PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOVANA STANKOVIĆA


NALOG U VEZI S PROSLJEĐIVANJEM ZAHTJEVA NA OSNOVU PRAVILA 11bis

Tužilaštvo:
Carla Del Ponte, tužilac
Jan Wubben, viši zastupnik Tužilaštva

Odbrana:
Milenko Radović

1. Dana 21. septembra 2004., Tužilaštvo mi je na osnovu pravila 11 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) podnijelo zahtjev da imenujem Pretresno vijeće koje će preispitati zahtjev da se ovaj predmet proslijedi nadležnim organima Bosne i Hercegovine.[1] U materijalu kojim je potkrijepljen zahtjev, Tužilaštvo je najavilo namjeru da zatraži da se ovaj predmet proslijedi posebnom Vijeću za ratne zločine Državnog suda Bosne i Hercegovine.[2]

2. Dana 27. septembra 2004., izdao sam Preliminarni nalog po zahtjevu Tužilaštva.[3] U tom Preliminarnom nalogu, rekao sam da sam, kada sam nedavno primio sličan zahtjev na osnovu pravila 11 bis u predmetu Tužilac protiv Mejakića i drugih, predmet br. IT-02-65-PT, od tužioca zatražio da reaguje ako Bosna i Hercegovina "još nije spremna preuzeti predmete koji se prosljeđuju na osnovu pravila 11 bis."[4] Stoga sam izrazio svoju namjeru da odgodim donošenje odluke u ovom predmetu dok ne dobijem dopunski zahtjev Tužilaštva u predmetu Mejakić.

3. Dana 29. septembra 2004., Tužilaštvo je dostavilo odgovor na moj Preliminarni nalog u predmetu Mejakić.[5] Tužilaštvo u odgovoru navodi da, pošto se očekuje da posebno Vijeće za ratne zločine Državnog suda Bosne i Hercegovine počne s radom u januaru 2005., sada nije prerano da Pretresno vijeće razmotri predmetni zahtjev, te da postoje opravdani razlozi vezani za "koherentno planiranje i efikasan rad pravosuđa, kako na Međunarodnom sudu tako i u BiH" zbog kojih Pretresno vijeće treba postupiti na navedeni način.[6]

4. U svjetlu Odgovora tužioca i pitanja koja su pokrenuta odlučio sam da Zahtjev proslijedim istom Pretresnom vijeću koje je mojim Nalogom u predmetu Mejakić konstituirano 4. oktobra 2004.[7]

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 5. oktobra 2004.  
U Haagu, /potpis na originalu/
Nizozemska sudija Theodor Meron,
  predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima za prosljeđivanje predmeta drugom sudu, 21. septembar 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev).

[2] Zahtjev Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima da se odobri prosljeđivanje optužnice državi Bosni i Hercegovini, djelimično povjerljivo (povjerljivi Dodaci II i III), 21. septembar 2004., par. 1.

[3] Preliminarni nalog po zahtjevu Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis, 27. septembar 2004. (dalje u tekstu: Preliminarni nalog).

[4] Preliminarni nalog, par. 3.

[5] Dopunski zahtjev Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis, Tužilac protiv Mejakića i drugih, predmet br. IT-02-65-PT, 29. septembar 2004. (dalje u tekstu: Odgovor).

[6] Odgovor, par. 8, 10.

[7] Nalog o imenovanju Pretresnog vijeća koje će utvrditi da li optužnice treba na osnovu pravila 11 bis proslijediti drugom sudu, 4. oktobar 2004.