Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 3. april 2013.

                                          
Datum: 3.04.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama:

Prvo stupanje Radislava Krstića pred sud biće održano sutra popodne u 15:30 časova u sudnici III. Krstić, bivši komandant Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba (VRS), optužen je za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog toga što nije postupio ili izneo valjan razlog zašto nije mogao postupiti po nalogu subpoena, kojim mu je naloženo da svedoči u predmetu protiv Radovana Karadžića. Dodatne informacije o ovom predmetu dostupne su online.

Statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Vlastimira Đorđevića biće održana sledećeg utorka, 9. aprila u 14:45 časova u sudnici I.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno veće trenutno saslušava svedočenje Milovana Bjelice koji svedoči o događajima u Sokocu, gde je bio predsednik Opštinskog odbora Srpske demokratske stranke. On je 120. svedok kojeg je pozvala odbrana.

Postupci na suđenjima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću biće nastavljeni u ponedeljak, 8. aprila ujutro u sudnici I, odnosno u sudnici II.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu