Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Publikacije

Izveštaj “Podrška procesu tranzicije: naučene lekcije i najbolja praksa u transferu znanja”

Ovaj izveštaj je plod jednogodišnje saradnje MKSJ, Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Međuregionalnog instituta Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde (UNICRI). U izveštaju su opisane preostale potrebe pravosuđa na području bivše Jugoslavije, kao i delotvornost do sada uloženih napora na izgradnji kapaciteta. Izveštaj je dostupan na engleskom i BHS jeziku

Priručnik o razvijenim sudskim praksama MKSJ

Ova knjiga je deo šireg projekta koji ima za cilj promovisanje i očuvanje nasleđa Međunarodnog suda. Objavljena u saradnji s Međuregionalnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde (UNICRI), ova knjiga je predstavljena u maju 2009. godine. Verziju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku možete preuzeti ovde.

Priručnik o međunarodnoj krivičnoj odbrani

Priručnik Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ izrađen je u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, koji ima za cilj da omogući prenos znanja i materijala pravnim stručnjacima u bivšoj Jugoslaviji . Priručnik sadrži pregled najefikasnijih procedura koje su razvili branioci optuženih pred MKSJ. Priručnik je koncipiran kao referentni materijal za branioce koji zastupaju optužene u predmetima u vezi s ratnim zločinima u regionu. Priručnik obrađuje nekoliko problematičnih pitanja, kao što su korišćenje i osporavanje dokaznih materijala nastalih na MKSJ i efikasno pregovaranje o potvrdnom izjašnjavanju o krivici.
Veryija na BHS jeziku


Najnovija brošura MKSJ

Ovde možete preuzeti verziju za štampanje najnovije brošure MKSJ (u PDF formatu).

Godišnji izveštaj Outreach programa MKSJ

Ovaj izveštaj predstavlja aktivnosti i dostignuća Outreach programa Međunarodnog suda tokom jednog od najambicioznijih i najdinamičnijih perioda od njegovog osnivanja. On obuhvata celokupni spektar aktivnosti Outreach programa, od rada s mladima i medijima do rada sa zajednicama na lokalnom nivou, izgradnje pravosudnih kapaciteta i produkcije informativnih materijala.

Izveštaj Outreach programa za 2011. možete preuzeti ovde