Ubistva i kretanje izbeglica na Kosovu
od marta do juna 1999.

Izveštaj Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju
C O R R I G E N D U M

15. novembar 2002.

Patrick Ball, Wendy Betts, Fritz Scheuren,
Ana Dudukovich i Jana Asher

  AMERIČKO UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE NAUKE
Američka advokatska komora
Pravna inicijativa za srednju i istočnu Evropu

Ovde sadržani materijali pretstavljaju mišljenja autora i urednika i ne mogu se smatrati stavom Programa za nauku i ljudska prava Američkog udruženja za unapređenje nauke (American Association for the Advancement in Science - AAAS) ili Pravne inicijative za srednju i istočnu Evropu Američke advokatske komore (American Bar Association Central and Eastern European Law Initiative - ABA/CEELI) ili neke od organizacija učesnica. AAAS-ov Komitet za naučnu slobodu i odgovornost (Committee on Scientific Freedom and Responsibility - CSFR), u skladu sa svojim mandatom i politikom Udruženja, podržava izdavanje ovog izveštaja kao naučni doprinos ljudskim pravima. Interpretacije i zaključci pripadaju autorima i ne predstavljaju stavove Odbora AAAS-a, Veća, CSFR-a ili članova Udruženja. Isto tako, ovde iznete stavove nisu odobrili Poslanički dom ni Odbor guvernera ABA-e, pa se stoga ne može smatrati da oni predstavljaju politiku ABA-e.

Ništa sadržano u ovoj publikaciji ne treba smatrati pravnim savetom za konkretne slučajeve, tako da su čitaoci odgovorni za dobijanje takvih saveta od sopstvenih pravnih savetnika. Ova publikacija, kao i sve ovde sadržane formulacije i stavovi namenjeni su isključivo u obrazovne i informativne svrhe.

Autorsko pravo 2002.
Američko udruženje za unapređenje nauke
1200 New York Avenue, NW
Washington, DC 20005

Kontakt:

AAAS-ov Program za nauku i ljudska prava
1200 New York Avenue, NW
Washington, DC 20005

Telefon: 202 326 6600
Telefaks: 202 289 4950
E-pošta: shrpŽaaas.org
URL: http://shr.aaas.org

 

1. Uvod

Na dan 3. januara 2002. podneli smo izveštaj veštaka MKSJ-u pod nazivom “Obrasci ubistava i migracije na Kosovu u periodu mart-juni 1999.”. Materijal je uvršćen kao dokazni predmet 67 u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića (IT-02-54) i putem svedočenja dr Patricka Balla, 13-14. marta 2002.

Nakon svedočenja dr Balla u martu, pregledali smo naše podatke i metode tokom prireme njihovog obelodanjivanja javnosti. Tokom pregleda uočili smo potrebu za nekoliko manjih ispravki u materijalu. Ovaj corrigendum opisuje manje ispravke izvršene u podacima i uticaj na statističke rezultate. Pre ulaska u detalje, treba napomenuti da nijedna od ispravki koje smo uneli nema bilo kakvog uticaja na suštinu naših zaključaka.

Pored revidirane analize koja je ovde data, obelodanujemo podatke koje smo koristili prilikom sprovođenja ovih analiza. Podaci su u dva dela. Prvo, 4. novembra 2002, Tužilaštvu (OTP) ćemo dostaviti komplet podataka o granici koje smo kopirali u Morini, Albanija, i koji su predstavljali glavni predmet naše analize obrazaca migracije. Drugo, Tužilaštvu ćemo istovremeno dostaviti jedan broj kompleta elektronskih baza podataka (sa propratnom dokumentacijom) koje sadrže podatke korišćene za dobijanje naših statističkih rezultata. Kako bi se zaštitila poverljivost na hiljade žrtava i svedoka koji su dali informacije raznim projektima koji su sakupljali podatke korišćene u ovoj studiji, statističko obelodanjivanje ne sadrži nikakve lične podatke o žrtvama i onima sa kojima su vođeni razgovori. Međutim, statistički podaci u ovim dosijema su dovoljni za testiranje naše metodologije i naučnih pretpostavki.

 

2. Ispravke

Svaka od pojedinačnih ispravki koje se dalje navode bila je mala i, kao što kasnije navodimo, njihov zajednički uticaj bio je zanemarljiv.

  • Pridodati su dodatni podaci o vazdušnim udarima NATO-a od početka maja do početka juna 1999.

  • U skladu sa pravilom 70 Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ, Tužilaštvo je od nas zatražilo da izostavimo 17 zapisa iz podataka koji su nam dostavlleni o aktivnostima OVK-a jer su te informacije dobijene iz poverljivih izvora. Samo tri od ovih zapisa sadržavali su informacije bitne za našu analizu.

  • U prvobitnom izveštaju, procene za dvodnevne periode izabrane su iz zbira modela ne putem prilagođenog Pearsonovog hi-kvadrata, već jednostavno običnom hi-kvadrat statistikom. Mi smo ponovo izračunali procene uz upotrebu prilagođenog Pearsonovog hi-kvadrata.

 

3. Rezultati primene ispravki

Rezultati ispravki prikazani su u priloženim slikama. Svaki od grafikona odgovara grafikonu iz originalnog izveštaja. Potrebno je naznačiti jednu promenu: na slici 13, statistička analiza odnosa između aktivnosti OVK-a i NATO-a i obrazaca ubijanja i migracija, ispravljeni podaci o NATO-u umaju umerenu, ali značajnu vezu sa ubistvima vremenski i vremenski i prostorno.

U prvobitnoj analizi, nije bilo bitnije statističke veze NATO-ovih obrazaca sa ubistvima ili migracijom. Interesantno je, međutim, da su u ispravljenim podacima vazdušni udari NATO-a negativno se povezuju sa ubistvima. U situaciji kada je sve ostalo jednako, svaki dodatni vazdušni udar NATO-a na određeno područje tokom određenog dvodnevnog perioda u proseku se povezuje sa 7,8 manje ubistava tokom tog dvodnevnog perioda i 14,2 manje ubistava na istom području u dvodnevnom periodu koji bi sledio. Uopšte rečeno, tokom vremena i na mestima gde je bilo više ubistava, postojala je tendencija manjeg broja udara iz vazduha, i obrnuto, tokom vremena i na mestima gde je bilo više vazdušnih udara NATO-a, postojala je tendencija manjeg ubijanja kosovskih Albanaca.

Overezultate tumačimo kao slučajne. Kao što se vidi iz različitih grafikona, do većeg dela migracije i ubijanja došlo je u Fazi 1 (kraj marta-početak aprila), koji su dosegli vrhunac sredinom aprila i to u severnim i istočnim područjima Kosova. Tokom ranog perioda bilo je relativno manje vazdušnih udara NATO-a nego što ih je bilo kasnije (od kraja aprila do početka juna), kada se vreme poboljšalo. Prema tome, kako se ubijanje smanjivalo, broj vazdušnih udara se povećavao. Mi ovaj nalaz ne tumačimo što bismo nagovestili kako su vazdušni udari NATO-a izazvali smanjenje u ubijanju. Međutim, ovaj nalaz pojačava naš prvobitni zaključak kojim smo odbacili tezu da su možda napadi NATO-a izazvali ubijanje etničkih Albanaca.

 

4. Zaključak

Kao što je već spomenuto, nijedna od ispravki ne menja naše zaključke iz izveštaja od 3. januara 2002. Mada se procene nekih parametara menjaju, promene su isuviše male da bi uticale na suštinu naših nalaza. U stvari, teško je vizuelno razlikovati ove grafikone od onih koji su dati u prvobitnom izveštaju. Mi nastavljamo da proučavamo ove podatke služeći se kompleksinijim metodima, pa ćemo u kasnijoj prilici izneti dalju analizu kroz tehnički izveštaj pripremljen za naučne krugove.


Slika 2, stranica 5 /prevoda/: Procena ukupne migracije izbeglica i ubistava tokom vremenaSlika 4, stranica 8: Procena ukupne migracije izbeglica i ubistava tokom vremena, severni region


 

Slika 5, stranica 8: Procena ukupne migracije izbeglica i ubistava tokom vremena, južni region 

Slika 6, stranica 9: Procena ukupne migracije izbeglica i ubistava tokom vremena, istočni region 

Slika 7, stranica 9: Procena ukupne migracije izbeglica i ubistava tokom vremena, zapadni region 

Slika 10, stranica 11: Procena ukupnog broja ubistava i ostataka tokom vremena


Slika 11, stranica 12: Procena ukupnog broja ubistava i ostataka tokom vremenaSlika 13, stranica 54: Poređenje procena prema različitim procedurama modeliranja

područje

pojedinačni modeli

opšti model

šestodnevni period u okviru područja

dvodnevni period

ukupno

direktni GLM

ukupno

10.546

9.282

10.356

10.004

region 1

3.925

   

2.748

region 2

1.827

   

2.863

region 3

1.606

   

1.393

region 4

3.188

   

3.000

20-25. mart

1.048

1.338

 

1.538

26-31. mart

3.502

2.264

 

3.203

1-6. april

2.426

1.776

 

1.557

7-12. april

472

280

 

571

13-18. april

1.144

1.213

 

1.411

19-24. april

373

152

 

271

25-30. april

175

368

 

322

1-6. maj

542

479

 

526

7-12. maj

157

216

 

238

13-18. maj

266

538

 

178

19-24. maj

64

133

 

61

25-30. maj

275

357

 

62

31. maj-5. Juni

62

128

 

23

6-11. juni

13

13

 

13

12-17. juni

25

25

 

25

18.-23. Juni

0

2

 

2


Slika 19, stranica 52: Koeficijenti regresije

eksplanatorne varijable

varijable reagovanja

ubistva tokom perioda

ubistva tokom perioda i u
okviru područja

tok izbeglica tokom perioda

kretanje izbeglica tokom perioda i područja

region 2

 

-1,1

(21,2)

 

493,1

(638,5)

region 3

 

**-71,1

(23,8)

 

*2.583,7

(1.081,9)

region 3

 

-17,2

(27,1)

 

851,5

(893,2)

OVK

(ubistva)

7,8

(6,9)

9,3

(6,0)

-410,1

(380,2)

-88,8

(158,6)

OVK

(bitka)

31,1

(19,7)

10,4

(8,6)

842,4

(651,0)

255,6

(332,2)

Pomak-OVK

(ubistva)

3,7

(4,2)

6,7

(4,8)

549,7

(490,7)

393,4

(245,0)

Pomak-OVK

(bitka)

3,2

(17,4)

-3,9

(12,9)

**3.011,3

(878,7)

**2.092,7

(714,3)

NATO

-6,4

(6,7)

*-7,8

(3,7)

12,1

(231,7)

69.9

(186,2)

Pomak-NATO

*-18,4

(7,7)

**-14,2

(4,0)

-555,4

(296,1)

-362,4

(190,5)

konstanta

**290,4

(80,2)

**102,2

(22,1)

6.125,7

(4.120,2)

581,5

(604,2)

R2

0,47

0,29

0,58

0,34

         

Istrajne standardne greške u zagradama
* bitne pri 5%; ** bitne pri 1%


Slika 20, stranica 53: Procena ukupnog broja ubistava i reziduala prema regiji tokom vremena 

Slika 21, stranica 54: Procena kretanja izbeglica i ostataka prema regionu tokom vremena