), optužba s dužnim poštovanjem traži dozvolu za podnošenje replike na pismeni odgovor Srbije i Crne Gore. [1] Ukoliko Pretresno veće bude dalo takvu dozvolu, optužba traži da joj se dozvoli da repliku podnese 24. februara 2003. ili oko tog datuma.

2. Predloženi datum za podnošenje replike zasniva se na činjenici da je optužba nedavno primila veliki broj odgovora od Srbije i Crne Gore u vezi sa nerešenim zahtevima za pomoć (ZZP). Optužba predlaže da im Pretresno veće da vremena da prevedu i prouče obimni materijal tih odgovora kako bi utvrdili da li je njima rešeno više nerešenih ZZP. Optužba očekuje da će Pretresnom veću i stranama u postupku dostaviti ažurirani dodatak o ZZP u kojem će biti predočen trenutni status nerešenih ZZP. Predviđa se da će ovaj dodatak moći da se koristi kao referentni materijal u slučaju da se u budućnosti o tome održi ročište.

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 14. februara 2003. godine
U Hagu,
Holandija
 


[1] “Pismeni odgovor Srbije i Crne Gore na “Zahtev optužbe za nalog na osnovu pravila 54bis kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji nalaže da odgovori na nerešene zahteve za pomoć””, od 7. februara 2003. Napominje se da je navedeni zahtev optužbe podnesen 13. decembra 2002.