MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC SUDA
PROTIV
DUŠANA TADIĆA poznatog i kao "DULE"
GORANA BOROVNICE

 

OPTUŽNICA

Richard J. Goldstone, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlašćenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ("Statut Suda"), optužuje:

1. Od približno 25. maja 1992. godine srpske snage su napale područja naseljena bosanskim Muslimanima i Hrvatima u opštini Prijedor, Republika Bosna i Hercegovina, terajući gotovo sve Muslimane i Hrvate iz njihovih domova i zatvarajući hiljade, uključujući i više od 3000 ljudi koji su bili zatvoreni u logoru Omarska, bivšem kompleksu rudnika Omarska. Optuženi Dušan TADIĆ poznat i kao "Dule" ili/i "Duško", učestvovao je u skupljanju i maltretiranju, uključujući i ubijanja, bosanskih Muslimana i Hrvata u opštini Prijedor, unutar logora Omarska i izvan logora Omarska, kako se navodi u daljem tekstu. Optuženi Goran BOROVNICA zajedno sa Dušanom TADIĆEM učestvovao je u ubistvima koja su se događala izvan logora Omarska, kao što se navodi u daljem tekstu:

Opšti podaci:

2.1. U maju 1992. intenzivno granatiranje muslimanskih područja opštine Prijedor nateralo je muslimansko stanovništvo da napusti svoje domove. Većina ih se nakon toga predala ili su bili zarobljeni od strane srpskih snaga. Nakon što su srpske snage okupile muslimanske i hrvatske stanovnike, prisilili su Muslimane i Hrvate da u kolonama krenu prema nekom od zatvoreničkih logora što su ih Srbi bili uspostavili u opštini. Srpske snage su mnoge Muslimane i Hrvate izvlačile iz kolone i ubijale ih ili tukle na licu mesta.

2.2. Negde oko 25. maja 1992, otprilike tri nedelje nakon što su Srbi nasilno preuzeli kontrolu nad službenim vlastima u opštini, i dva dana nakon početka vojnih napada širih razmera na mesta naseljena muslimanskim stanovništvom, srpske snage su počele da odvode zatvorenike u logor Omarska.

2.3. Sledećih nekoliko nedelja, srpske snage su nastavile da okupljaju Muslimane i Hrvate iz Kozarca, grada Prijedora, i drugih mesta u opštini i da ih zatvaraju u logore. Mnogi od prijedorskih muslimanskih i hrvatskih intelektualaca, vodećih privrednika i političara su poslani u Omarsku. Osim četrdesetak žena, svi ostali zatvorenici bili su muškarci.

2.4. U krugu kompleksa rudnika Omarska koji je korišćen kao logor, vlasti logora su zatvorenike uglavnom držale u tri različite zgrade: u upravnoj zgradi, gde su vršena saslušanja i gde je bila zatvorena većina žena; u garaži ili hangaru; u "beloj kući" maloj zgradi u kojoj su vršena posebno okrutna premlaćivanja; i na cementiranom dvorišnom prostoru između zgrada koji je bio poznat kao "pista". Postojala je još jedna manja zgrada, poznata kao "crvena kuća", u koju su zatvorenici ponekad odvođeni ali se uglavnom niko nije vratio živ.

2.5. Uslovi života u Omarskoj su bili surovi. Zatvorenici su držani u skučenom prostoru s malo ili bez ikakvih mogućnosti održavanja lične higijene. Hranjeni su jednom na dan obrocima jedva dovoljnim za preživljavanje. Imali su tri minute vremena da odu do kantine, pojedu i izađu. Ono malo vode što su primali obično je bilo prljavo. Zatvorenicima se nije menjala odeća niti su imali posteljinu. Nije im pružana nikakva medicinska nega.

2.6. Surova premlaćivanja su bila uobičajena. Stražari u logoru, kao i ostali koji su dolazili u logor i fizički zlostavljali zatvorenike, kao oružje za premlaćivanja koristili su različite predmete uključujući: drvene palice, metalne šipke i alatke, komade debelih industrijskih kablova različitih dužina koji su na krajevima imali pričvršćene metalne kugle, kundake pušaka i noževe. I žene i muškarci zatvorenici bili su premlaćivani, mučeni, silovani, seksualno zlostavljani i ponižavani. Mnogi, kako poznatog tako i nepoznatog identiteta, nisu preživeli logor. Nakon što su krajem maja 1992. odveli hiljade bosanskih Muslimana i Hrvata, grupe Srba, uključujući i optužene, ulazili su u sela u kojima su boravili preostali Muslimani i Hrvati, i neke od stanovnika ubijali a neke odvodili od kuća.

Opšte postavke optužnice

3.1. U toku vremenskog perioda na koji se odnosi ova optužnica, na teritoriji Bosne i Hercegovine trajalo je stanje oružanog sukoba i delimične okupacije.

3.2. Sve radnje i propusti koje član 2 Statuta Suda navodi kao teška kršenja, dogodili su se za vreme navedenog oružanog sukoba i delimične okupacije.

3.3. Svi zatvorenici logora Omarska, kao i bosanski Muslimani i Hrvati iz Prijedorske opštine koji se spominju u ovoj optužnici, bili su čitavo to vreme osobe zaštićene Ženevskim konvencijama iz 1949.

3.4. Svi optuženi po ovoj optužnici bili su dužni postupati u skladu sa ratnim zakonima i običajima, uključujući i Ženevske konvencije iz 1949.

3.5. Osim u slučaju kad se navodi drugačije, sve radnje i propusti navedeni u ovoj optužnici dogodili su se u vremenu između 24. maja i 30. avgusta 1992. godine.

3.6. U svakom paragrafu koji tereti za mučenje, radnje su počinjena od strane, ili na nagovor, ili s odobrenjem ili znanjem, službene osobe ili osobe u tom svojstvu, i to s jednim ili više od sledećih ciljeva: da bi se dobila informacija ili priznanje od žrtve ili treće osobe; da bi se žrtvu kaznilo za neko delo koje su počinili, ili za koje se sumnjalo da su ga počinili, žrtva ili treća osoba; da bi se zastrašilo ili prinudilo žrtvu ili treću osobu; ili/i zbog bilo kog drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste.

3.7. U svakom paragrafu koji tereti za zločin protiv čovečnosti, što je zločin po članu 5 Statuta Suda, navedene radnje ili propusti bili su deo rasprostranjenog ili masovnog ili sistematskog napada usmerenog protiv civilnog stanovništva, posebno muslimanskog i hrvatskog stanovništva u prijedorskom kraju.

3.8. Pojam "Srbin" odnosi se ili na bosanske građane srpskog porekla ili/i na pojedince za koje se ne zna da li su bosanski Srbi ili građani Srbije.

3.9. Paragrafi od broja 3.1 do 3.8. ponovo su navedeni i sadržani u svakoj od dole navedenih optužbi.

OPTUŽBE:

4.1. "F" je početkom juna 1992. odvedena u logor Omarska kao zatvorenica. Negde u periodu između početka juna i 3. avgusta 1992. "F" je odvedena u zgradu Separacije koja se nalazila na ulazu u logor Omarska, u jednu prostoriju gde je Dušan TADIĆ prisilio "F" na polni odnos.

4.2. Dušan TADIĆ namerno je naneo tešku patnju "F" tako što ju je prisilio na polni odnos, što predstavlja TEŠKU POVREDU po članu 2(c) Statuta Suda, odnosno;

4.3. Dušan TADIĆ izvrgao je "F" okrutnom postupanju, prisilivši je na polni odnos, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članu 3 Statuta Suda i članu 3 (1) (a) Ženevskih konvencija iz 1949. godine.

4.4. Dušan TADIĆ silovao je "F", što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članu 5(g) Statuta Suda.

5.1. Krajem juna 1992. godine grupa bosanskih Srba koji su izvana došli u logor, uključujući i Dušana TADIĆA, ušli su u veliku zgradu garaže poznate kao "hangar" , i poimenice prozvali zarobljenike iz njihovih prostorija, uključujući Emira KARABAŠIĆA, Jasmina HRNIĆA, Envera ALIĆA, Fikreta HARAMBAŠIĆA i Emira BEGANOVIĆA. Zatvorenici su se nalazili u različitim prostorijama i izašli su pojedinačno. Ova grupa Srba, uključujući i Dušana TADIĆA, surovo je tukla zatvorenike različitim predmetima i udarali su ih nogama po glavama i telima. Nakon što je pretučen Fikret HARAMBAŠIĆ, prozvana su druga dva zatvornika, "G" i "H". Jedan član grupe naredio je "G"u i "H"u da ližu zadnjice i genitalije Fikretu HARAMBAŠIĆU, te da potom polno osakate Fikreta HARAMBAŠIĆA. "H" je prekrio usta Fikretu HARAMBAŠIĆU da bi prigušio njegove krike, a "G" je odgrizao jedan testis Fikretu HARAMBAŠIĆU. Emir KARABAŠIĆ, Jasmin HRNIĆ i Fikret HARAMBAŠIĆ umrli su od posledica mučenja. Enver ALIĆ, koji je bio teško povređen, bačen je na kamion s leševima i odvezen.

žrtva: Emir KARABAŠIĆ

5.2 Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Emira KARABAŠIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.3. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Emira KARABAŠIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.4. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Emira KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

5.5. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Emiru KARABAŠIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.6. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Emira KARABAŠIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.7. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Emira KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Jasmin HRNIĆ

5.8. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Jasmina HRNIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.9. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Jasmina HRNIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.10. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Jasmina HRNIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

5.11. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Jasminu HRNIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.12. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Jasmina HRNIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.13. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Jasmina HRNIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Enver ALIĆ

5.14. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Envera ALIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.15. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Envera ALIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.16. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Envera ALIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

5.17. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Enveru ALIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.18. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Envera ALIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.19. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Envera ALIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Fikret HARAMBAŠIĆ

5.20. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Fikreta HARAMBAŠIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.21. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Fikreta HARAMBAŠIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.22. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Fikreta HARAMBAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

5.23. Dušan TADIĆ učestvovao je u mučenju Fikreta HARAMBAŠIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(b) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.24. Dušan TADIĆ učestvovao je u mučenju Fikreta HARAMBAŠIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.25. Dušan TADIĆ učestvovao je u mučenju Fikreta HARAMBAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(f) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Emir BEGANOVIĆ

5.26. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Emiru BEGANOVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.27. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Emira BEGANOVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.28. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Emira BEGANOVIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: "G"

5.29. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih postupaka prema "G", što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(b) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.30. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju "G" okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.31. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv "G", što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: "H"

5.32. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih postupaka prema "H", što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(b) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

5.33. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju "H" okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

5.34. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv "H", što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

6.1. Negde oko 10. juna 1992. godine, u zgradi poznatoj kao "bela kuća" u logoru Omarska , grupa Srba koji su izvana došli u logor, uključujući i Dušana TADIĆA, surovo su pretukli Šefika SIVCA, bacili ga na pod prostorije i tamo ostavili, gde je i umro.

žrtva: Šefik SIVAC

6.2. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Šefiku SIVCU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

6.3. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Šefika SIVCA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

6.4. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Šefika SIVCA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

7.1. Krajem jula 1992. godine, grupa Srba koji su izvana došli u logor, uključujući i Dušana TADIĆA, surovo su tukli i udarali nogama Hakiju ELEZOVIĆA, Saliha ELEZOVIĆA, Sejada SIVCA i druge zatvorenike, iza zgrade poznate kao "bela kuća" u logoru Omarska. Hakija ELEZOVIĆ je preživeo premlaćivanje. Salih ELEZOVIĆ, Sejad SIVAC, i ostali zatvorenici sutradan su na tom mestu pronađeni mrtvi.

žrtva: Hakija ELEZOVIĆ

7.2. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Hakiji ELEZOVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

7.3. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Hakije ELEZOVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

7.4. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Hakije ELEZOVIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Salih ELEZOVIĆ

7.5. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Salihu ELEZOVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

7.6. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Saliha ELEZOVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA sadržanih u članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

7.7. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Saliha ELEZOVIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Sejad SIVAC

7.8. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Sejadu SIVCU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

7.9. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Sejada SIVCA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

7.10. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Sejada SIVCA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

8.1. Negde u drugom delu meseca juna ili u prvom delu jula 1992. godine, grupa Srba koji su došli izvan logora, uključujući i Dušana TADIĆA, naredili su, u blizini zgrade poznate kao "bela kuća", grupi zatvorenika čija imena nisu poznata, da kao životinje piju vodu iz bara na zemlji, skakali su im na leđa i tukli ih sve dok više nisu mogli da se pomeraju. Dok se žrtve odvozilo na tačkama, TADIĆ je u usta jednoj od žrtava ispraznio sadržaj aparata za gašenje požara.

8.2. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda grupi zatvorenika logora Omarska čija imena nisu poznata, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

8.3. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju tih neidentifikovanih zatvorenika logora Omarska okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

8.4. Dušan TADIĆ i Dušan KNEŽEVIĆ učestvovali su u izvršavanju nečovečnih radnji protiv spomenutih neidentifikovanih zatvorenika logora Omarska, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

9.1. Negde oko 8. jula 1992. godine, grupa Srba koji su izvana došli u logor, uključujući Dušana TADIĆA, prozivali su, u zgradi poznatoj kao "bela kuća", pojedinačno zatvorenike iz jedne prostorije u drugu, gde su ih tukli. Nakon što je prozvan određen broj zatvorenika, Hase IČIĆ je odveden u sobu gde su mu članovi grupe, uključujući Dušana TADIĆA, stavili konopac oko vrata, tukli ga palicama i udarali čizmama sve dok nije izgubio svest.

9.2. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teške patnje ili teških telesnih ili zdravstvenih povreda Hasi IČIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

9.3. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Hase IČIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

9.4. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Hase IČIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

10.1. Oko 27. maja 1992. godine srpske snage su primorale na predaju bosanske Muslimane i Hrvate s područja Kozarca. Neki su ljudi odmah ubijeni a ostali su naterani da idu u koloni u pravcu grada Kozarca gde su ih autobusima odvezli u razne logore na području opštine Prijedor. Kako je sve više Muslimana i Hrvata iz opštine bilo prisiljeno da se preda, formirali su kolone koje su se kretale prema mestima označenim za okupljanje. Među ljudima koji su se nalazili u koloni bili su i Ekrem KARABAŠIĆ, Ismet KARABAŠIĆ, Sejdo KARABAŠIĆ i Redo FORIĆ, sva četvorica bosanski Muslimani i stanovnici s područja Kozarca. Kad su njih četvorica došli do jedne raskrsnice u gradu, članovi srpskih snaga s tog područja, uključujući Dušana TADIĆA i Gorana BOROVNICU, izvukli su ih iz kolone. Srbi, uključujući TADIĆA i BOROVNICU, gurnuli su Ekrema KARABAŠIĆA, Ismeta KARABAŠIĆA, Sejdu KARABAŠIĆA i Redu FORIĆA prema zidu, i ubili ih iz vatrenog oružja.

žrtva: Ekrem KARABAŠIĆ

10.2. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom ubistvu Ekrema KARABAŠIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.3. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Ekrema KARABAŠIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

10.4. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Ekrema KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

10.5. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Ekremu KARABAŠIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.6. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u podvrgavanju Ekrema KARABAŠIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

10.7. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Ekrema KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Ismet KARABAŠIĆ

10.8. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom ubistvu Ismeta KARABAŠIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.9. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Ismeta KARABAŠIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

10.10. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Ismeta KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

10.11. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Ismetu KARABAŠIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.12. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u podvrgavanju Ismeta KARABAŠIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

10.13. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Ismeta KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Seido KARABAŠIĆ

10.14. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom ubistvu Sejde KARABAŠIĆA, što predstavlja TEŠKE POVREDE prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.15. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Sejde KARABAŠIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

10.16. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Sejde KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

10.17. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Sejdi KARABAŠIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.18. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u podvrgavanju Sejde KARABAŠIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

10.19. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Sejde KARABAŠIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Redo FORIĆ

10.20. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom ubistvu Rede FORIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.21. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Rede FORIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija

10.22. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u ubistvu Rede FORIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

10.23. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Redi FORIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

10.24. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u podvrgavanju Rede FORIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

10.25. Dušan TADIĆ i Goran BOROVNICA učestvovali su u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Rede FORIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

11.1 Negde oko 14. juna 1992. godine, dve grupe naoružanih Srba, s kojima je bio i Dušan TADIĆ, ušli su u sela Jaskići i Sivci, opština Prijedor, smeštena jugoistočno od grada Prijedora. Srbi su išli od kuće do kuće prozivajući sve stanovnike i odvajajući muškarce u dobi od 15 do 65 godina od žena i dece. Među muškarcima izdvojenim u Sivcima bili su i Sakib ELKAŠEVIĆ, Osme ELKAŠEVIĆ, Alija JAVOR, Abaz JASKIĆ i Nijaz JASKIĆ, koji su svi ubijeni iz vatrenog oružja ispred svojih kuća. Nakon toga ove dve grupe Srba otišle su u selo Jaskići, silom nateravši Muslimane iz Sivaca, među kojima su bili Meho KENJAR i Adam JAKUPOVIĆ, da pođu sa njima. U Jaskićima Srbi su silom isterali, između ostalih, Salka JASKIĆA, Ismeta JASKIĆA, Beida BALIĆA, Šefika BALIĆA, Nijaza ELKAŠEVIĆA i Ilijaša ELKAŠEVIĆA iz njihovih kuća. Dušan TADIĆ i nekolicina drugih Srba naterali su tada žrtve da legnu na zemlju, tukli ih debelim drvenim palicama, udarali nogama, i potom ih odveli iz sela u nepoznatom pravcu.

žrtva: Sakib ELKAŠEVIĆ

11.2. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Sakiba ELKAŠEVIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.3. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Sakiba ELKAŠEVIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.4. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Sakiba ELKAŠEVIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

11.5. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Sakibu ELKAŠEVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.6. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Sakiba ELKAŠEVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.7. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Sakiba ELKAŠEVIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Osme ELKAŠEVIĆ

11.8. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Osme ELKAŠEVIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.9. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Osme ELKAŠEVIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.10. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Osme ELKAŠEVIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

11.11. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Osmi ELKAŠEVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.12. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Osme ELKAŠEVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.13. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Osme ELKAŠEVIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Abaz JASKIĆ

11.14. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Abaza JASKIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.15. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Abaza JASKIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.16. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Abaza JASKIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

11.17. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Abazu JASKIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.18. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Abaza JASKIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.19. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Abaza JASKIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Nijaz JASKIĆ

11.20. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Nijaza JASKIĆA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.21. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Nijaza JASKIĆA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.22. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Nijaza JASKIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

11.23. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Nijazu JASKIĆU, što predstavlja TEŠKE POVREDE prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.24. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Nijaza JASKIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.25. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Nijaza JASKIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Alija JAVOR

11.26. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom ubistvu Alije JAVORA, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(a) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.27. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Alije JAVORA, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.28. Dušan TADIĆ učestvovao je u ubistvu Alije JAVORA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Suda.

11.29. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Aliji JAVORU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.30. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Alije JAVORA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.31. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Alije JAVORA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Beido BALIĆ

11.32. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Beidi BALIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.33. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Beide BALIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.34. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvršavanju nečovečnih radnji protiv Beide BALIĆA, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Šefik BALIĆ

11.35. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Šefiku BALIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.36. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Šefika BALIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.37. Dušan TADIĆ učestvovao je u izvrgavanju Šefika BALIĆA nečovečnim radnjama, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Ilijaš ELKAŠEVIĆ

11.38. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Ilijašu ELKAŠEVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.39. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Ilijaša ELKAŠEVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.40. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Ilijaša ELKAŠEVIĆA nečovečnim radnjama, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Nijas ELKAŠEVIĆ

11.41. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Nijasu ELKAŠEVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.42. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Nijasa ELKAŠEVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.43. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Nijasa ELKAŠEVIĆA nečovečnim radnjama, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Adam JAKUPOVIĆ

11.44. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Adamu JAKUPOVIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.45. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Adama JAKUPOVIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.46. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Adama JAKUPOVIĆA nečovečnim radnjama, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Ismet JASKIĆ

11.47. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Ismetu JASKIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.48. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Ismeta JASKIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.49. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Ismeta JASKIĆA nečovečnim radnjama, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Salko JASKIĆ

11.50. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Salki JASKIĆU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.51. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Salke JASKIĆA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.52. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Salke JASKIĆA nečovečnim radnjama, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

žrtva: Meho KENJAR

11.53. Dušan TADIĆ učestvovao je u namernom nanošenju teških telesnih ili zdravstvenih povreda Mehi KENJARU, što predstavlja TEŠKU POVREDU prema članovima 2(c) i 7(1) Statuta Suda, odnosno;

11.54. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Mehe KENJARA okrutnom postupanju, što predstavlja KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članovima 3 i 7(1) Statuta Suda i članu 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

11.52. Dušan TADIĆ učestvovao je u podvrgavanju Mehe KENJARA nečovečnim radnjama, što predstavlja ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Suda.

Richard J. Goldstone
Tužilac