Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 6.11.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na najnovije informacije u nekim od predmeta u toku.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće je odobrilo zahtev optuženog da doda dva nova svedoka koji će svedočiti o događajima u Srebrenici i da sa svog aktuelnog spiska svedoka povuče 98 svedoka čija se svedočenja tiču događaja u opštinama. Karadžić ima rok da ove izmene unese u spisak svojih svedoka do 11. novembra 2013.

Takođe u predmetu Karadžić, optuženi je u ponedeljak podneo zahtev predsedniku MMKS Theodoru Meronu da izda nalog kojim bi imenovao jednog sudiju da razmotri da li treba imenovati amicus curiae tužioca koji bi istražio navode o mogućem nepoštovanju suda koje je počinila bivši tužilac MKSJ Carla del Ponte. Ovaj zahtev se zasniva na depeši iz aprila 2004. koju je objavio Wikileaks, koja, prema optuženom, pokazuje da je Del Ponte obelodanila poverljive informacije sa suđenja Slobodanu Miloševiću zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država.

Isti ovakav zahtev podnet je 27. septembra predsedniku MKSJ Meronu, koji je imenovao specijalno veće da razmotri taj zahtev. Specijalno veće je 18. oktobra 2013. odlučilo da nad ovim pitanjem nadležnost ima Mehanizam, nakon čega je optuženi svoj novi zahtev podneo MMKS.

Osvrnuću se sada na aktivnosti u sudnicama. Danas nema pretresa na suđenju Ratku Mladiću.  Međutim, suđenje će biti nastavljeno sutra nastavkom svedočenja veštaka Richarda Higgsa, koji svedoči o korišćenju minobacača tokom rata u Sarajevu. On je 156. svedok tužilaštva.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, svedok Vujadin Popović, bivši oficir Vojske Republike Srpske, svedoči o događajima u Srebrenici u julu 1995. godine. On  je 179. svedok odbrane.

Oba ova suđenja nastavljaju se ove i sledeće sedmice prema rasporedu.

I na kraju, sledeće srede, 13. novembra 2013, zakazana je statusna konferencija u predmetu Đordević, koja će se održati u 15:00 časova u sudnici II.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

 Nisu postavljena nikakva pitanja.