Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Halilović (IT-01-48)

Halilović, Sefer

Halilović, Sefer

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

  Video zapisi

  Transkripti

  2005
  maj    
  23, 24, 26, 27    

  Saopštenja za javnost