PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 13. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

MILOMIRA STAKIĆA

 


NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE VIJEĆE OVLAŠĆUJE DA VODI RUTINSKE POSLOVE U ODSUSTVU JEDNOG ČLANA

 

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicholas Koumjian

Odbrana:

g. Branko Lukić
g. John Ostojić

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

NA OSNOVU pravila 15 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

S OBZIROM NA to da Pretresno vijeće II, u čijem sastavu su sudije Wolfgang Schomburg (predsjednik), Volodymyr Vassylenko i Mohamed Fassi Fihri, rješava u predmetu Tužilac protiv Milomira Stakića,

S OBZIROM NA to da u slučaju bolesti ili nepopunjenog mjesta ili u drugim sličnim okolnostima, pravilo 15bis(D) Pravilnika ovlašćuje predsjednika da, ukoliko je uvjeren da je to u interesu pravde, ovlasti vijeće da vodi rutinske poslove, kao što je objavljivanje odluka, u odsustvu jednog ili više članova vijeća.

BUDUĆI DA jesudija Mohamed Fassi Fihri odsutan zbog bolesti,

IZ TIH RAZLOGA,

OVLAŠĆUJEM sudiju Wolfganga Schomburga (predsjednik) i sudiju Volodymyra Vassylenka da vode rutinske poslove za vrijeme odustva sudije Mohameda Fassija Fihrija.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu se mjerodavnim smatra francuski tekst.

  /potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsjednik
Dana 13. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
   

[pečat Međunarodnog suda]