Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Napomena o zaštiti privatnosti


Pristupom ovoj internet stranici će pojedini podaci o korisniku, poput adrese Internet protokola (IP), podataka o navigaciji po stranici, softvera koji je korišćen i vremena provedenog na njoj i slično biti pohranjeni na serverima Ujedinjenih nacija ili MKSJ UN. Ovi podaci neće ni na koji način identifikovati korisnika. Ovi podaci će biti korišćeni interno i isključivo za analizu posećenosti internet stranice. Ukoliko korisnik ostavi jedinstvene identifikacione podatke, poput imena, adrese i drugih podataka na obrascima koji se nalaze na ovoj internet stranici, takvi podaci će se koristiti u statističke svrhe i neće biti dostupni javnosti. Ujedinjene nacije i MKSJ, me|utim, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za zaštitu takvih podataka.