Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 21. novembar 2012.

Datum:  21.11.2012
Vrijeme: 12:00 sati

Sekretarijat i Sudska vijeća:

Magdalena Spalińska, glasnogovornica Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

Proces akreditovanja novinara koji žele da prate izricanje presude u ponovljenom postupku protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja počeo je jutros. Presuda u predmetu protiv trojice bivših zapovjednika Oslobodilačke Vojske Kosova, koji se terete za zločine počinjene na zapadu Kosova 1998., biće izrečena u sljedeći četvrtak, 29. novembra, u 9:00 sati u sudnici III. Novinari koji žele da se akredituju treba da pošalju email Službi za medije do utorka, 27. novembra, u 17:00 sati.

Izricanje presude u postupku protiv Zdravka Tolimira zakazano je za srijedu, 12. decembra 2012. u 15:00 sati. Tolimir, bivši visoki oficir vojske bosanskih Srba, tereti se za genocid, udruživanje radi činjenja genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjene između jula i novembra 1995. protiv bosanskih Muslimana u Srebrenici i Žepi. Suđenje je počelo 26. februara 2010., a završilo se 23. avgusta 2012. nakon što je Pretresno vijeće saslušalo završne riječi strana u postupku.

Osvrnuću se na aktuelnosti u sudnicama, gdje svjedok John Hamill, bivši vojni posmatrač UN-a u Sarajevu, svjedoči na suđenju Ratku Mladiću. On je pedeseti svjedok tužilaštva.

Postupak protiv Gorana Hadžića nastaviće se sutra svjedočenjem jedanaestog svjedoka tužilaštva.

Suđenje Radovanu Karadžiću, je u skladu s nalogom od prošlog četvrtka, odgođeno u trajanju od sedmicu dana i nastaviće se sljedećeg utorka, 27. novembra 2012., u 9:00 sati u sudnici III. Tada bi svoje svjedočenje trebao da nastavi svjedok Miladin Trifunović, bivši oficir srpske teritorijalne odbrane u Sarajevu. On je dvadeset i četvrti svjedok odbrane.

Prije nego što završim, želim da vas obavijestim o premijernom prikazivanju dokumentarnog filma Outreach programa MKSJ-a o naporima MKSJ-a na okončanju nekažnjivosti za seksualno nasilje počinjeno u ratu. Premijera je održana juče u Skoplju, glavnom gradu Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Sljedeće prikazivanje ovog dokumentarca održaće se večeras u Tetovu. Oba ova događaja su organizovana u saradnji sa makedonskom NVO Civil - Centar za slobodu. Saopštenje za javnost sa više informacija o oba ova događaja biće izdato sutra ujutro.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savjetnik tužioca, dao je sljedeću izjavu:

U svjetlu brojnih zahtjeva za intervju koje dobijamo od novinara u vezi sa presudom po žalbi u postupku protiv Gotovine i Markača, tužilac će danas popodne izdati saopštenje.

Pitanja:

Upitan da li će se tužiočeva izjava ticati komentara Carle Del Ponte na presudu po žalbi, Swinnen je odgovorio da će izjava odraziti stav Tužilaštva, koje je bilo strana u postupku, u vezi sa presudom po žalbi u predmetu Gotovina.   

Na pitanje zašto je odgođena konferencija o naslijeđu u Beogradu, Spalińska je odgovorila da se Međunarodni sud nada da će konferencija biti uskoro održana i da će odluka o novom datumu konferencije biti donesena u dogledno vrijeme. Dodala je da je ta konferencija jedna u nizu konferencija o naslijeđu koje se održavaju širom bivše Jugoslavije.

Upitana da li je konferencija odgođena kao rezultat presude u postupku protiv Gotovine i Markača, Spalińska je odgovorila da ne postoji direktna veza između to dvoje i naglasila da se Međunarodni sud nada da će konferenciju održati uskoro.

Sljedeći komentar je dodat nakon održavanja Konferencije za štampu: Međunarodni sud je konstatovao izjave srbijanskih predstavnika date posljednjih dana u kojima je navedeno da konferencije i druge outreach aktivnosti neće biti podržane. Spalińska prema tome naglašava da uspjeh outreach aktivnosti zavisi od saradnje i dobre volje država u kojima se aktivnosti održavaju.

Upitana na čiju inicijativu je otkazana konferencija, Spalińska je odgovorila da je tu odluku donio predsjednik u konsultaciji sa Outreach programom i Sekretarijatom.

Na pitanje kakva vrsta saradnje s Međunarodnim sudom se i dalje očekuje od Srbije, Swinnen je objasnio da nisu riješeni brojni zahtjevi za pomoć Tužilaštva u vezi s mnogim pitanjima, uključujući zahtjeve za dostavljanje  informacija i za pojavljivanje svjedoka na sudu. Objasnio je da je saradnja država jako važna kada su u pitanju tekuća suđenja, bilo da su u pitanju zahtjevi za dostavu dokumenata, pristup arhivima, ili obezbjeđivanje prisutnosti svjedoka. Swinnen je izjavio da je saradnja do sada tekla dobro i da se Tužilaštvo nada da će se tako i nastaviti. Swinnen je istakao da je pitanje saradnje pomenuto u posljednjem izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a i da će biti objelodanjeno javnosti malo prije obraćanja tužioca i predsjednika Savjetu bezbjednosti 5. decembra 2012.

Upitan da li je Tužilaštvo tražilo bilo kakvo pojašnjenje od srbijanskih vlasti o tome šta su imali na umu kada su najavili da će saradnju s Međunarodnim sudom svesti na tehnički nivo, Swinnen je odgovorio da je Tužilaštvo u kontaktu sa vlastima Srbije i očekuje nastavak saradnje u pogledu konkretnih zahtjeva za pomoć. Swinnen je izjavio da će se u narednim danima i sedmicama otkriti puna priroda statusa saradnje s Tužilaštvom.

Izjava tužioca u vezi s presudom po žalbi u predmetu Gotovina i Markač izdata je naknadno:

Tužilaštvo je pažljivo proučilo presudu koju je u petak 16. novembra 2012. godine donelo Žalbeno veće u predmetu Gotovina i Markač.

Tužilaštvo je razočarano ishodom presude koja poništava presudu koju su protiv g.Gotovine i g. Markača jednoglasno donela trojica sudija Pretresnog veća. Svesni smo da oni koji su doživeli zločine povezane s operacijom Oluja nisu zadovoljni ishodom i osećaju da njihove patnje nisu priznate.

Tužilaštvo je tokom žalbenog postupka objasnilo Žalbenom veću zašto verujemo da je bilo dovoljno dokaza u prilog presudi Pretresnog veća.

Na kraju, trojica od petorice sudija Žalbenog veća imala su drugačije mišljenje, što je rezultiralo oslobađajućom presudom g. Gotovini i g. Markaču po svim tačkama optužnice.

S obzirom na to da smo jedna od strana u postupku, moramo da poštujemo rezultat presude po žalbenom postupku. Međunarodno krivično pravosuđe – i vladavina prava uopšte – moraju biti zasnovani na temeljnom poštovanju pravnog postupka.

Kao i u svim predmetima, ako potrebni uslovi budu ispunjeni, Tužilaštvo će razmisliti o postupku preispitivanja presude.

Takođe ćemo obezbediti da dokazi koje je Tužilaštvo prikupilo budu na raspolaganju pravosudnim vlastima u bivšoj Jugoslaviji kako bi se domaćem pravosuđu omogućilo krivično gonjenje zločina počinjenih u vezi s operacijom Oluja. Verujemo da će pravosudne vlasti u Hrvatskoj biti dorasle svojim obavezama.

Suprotna mišljenja dvojice sudija Žalbenog veća – sudije Agiusa i sudije Pocara – ukazala su na mnoga važna pitanja koja proizilaze iz presude koju je donela većina i o kojima Tribunal treba da razmisli. Nakon donošenja presude ta su pitanja privukla i pažnju komentatora izvan Tribunala. Ona se odnose na obezbeđivanje doslednih standarda za preispitivanje u žalbenom postupku, ocenjivanje ukupnosti dokaza u spisu i iskazivanje primerenog poštovanja činjeničnim nalazima pretresnog veća.

Važno je da se o tim pitanjima razmisli, a nadamo se da će, konačno, to biti katalizator za dalje jačanje sistema međunarodne pravde.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org ()

Pratite MKSJ na
Facebook, Twitteru i Youtubeu