Nije službeni dokument

Predmet br. IT-96-23/2-PT

Tužilac protiv Radovana Stankovića

ODLUKA

SEKRETAR SUDA,

IMAJUĆI U VIDU Statut Međunarodnog suda koji je Savjet bezbjednosti usvojio na osnovu Rezolucije 827 (1993.), a posebno član 21;

IMAJUĆI U VIDU Pravilnik o postupku i dokazima koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994. godine, s naknadnim izmjenama i dopunama, a posebno pravila 44 i 45;

IMAJUĆI U VIDU Uputstvo o dodjeli branioca (dalje u tekstu: Uputstvo) koje je Međunarodni sud usvojio 28. jula 1994., s naknadnim izmjenama, a posebno članove 6, 8, 10 i 11 (B);

IMAJUĆI U VIDU da je 18. jula 2002. g. Radovan Stanković (dalje u tekstu: optuženi) zatražio da njegovim braniocem bude imenovan g. Milenko Radović, advokat iz Foče/Srbinja;

IMAJUĆI U VIDU da izjavu o imovnom stanju optuženog od 18. jula 2002. još uvijek nisu ovjerile odgovarajuće vlasti;

IMAJUĆI U VIDU da sekretar Suda, da bi utvrdio da li optuženi ispunjava potrebne uslove za dodjelu branioca, može ispitati njegovo imovno stanje, zatražiti prikupljanje informacija ili predočenje dokumenata da bi provjerio opravdanost zahtjeva;

IMAJUĆI U VIDU da pravo optuženog na branioca ne smije biti dovedeno u pitanje dok sekretar ispituje izjavu o imovnom stanju iz člana 7 i dobivene informacije u skladu s članom 10 Uputstva;

IMAJUĆI U VIDU da g. Radović ne ispunjava uslov za imenovanje iz člana 14 (A)(ii) Uputstva, ali da govori jezik optuženog;

ODLUČUJE da g. Radovića imenuje braniocem optuženog od 18. jula 2002. za razdoblje od 120 dana.

Hans Holthuis,
sekretar Suda
/potpisano/

Dana 29. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]