Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 18.12.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:
   
Dobar dan,

Dobrodošli na poslednju konferenciju za štampu pre početka zimske pauze u radu Međunarodnog suda. Zimska pauza počinje u ponedeljak, 23. decembra I trajaće do petka, 10. januara. Molim vas da u januaru proverite raspored u sudnicama na našem vebsajtu kako biste se informisali o eventualnim promenama u rasporedu.

Sada ću se osvrnuti na najnoviji razvoj događaja u postupcima.

Odlukom koja je zavedena s 13. decembrom, predsednik Meron je odbio zahtev Mileta Mrkšića od 4. juna 2013. za prevremeno puštanje na slobodu.  Predsednik u svojoj odluci napominje da je Mrkšić odslužio samo polovinu kazne na koju je osuđen i da je, iako pokazuje izvesne znake rehabilitacije, Mrkšić osuđen za teška krivična dela. Predsednik je stoga odbio zahtev za prevremeno puštanje na slobodu utvrdivši “da ovi faktori, po mom mišljenju, ne idu u prilog prevremenom puštanju na slobodu”. Mile Mrkšić je osuđen na 20 godina zatvora u maju 2009. za pomaganje i podržavanje ubistva, mučenja i okrutnog postupanja u vezi s događajima na Ovčari, Hrvatska, i trenutno je na odsluženju kazne u Portugalu.

Žalbeno veće, kojim je predsedavao sudija Agius, juče je odbacilo zahtev za preispitivanje presude Rasimu Deliću, u vezi s pismom sudije Harhoffa, koji je bio član pretresnog veća u tom predmetu. Žalbeno veće je odbacilo zahtev zato što ni Delićev sin ni Delićev branilac pred MKSJ nemaju osnova za podnošenje takvog zahteva "u okolnostima kada je žalilac preminuo i žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom okončan".

Prošlog četvrtka, 12. decembra, sudija Koffi Kumelio Afande položio je zakletvu kao stalni sudija MKSJ. U ponedeljak, 16. decembra, ovaj sudija je imenovan u Žalbeno veće u predmetu Stanišić i Simatović, zamenjujući sudiju Merona.

Sada ću se osvrnuti na dešavanja u sudnicama. Na suđenju Radovanu Karadžiću svedoči Simo Mišković, bivši predsednik Srpske demokratske stranke u Prijedoru. Odbrana je do sada pozvala 209 svedoka u ovom predmetu.

Pretres po zahtevu za izricanje oslobađajuće presude (pravilo 98bis) u postupku protiv Gorana Hadžića danas je nastavljen odgovorom Tužilaštva na podneske odbrane u skladu s pravilom 98bis. Odbrana je u ponedeljak tvrdila da Tužilaštvo nije dokazalo nijednu od 14 tačaka koje se optuženom stavljaju na teret. Odluka po zahtevu u skladu s pravilom 98bis biće izrečena u dogledno vreme.

Statusna konferencija u predmetu Šainović i drugi održava se danas, s početkom u 15:30 časova, u sudnici 3.

Podsećam da će početkom sledeće godine biti izrečene dve presude po žalbama. Izricanje presude u predmetu Šainović i drugi zakazano je za 23. januar u 9:30 časova u sudnici 3, a u predmetu Đordević za 27. januar u 15:30 časova.

I na kraju, želela bih da vas obavestim da su svi raspoloživi snimci prvih stupanja pred Sud i izricanja prvostepenih i drugostepenih presuda sada dostupni na YouTube kanalu Međunarodnog suda, i da su povezani linkovima na relevantne stranice o predmetima na vebsajtu icty.org. Snimci su dostupni na engleskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom i francuskom jeziku.

Žalim vam srećne predstojeće praznike!

Tužilaštvo:
              
Margriet Prins, specijalna savetnica tužioca, dala je sledeću izjavu:

Poslednji svedok koga je Tužilaštvo planiralo da pozove u predmetu Mladić završio je svedočenje prošlog četvrtka. Međutim, glavno izvođenje dokaza Tužilaštva još uvek nije završeno, s obzirom na to da Veće treba da reši po više zahteva. Nakon što Veće izrekne ove odluke, tim Tužilaštva će podneti pismeno obaveštenje u kojem se navodi da je Tužilaštvo završilo izvođenje svojih dokaza.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.