Nije službeni dokument

Predmet br. IT-02-54-R77
Tužilac protiv Slobodana Miloševića

ODLUKA

SEKRETAR SUDA,

UZIMAJUĆI U OBZIR Statut Medunarodnog suda koji je Savet bezbednosti usvojio Rezolucijom 827 (1993) (u daljem tekstu: Statut), a naročito član 22 Statuta;

UZIMAJUĆI U OBZIR Pravilnik o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je Medunarodni sud usvojio 11. februara 1994, uz naknadne izmene i dopune, a naročito pravila 45, 75 i 77 Pravilnika;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 4. juna 2002. Pretresno veće izdalo nalog kojim svedoka K12 proglašava odgovornim za nepoštovanje Suda i nalaže da sekretar Suda ovom svedoku dodeli branioca, ukoliko svedok podnese zahtev za dodelu branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svedok K 12 4. juna 2002. podneo zahtev Sekretarijatu da se za njegovog branioca imenuje gđa Rebecca Heemskerk, advokat iz Maastrichta;

UZIMAJUĆI U OBZIR memorandum koji je 4. juna 2002. dostavila Služba za žrtve i svedoke, kojim se potvrđuje slabo imovinsko stanje svedoka K12;

UZIMAJUĆI U OBZIR da gđa Rebecca Heemskerk ispunjava uslove za uvrštavanje na popis branilaca koji su podobni da budu imenovani za branioca u skladu sa pravilom 45 i da ne postoji nikakav sukob interesa;

OVIM ODLUČUJE da gđu Rebeccu Heemskerk, advokata iz Maastrichta, dodeli za branioca svedoku K 12; i

OVIM NALAŽE da je gđa Heemskerk obavezna da postupa u skladu sa Statutom, Pravilnikom o postupku i dokazima, Kodeksom profesionalnog ponašanja branilaca koji se pojavljuju pred Međunarodnim sudom i svim drugim pravilima, propisima i nalozima koji se mogu na nju odnositi u svojstvu branioca ovog svedoka.

/potpisano/
Bruno Cathala,
zamenik sekretara Suda

[pečat Međunarodnog suda]

Dana 7. juna 2002.
U Hagu,
Holandija