Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu- 22. februar 2012.

Datum: 22.02.2012
Vreme: 12:00 časova 
   

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na najnovije informacije u nekoliko predmeta pred Međunarodnim sudom.

Presuda u postupku protiv Milana Tupajića, bivšeg šefa kriznog štaba Srpske opštine Sokolac, koji se tereti za nepoštovanja suda, biće izrečena u petak, 24. februara u 15:30 časova u sudnici I. Tupajić se tereti zbog toga što nije postupio po dva naloga subpoena, kojima mu je naloženo da svedoči u predmetu protiv Radovana Karadžića, odnosno zato što nije pokazao valjan razlog iz kojeg nije mogao da postupi po nalozima. Na prvom stupanju pred sud, koje je održano 16. decembra 2011, Tupajić se izjasnio da se ne oseća krivim. Suđenje je održano 3. februara 2012.

Početak suđenja Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS), zakazan je za ponedeljak, 14. maja 2012. Veće je prvobitno najavilo da očekuje da suđenje počne 27. marta 2012. Istom odlukom Veće je takođe ograničilo broj sedmica u kojima će se voditi pretres za početnu fazu suđenja do 20. avgusta 2012. kako bi stranama u postupku na raspolaganju bilo više vremena za pripremu. Sledeća statusna konferencija u ovom predmetu održaće se sutra u 15:00 časova u sudnici III.

Na suđenju Zdravku Tolimiru, odbrana je juče završila izvođenje svojih dokaza nakon što su saslušana četiri svedoka. Tužilaštvo je pozvalo ukupno 126 svedoka. Iznošenje završnih reči zakazano je za 21. i 22. avgust 2012. Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik komandanta za obaveštajno-bezbednosne poslove Glavnog štaba vojske bosanskih Srba, tereti se za genocid, udruživanje radi činjenja genocida, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjenih između jula i novembra 1995. protiv bosanskih Muslimana u Srebrenici i Žepi, istočna Bosna i Hercegovina. Suđenje je počelo 26. februara 2010.

Postupak na suđenju Radovanu Karadžiću, kao i na suđenju Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, te Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavljaju se ove i naredne sedmice prema rasporedu.

Na suđenju Stanišiću i Župljaninu, Veće je navelo da će pozvati tri svedoka koji će svedočiti o ‘različitim pitanjima od važnosti za neke od zločina za koji se optuženi terete prema Optužnici. Kako je Veće naložilo, Srboljub Jovičinac će svedočiti 23. februara 2012, Slavko Lisica će svedočiti 1. i 2. marta, a Tomislav Kovač će svedočiti 7. i 8. marta 2012.

Na suđenju Karadžiću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje Milana Lešića, kanadskog Srbina koji je bio osnivač humanitarne organizacije koja je pružala finansijsku i materijalnu podršku političkom i vojnom rukovodstvu Republike Srpske tokom rata. Sledeći svedok je Ljubomir Obradović, koji je bio načelnik organa za operativno-nastavne poslove Glavnog štaba Vojske Republike Srpske tokom 1995. godine

Na suđenju Stanišiću i Simatoviću, Veće trenutno sluša svedočenje svedoka Stanišićeve odbrane Riste Šeovca, bivšeg komandira granične policijske stanice u Bajinoj Bašti, Srbija.

       
Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:
   
Nisu postavljena nikakva pitanja.
 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu