Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mediji

Sudija Hassan B. Jallow, predsjednik Vrhovnog suda Gambije

Dana 1. decembra 2017., MKSJ je pokrenuo nezavisnu ekspertsku istragu o smrti g. Slobodana Praljka, pod rukovodstvom sudije Hassana B. Jallowa, predsjednika Vrhovnog suda Gambije i bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Mehanizma za međunarodne krivične sudove...


Otvoren je postupak akreditacije medija za one koji bi željeli da prisustvuju završnom Simpozijumu i zvaničnoj ceremoniji zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivši Jugoslaviju (MKSJ), koji su zakazani za 18., odnosno 21. decembar 2017....


Predsednik MKSJ, Carmel Agius, danas je predstavio poslednji izveštaj o Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pre zatvaranja Međunarodnog suda 31. decembra 2017.


Tužitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), i Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), Serge Brammertz danas se obratio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.


Kako bi dopunio tekuću istragu nizozemskih vlasti u vezi sa smrću Slobodana Praljka, sekretar MKSJ-a je jutros pokrenuo nezavisnu stručnu istragu usredsređenu na unutrašnji rad MKSJ-a, u skladu sa standardnim procedurama.


Slobodan Praljak, jedan od šestorice žalilaca na strani odbrane u predmetu Prlić i drugi, preminuo je danas u bolnici HMC u Haagu.


Žalbeno vijeće je danas izreklo presudu u predmetu Tužilac protiv Jadranka Prlića i drugih, koji je najobimniji žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom kao i posljednji predmet vođen pred njim.