Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 21. novembar 2012.

Datum:  21.11.2012
Vrijeme: 12:00 sati

Sekretarijat i Sudska vijeća:

Magdalena Spalińska, glasnogovornica Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

Proces akreditovanja novinara koji žele da prate izricanje presude u ponovljenom postupku protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja počeo je jutros. Presuda u predmetu protiv trojice bivših zapovjednika Oslobodilačke Vojske Kosova, koji se terete za zločine počinjene na zapadu Kosova 1998., biće izrečena u sljedeći četvrtak, 29. novembra, u 9:00 sati u sudnici III. Novinari koji žele da se akredituju treba da pošalju email Službi za medije do utorka, 27. novembra, u 17:00 sati.

Izricanje presude u postupku protiv Zdravka Tolimira zakazano je za srijedu, 12. decembra 2012. u 15:00 sati. Tolimir, bivši visoki oficir vojske bosanskih Srba, tereti se za genocid, udruživanje radi činjenja genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjene između jula i novembra 1995. protiv bosanskih Muslimana u Srebrenici i Žepi. Suđenje je počelo 26. februara 2010., a završilo se 23. avgusta 2012. nakon što je Pretresno vijeće saslušalo završne riječi strana u postupku.

Osvrnuću se na aktuelnosti u sudnicama, gdje svjedok John Hamill, bivši vojni posmatrač UN-a u Sarajevu, svjedoči na suđenju Ratku Mladiću. On je pedeseti svjedok tužilaštva.

Postupak protiv Gorana Hadžića nastaviće se sutra svjedočenjem jedanaestog svjedoka tužilaštva.

Suđenje Radovanu Karadžiću, je u skladu s nalogom od prošlog četvrtka, odgođeno u trajanju od sedmicu dana i nastaviće se sljedećeg utorka, 27. novembra 2012., u 9:00 sati u sudnici III. Tada bi svoje svjedočenje trebao da nastavi svjedok Miladin Trifunović, bivši oficir srpske teritorijalne odbrane u Sarajevu. On je dvadeset i četvrti svjedok odbrane.

Prije nego što završim, želim da vas obavijestim o premijernom prikazivanju dokumentarnog filma Outreach programa MKSJ-a o naporima MKSJ-a na okončanju nekažnjivosti za seksualno nasilje počinjeno u ratu. Premijera je održana juče u Skoplju, glavnom gradu Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Sljedeće prikazivanje ovog dokumentarca održaće se večeras u Tetovu. Oba ova događaja su organizovana u saradnji sa makedonskom NVO Civil - Centar za slobodu. Saopštenje za javnost sa više informacija o oba ova događaja biće izdato sutra ujutro.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savjetnik tužioca, dao je sljedeću izjavu:

U svjetlu brojnih zahtjeva za intervju koje dobijamo od novinara u vezi sa presudom po žalbi u postupku protiv Gotovine i Markača, tužilac će danas popodne izdati saopštenje.

Pitanja:

Upitan da li će se tužiočeva izjava ticati komentara Carle Del Ponte na presudu po žalbi, Swinnen je odgovorio da će izjava odraziti stav Tužilaštva, koje je bilo strana u postupku, u vezi sa presudom po žalbi u predmetu Gotovina.   

Na pitanje zašto je odgođena konferencija o naslijeđu u Beogradu, Spalińska je odgovorila da se Međunarodni sud nada da će konferencija biti uskoro održana i da će odluka o novom datumu konferencije biti donesena u dogledno vrijeme. Dodala je da je ta konferencija jedna u nizu konferencija o naslijeđu koje se održavaju širom bivše Jugoslavije.

Upitana da li je konferencija odgođena kao rezultat presude u postupku protiv Gotovine i Markača, Spalińska je odgovorila da ne postoji direktna veza između to dvoje i naglasila da se Međunarodni sud nada da će konferenciju održati uskoro.

Sljedeći komentar je dodat nakon održavanja Konferencije za štampu: Međunarodni sud je konstatovao izjave srbijanskih predstavnika date posljednjih dana u kojima je navedeno da konferencije i druge outreach aktivnosti neće biti podržane. Spalińska prema tome naglašava da uspjeh outreach aktivnosti zavisi od saradnje i dobre volje država u kojima se aktivnosti održavaju.

Upitana na čiju inicijativu je otkazana konferencija, Spalińska je odgovorila da je tu odluku donio predsjednik u konsultaciji sa Outreach programom i Sekretarijatom.

Na pitanje kakva vrsta saradnje s Međunarodnim sudom se i dalje očekuje od Srbije, Swinnen je objasnio da nisu riješeni brojni zahtjevi za pomoć Tužilaštva u vezi s mnogim pitanjima, uključujući zahtjeve za dostavljanje  informacija i za pojavljivanje svjedoka na sudu. Objasnio je da je saradnja država jako važna kada su u pitanju tekuća suđenja, bilo da su u pitanju zahtjevi za dostavu dokumenata, pristup arhivima, ili obezbjeđivanje prisutnosti svjedoka. Swinnen je izjavio da je saradnja do sada tekla dobro i da se Tužilaštvo nada da će se tako i nastaviti. Swinnen je istakao da je pitanje saradnje pomenuto u posljednjem izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a i da će biti objelodanjeno javnosti malo prije obraćanja tužioca i predsjednika Savjetu bezbjednosti 5. decembra 2012.

Upitan da li je Tužilaštvo tražilo bilo kakvo pojašnjenje od srbijanskih vlasti o tome šta su imali na umu kada su najavili da će saradnju s Međunarodnim sudom svesti na tehnički nivo, Swinnen je odgovorio da je Tužilaštvo u kontaktu sa vlastima Srbije i očekuje nastavak saradnje u pogledu konkretnih zahtjeva za pomoć. Swinnen je izjavio da će se u narednim danima i sedmicama otkriti puna priroda statusa saradnje s Tužilaštvom.

Izjava tužioca u vezi s presudom po žalbi u predmetu Gotovina i Markač izdata je naknadno:

Tužilaštvo je pažljivo proučilo presudu koju je u petak 16. novembra 2012. godine donelo Žalbeno veće u predmetu Gotovina i Markač.

Tužilaštvo je razočarano ishodom presude koja poništava presudu koju su protiv g.Gotovine i g. Markača jednoglasno donela trojica sudija Pretresnog veća. Svesni smo da oni koji su doživeli zločine povezane s operacijom Oluja nisu zadovoljni ishodom i osećaju da njihove patnje nisu priznate.

Tužilaštvo je tokom žalbenog postupka objasnilo Žalbenom veću zašto verujemo da je bilo dovoljno dokaza u prilog presudi Pretresnog veća.

Na kraju, trojica od petorice sudija Žalbenog veća imala su drugačije mišljenje, što je rezultiralo oslobađajućom presudom g. Gotovini i g. Markaču po svim tačkama optužnice.

S obzirom na to da smo jedna od strana u postupku, moramo da poštujemo rezultat presude po žalbenom postupku. Međunarodno krivično pravosuđe – i vladavina prava uopšte – moraju biti zasnovani na temeljnom poštovanju pravnog postupka.

Kao i u svim predmetima, ako potrebni uslovi budu ispunjeni, Tužilaštvo će razmisliti o postupku preispitivanja presude.

Takođe ćemo obezbediti da dokazi koje je Tužilaštvo prikupilo budu na raspolaganju pravosudnim vlastima u bivšoj Jugoslaviji kako bi se domaćem pravosuđu omogućilo krivično gonjenje zločina počinjenih u vezi s operacijom Oluja. Verujemo da će pravosudne vlasti u Hrvatskoj biti dorasle svojim obavezama.

Suprotna mišljenja dvojice sudija Žalbenog veća – sudije Agiusa i sudije Pocara – ukazala su na mnoga važna pitanja koja proizilaze iz presude koju je donela većina i o kojima Tribunal treba da razmisli. Nakon donošenja presude ta su pitanja privukla i pažnju komentatora izvan Tribunala. Ona se odnose na obezbeđivanje doslednih standarda za preispitivanje u žalbenom postupku, ocenjivanje ukupnosti dokaza u spisu i iskazivanje primerenog poštovanja činjeničnim nalazima pretresnog veća.

Važno je da se o tim pitanjima razmisli, a nadamo se da će, konačno, to biti katalizator za dalje jačanje sistema međunarodne pravde.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org ()

Pratite MKSJ na
Facebook, Twitteru i Youtubeu