Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 28. august 2013

Datum: 28.08.2013.
Vrijeme: 12:30 sati

Sekretarijat i Sudska vijeća:

Magdalena Spalińska, glasnogovornica Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:
   
Dobar dan,

U predmetu Prlić i drugi, tužilaštvo je juče podnijelo najavu žalbe na presudu Pretresnog vijeća. Navedena su četiri žalbena osnova i zatraženo povećanje kazni.

Tužilaštvu je 21. juna naloženo da podnese najavu žalbe u roku od 90 dana nakon izricanja presude. Branioci Slobodana Praljka i Berislava Pušića podnijeli su najave žalbe u junu, dok je Jadranku Prliću, Brunu Stojiću, Milivoju Petkoviću i Valentinu Ćoriću naloženo da to učine u roku od 60 dana od objavljivanja engleskog prevoda presude. 

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama.

Sljedeće sedmice, u srijedu, 4. septembra, u 15:00 sati u sudnici I, održaće se statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Kao što sam spomenula na prošlosedmičnoj konferenciji za štampu, sve strane u postupku su se žalile na presudu Pretresnog vijeća, a tužilaštvo i Stanišićeva odbrana podnijeli su žalbene podneske 19. avgusta 2013. Župljanin je posljednji podnio žalbeni podnesak i to u petak, 23. avgusta.

Statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Šainović i drugi takođe će se održati u sljedeću srijedu, 4. septembra, u 15:30 sati u sudnici III.

Postupak na suđenju Ratku Mladiću zakazan je za ovu i sljedeću sedmicu. Na suđenju svjedoči Emir Turkušić, policijski istražitelj tokom rata u Sarajevu. On je 134. svjedok tužilaštva.

Na suđenju Goranu Hadžiću, koje će se takođe nastaviti ove i sljedeće sedmice, trenutno svjedoči svjedok Geert Ahrens, nekadašnji međunarodni posrednik u bivšoj Jugoslaviji. On je 70. svjedok tužilaštva.

Želim da podsjetim da je suđenje Radovanu Karadžiću privremeno obustavljeno i da bi se trebalo nastaviti 28. oktobra.

Tužilaštvo:

Konferenciji za štampu nije prisustvovao niko od predstavnika Tužilaštva.

Pitanja:
    
Nije bilo pitanja.