Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 30. oktobar 2013.

Datum: 30.10.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,
    
Predsednik i tužilac Međunarodnog suda juče su održali odvojene sastanke s predstavnicima dva udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine, Udruženja građana “Majke enklava Srebrenica i Žepa” i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Diskutovano je o temama od zajedničkog interesa i predstojećim skupovima.   

Sada ću se osvrnuti na najnovije informacije u predmetima.

Veće je juče Radovanu Karadžiću odobrilo dodatnih 25, od zatraženih 100 sati, da iznese dokaze svoje odbrane u vezi s tačkom 1 Optužnice, kojom se tereti za genocid u više opština u Bosni i Hercegovini. Veće je konstatovalo da je Karadžić već predočio "značajan broj dokaza u vezi s tačkom 1" i da mu je preostalo još 67 sati, uz dodatnih 25 sati koji su mu odobreni.

Veće je 2 odbilo Karadžićev zahtev da za odvajanje tačke 1. Veće je delimično odobrilo Karadžićev zahtev za suspenziju postupka, odobrivši optuženom vreme za pripreme za izvođenje odbrane u odnosu na tački 1. Shodno tome, suđenje je ponovo počelo juče.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće trenutno saslušava svedočenje Milenka Živanovića, bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske. On svedoči nakon što mu je u aprilu ove godine izdat obavezujući nalog subpoena. On je 175. svedok odbrane. Suđenje je zakazano do kraja ove i cele sledeće sedmice.

Predsedavajući sudija Orie u postupku protiv Ratka Mladića je 25. oktobra strane u postupku obavestio da će se suđenje voditi četiri dana u sedmici do kraja izvođenja dokaza Tužilaštva. Danas nije održan pretres, međutim, suđenje će se nastaviti sutra i u petak prema rasporedu.

Sada ću se osvrnuti na vesti u vezi s Outreach programom. Ove sedmice Outreach program je domaćin grupi od osam novinara iz BiH, Srbije i Hrvatske koja je u petodnevnoj poseti MKSJ. Ova poseta je organizovana u saradnji s Balkanskom mrežom istraživačkog novinarstva (BIRN), dugogodišnjim partnerom Outreach programa koji deluje u regionu bivše Jugoslavije. Novinari u će se sastati s visokim zvaničnicima Veća, Sekretarijata i Tužilaštva koji će im predstaviti ključne funkcije ova tri tela, i posetiocima predstaviti detalje u vezi s radom i dostignućima Međunarodnog suda. Novinari će prisustvovati suđenima, a takođe će imati priliku da pričaju s predsednikom i tužiocem MKSJ.

Na kraju, Outreach program 26. i 27. novembra u Sarajevu organizuje dvodnevnu konferenciju kojom će obeležiti 20. godišnjicu rada Međunarodnog suda. Diskusije će fokusirati na dostignuća koja je Međunarodni sud postigao i izazove s kojima se susreće, mehanizme za obezbeđivanje reparacija žrtvama i na zaštitu svedoka, te na buduću dostupnost arhive MKSJ ljudima u bivšoj Jugoslaviji. Očekuje se da će konferenciji prisustvovati više od 200 učesnika, a najmanje dve trećine od njih će biti s prostora bivše Jugoslavije i predstavljati širok spektar institucija, uz međunarodne stručnjake i osoblje Međunarodnog suda. Predsednik Međunarodnog suda će, u sklopu konferencije, održati sastanke s udruženjima žrtava.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilac Serge Brammertz će sledeće sedmice otputovati u Srbiju, i u Beogradu održati niz sastanaka od 4. do 6. novembra. Tužilac će se sastati sa premijerom Srbije, drugim članovima Vlade, tužiocem za ratne zločine Srbije i predstavnicima međunarodne zajednice.

Sastanci koje će tužilac održati u Srbiji deo su priprema za podnošenje njegovog izveštaja o strategiji okončanja rada Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kasnije ovog meseca.

Pitanja:

 Nisu postavljena nikakva pitanja.