Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odredbe i uslovi korišćenja


Korištenje ovog websitea podrazumijeva da prihvatate sljedeće odredbe i uslove:

(a) Međunarodni krivični sud Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MSKJ UN) održava ovaj website (dalje u tekstu website) da bi se izašlo u susret onima koji bi mogli odlučiti da ga posjete (dalje u tekstu: korisnici). Informacije na ovom websiteu iznose se isključivo za potrebe informiranja. Iako MKSJ UN ne može garantovati da na ovom websiteu nema grešaka, on nastoji, gdje je to moguće, da ispravi one na koje mu se skrene pažnja.

(b) MSKJ UN administrira ovaj website. Sav materijal (MKSJ UN) na ovom websiteu podliježe ovim odredbama i uslovima korištenja. Posjeta websiteu će automatski značiti puno prihvatanje uslova njegovog korištenja.

(c) MKSJ UN dopušta korisnicima da posjećuju ovaj website i da skidaju i kopiraju informacije, dokumente i materijal (dalje u tekstu, zajedno: materijal) s ovog websitea za osobne i nekomercijalne potrebe korisnika, pri čemu korisnici nemaju pravo na preprodaju ili redistribuciju, kompilaciju ili prerađivanje tog materijala, u skladu s odredbama i uslovima u nastavku teksta, te uz konkretnija ograničenja koja su eventualno primjenjiva na određeni materijal na ovom websiteu.

(d) Korisnici se obavještavaju da određeni materijali dostupni na ovom websiteu mogu biti obuhvaćeni zaštitom autorskih prava. Takvi materijali ne smiju se reprodukovati ili emitovati  bez odobrenja vlasnika autorskih prava. MKSJ UN ne može biti smatran odgovornim ukoliko treća lica koriste objavljene MKSJ materijale obuhvaćene zaštitom autorskih prava.

(e) U skladu s gorenavedenim ograničenjima, materijali dostupni na ovom websiteu mogu se reprodukovati ukoliko se navede izvor i ukoliko se materijali ne iskrivljuju. Korisnici ipak trebaju imati na umu da pojedine informacije i tekstovi mogu biti obuhvaćeni zakonima za zaštitu intelektualne svojine, posebno zaštitom autorskih prava.

(f) Ukoliko nije izričito navedeno drukčije, konstatacije, tumačenja i zaključci iz materijala na ovom websiteu su konstatacije, tumačenja i zaključci raznih službenika, konsultanata i savjetnika MKSJ UN koji su ga sastavili i ne predstavljaju nužno stanovišta MKSJ UN, Ujedinjenih nacija ili država članica UN-a.

(g) Nije moguće garantovati da je neki elektronski dokument vjerna kopija originalnog, potpisanog materijala. Elektronske verzije su podložne uredničkim revizijama. Originalni potpisani materijali u arhivama Međunarodnog suda su autentične verzije.
 

Odredbe o ograničenju odgovornosti

Materijal na ovom websiteu iznosi se "kao što jeste", ne daju se i ne podrazumijevaju se nikakve garancije, uključujući, između ostalog, garancije tržišnog potencijala, prikladnosti za određenu svrhu i poštovanja autorskih prava. MKSJ UN posebno ne daje nikakve garancije ni izjave o tačnosti ili potpunosti bilo kojeg dijela tog materijala. MKSJ UN povremeno, bez prethodnog obavještenja, proširuje, mijenja, ispravlja ili ažurira materijal na ovom websiteu. MKSJ UN se ni u kojem slučaju neće smatrati odgovornim za nastali ili pretrpljeni gubitak, štetu, teret ili trošak za koje se tvrdi da su posljedica korištenja ovog websitea uključujući, između ostalog, bilo kakvu omašku, grešku, propust, prekid rada ili kašnjenje u vezi s njom. Korisnici ovaj website koriste isključivo na vlastiti rizik. UN, MKSJ UN ni bilo koja strana povezana s njim neće se, ni u kojem slučaju, uključujući, između ostalog, nemar, smatrati odgovornim za direktnu, indirektnu, uzgrednu, vanrednu ili propratnu štetu, čak ni u slučaju da su UN, MKSJ UN ili strana povezana s njim bili upozoreni na mogućnost takve štete.

Korisnik izričito prima na znanje i slaže se da MKSJ UN nije odgovoran za postupke bilo kojeg korisnika.
Ovaj website može sadržavati prijedloge, mišljenja ili izjave različitih davalaca informacija. MKSJ UN ne zastupa niti potvrđuje tačnost niti pouzdanost prijedloga, mišljenja, izjave i drugih informacija dobijenih od bilo kojeg davaoca informacija, bilo kojeg korisnika ovog websitea ili bilo koje druge osobe ili entiteta. Korisnik se rukovodi takvim prijedlogom, mišljenjem, izjavom ili bilo kakvom drugom informacijom takođe na vlastiti rizik. Ni UN, MSKJ UN, strane povezane s njim, ni bilo koji od njihovih predstavnika, službenika, davalaca informacija i sadržaja neće odgovarati korisnicima niti bilo kome drugome zbog eventualnih netačnosti, grešaka, propusta, prekida, brisanja, manjkavosti, izmjena sadržaja ili njegovog korištenja, niti za pravovremenost i potpunost tih sadržaja, i neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu grešku u radu, kompjuterski virus ili prekid veze, bez obzira na uzrok, kao ni za bilo kakvu štetu uslijed toga.

Kao preduslov za korištenje ovog websitea, korisnik se slaže da oslobađa UN, MKSJ UN i strane povezane s njim svih tužbi, potraživanja, gubitaka, naknada štete, odgovornosti i troškova  (uključujući razuman advokatski honorar) do kojih je došlo korisnikovim korištenjem ovog websitea, uključujući, između ostalog, bilo kakva potraživanja koja se zasnivaju na činjenicama koje, u slučaju da su istinite, predstavljaju povredu ovih odredbi i uslova od strane korisnika. Ako korisnik nije zadovoljan materijalom na ovom websiteu ili bilo kojom odredbom ili uslovom u vezi sa korištenjem, jedino što može učiniti je da se prestane služiti ovim websiteom.

Ovaj website može sadržavati linkove i reference na websitove neke treće strane. Stranice koje su tako povezane s ovim websiteom nisu pod kontrolom MKSJ UN i MKSJ UN nije odgovoran za sadržaj na bilo kojoj od tako povezanih stranica, kao ni za bilo koji link na povezanoj stranici. MKSJ UN daje te linkove samo radi praktičnosti, tako da uvrštavanje nekog linka ili reference ne znači da MKSJ UN podržava Internet stranicu koja je na taj način povezana s ovim websiteom.

Granice i imena kao i oznake korišćene na mapama na ovom websiteu ne impliciraju zvaničnu podršku ili prihvatanje od strane MKSJ UN.


Zadržavanje prava na imunitet

Ništa u ovom tekstu ne predstavlja ograničenje ili odricanje u pogledu povlastica i imuniteta UN-a i MKSJ UN, koje se izričito zadržavaju.


Opšta pitanja

MKSJ UN zadržava svoje isključivo pravo da po vlastitom nahođenju ograniči ili ukine ovaj website ili bilo koji materijal u bilo kom pogledu. MKSJ UN nije obavezan da uzme u obzir potrebe bilo kojeg korisnika s tim u vezi.

MKSJ UN zadržava isključivo pravo da, po vlastitom nahođenju i bez prethodnog upozorenja, bilo kom korisniku uskrati pristup ovom websiteu ili nekom njegovom dijelu.

Nikakvo odustajanje MKSJ UN od bilo koje od ovih odredbi i uslova nije obavezujuće ukoliko nije u pisanom obliku i ukoliko ga nije potpisao propisno ovlašteni predstavnik.