Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti

Izabrani dokumenti koji se ovde nalaze su isključivo informativnog karaktera i ne smatraju se zvaničnim dokumentima Međunarodnog suda.

Postupci zbog nepoštovanje suda dostupni su na posebnoj stranici.

Istraživanje daljih materijala možete izvršiti koristeći Sudske spise MKSJ-a.


Aleksovski (IT-95-14/1) "Lašvanska dolina"

Osuđen na 7 godina zatvora 24. mart 2000.

Aleksovski, Zlatko

Aleksovski, Zlatko

Babić (IT-03-72) "Republika Srpska Krajina"

Osuđen na 13 godina zatvora 18. jula 2005.
Pogledajte njegovo priznanje krivice

Babić, Milan

Babić, Milan

Banović (IT-02-65/1) "Logori Omarska i Keraterm"

Osuđen na 8 godina zatvora 28. oktobra 2003.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Banović, Predrag

Banović, Predrag

Blagojević i Jokić (IT-02-60)

Vidoje Blagojević osuđen na 15 godina zatvora, Dragan Jokić osuđen na 9 godina zatvora 9. maja 2007.

Blagojević, Vidoje

Blagojević, Vidoje

Jokić, Dragan

Jokić, Dragan

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Blagojević i drugi (IT-02-53) Jokić (IT-01-44) Vidoje Blagojević (IT-98-33/1)

Blaškić (IT-95-14) "Lašvanska dolina"

Osuđen na 9 godina zatvora 29. jula 2004.

Blaškić, Tihomir

Blaškić, Tihomir

Bobetko (IT-02-62) "Medački džep"

Postupak protiv Janka Bobetka je okončan. Optuženi je preminuo pre nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud.  

Boškoski i Tarčulovski (IT-04-82)

Johan Tarčulovski osuđen na 12 godina zatvora, Ljube Boškoski je oslobođen krivice 19 maja 2010.

Boškoski, Ljube

Boškoski, Ljube

Tarčulovski, Johan

Tarčulovski, Johan

Bralo (IT-95-17) "Lašvanska dolina"

Osuđen na 20 godina zatvora 2. aprila 2007.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Bralo, Miroslav

Bralo, Miroslav

Brđanin (IT-99-36) "Bosanska Krajina"

Osuđen na 30 godina zatvora 3. aprila 2007.

Brđanin, Radoslav

Brđanin, Radoslav

Češić (IT-95-10/1) "Brčko"

Osuđen na 18 godina zatvora 11. marta 2004.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Češić, Ranko

Češić, Ranko

Delić (IT-04-83)

Osuđen na 3 godine zatvora 15. septembra 2008. Optuženi je preminuo 16. aprila 2010. za vreme boravka na privremenoj slobodi. Žalbeno veće je 29. juna 2010. okončalo žalbeni postupak i odlučilo da je prvostepena presuda pravosnažna.

Delić, Rasim

Delić, Rasim

Deronjić (IT-02-61) "Glogova"

Osuđen na 10 godina zatvora 25. jula 2005.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Deronjić, Miroslav

Deronjić, Miroslav

Dokmanović (IT-95-13a) "Vukovarska bolnica"

Postupak protiv Slavka Dokmanovića je okončan. Optuženi je preminuo u pritvoru 29. juna 1998.

Dokmanović, Slavko

Dokmanović, Slavko

Đorđević (IT-05-87/1) "Kosovo"

Osuđen na 18 godina zatvora 27. januara 2014.

Đorđević, Vlastimir

Đorđević, Vlastimir

Đukić (IT-96-20)

Postupak protiv Đorđe Đukića je okončan. Optuženi je preminuo 18. maja 1996. za vreme boravka na privremenoj slobodi.

Đukić, Đorđe

Đukić, Đorđe

Erdemović (IT-96-22) "Farma u Pilici"

Osuđen na 5 godina zatvora 5. marta 1998.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Erdemović, Dražen

Erdemović, Dražen

Furundžija (IT-95-17/1) "Lašvanska dolina"

Osuđen na 10 godina zatvora 21. jula 2000.

Furundžija, Anto

Furundžija, Anto

Galić (IT-98-29)

Osuđen na kaznu doživotnog zatvora 30. novembra 2006.

Galić, Stanislav

Galić, Stanislav

Gotovina i drugi (IT-06-90) "Operacija Oluja"

Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni krivnje 16. studenog 2012. godine, Ivan Čermak oslobođen krivnje 15. travnja 2011.

Gotovina, Ante

Gotovina, Ante

Čermak, Ivan

Čermak, Ivan

Markač, Mladen

Markač, Mladen

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Čermak i Markač (IT-03-73) "Operacija Oluja"Gotovina (IT-01-45)

Hadžić (IT-04-75)

Pretresno veće je 22. jula 2016. obustavilo postupak protiv Gorana Hadžića nakon njegove smrti 12. jula 2016.

Hadžić, Goran

Hadžić, Goran

Hadžihasanović i Kubura (IT-01-47) "Centralna Bosna"

Enver Hadžihasanović osuđen na 3.5 godina zatvora, Amir Kubura osuđen na 2 godina zatvora 22. aprila 2008.
Postupak protiv Mehmeda Alagića je okončan. Optuženi je preminuo 7. marta 2003. za vreme boravka na privremenoj slobodi.

Hadžihasanović, Enver

Hadžihasanović, Enver

Kubura, Amir

Kubura, Amir

Alagić, Mehmed

Alagić, Mehmed

Halilović (IT-01-48) "Grbavica i Uzdol"

Sefer Halilović je oslobođen krivice 16. oktobra 2007.

Halilović, Sefer

Halilović, Sefer

Haradinaj i drugi (IT-04-84)

Ramush Haradinaj i Idriz Balaj oslobođeni krivice 29. novembra 2012. nakon ponovljenog suđenja.
Lahi Brahimaj osuđen na 6 godina zatvora 21. jula 2010, i naloženo je delimično ponovno suđenje. Oslobođen svih optužbi 29. novembra 2012 na ponovljenom suđenju.

Haradinaj, Ramush

Haradinaj, Ramush

Balaj, Idriz

Balaj, Idriz

Brahimaj, Lahi

Brahimaj, Lahi

Jelisić (IT-95-10) "Brčko"

Osuđen na 40 godina zatvora 5. jula 2001.

Jelisić, Goran

Jelisić, Goran

Jokić, Miodrag (IT-01-42/1) "Dubrovnik"

Osuđen na 7 godina zatvora 30. avgusta 2005.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Jokić, Miodrag

Jokić, Miodrag

Kordić i Čerkez (IT-95-14/2) "Lašvanska dolina"

Dario Kordić osuđen na 25 godina zatvora, Mario Čerkez osuđen na 6 godina zatvora 17. decembra 2004.
Optužnica protiv Ivana Šantića i Pere Skopljaka je povučena 19. decembra 1997.

Kordić, Dario

Kordić, Dario

Čerkez, Mario

Čerkez, Mario

Kovačević (IT-97-24) "Prijedor"

Postupak protiv Milana Kovačevića i Sime Drljače je okončan. Milan Kovačević je preminuo u pritvoru 1. avgusta 1998.
Simo Drljača je preminuo pre nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud.

Kovačević, Milan

Kovačević, Milan

Krajišnik (IT-00-39) "Bosna i Hercegovina"

Osuđen na 20 godina zatvora 17. marta 2009.

Krajišnik, Momčilo

Krajišnik, Momčilo

Krnojelac (IT-97-25) "Foča"

Osuđen na 15 godina zatvora 17. septembra 2003.

Krnojelac, Milorad

Krnojelac, Milorad

Krstić (IT-98-33) "Srebrenica-Drinski korpus"

Osuđen na 35 godina zatvora 19. aprila 2004.

Krstić, Radislav

Krstić, Radislav

Kunarac i drugi (IT-96-23 i 23/1) "Foča"

Dragoljub Kunarac osuđen na 28 godina zatvora, Radomir Kovač osuđen na 20 godina zatvora, Zoran Vuković osuđen na 12 godina zatvora 12. juna 2002.

Kunarac, Dragoljub

Kunarac, Dragoljub

Kovač, Radomir

Kovač, Radomir

Vuković, Zoran

Vuković, Zoran

Kupreškić i drugi (IT-95-16) "Lašvanska dolina"

Drago Josipović osuđen na 12 godina zatvora, Vladimir Šantić osuđen na 18 godina zatvora 23. oktobra 2001.
Dragan Papić je oslobođen krivice 14. januara 2000. Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić i Vlatko Kupreškić su oslobođeni krivice 23. oktobra 2001.
Postupak protiv Stipe Alilovića je okončan. Optuženi je preminuo pre nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud.
Optužnica protiv Marinka Katave je povučena 19. decembra 1997.

Josipović, Drago

Josipović, Drago

Šantić, Vladimir

Šantić, Vladimir

Kupreškić, Zoran

Kupreškić, Zoran

Kupreškić, Mirjan

Kupreškić, Mirjan

Kupreškić, Vlatko

Kupreškić, Vlatko

Papić, Dragan

Papić, Dragan

Kvočka i drugi (IT-98-30/1) "Logori Omarska, Keraterm i Trnopolje"

Miroslav Kvočka osuđen na 7 godina zatvora, Dragoljub Prcać osuđen na 5 godina zatvora, Mlađo Radić osuđen na 20 godina zatvora, Zoran Žigić osuđen na 25 godina zatvora 28. februara 2005. Milojica Kos osuđen na 6 godina zatvora 2. novembra 2001.

Kvočka, Miroslav

Kvočka, Miroslav

Prcać, Dragoljub

Prcać, Dragoljub

Kos, Milojica

Kos, Milojica

Radić, Mlađo

Radić, Mlađo

Žigić, Zoran

Žigić, Zoran

Limaj i drugi (IT-03-66)

Haradin Bala osuđen na 13 godina zatvora 27. septembra 2007.
Fatmir Limaj i Isak Musliu su oslobođeni krivice 27. septembra 2007.
Optužnica protiv Agima Murtezija je povučena 28. februara 2003.

Limaj, Fatmir

Limaj, Fatmir

Musliu, Isak

Musliu, Isak

Bala, Haradin

Bala, Haradin

Lukić Milan i Lukić Sredoje (IT-98-32/1) "Višegrad"

Milan Lukić osuđen na kaznu doživotnog zatvora 4. decembra 2012.
Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora 4. decembra 2012.

Lukić, Milan

Lukić, Milan

Lukić, Sredoje

Lukić, Sredoje

Marinić (IT-95-15) "Lašvanska dolina"

Optužnica protiv Zorana Marinića je povučena 3. oktobra 2002.  

Martić (IT-95-11) "Republika Srpska Krajina"

Osuđen na 35 godina zatvora 8. oktobra 2008.

Martić, Milan

Martić, Milan

Milošević, Dragomir (IT-98-29/1) "Sarajevo"

Osuđen na 29 godina zatvora 12. novembra 2009.

Milošević, Dragomir

Milošević, Dragomir

Milošević, Slobodan (IT-02-54) "Kosovo, Hrvatska i Bosna"

Postupak protiv Slobodana Miloševića je okončan. Optuženi je preminuo u pritvoru 11. marta 2006.

Milošević, Slobodan

Milošević, Slobodan

Mrđa (IT-02-59) "Planina Vlašić"

Osuđen na 17 godina zatvora 31. marta 2004.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Mrđa, Darko

Mrđa, Darko

Mrkšić i drugi (IT-95-13/1) "Vukovarska bolnica"

Mile Mrkšić osuđen na 20 godina zatvora 5. maja 2009. Miroslav Radić oslobođen krivice 27. septembra 2007. Veselin Šljivančanin osuđen na 10 godina zatvora 8. decembra 2010.

Mrkšić, Mile

Mrkšić, Mile

Radić, Miroslav

Radić, Miroslav

Šljivančanin, Veselin

Šljivančanin, Veselin

Mucić i drugi (IT-96-21) "Logor Čelebići"

Zdravko Mucić osuđen na 9 godina zatvora, Hazim Delić osuđen na 18 godina zatvora, Esad Landžo osuđen na 15 godina zatvora 8. aprila 2003.
Zejnil Delalić je oslobođen krivice 20. februara 2001.

  Mucić, Zdravko

Mucić, Zdravko

Delić, Hazim

Delić, Hazim

Landžo, Esad

Landžo, Esad

Delalić, Zejnil

Delalić, Zejnil

Naletilić i Martinović (IT-98-34) "Tuta i Štela"

Mladen Naletilić osuđen na 20 godina zatvora, Vinko Martinović osuđen na 18 godina zatvora 3. maja 2006.

Naletilić, Mladen

Naletilić, Mladen

Martinović, Vinko

Martinović, Vinko

Nikolić, Dragan (IT-94-2) "Logor Sušica"

Osuđen na 20 godina zatvora 4. februara 2005.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Nikolić, Dragan

Nikolić, Dragan

Nikolić, Momir (IT-02-60/1) "Srebrenica"

Osuđen na 20 godina zatvora 8. marta 2006.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Nikolić, Momir

Nikolić, Momir

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Nikolić, Momir (IT-02-56)

Obrenović (IT-02-60/2) "Srebrenica"

Osuđen na 17 godina zatvora 10. decembra 2003.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Obrenović, Dragan

Obrenović, Dragan

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Obrenović (IT-01-43) "Srebrenica"

Orić (IT-03-68)

Naser Orić je oslobođen krivice 3. jula 2008.

Orić, Naser

Orić, Naser

Perišić (IT-04-81)

Momčilo Perišić oslobođen krivice 28. februara 2013.

Perišić, Momčilo

Perišić, Momčilo

Plavšić (IT-00-39 i 40/1) "Bosna i Hercegovina"

Osuđena na 11 godina zatvora 27. februara 2003.
Pogledajte njeno priznanje krivice.

Plavšić, Biljana

Plavšić, Biljana

Popović i drugi (IT-05-88) "Srebrenica"

Vujadin Popović i Ljubiša Beara osuđeni su na doživotnu kaznu zatvora 30. januara 2015.
Drago Nikolić je osuđen na 35 godina zatvora 30. januara 2015.
Radivoje Miletić je osuđen na 18 godina zatvora 30. januara 2015.
Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina zatvora 30. januara 2015.
Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora 30. januara 2015., na presudu nije uložena žalba.
Milan Gvero je osuđen na 5 godina zatvora, a Žalbeno veće je 7. marta 2013. prvostepenu presudu proglasilo pravosnažnom nakon što je optuženi preminuo.

Popović, Vujadin

Popović, Vujadin

Beara, Ljubiša

Beara, Ljubiša

Nikolić, Drago

Nikolić, Drago

Borovčanin, Ljubomir

Borovčanin, Ljubomir

Miletić, Radivoje

Miletić, Radivoje

Gvero, Milan

Gvero, Milan

Pandurević, Vinko

Pandurević, Vinko

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Beara (IT-02-58) Borovčanin (IT-02-64) Drago Nikolić (IT-02-63) Pandurević i Trbić (IT-05-86) Popović (IT-02-57)

Prlić i drugi (IT-04-74)

Jadranko Prlić je osuđen na 25 godina zatvora. Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković su osuđeni na po 20 godina zatvora. Valentin Ćorić je osuđen na 16 godina zatvora. Berislav Pusić je osuđen na 10 godina zatvora.

Prlić, Jadranko

Prlić, Jadranko

Stojić, Bruno

Stojić, Bruno

Praljak, Slobodan

Praljak, Slobodan

Petković, Milivoj

Petković, Milivoj

Ćorić, Valentin

Ćorić, Valentin

Pušić, Berislav

Pušić, Berislav

Rajić (IT-95-12) "Stupni Do"

Osuđen na 12 godina zatvora 8. maja 2006.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Rajić, Ivica

Rajić, Ivica

Ražnatović, Željko - 'Arkan' (IT-97-27)

Postupak protiv Željka Ražnatovića je okončan. Optuženi je preminuo pre nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud.  

Šainović i drugi (IT-05-87)

Predmet se prethodno zvao Milutinović i drugi. Milan Milutinović je oslobođen krivice 26. februara 2009.
Nikola Šainović osuđen na 18 godina zatvora 23. januara 2014.
Dragoljub Ojdanić osuđen na 15 godina zatvora 26. februara 2009. (Na kaznu nije uložena žalba)
Nebojša Pavković osuđen na 22 godina zatvora 23. januara 2014.
Vladimir Lazarević osuđen na 14 godina zatvora 23. januara 2014.
Sreten Lukić osuđen na 20 godina zatvora 23. januara 2014.

Milutinović, Milan

Milutinović, Milan

Šainović, Nikola

Šainović, Nikola

Ojdanić, Dragoljub

Ojdanić, Dragoljub

Pavković, Nebojša

Pavković, Nebojša

Lazarević, Vladimir

Lazarević, Vladimir

Lukić, Sreten

Lukić, Sreten

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Pavković (IT-03-70)

Sikirica i drugi (IT-95-8) "Logor Keraterm"

Duško Sikirica osuđen na 15 godina zatvora (pogledajte njegovo priznanje krivice).
Damir Došen osuđen na 5 godina zatvora (pogledajte njegovo priznanje krivice).
Dragan Kolundžija osuđen na 3 godina zatvora 13. novembra 2001 (pogledajte njegovo priznanje krivice).

Optužnica protiv Nedjeljka Timarca, Gorana Lajića, Dragana Kondića i Dragomira Šaponje je povučena 5. maja 1998.
Postupak protiv Nikice Janjića je okončan. Optuženi je preminuo pre nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud.

Sikirica, Duško

Sikirica, Duško

Došen, Damir

Došen, Damir

Kolundžija, Dragan

Kolundžija, Dragan

Simić i drugi (IT-95-9) "Bosanski Šamac"

Blagoje Simić osuđen na 15 godina zatvora 28. novembra 2006. Miroslav Tadić osuđen na 8 godina zatvora, Simo Zarić osuđen na 6 godina zatvora 17. oktobra 2003.
Postupak protiv Slobodana Miljkovića je okončan. Optuženi je preminuo pre nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud.

Simić, Blagoje

Simić, Blagoje

Tadić, Miroslav

Tadić, Miroslav

Zarić, Simo

Zarić, Simo

Simić, Milan (IT-95-9/2) "Bosanski Šamac"

Osuđen na 5 godina zatvora 17. oktobra 2002.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Simić, Milan

Simić, Milan

Stakić (IT-97-24) "Prijedor"

Osuđen na 40 godina zatvora 22. marta 2006.

Stakić, Milomir

Stakić, Milomir

Stanišić i Župljanin (IT-08-91) "Bosna i Hercegovina"

M. Stanišić i S. Župljanin osuđeni su na po 22 godina zatvora 30. juna 2016.

Stanišić, Mićo

Stanišić, Mićo

Župljanin, Stojan

Župljanin, Stojan

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Mićo Stanišić (IT-04-79) Župljanin (IT-99-36/2) Krajina

Strugar (IT-01-42) "Dubrovnik"

Pavle Strugar osuđen na 7.5 godina zatvora 17. jula 2008.
Optužnica protiv Milana Zeca je povučena 26. jula 2002.

Strugar, Pavle

Strugar, Pavle

Tadić (IT-94-1) "Prijedor"

Duško Tadić osuđen na 20 godina zatvora 26. januara 2000.
Postupak protiv Gorana Borovnice je okončan. Optuženi je preminuo pre nego što je mogao biti prebačen na Međunarodni sud.

Tadić, Duško

Tadić, Duško

Talić (IT-99-36/1) "Bosanska Krajina"

Postupak je okončan. Optuženi je preminuo 28. maja 2003. za vreme boravka na privremenoj slobodi.

Talić, Momir

Talić, Momir

Todorović (IT-95-9/1) "Bosanski Šamac"

Osuđen na 10 godina zatvora 31. jula 2001.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Todorović, Stevan

Todorović, Stevan

Tolimir (IT-05-88/2) "Srebrenica"

Zdravko Tolimir je osuđen na doživotnu kaznu zatvora 8. aprila 2015.

Tolimir, Zdravko

Tolimir, Zdravko

Vasiljević (IT-98-32) "Višegrad"

Osuđen na 15 godina zatvora 25. februara 2004.

Vasiljević, Mitar

Vasiljević, Mitar


Zelenović (IT-96-23/2) "Foča"

Dragan Zelenović osuđen na 15 godina zatvora 31. oktobra 2007.
Pogledajte njegovo priznanje krivice.

Postupak protiv Janka Janjića i Dragana Gagovića je okončan. Optuženi su preminuli pre nego što su mogli biti prebačeni na Međunarodni sud.

Zelenović, Dragan

Zelenović, Dragan