Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 16. januar 2013.

                                     
Datum: 16.01.2013.
Vreme: 12:00 časova

Snimak sedmične konferencije za štampu uskoro će biti dostupan na kanalu MKSJ na YouTubeu.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Žalbeno veće danas je obelodanilo javnu verziju svoje odluke od 30. novembra 2012. kojom je odbijen zahtev odbrane da se okonča žalbeni postupak u vezi s Milanom Gverom, zaključivši da se “dovoljno oporavio od pretrpljenog moždanog udara da može učestvovati u žalbenom postupku bez ugrožavanja njegovih prava”. Žalbeno veće je dodalo da “se uvjerilo da je Gvero sposoban da razumije suštinu prvostepene Presude protiv njega, da razumije žalbeni postupak i njegove moguće posljedice”. Gverinoj odbrani je naloženo da podnese eventualnu najavu žalbe najkasnije do 15 dana nakon donošenja odluke od 30. novembra 2012. godine.

Gvero je jedan od šestorice optuženih u predmetu Popović i drugi, koji je 10. juna 2010. osuđen na pet godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Nakon što je Gvero pretrpeo moždani udar, njegov branilac je 30. septembra 2010. rekao da je Gverino zdravstveno stanje takvo da ne može smisleno učestvovati u žalbenom postupku. Žalbeno veće je 13. decembra 2010. odlučilo da privremeno obustavi postupak. Odluka Žalbenog veća zasnovana je na pažljivom ispitivanju četiri medicinska izveštaja koja su dostavila četiri različita lekara specijalista. Ova odluka je dostupna online.

Sada ću se osvrnuti na ono što se dešava u sudnicama Međunarodnog suda:

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje zaštićenog svedoka odbrane. On je 55. svedok odbrane.

Na suđenju Ratku Mladiću, trenutno svedoči svedok Michael Rose, bivši komandant UNPROFOR-a u BiH. On je 62. svedok Tužilaštva.

Suđenje Goranu Hadžiću biće nastavljeno u ponedeljak, 21. januara u 9:00 časova u sudnici II.

Od ostalih događaja pomenula bih da ministar pravde Srbije, Nikola Selaković, sutra dolazi u posetu Međunarodnom sudu i da će se sastati sa predsednikom, tužiocem i sekretarom Međunarodnog suda i razgovarati o pitanjima od zajedničkog interesa.

Outreach program Međunarodnog suda će u petak biti domaćim grupi državnih činovnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Turske. Ova poseta organizovana je u saradnji s Institutom Asser u sklopu njihovog programa Alternativnog rešavanja sukoba.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu