Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 27. mart 2013

                                         
Datum: 27.03.2013.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Juče je zavedena javna redigovana verzija odluke predsednika od 29. novembra 2012. kojom je Mladenu Naletiliću odobreno prevremeno puštanje na slobodu. Naletilić je pušten iz zatvora u Italiji 18. februara 2013.

Naletilić, zvani Tuta, osuđen je 3. maja 2006. na 20 godina zatvora za zločine počinjene nad bosanskim Muslimanima od aprila 1993. do januara 1994. na području Mostara u Bosni i Hercegovini. Na izdržavanje kazne u Italiju prebačen je 24. aprila 2008.

Naletilić je bio osnivač i komandant Kažnjeničke bojne, vojne jedinice u sastavu Hrvatskog vijeća obrane.

Prilikom donošenja odluke, predsednik je uzeo u obzir težinu zločina za koje je Naletilić osuđen i dokaze o kajanju koje je pokazao za žrtve svojih zločina dok je bio u zatvoru, njegovo dobro vladanje, kao i zdravstveno stanje.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama:

Presuda Pretresnog veća u predmetu protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, dvojice bivših visokih funkcionera vlasti bosanskih Srba optuženih za zločine počinjene nad nesrpskim civilima na raznim područjima Bosne i Hercegovine od aprila do decembra 1992. godine, biće izrečena danas popodne, u 15:30 časova u sudnici I.

Sada ću se osvrnuti na razvoj događaja na suđenju Radovanu Karadžiću. U ponedeljak, 25. marta, Radislav Krstić je odbio da svedoči u ovom predmetu, čime je postupio suprotno odluci Veća od 13. marta kojom mu je naloženo da svedoči. Veće će u dogledno vreme izdati nalog umesto optužnice za nepoštovanje suda. Krstiću je na MKSJ u decembru 2004. izrečena kazna od 35 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995.

Žalbeni pretres po žalbi Tužilaštva na odluku Pretresnog veća da Karadžića oslobodi krivice po tački 1 optužnice zakazan je za sredu, 17. aprila, od 9:00 do 12:30 časova u sudnici III.

Tačkom 1 Karadžić se tereti za genocid u vezi sa zločinima počinjenim od 31. marta do 31. decembra 1992 nad bosanskim Muslimanima i bosanskim Hrvatima u nekim opštinama u BiH.

Usmena odluka Veća donesena je 28. juna 2012. u skladu s pravilom 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda prema kojem, nakon završetka izvođenja dokaza optužbe pretresno veće može, usmenom odlukom, nakon što sasluša argumente strana, doneti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu.

Postupak na suđenju Karadžiću je u toku i Pretresno veće trenutno saslušava svedočenje Rodoljuba Đukanovića, koji svedoči o događajima u Bratuncu, kao bivši član Kriznog štaba u tom gradu. On je 116. svedok kojeg je pozvala odbrana.

Statusna konferencija u postupku protiv Vlastimira Ðorđevića zakazana je za ponedeljak, 13. maja u sudnici 1. Vremenski raspored održavanja pretresa će biti naknadno objavljen. Ovaj bivši visoki zvaničnik srpske policije je 23. februara 2011. osuđen na 27 godina zatvora za zločine počinjene nad civilima kosovskim Albancima tokom 1999. Obe strane u postupku su uložile žalbu na presudu. Tužilaštvo je od Veća tražilo da poveća kaznu na kaznu doživotnog zatvora, a odbrana je tražila smanjenje kazne.

Sada ću se osvrnuti na najnovije aktivnosti Outreach programa Međunarodnog suda. Želela bih da vam skrenem pažnju na novu stranicu o obrazovnom projektu namenjenom mladima koja je juče postavljena na našem vebsajtu. Na stranici se detaljno opisuje ovaj projekat koji približio rad Međunarodnog suda hiljadama učenika srednjih škola i studenata širom bivše Jugoslavije tokom 2011/2012. školske godine. Druga serija prezentacija za ovu školsku godinu započela je u februaru.

Na kraju, Outreach program je ove sedmice započeo drugu seriju univerzitetskih predavanja za studente Fakulteta kriminalistike Univerziteta u Sarajevu, Američkog univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Ova predavanja su deo regionalnog projekta Outreach programa rada s mladima kojem je cilj da učenicima i studentima širom bivše Jugoslavije pruži informacije o radu Međunarodnog suda.
   
Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu