Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Konferencija za štampu MKSJ-a

Datum: 25.02.2015
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Počeću s najnovijim informacijama u vezi sa postupkom protiv Gorana Hadžića. Danas, 25. i sutra, 26. februara Pretresno veće će saslušati svedočenja dva veštaka koje je imenovao sekretar Suda kako bi utvrdili zdravstveno stanje optuženog, koji će odgovarati na pitanja u vezi s njegovom sposobnošću da prati suđenje i učestvuje u njemu, prema nalogu Pretresnog veća od 16. januara 2015. Veće trenutno razmatra zahtev odbrane od 22. januara da se optuženom iz zdravstvenih razloga odobri privremeno puštanje na slobodu u trajanju od 12 sedmica, i odluka o tome će biti izrečena u dogledno vreme.

U predmetu Šainović i drugi, predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove, sudija Meron, 30. januara je Žalbenom veću dodelio zahtev za preispitivanje presude u žalbenom postupku, koji je podneo Sreten Lukić.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama. Statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Miće Stanišića i Stojana Župljanina zakazana je za 6. mart u 09:30 časova u sudnici 1.

Na kraju, u postupku protiv Ratka Mladića, Veće trenutno sluša svedočenje Miodraga Dragutinovića, bivšeg pripadnika Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. On je 125. svedok odbrane.

Pitanja

Na pitanje da li je današnji pretres na suđenju Goranu Hadžiću održan na zatvorenoj sednici, Magdalena Spalińska je potvrdila tu informaciju. Nije bila u mogućnosti da potvrdi hoće li i sutrašnji pretres biti održan na zatvorenoj sednici.