Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kontakt informacije

  Ogranak u Arushi Ogranak u Haagu
Centralna adresa

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove
Haki Road, Plot No. 486 Block A, Lakilaki Area
Arumeru District
P.O. Box 6016, Arusha, Tanzania

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove
Churchillplein 1
2517 JW, The Hague, The Netherlands

Fugitives Tracking Team Email: UNMICTTRACKING [at] UN.ORG
Tel.: +250 78830 1539, +250 78830 1543
Tel.: +31 611 923 749 , +31 70 512 5137
Web stranica | Facebook: Optuženi u bekstvu
Kancelarija za spoljne odnose / medije +255 (0)27 256 5376
mict-press [at] un.org
Subscribe to Mechanism news
+31 (0)70 512 5691
mict-press [at] un.org
Subscribe to Mechanism news
Grupne posjete Tel.: + 255 27 256 5791
mict-registryarusha [at] un.org
Tel: +31 (0)70 512 5875
mict-external-relations [at] un.org
Ured predsjednika Tel.: +255 27 256 5730
otienog [at] un.org
Tel.: +31 70 512 5334
lambert.icty [at] un.org
Tužilaštvo Tel.: + 255 27 256 5347
mict-otparusha [at] un.org
Tel.: +31 70 512 5170
mict-otpthehague [at] un.org
Sekretarijat Tel.: + 255 27 256 5791
mict-registryarusha [at] un.org
Tel.: +31 70 512 5232
mict-registrythehague [at] un.org
Arhive Tel.: +255 27 256 1028
via New York: +1 212 963 2848
marsarusha [at] un.org
Tel.: +31 70 512 5611
marshague [at] un.org