Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Posjete

Suđenja na Međunarodnom sudu su otvorena za javnost i mogu se pratiti s javnih galerija sudnica.

Suđenja na Međunarodnom sudu su otvorena za javnost* i mogu se pratiti s javnih galerija sudnica. Suđenja se mogu pratiti i na ekranima u auli Međunarodnog suda. U tri sudnice Međunarodnog suda svakog radnog dana može se održati nekoliko suđenja.
*Tokom pretresa se mogu održati zatvorene sjednice koje nisu dostupne za javnost.

Po dolasku na MKSJ, svi posjetioci moraju pokazati identifikacijsku ispravu s fotografijom (na primjer, pasoš ili vozačku dozvolu). Radnici obezbjeđenja na glavnom ulazu će vam nakon toga dati propusnicu za ulazak u sudnicu. Potom ćete biti podvrgnuti bezbjednosnoj provjeri, koja uključuje detekciju metala. 

Nije dopušteno unošenje hrane, pića, fotoaparata, mobilnih telefona, uređaja za snimanje zvuka i druge elektronske opreme na javne galerije sudnica. Na punktu obezbjeđenja na glavnom ulazu Međunarodnog suda postoje pretinci za fotoaparate, mobilne telefone i drugu elektronsku opremu, ali broj tih pretinaca je ograničen. 

Nigdje na Međunarodnom sudu nije dopušteno snimanje niti fotografisanje. Međutim, možete pregledati naš foto-album.

Kao i u mnogim nacionalnim pravnim sistemima, za posjetu sudu postoje određena pravila.

Prisustvovanje suđenju

Prije nego što uđete u sudnicu, bit ćete podvrgnuti još jednoj bezbjednosnoj provjeri, što uključuje prolazak kroz detektor metala.

Od posjetilaca se traži da se za vrijeme boravka u samoj sudnici prikladno ponašaju. Od svih u sudnici, uključujući posjetioce na javnoj galeriji, zatražit će se da ustanu kada sudski poslužitelj najavi ulazak sudija. Ostat ćete na nogama dok sudije ne sjednu. Ovaj postupak se ponavlja po završetku sjednice. Premda ne postoji formalni kodeks oblačenja, najljepše vas molimo da se prikladno obučete. Provokativno obučenim osobama ili osobama s oznakama i slikama koje bi mogle dovesti do ometanja ili nekome nanijeti uvredu neće biti dopušteno da uđu u zgradu. Napominjemo da predsjedavajući sudija, u slučaju bilo kakvog ometanja, može naložiti da se neka osoba udalji s javne galerije. Najljepše molimo posjetioce da se tokom boravka na Međunarodnom sudu pridržavaju uputstava radnika obezbjeđenja MKSJ-a. Djeci mlađoj od 16 godina nije dozvoljen pristup javnim galerijama sudnica.

Sudnice su po pravilu otvorene od 09:00 do 19:00 sati i u njima se održavaju po dvije sjednice dnevno. Prva sjednica traje od 09:00 do 13:45 sati, a druga od 14:15 do 19:00 sati. Međunarodni sud omogućava simultani prijevod svojih suđenja na engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski i, po potrebi, na albanski i makedonski jezik. Imaćete slušalice na raspolaganju.

Grupne posjete 

Međunarodni sud rado prima i grupne posjete i za njih vrši odgovarajuće pripreme. Možemo organizovati predavanja i rasprave s predstavnicima Međunarodnog suda u zavisnosti od interesa vaše grupe.

Ako planirate grupnu posjetu, preporučujemo vam da nam se obratite najmanje šest sedmica prije planiranog datuma posjete. Od vas će se tražiti da našoj službi najmanje sedmicu dana prije posjete dostavite spisak sa imenima i brojevima pasoša svih posjetilaca. Iz praktičnih razloga, u grupi može biti najviše 25 posjetilaca i oni ne mogu doći na Međunarodni sud prije 09:30 sati. Napominjemo da grupne posjete traju najmanje dva i po sata.

Po ulasku u zgradu, od posjetilaca u grupi se očekuje da, kao i svi drugi, poštuju pravila.

Za organizaciju grupne posjete, molimo vas da se obratite:

Jan Kralt
Služba za izvještavanje, Odsjek za dokumentaciju
Tel.:  +31 (0)70 512 5285
E-mail: kralt.icty [at] un.org

Grupne posjete iz bivše Jugoslavije

U nastojanju da približi svoj rad narodima na koje on najviše utiče, Međunarodni sud potiče posjete iz bivše Jugoslavije. Pozivamo studente, pravne stručnjake, novinare i druge grupe zainteresovane za posjetu Međunarodnom sudu da stupe u kontakt s programom Outreach. Kancelarije Programa nalaze se u Haagu i u bivšoj Jugoslaviji.