Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ ukratko

MKSJ ukratko je dvomjesečni bilten koji donosi kratak pregled aktivnosti na Međunarodnom sudu (u PDF formatu).

Dostupno samo na engleskom i francuskom jeziku.